Guidance

Ansök till EU Settlement Scheme (permanent uppehållsrätt, s.k. settled/pre-settled status): svensk översättning

Vägledning för EU-, EES- och schweiziska medborgare och deras familjemedlemmar som ansöker till EU Settlement Scheme.

Översikt

Om du är en EU-, EES- eller schweizisk medborgare, kan du och din familj ansöka till EU Settlement Scheme för att fortsätta bo i Storbritannien efter den 30 juni 2021. Om din ansökan godkänns kommer du att ges status som antingen fast bosatt eller före fast bosättning.

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Du kan eventuellt stanna i Storbritannien utan att ansöka - t.ex. om du är irländsk medborgare eller har obegränsat uppehållstillstånd.

Registrera dig för uppdateringar via e-post om planen.

När du kan ansöka

EU Settlement Scheme är öppet. Du kan ansöka nu om du uppfyller kraven.

Sista ansökningsdagen är 30 juni 2021.

Vilken status du får kan bero på när du ansöker.

Om Storbritannien lämnar EU utan något avtal

Du kommer att behöva bo i Storbritannien innan landet träder ur EU för att ansöka. Sista ansökningsdagen är 31 december 2020.

Avgifter

Att ansöka är kostnadsfritt.

Om du betalat en avgift när du ansökte till EU Settlement Scheme, får du den refunderad.

Vem bör ansöka

Utom i ett fåtal fall behöver du ansöka om:

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

I andra fall måste du ansöka, även om du:

Vem i övrigt kan ansöka

Du kan ansöka om du inte är en EU, EES eller schweizisk medborgare, men:

 • du brukar ha en EU, EES eller schweizisk familjemedlem som bor i Storbritannien (men ni har separerat eller de har avlidit)
 • du är familjemedlem till en brittisk medborgare och har bott tillsammans utanför Storbritannien i ett EES-land
 • du är en familjemedlem till en brittisk medborgare som också har EU, EES eller Schweiziskt medborgarskap och som bott i Storbritannien som en EU, EES eller schweizisk medborgare innan brittiskt medborgarskap erhållits
 • du är den primäre vårdaren till en EU, EES eller schweizisk medborgare
 • du är ett barn till en EU, EES eller schweizisk medborgare som brukade vara bosatt och arbeta i Storbritannien, eller barnets primäre vårdgivare

Läs anvisningarna om hur man ansöker om man inte är en EU, EES eller schweizisk medborgare.

Vem behöver inte ansöka

Du behöver inte ansöka om du har:

Om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare och flyttade till Storbritannien innan de gick med i EU

Behöver du endast ansöka om du inte har ett permanent uppehållstillstånd. Om du har ett permanent uppehållstillstånd har du vanligen en stämpel i ditt pass, eller ett brev från Inrikesdepartementet som bekräftar det.

Om du arbetar i Storbritannien men inte är bosatt här (‘frontier worker’)

Du behöver inte ansöka till EU Settlement Scheme om du är en ‘frontier worker’.

Läs anvisningarna för ‘frontier workers’ för att ta reda på:

 • om du kvalificerar dig som ‘frontier worker’
 • vad dina rättigheter kommer att bli
 • vad dina familjemedlemmar behöver göra för att stanna i Storbritannien

Om du är undantagen från immigrationskontroll

Kan du inte ansöka till EU Settlement Scheme. Du behöver inte göra någonting för att fortsätta vara bosatt i Storbritannien om du är undantagen från immigrationskontroll.

Du kommer att vara informerad om du är undantagen från immigrationskontroll, t.ex. därför att du är:

 • en utländsk diplomat stationerad i Storbritannien
 • en medlem av NATO

Om du upphör att vara undantagen, t.ex. om du byter arbete, måste du vanligen ansöka till planen inom 90 dagar. Du kan ansöka efter slutdatumet den 30 juni 2021, så länge du var bosatt i Storbritannien före den 31 december 2020.

Vad du kommer att ges

Rättigheterna och status som en EU, EES eller schweizisk medborgare som bor i Storbritannien kommer att gälla fram till den 30 juni 2021, om Storbritannien lämnar EU med en överenskommelse.

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Om din ansökan till EU Settlement Scheme godkänns, kommer du att kunna fortsätta vara bosatt och arbeta i Storbritannien efter den 30 juni 2021.

Du kommer antingen att ges:

 • status som fast bosatt
 • status före fast bosättning

Du kommer inte att ombes välja vilket du ansöker om. Vilken status du får beror på hur länge du har varit bosatt i Storbritannien när du ansöker. Dina rättigheter kommer att vara olika beroende på vilken status du ges.

