Gwirio rhif TAW yn y DU

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wirio:

  • a yw rhif cofrestru TAW yn y DU yn ddilys
  • enw a chyfeiriad y busnes y mae’r rhif wedi’i gofrestru iddo

Os ydych yn fusnes sydd wedi’i gofrestru ar gyfer TAW yn y DU, gallwch hefyd ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i brofi pryd y gwnaethoch wirio rhif TAW yn y DU.

Bydd angen eich rhif TAW eich hun arnoch er mwyn gwneud hyn.

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dechrau nawr