Informacija

ES piliečių statusas JK: ką turite žinoti

Informacija JK gyvenantiems Europos Sąjungos piliečiams.

Šiame puslapyje bus pateikta naujausia informacija apie Europos Sąjungos (ES) piliečių statusą (žr. 1 pastabą) ir jų šeimas JK.

JK vyriausybė pasiekė susitarimą dėl Europos Sąjungos piliečių teisių derybose dėl JK pasitraukimo iš ES. Tai suteiks užtikrintumą dėl ateities milijonams ES piliečių ir jų šeimų JK. Svarbiausia, kad galėsite pasilikti čia po to, kai mes išstosime iš ES 2019 m. kovo 29 d., ir galėsite toliau naudotis valstybinėmis lėšomis ir paslaugomis.

Šuo metu JK gyvenantiems ES piliečiams nereikia nieko daryti. JK gyvenančių ES piliečių statusas nepasikeis, kol JK bus ES. Jei norėtumėte sužinoti naujausią informaciją, galite užsiregistruoti naujausios informacijos gavimui el. paštu (anglų kalba).

1 pastaba: Mes tikimės, kad mūsų pasiūlymas bus taikomas ir JK gyvenantiems Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos piliečiams. Kadangi Britanijos ir Airijos piliečių teisės viena kitos šalyje remiasi 1949 m. Airijos įstatymu, Airijos piliečiams nereikės kreiptis dėl nuolatinio gyventojo statuso. Pateikiame daugiau informacijos apie tai, ką turi žinoti keliaujantys ir Europoje gyvenantys JK piliečiai.

Susitarimas dėl ES piliečių ir jų šeimų teisių

Mes pasiekėme tokį susitarimą dėl ES piliečių ir jų šeimų teisių:

 • Žmonės, kurie iki 2019 m. kovo 29 d. nuolat ir teisėtai gyveno čia 5 metus, galės kreiptis dėl neterminuoto leidimo pasilikti, įgydami „nuolatinio gyventojo statusą“. Tai reiškia, kad jie galės laisvai gyventi, turės galimybę naudotis valstybinėmis lėšomis ir paslaugomis bei pateikti prašymą dėl Didžiosios Britanijos pilietybės.
 • Žmonės, kurie atvyks iki 2019 m. kovo 29 d., tačiau nebus teisėtai pragyvenę čia 5 metus, kai mes pasitrauksime iš ES, galės pateikti prašymą pasilikti čia tol, kol pasieks 5 metų ribą. Tada jie galės pateikti prašymą dėl nuolatinio gyventojo statuso.
 • Šeimos nariai, kurie iki 2019 m. kovo 29 d. gyvens arba prisijungs prie ES piliečių JK, taip pat galės pateikti prašymą dėl nuolatinio gyventojo statuso, paprastai po 5 metų JK.
 • Artimiausi šeimos nariai (sutuoktiniai, civiliniai ir nesusituokę partneriai, išlaikomi vaikai ir anūkai, išlaikomi tėvai ir seneliai) galės prisijungti prie ES piliečių po JK pasitraukimo, jei jų santykiai egzistavo 2019 m. kovo 29 d.

ES piliečiai, turintys nuolatinio gyventojo statusą arba laikiną leidimą gyventi, galės naudotis tokiomis pačiomis JK teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, pensijomis ir kitomis išmokomis kaip ir dabar. Daugiau informacijos apie pasiektą susitarimą tarp JK ir Europos Sąjungos dėl piliečių teisių rasite bendroje ataskaitoje.

Žr. mūsų atvejų scenarijų pavyzdžius, kaip JK pasitraukimas iš ES įtakos atskirų ES piliečių statusą JK.