Permanent uppehållstillstånd

Vanligtvis får du permanent uppehållstillstånd om du har:

 • varit bofast i Storbritannien från den 31 december 2020 (eller vid det datum som Storbritannien lämnar EU utan ett avtal)
 • bott i Storbritannien för en kontinuerlig 5-års period (kallat ‘fortlöpande vistelse’)

Fem års fortlöpande vistelse i den mening att du i 5 år i rad har vistats i Storbritannien, Kanalöarna eller Isle of Man i minst 6 månader i vilken 12 månaders period som helst.

Undantagen är:

 • en period på upptill 12 månader av en viktig orsak (t.ex. barnafödsel, allvarlig sjukdom, studier, yrkesutbildning eller arbetsplacering utomlands.
 • obligatorisk ej tidsbestämd militärtjänst
 • tid du tillbringar utomlands som en kronans tjänsteman, eller som en familjemedlem till en kronans tjänsteman
 • tid du tillbringar utomlands inom försvarsmakten, eller som en familjemedlem till någon inom försvarsmakten

Du kan stanna i Storbritannien så länge du vill om du ges status som fast bosatt. Du kan också, om du är berättigad, ansöka om brittiskt medborgarskap om du är berättigad.

Tillfälligt uppehållstillstånd

Om du inte har 5 års fortlöpande vistelse när du ansöker får du vanligtvis ett tillfälligt uppehållstillstånd. Du måste ha börjat bo i Storbritannien senast den 31 december 2020 (eller vid det datum Storbritannien lämnar EU utan ett avtal).

Du kan då ansöka om att ändra detta till permanent uppehållstillstånd när du har nått 5 års fortlöpande vistelse.

Om du uppnår 5 år av kontinuerligt boende vid en tidpunkt före den 30 december 2020, kan du välja att vänta med att ansöka tills du uppnått 5 år av kontinuerligt boende. Det betyder att om din ansökan godkänns, kommer du att ges fast bosatt status utan att först ha behövt ansöka om före fast bosättningsstatus.

Du kan stanna i Storbritannien under ytterligare 5 år från det datum du ges före fast bosättningsstatus.

Dina rättigheter med status som fast bosatt, eller före fast bosättning

Du kan:

 • arbeta i Storbritannien
 • använda NHS
 • inskriva dig till utbildning eller fortsatta studier
 • ges tillgång till allmänna medel som bidrag och pension, om du är berättigad härtill
 • resa in och ut ur Storbritannien

Om du vill tillbringa tid utanför Storbritannien

och du har permanent uppehållstillstånd, kan du tillbringa upp till 5 år i sträck utanför Storbritannien utan att förlora ditt uppehållstillstånd.

Om du är schweizisk medborgare kan du och din familj tillbringa upp till 4 år i sträck utanför Storbritannien utan att förlora ditt uppehållstillstånd.

Om du har en status som före fast bosättning, kan du vistas upp till 2 år i rad utanför Storbritannien utan att förlora din status. Du måste upprätthålla ditt kontinuerliga boende om du vill kvalificera dig för fast bosatt status.

Om du har barn efter din ansökan

Om du ges fast bosatt status blir dina barn födda i Storbritannien medan du är här automatiskt brittiskt medborgare.

Om du ges status före fast bosättning, blir eventuella barn födda i Storbritannien automatiskt berättigade till samma status. De blir endast brittiska medborgare om de är berättigade härtill genom den andra föräldern.

Om du vill ta dina familjemedlemmar till Storbritannien

Dina närmaste familjemedlemmar kan ansluta sig till dig i Storbritannien före den 31 december 2020 (eller före den 31 december 2025, om du är schweizisk medborgare). De kommer att behöva lämna in en ansökan till EU Settlement Scheme när de har ankommit.

Du kan fortfarande ta hit familjemedlemmar efter den 31 december 2020. Det beror på var du kommer ifrån, när ditt förhållande till din familjemedlem påbörjades och om Storbritannien lämnar EU med eller utan ett avtal. Om du inte kan ta hit din familjemedlem enligt EU:s schema för uppehållstillstånd, kan de fortfarande komma hit på ett annat sätt, till exempel med ett familjevisum.

Om Storbritannien lämnar EU med ett avtal

Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Liechtenstein eller Norge, kommer du att kunna ta hit nära familjemedlemmar till Storbritannien efter den 31 december 2020 om båda av följande gäller:

 • din relation till dem började före den 31 december 2020
 • du är fortfarande i ett förhållande när de ansöker om att få komma till dig

Om du är schweizisk medborgare kommer du att kunna ta nära familjemedlemmar till Storbritannien efter den 31 december:

 • din relation med dem började före den 31 december 2025
 • du är fortfarande i förhållandet när de ansöker om att få komma till dig

Om Storbritannien lämnar EU utan något avtal

Om du är EU-medborgare är tidsfristen för nära familjemedlemmar att kunna komma till dig i Storbritannien den 29 mars 2022. Du kommer bara att kunna ta hit dem om:

 • din relation till dem började före den 31 december 2020
 • du är fortfarande i ett förhållande när de ansöker om att få komma till dig

Om du är medborgare i Island, Lichtenstein, Norge eller Schweiz, kan du få ta hit närmaste familjemedlemmar efter att Storbritannien lämnat EU, om båda av följande gäller:

 • ditt förhållande med dem började innan Storbritannien har lämnat EU
 • du är fortfarande i ett förhållande när de ansöker om att få komma till dig

Vad du behöver för att ansöka

När du ansöker behöver du bevisa följande:

 • din identitet
 • ditt boende i Storbritannien, såvida du inte har ett giltigt permanent bosättningsdokument, eller ett giltig permanent uppehållstillstånd för in- och utresa till Storbritannien.

Identitetsbevis

Du behöver ett giltigt pass, eller ett nationellt ID-kort. Du behöver också uppvisa ett digitalt foto av ditt ansikte.

Om du inte är en EU, EES eller schweizisk medborgare, kan du använda något av följande:

Om du inte kan uppvisa någon av dessa punkter, kan du kanske använda andra bevis i vissa situationer. Kontakta EU Settlement om du inte har en identitetshandling.

När du ansöker, kan du antingen:

 • skanna din handling och ladda upp ditt foto med “EU Exit: App för kontroll av ID-handling med Android”
 • skicka handlingen med ordinarie postgång och ladda upp ditt foto med hjälp av onlineappen (du kan ta fotot själv)

Skanna handlingen

Du kan bara använda EU Exit : App för kontroll av ID-handling med Android för att skanna din handling om du har något av följande:

 • giltigt EU, EES eller Schweiziskt pass eller ID-handling, om det är biometriskt
 • biometriskt uppehållskort utfärdat i Storbritannien Annars måste du skicka dina handlingar med ordinarie postgång.

Du kan använda någon annans Android-telefon för att styrka din identitet. Du kan också besöka en av de organisationer som erbjuder att skanna handlingen åt dig Du måste boka en tid, och du kan behöva betala en avgift.

Appen ”Kontroll av ID-handling” kommer att vara tillgänglig för iPhone i slutet av 2019.

Skicka dina handlingar med ordinarie postgång

Du måste skicka dina handlingar med ordinarie postgång om du har:

 • icke EU- eller EES-pass
 • uppehållstillstånd med biometriska uppgifter
 • icke-biometriska ID-kort

Om du har någon annan identitetshandling, kan du skicka det med ordinarie postgång om du inte kan använda appen ”Kontroll av ID-handling”.

Du får din handling tillbaka så snart den har skannats. Detta kan ske innan du fått ditt beslut.

Bevis på kontinuerligt boende

För att beviljas fast bosatt status, behöver du vanligen ha bott i Storbritannien, Kanalöarna eller Isle of Man under minst 6 månader av en 12-månadersperiod 5 år i rad. Du behöver lämna bevis på detta när du ansöker.

Om du inte har bott här under 5 år i rad kan du fortfarande vara berättigad till status som före fast bosättning.

Du kan uppge ditt National Insurance nummer. Då kan vi göra en automatisk kontroll över ditt boende baserat på skatt och vissa bidragshandlingar.

Om den här bakgrundskontrollen inte visar något, behöver du inte lämna några handlingar som styrker uppehållstillståndet. Du behöver bara ta fram handlingar om du har varit här i 5 år i sträck, men det finns inte tillräckligt med uppgifter som styrker detta.

Inrikesdepartementet berättar omedelbart efter att du ansökt om du behöver ta fram några dokument. Du ska skicka in foton eller skannade handlingar via onlineformuläret, istället för att skicka dem med ordinarie postgång.

Läs om vilka dokument du kan uppvisa till Inrikesdepartementet om du blir ombedd att visa upp ytterligare dokument som bevis.

Om du är bestraffad för brott

Om du är över 18 år, kommer Inrikesdepartementet att kontrollera att du inte har begått några allvarliga eller upprepade brott och att du inte anses utgöra en säkerhetsrisk.

Du kommer att bli ombedd att uppge fällande domar som visas i ditt straffregister i Storbritannien eller utomlands.

Du behöver inte deklarera något av följande:

 • fällande domar som inte behöver avslöjas (”avtjänade straff”)
 • varningar (”ålägganden”)
 • alternativ till åtal, till exempel fortkörningsböter

Du kommer också att kontrolleras mot Storbritanniens databas över brottslighet.

Du är fortfarande berättigad permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd om du enbart har dömts till ett mindre brott

Du kan fortfarande ges status fast bosatt eller före fast bosättning även om du har andra fällande domar. Detta kommer att bedömas på från fall till fall.