EU citizens' rights flowchart (Lithuanian)

Nuolatinio gyventojo statuso prašymų vertinimas

Jūs turėsite galimybę pateikti prašymą dėl nuolatinio gyventojo statuso, jei esate ES valstybės pilietis ar piliečio šeimos narys. Mes susitarėme su ES, kad ES piliečiams ir jų šeimos nariams suteiktos sąlygos gyventi JK bus tokios pačios arba geresnės nei tos, kurios yra numatytos dabartinėje laisvo judėjimo direktyvoje. Daugeliu atvejų tai reiškia, kad turėsite nuolatos ir teisėtai gyventi JK 5 metus. Kriterijai bus išdėstyti JK ir ES susitarime dėl pasitraukimo. Jei atitiksite kriterijus ir pateiksite prašymą, jums bus suteiktas statusas, nebent:

 • iki 2019 m. kovo 29 d. nebuvote JK gyventojas (žr. 2 pastabą)
 • jūsų prašymas buvo atmestas dėl teistumo už sunkius kriminalinius nusikaltimus arba saugumo priežasčių.

Sutartis dėl pasitraukimo taps JK teisės dalimi, todėl Vidaus reikalų ministerija negalės atmesti prašymo dėl kitos sutartyje nenumatytos priežasties.

Pateikiame daugiau informacijos apie mūsų siūlomą tvarką dėl nuolatinio gyventojo statuso prašymų nagrinėjimo (anglų kalba).

2 pastaba: Jei esate artimas JK gyvenančio ES piliečio šeimos narys, bet gyvenote už JK ribų, kai JK pasitraukė iš ES.

Prašymo dėl nuolatinio gyventojo statuso pateikimas

ES piliečiai ir jų šeimos nariai JK turės kreiptis dėl gyventojo statuso dokumento. Šis statuso dokumentas bus įrodymas (pavyzdžiui, darbdaviams arba viešųjų paslaugų teikėjams), kad jie turi leidimą gyventi ir dirbti čia ateityje.

Prašymo pateikimo mokestis nebus didesnis nei kaina, kurią moka Britanijos piliečiai už JK pasą. Jei jau turite galiojantį nuolatinio gyventojo dokumentą, tai bus nemokama.

Mes stengiamės, kad prašymų pateikimo procesas būtų kuo paprastesnis, greitesnis ir patogesnis. Mes panaudosime vyriausybės turimus duomenis, kad sumažintumėme įrodymus, kuriuos turėsite pateikti.

Pavyzdžiui, Jos Didenybės mokesčių ir muito (angl. HMRC) užimtumo įrašai parodys mums jūsų darbo istoriją JK.

Jei esate ES pilietis ir pateikiate prašymą pagal šią programą, jums reikės:

 • pateikti asmens tapatybės dokumentą ir naujausią nuotrauką, kad būtų patvirtinta jūsų tapatybė ir pilietybė
 • nurodyti visus teistumus

Jums nereikės:

 • atsiskaityti už kiekvieną kelionę iš JK
 • įrodyti, kad turite visapusišką sveikatos draudimą
 • pateikti pirštų atspaudus

Mes tikimės, kad internetinė paraiškų forma bus paskelbta 2018 m. pabaigoje. Daugiau informacijos gausite užsiregistravę dėl naujausios informacijos gavimo el. paštu (anglų kalba).

Vidaus reikalų ministerija padės užtikrinti, kad jūsų prašymas nebūtų atmestas dėl paprastų klaidų ar praleidimų. Mes susisieksime su jumis, jei pasirodys, kad įvyko paprastas praleidimas, ir padėsime jums išspręsti šią problemą. Mes taip pat informuosime jus, jei turėsite pateikti daugiau įrodymų prieš mums priimant sprendimą.

Taigi, kad žmonės turėtų pakankamai laiko pateikti prašymą, ši programa bus taikoma ilgai, mažiausiai 2 metus po JK pasitraukimo iš ES. Šio laikotarpio metu jūsų teisės JK bus apsaugotos. Jei pateiksite prašymą pagal šią programą, bet negausite sprendimo iki šio laikotarpio pabaigos, galėsite toliau gyventi čia, kol bus priimtas sprendimas.