Om du suttit i fängelse, behöver du vanligen 5 års kontinuerligt boende fr.o.m. den dagen du frisläpptes för att bli beviljad status som fast bosatt.

Om du inte är en EU, EES eller schweizisk medborgare

behöver du vanligen uppvisa bevis på ditt förhållande med din familjemedlem från EU, EES eller Schweiz.

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Ansökan till EU Settlement Scheme

Planen är öppen - du kan ansöka nu om du är berättigad.

Du kan också välja att ansöka senare, beroende på dina omständigheter.

Senaste ansökningsdagen är den 30 juni 2021, eller den 31 december 2020 om Storbritannien lämnar EU utan något avtal.

Du kan göra en ansöka med vilken enhet som helst, till exempel en bärbar dator, en Android-enhet eller en iPhone. Kolla vad du behöver innan du ansöker.

Inrikesdepartementet använder de personuppgifter du lämnat för att bestämma om du ska få din ansökan beviljad. Ta reda på hur Inrikesdepartementet behandlar din personliga information.

Fortsätt din ansökan

Om du redan har börjat ansöka, kan du fortsätta med din ansökan.

Vem som inte kan använda den här tjänsten

Du kan inte använda onlinetjänsten för att ansöka för schemat om du inte är en EU, EES eller schweizisk medborgare och du ansöker som:

 • familjemedlem till en brittisk medborgare som du bott ihop med i Schweiz eller ett EU eller EES-land som inte är Storbritannien
 • familjemedlem till en brittisk medborgare som också har EU, EES eller Schweiziskt medborgarskap och som bott i Storbritannien som EU, EES eller schweizisk medborgare innan personen fått brittiskt medborgarskap
 • den primära vårdnadshavaren till en EU, EES, brittisk eller schweizisk medborgare
 • barn till en EU, EES eller schweizisk medborgare som har bott och arbetat i Storbritannien, och går en utbildning - eller om du är barnets primära vårdnadshavare

Ring EU Settlement Resolution Centre för att få reda på hur man ansöker. Frågor kommer att ställas till dig via telefon, innan du skickas ansökningsblanketten.

Avgifter

Att ansöka är kostnadsfritt.

Om du betalat en avgift när du ansökte till EU Settlement Scheme, blir den refunderad.

Få hjälp

Du kan få hjälp med din ansökan på telefon eller online. Telefonnummret är olika om du kommer från en lokal kommun eller någon organisation som hjälper andra att ansöka.

Om du är inom Storbritannien

Telefon: 0300 123 7379

Måndag till fredag (utom helgdagar) 08.00 - 20.00

Lördag och söndag, 09.30 - 16.30

Tag reda på samtalskostnader

Om du befinner dig utanför Storbritannien

Telefon: +44 (0)203 080 0010

Måndag till fredag (utom helgdagar), 08.00 - 20.00

Lördag och söndag, 09.30 - 16.30

Om du kommer från en organisation som hjälper andra att ansöka

Telefon: 0300 790 0566

Måndag till fredag (utom helgdagar) 08.00 - 20.00

Lördag och söndag, 09.30 - 16.30

Tag reda på samtalskostnader

Använd EU Settlement Scheme kontaktformulär för att få hjälp online.

Du kan få hjälp på telefon eller personligen om du behöver hjälp att göra saker online.

Om du inte är en EU, EES eller schweizisk medborgare

Du kan ansöka om:

 • du är en familjemedlem till en EU, EES eller schweizisk medborgare
 • du är familjemedlem till en brittisk medborgare och ni bodde tillsammans utanför Storbritannien i ett EES-land
 • du är familjemedlem till en brittisk medborgare som också har EU, EES eller schweiziskt medborgarskap och som var bosatt i Storbritannien som en EU, EES eller schweizisk medborgare innan du fick brittiskt medborgarskap.
 • du brukade ha en EU, EES eller schweizisk familjemedlem som var bosatt i Storbritannien
 • du är den primäre vårdgivaren till en brittisk, EU, EES eller schweizisk medborgare
 • du är ett barn till en EU, EES eller schweizisk medborgare som tidigare var bosatt och arbetade i Storbritannien, eller barnets primäre vårdgivare

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Om du är en familjemedlem till en EU, EES eller schweizisk medborgare

Du kan ansöka om du har ett förhållande med en EU, EES eller schweizisk medborgare som make/maka, registrerat partnerskap, eller ogift partner.

Du kan också ansöka om du är släkt med en EU, EES eller schweizisk medborgare, dess make/maka eller registrerad partner som deras:

 • barn, barnbarn eller barnbarns barn under 21-års ålder.
 • beroende barn över 21-års ålder
 • beroende förälder, farmor/farfar, mormor/morfar samt deras föräldrar
 • beroende släkting

Det land ni bodde i tillsammans ska ha varit din huvudsakliga fasta bostad. Dina brittiska familjemedlemmar ska också ha arbetat, studerat eller varit självförsörjande i landet medan ni var där.

Du kan inte använda onlinetjänsten för att ansöka om det är på det här sättet du kvalificerar dig för schemat. Du måste ringa EU Settlement Resolution Centreför att få reda på hur man ansöker. Frågor kommer att ställas till dig via telefon, innan du skickas ansökningsblanketten.

Om din familjemedlem är en brittisk medborgare (‘Surinder Singh’ ansökan)

Du kan vara berättigad om du varit bosatt utanför Storbritannien i ett EU, EES-land (eller Schweiz) med din familjemedlem och du är:

 • gift med, eller i ett civilt partnerskap med dem
 • under 21 år och är deras barn eller barnbarn
 • 21 år eller äldre och är deras beroende barn eller barnbarn
 • deras beroende förälder eller mor/far förälder

Det land ni var bosatta i tillsammans måste ha varit er fasta bosättning. Din brittiska familjemedlem måste också ha arbetat, studerat eller varit självförsörjande i landet medan ni var bosatta där.

Du kan inte använda dig av online tjänsten för att ansöka om du kvalificerar dig till planen på följande sätt, du måste då använda ett pappersformulär istället.

Begär ett pappersformulär för att ansöka till EU Settlement Scheme.

Om du brukade ha en EU, EES eller schweizisk familjemedlem som var bosatt i Storbritannien

Du bör kunna ansöka om du brukade ha en familjemedlem som var bosatt i Storbritannien. Detta kallas ‘bibehållen rätt till uppehållstillstånd’.

Om du är berättigad därför att du har en bibehållen rätt till uppehållstillstånd, kan du ansöka via online tjänsten.

Om du befinner under studier i Storbritannien

Du kan ansöka om du studerar i Storbritannien och ett av följande gäller:

 • du är barn till en EU, EES eller schweizisk medborgare som har lämnat Storbritannien eller avlidit
 • en av dina föräldrar är make/maka eller i civilt partnerskap med en EU, EES eller schweizisk medborgare som har lämnat Storbritannien eller avlidit
 • en av dina föräldrar var tidigare make/maka eller i civilt partnerskap med en EU, EES eller schweizisk medborgare som har lämnat Storbritannien eller avlidit

Om du är berättigad genom någon av dessa omständigheter, är din förälder också berättigad, under förutsättning att de har vårdnaden om dig.

Om din familjemedlem har avlidit

Du kan också ansöka om din familjemedlem har avlidit och du var kontinuerligt bosatt i Storbritannien som deras familjemedlem under minst ett år före deras död.

Om du tidigare var gift eller i ett civilt partnerskap

Du kan också ansöka om ditt äktenskap, eller civila partnerskap med en EU, EES eller schweizisk medborgare slutade med skilsmässa, annullering eller upplösning och du var bosatt i Storbritannien när det skedde.

Ett av följande måste också gälla:

 • äktenskapet eller det civila partnerskapet varade under minst 3 år och ni båda var bosatta i Storbritannien under minste ett år av tiden
 • du har vårdnaden av ett EU, EES eller schweiziskt barn
 • du har givits rätt till tillgång i Storbritannien till ett EU, EES eller schweiziskt barn, barnet måste vara under 18 år.
 • du har rätten att vara bosatt i Storbritannien därför du var offer för misshandel i hemmet inom äktenskapet eller det civila partnerskapet

Om du är primär vårdgivare till en brittisk, EU, EES eller schweizisk medborgare

Du kan ansöka om du är primär vårdgivare till en brittisk, EU, EES eller schweizisk medborgare som är bosatt i Storbritannien Dina beroende barn kan också ansöka.

För att vara någons primäre vårdgivare måste du både:

 • vara ansvarig för deras dagliga skötsel, inklusive ta beslut om deras utbildning, hälsa och finanser
 • en familjemedlem eller deras rättsliga förmyndare

Du kan dela detta ansvar med någon annan.

Du kan inte använda onlinetjänsten för att ansöka om det är på det här sättet du kvalificerar dig för schemat. Du måste ringa EU Settlement Resolution Centre för att få reda på hur man ansöker. Frågor kommer att ställas till dig via telefon, innan du skickas ansökningsblanketten.

Om du är den primäre vårdgivaren för en vuxen

Du kan ansöka om du är den primäre vårdgivaren för en beroende vuxen som är en brittisk medborgare.

Om du är den primäre vårdgivaren för ett barn

Du kan ansöka om du är den primäre vårdgivaren för ett brittiskt barn, eller ett EU, EES eller schweiziskt barn som är finansiellt oberoende.