Nuolatinio gyventojo statusas pagal ES teisę

Kol JK bus ES, jums nereikia kreiptis dėl dokumento, įrodančio, kad galite gyventi JK, nebent:

Nuolatinio gyventojo dokumentas patvirtina, kad turite teises pagal Europos teisės aktus. Ateityje ES teisės aktai nebus taikomi ir ES piliečių migracija bei statusas priklausys JK teisės aktams. Tai bus paprastas procesas, kad galėtumėte nemokamai pakeisti nuolatinio gyventojo statuso dokumentą ir mes nekartosime gyvenamosios vietos vertinimo.

Jums reikės:

 • pateikti asmens tapatybės dokumentą ir naujausią nuotrauką, kad būtų patvirtinta jūsų tapatybė ir pilietybė
 • patvirtinti, kad vis dar gyvenate JK
 • nurodyti visus teistumus

Užsiregistruokite naujausios informacijos el. paštu (anglų kalba), kad gautumėte daugiau informacijos, kada galėsite kreiptis dėl pasilikimo JK pagal naują nuolatinio gyventojo statuso programą ir kokių veiksmų reikės imtis

Neterminuotas leidimas pasilikti

JK pasitraukimas iš ES neturės įtakos neterminuoto leidimo pasilikti statusui.

Kai bus pradėta prašymų teikimo programa, tai bus paprastas procesas, kad galėtumėte nemokamai pakeisti savo senąjį neterminuoto leidimo pasilikti dokumentą į nuolatinio gyventojo statusą, jei norėsite įrodyti, kad gausite naudos iš pasitraukimo sutarties. Mes nekartosime gyvenamosios vietos vertinimo.

Jums reikės:

 • pateikti asmens tapatybės dokumentą ir naujausią nuotrauką, kad būtų patvirtinta jūsų tapatybė
 • patvirtinti, kad vis dar gyvenate JK
 • nurodyti visus teistumus

Jūs galite kreiptis dėl biometrinio leidimo gyventi, jei norite gauti atnaujintą dokumentą, patvirtinantį, kad dabar turite neterminuotą leidimą pasilikti.

ES piliečiai, kurie atvyks į JK po pasitraukimo iš ES

Jei atvykstate į JK po 2019 m. kovo 29 d., mes norime, kad būtų tam tikras laikas, kada jūs dar galėsite gyventi, dirbti ir studijuoti čia pagal registracijos sistemą. Dar vyksta derybos su ES dėl šio „įgyvendinimo laikotarpio“ ir jo trukmės.

Dar nepasiekėme susitarimo dėl išsamios informacijos apie imigracijos susitarimus, kurie bus taikomi per šį laikotarpį ir jam pasibaigus. Greitu metu paskelbsime daugiau informacijos, kad žmonės turėtų pakankamai laiko planuoti ir pasirengti. Daugiau informacijos gausite užsiregistravę dėl naujausios informacijos el.paštu (anglų kalba).

JK darbdaviai ir ES darbuotojai

JK dirbantiems ES piliečiams ir JK įmonėms, kuriose dirba ES piliečiai, dabar nereikia nieko daryti.

Mes glaudžiai bendradarbiaujame su įmonėmis ir kitomis organizacijomis, kad sužinotume, kokią įtaką jiems turės šie pokyčiai.

2017 m. liepą vyriausybė paprašė nepriklausomo Migracijos patariamojo komiteto (MPK) surinkti įrodymus apie ES migracijos modelius ir migracijos vaidmenį platesnėje ekonomikoje prieš mūsų pasitraukimą iš ES. MPK turi pateikti ataskaitą iki 2018 m. rugsėjo ir jos surinkta medžiaga padės mums sukurti būsimą imigracijos sistemą.

Published 7 balandžio 2017
Last updated 16 vasario 2018 + show all updates
 1. Added link to news story "plans outlined to extend 'settled status' deal to citizens from Iceland, Liechtenstein and Norway".
 2. French, German, Italian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Romanian and Spanish translations added.
 3. Guidance updated following agreement with the EU on citizens' rights.
 4. Guidance updated: agreement reached on EU on citizens’ rights in the UK.
 5. New information about application processes added.
 6. French, German, Italian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Romanian and Spanish translations added.
 7. Information added about the UK government’s offer for EU citizens and their families.
 8. First published.