Du kan också ansöka om du är den primäre vårdgivaren för ett EU, EES eller schweiziskt barn som:

 • är under utbildning i Storbritannien
 • har en EU, EES eller schweizisk förälder som har arbetat i Storbritannien när barnet var bosatt i Storbritannien
 • har en EU, EES eller schweizisk förälder som har varit bosatt i Storbritannien när barnet var under utbildning
 • har en EU, EES eller schweizisk förälder som har slutat att arbeta i Storbritannien, eller lämnat Storbritannien.

Vad du behöver för att ansöka

Du behöver uppvisa bevis på ditt släktskap till din EU, EES eller schweiziska familjemedlem - t.ex. ett födelse-, äktenskap- eller registrerat partnerskap certifikat, eller ett uppehållstillstånd. Du kan scanna och skicka detta via ett online ansökningsformulär.

Om du ansöker före din familjemedlem, behöver du också uppvisa bevis på deras identitet och bosättning.

Du behöver inte uppvisa något bevis om du har ett giltigt permanent brittiskt uppehållstillstånd.

Om du inte har ett biometriskt uppehållstillstånd, kommer du att ombes infinna dig till ett möte med UK Visa and Citizenship Application Services (UKVCAS) och dess service mottagning för att lämna biometrisk information (dina fingeravtryck och ett foto, eller bara ett foto om du är under 5 år när du ansöker.

När du behöver uppvisa ytterligare bevis.

I vissa fall kommer du också att behöva uppvisa samma dokument som för en ansökan om uppehållstillstånd.

Kolla vilka dokument du behöver uppvisa för en ansökan om uppehållstillstånd om:

När ska man ansöka

EU Settlement Scheme är öppet nu. Slutdatum för ansökan är den 30 juni 2021, utom för ett fåtal fall.

Du får förmodligen ett snabbare beslut om du ansöker samtidigt som, eller efter det att din familjemedlem ansöker.

Din familjemedlem kommer att ges ett ansökningsnummer när de ansöker. Du kan använda det numret för att “länka” din ansökan till dem så att båda ansökningarna behandlas tillsammans.

Om du är den primäre vårdaren för en brittisk medborgare

Kan du ansöka från den 1 maj 2019

Om du är familjemedlem till en EU, EES eller schweizisk medborgare som har avlidit.

Kan du vara berättigad till fast bosatt status innan du har bott i Storbritannien 5 år.

Din familjemedlem måste ha arbetat, eller varit självanställd i Storbritannien, Kanalöarna eller Isle of Man vid tiden för deras död. Du måste också ha bott tillsammans med dem just innan deras död och antingen:

 • de bodde kontinuerligt i Storbritannien, Kanalöarna eller Isle of Man under minst 2 år före deras död
 • deras död var ett resultat av en arbetsplatsolycka eller en yrkessjukdom.

Om du är en utlänning och familjemedlem till en EU, EES eller schweizisk medborgare som bor i Storbritannien

Om Storbritannien lämnar EU med en överenskommelse och du är inte bosatt i Storbritannien den 31 december 2020, kan du ansöka om att komma till din familjemedlem här efter detta datum om alla följande krav uppfylls:

 • din familjemedlem har antingen status som fast bosatt eller före fast bosättning
 • ditt förhållande började före den 31 december 2020
 • du förblir en nära familjemedlem, t.ex. en make/maka, registrerad partner, ogift partner, ett beroende barn eller barnbarn, beroende förälder eller deras förälder

Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal är sista ansökningsdagen för att du ska kunna anslutas till familjemedlemmen i Storbritannien den 29 mars 2022.

Om du har permanent uppehållstillstånd eller obegränsat tillstånd att resa in eller stanna

Processen att ansöka till EU Settlement Scheme är olika om du har ett permanent uppehållstillstånd eller obegränsat tillstånd att resa in eller stanna.

Om du har ett giltigt ‘Brittiskt permanent uppehållstillståndsdokument’

Om du har ett giltigt brittiskt uppehållstillståndsdokument, har du en av följande:

 • ett certifikat inne i din blåa ‘uppehållsdokumentbok (eller rosa om du är en schweizisk medborgare)
 • ett certifikat i ditt pass
 • ett biometriskt bosättningskort som bekräftar permanent uppehållstillstånd (endast om du inte är en EU, EES eller schweizisk medborgare.

Ditt dokument är inte ett permanent uppehållstillstånd om det står ‘registration certificate’ på det.

Om du kommer från EU, EES eller Schweiz kommer det permanenta uppehållstillståndet att säga ‘Document certifying Permanent Residence’.

Om du inte är en EU, EES eller schweizisk medborgare, kommer ditt biometriska bosättningskort att säga ‘Permanent Residence Status’.

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Vad du måste göra

För att fortsätta att vara bosatt i Storbritannien efter den 30 juni 2021 måste du antingen:

 • ansöka till EU Settlement Scheme - du kommer inte att behöva bevisa att du har 5 års kontinuerligt boende
 • ansök om medborgarskap före den 30 juni 2021 (eller 31 december 2020 om Storbritannien lämnar EU utan överenskommelse)

Om du har permanent tillstånd att komma in och stanna

Permanent uppehållstillstånd (ILR) är en typ av immigrationsstatus.

Du har vanligen ansökt om permanent uppehållstillstånd.

Du har då vanligen en stämpel i ditt pass eller ett brev från Inrikesdepartementet. Du kan också ha en ‘vignette’ (etikett) eller ett biometriskt uppehållstillstånd.

Du kan fortsätta att bo i Storbritannien utan att ansöka enligt EU Settlement Scheme om du har ett permanent uppehållstillstånd att stanna och komma in i Storbritannien. Emellertid, om du väljer att ansöka (och uppfyller alla andra förutsättningar), kommer du att ges ‘permanent uppehållstillstånd enligt EU Settlement Scheme’ - även känt som fast bosättningsstatus.

Det innebär att du borde kunna tillbringa upp till 5 år i sträck utanför Storbritannien utan att förlora ditt permanenta uppehållstillstånd (i stället för 2 år med obestämd tid för komma in eller stanna).

Om du är schweizisk medborgare kan du och din familj tillbringa upp till 4 år i sträck utanför Storbritannien utan att du förlorar ditt uppehållstillstånd.

Du behöver inte bevisa att du har 5-års permanent boende.

Om du flyttade till Storbritannien innan landet gick med i EU den 1 januari 1973

Du kan automatiskt ha blivit given en ILR om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare som varit bosatt i Storbritannien sedan för 1973. Om så är fallet, behöver du inta ansöka enligt EU Settlement Scheme för att få stanna i Storbritannien efter 30 juni 2021.

Om du inte har något dokument som bekräftar ditt ILR-status, kan du antingen:

Om du kommer från Malta eller Cypern, kan du också ansöka om brittiskt medborgarskap via Windrush scheme.

Ansökningar enligt något av dessa alternativ är gratis.

Om du ansöker för ditt barn

Du kan ansöka om status som fast bosatt eller före fast bosättning för ditt barn om de är under 21 och antingen:

 • de är en EU, EES eller schweizisk medborgare
 • de är inte EU, EES eller schweiziska medborgare, men du är - eller din make/maka eller civila partner är det

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Dina barn kan också ansöka själva.

Om du har ansökt till EU Settlement Scheme

Kan du ‘länka’ ditt barns ansökan till din egen genom att uppge det ansökningsnummer du fick när du själv ansökte.

Du kan, när som helst, göra så efter det du har ansökt - du behöver inte vänta på att de får ett beslut.

Du kan använda din egen e-postadress för ansökan om ditt barn inte har någon.

Om din ansökan accepteras, kommer ditt barn att få samma status som du.

Du behöver göra det för varje enskilt barn du ansöker om.

De bevis du behöver

Du behöver bevisa ditt förhållande till ditt barn när du ansöker.

Du behöver inte uppvisa bevis på ditt barns boende i Storbritannien med deras ansökan. Inrikesdepartementet kan, emellertid, be dig om bevis på boende innan de beslutar om din ansökan.

Om du inte har ansökt till EU Settlement Scheme

Om du är berättigad enligt planen, kan det vara enklare att du gör din egen ansökan innan du ansöker för ditt barn.

I annat fall måste du bevisa att ditt barn har 5 års kontinuerligt boende i Storbritannien för att vara berättigat till fast bosatt status - eller ditt barn måste bevisa det om de ansöker själva.

Om de inte har bott kontinuerligt 5 år i Storbritannien, kan de vara berättigade till status som före fast bosättning.

Om du inte är berättigad enligt planen men dina barn är, som t.ex. därför att de är bosatta i Storbritannien men inte du, kan du fortfarande ansöka för dem. Du behöver uppvisa bevis på deras brittiska boende.

Om du är en irländsk medborgare

Du behöver inte ansöka till status som fast bosatt eller före fast bosättning om du är en irländsk medborgare.

Om du är en irländsk medborgare och dina barn inte är brittiska medborgare, är de berättigad till antingen:

 • samma status som du ges, baserat på hur länge du har varit bosatt i Storbritannien
 • status som fast bosatt- eller före fast bosättning beroende på deras eget boende

Om du slutar arbeta eller börjar ett arbete i ett annat EU-land

Du och dina familjemedlemmar kan, i vissa situationer, ges fast bosatt status med mindre än 5-års kontinuerligt boende.

Om du måste sluta arbeta

Om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare, kan du erhålla bosatt status om du måste sluta arbeta, eller vara självanställd p.g.a. en olycka eller sjukdom (känt som ‘permanent oförmåga att arbeta’).

EES inkluderar EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Du kan komma att ges fast bosatt status om du antingen:

 • kontinuerligt har bott i Storbritannien under de två föregående åren
 • är permanent oförmögen att arbeta p.g.a. en arbetsolycka eller en yrkessjukdom som berättigar dig till pension från en brittisk institution

Du kan också ges fast bosatt status om du är gift med, eller i ett registrerat partnerskap, med en brittisk medborgare.

Om du är familjemedlem till en EU, EES eller schweizisk medborgare vid tiden de slutade arbeta, kan du också bli berättigad till fast bosatt status.

Om du uppnår pensionsålder eller pensionerar dig i förtid

Om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare kan du ges fast bosatt status om du uppnår pensionsålder eller pensionerar dig i förtid.

Om du är en familjemedlem till en EU, EES eller schweizisk medborgare vid tiden för uppnådd pensionsålder, eller pensionerar dig i förtid, kan du också vara berättigad till fast bosatt status.

Om du uppnår pensionsålder

Om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare, kan du ges fast bosatt status om du slutar arbeta när du uppnått pensionsåldern och antingen:

 • arbetade kontinuerligt, eller var självanställd under 1 år innan och kontinuerligt har bott 3 år i Storbritannien
 • din make/maka eller registrerad partner är en brittisk medborgare

Om du förtidspensionerar dig

Om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare, kan du ges fast bosatt status om du förtidspensionerar dig och antingen:

 • du har arbetat kontinuerligt (för någon annan än dig själv) under 1 år innan och kontinuerligt bott 3 år i Storbritannien
 • din make/maka eller registrerade partner är brittisk medborgare

Om du börjar arbeta eller är självanställd i ett annat EU-land

Om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare, kan du ges fast bosatt status om du börjar arbeta, eller är självanställd i ett annat EU-land och ni båda:

 • dessförinnan kontinuerligt under 3 år har bott och arbetat, eller varit självanställda, i Storbritannien
 • vanligen återvänder till ert hem i Storbritannien en gång i veckan

Om du är en familjemedlem till en EU, EES eller schweizisk medborgare vid tiden de börjar arbeta, eller är självanställda i ett annat EU-land, kan du också bli berättigad till fast bosatt status.

Efter det att du har ansökt

Om din ansökan accepteras, kommer du att ges status antingen som fast bosatt eller före fast bosättning. Tag reda på vilka rättigheter du har för varje status.

Granska och styrk din status

Om din ansökan går igenom, skickar Inrikesdepartementet dig en länk till en onlinetjänst som du kan använda för att granska och styrka din status.

Brevet som du får från Inrikesdepartementet bekräftar din status och innehåller en länk till en onlinetjänst. Du kan använda denna tjänst för att granska och styrka din status.

Du kan inte använda brevet för att styrka din status.

Du får ingen fysisk handling om inte båda av följande gäller:

Du kan läs mer information om hur du granskar och styrker din status.

Du kan fortfarande styrka dina rättigheter i Storbritannien fram till och med den 31 december 2020 med ditt pass eller nationellt identitetskort (om du är en EU, EES eller schweizisk medborgare) eller med din biometriska handling för uppehåll.

Uppdatera dina detaljer

Du måste hålla dina detaljer uppdaterade, t.ex. om du får ett nytt pass.

Ansöka om medborgarskap

Du kan vanligen ansöka om medborgarskap 12 månader efter det du har fått fast bosatt status.

Om du betalat för din ansökan

Om du betalat en avgift när du ansökte till EU Settlement Scheme, får du en återbetalning.

Om Inrikesdepartementet finner ett misstag i din ansökan

Inrikesdepartementet kommer att kontakta dig innan de tar sitt beslut över din ansökan så att du kan rätta till felet.

De kommer också att tala om för dig om du behöver komma med fler bevis innan de kan fatta ett beslut.

Om din ansökan misslyckas

Du kan ansöka om en administrativ granskning av beslutet.

Du kan för närvarande inte överklaga beslutet.

Du kan när som helst ansöka igen fram till den 30 juni 2021. eller till den 31 december 2020 om Storbritannien lämnar EU utan överenskommelse

Om du redan har en utestående immigrationsansökan

I de flesta fall kommer din utestående immigrationsansökan inte att behandlas om du ansöker till EU Settlement Scheme. Du kommer att återbetalas för din utestående ansökan.

Kontakta UK Visas and Immigration (UKVI) för att ta reda på hur din utestående immigrationsansökan kommer att påverkas.

Mer detaljerad vägledning finns på.

Published 30 March 2019
Last updated 27 August 2019 + show all updates
 1. German language translation added.
 2. Translated guidance updated.
 3. Added translation
 4. Icelandic language added.
 5. Added translation