Guidance

Vloga za prijavo v shemo za pridobitev statusa za državljane EU (pridobljeni status in status v pridobivanju): prevod v slovenščino

Navodila za prijavo v shemo EU za pridobitev statusa za državljane EU, EGP in Švice ter njihove družinske člane.

Splošno

Če ste državljan/-ka EU, EGP ali Švice, lahko vi in vaša družina vložite vlogo za shemo za pridobitev statusa za državljane EU, da boste lahko prebivali v ZK tudi po 30. juniju 2021. Če bo vaša vloga odobrena, boste pridobili pridobljeni status ali status v pridobivanju.

EGP vključuje države članice EU ter Islandijo, Lihtenštajn in Norveško.

Morda boste lahko ostali v ZK, ne da bi vložili vlogo – na primer, če imate irsko državljanstvo ali dovoljenje za prebivanje za nedoločen čas.

Prijavite se za e-poštna obvestila z novostmi o shemi.

Kdaj lahko vložite vlogo?

Shema za pridobitev statusa za državljane EU je odprta. Sedaj lahko vložite vlogo če izpolnjujete merila.

Rok za vložitev vloge je 30. junij 2021.

Status, ki ga boste pridobili, je lahko odvisen od datuma vložitve vloge.

Če ZK izstopi iz EU brez dogovora

Da bi lahko vložili vlogo, morate v ZK živeti, preden ta izstopi iz EU. Rok za vložitev vloge bo 31. december 2020.

Stroški

Vložitev vloge za shemo je brezplačna.

Če ste za vložitev vloge za shemo za pridobitev statusa za državljane EU plačali, boste prejeli povračilo.

Kdo mora vložiti vlogo

Z izjemo nekaj primerov morate vlogo vložiti, če:

EGP vključuje države članice EU ter Islandijo, Lihtenštajn ter Norveško.

To pomeni, da morate vložiti vlogo, četudi:

Morda boste lahko vložili vlogo, če niste državljan EU, EGP ali Švice, ste pa:

 • imeli družinskega člana, ki je državljan EU, EGP ali Švice in je bival v ZK (vendar ste se ločili, ali je družinski član umrl)
 • če ste družinski član britanskega državljana in sta skupaj živela zunaj ZK v državi EGP
 • ste družinski član britanskega državljana, ki ima tudi državljanstvo EU, EGP ali Švice, in je pred pridobitvijo britanskega državljanstva živel v ZK kot državljan EU, EGP ali Švice

 • ste dejanski skrbnik državljana v ZK, EGP ali Švici
 • ste otrok državljana EU, EGP ali Švice, ki je v preteklosti bival in delal v ZK, ali dejanski skrbnik otroka

Preberite navodila za vložitev vloge, če niste državljan EU, EGP ali Švice.

V katerem primeru vloga ni potrebna

Vloge vam ni treba vložiti, če imate:

Če ste državljan EU, EGP ali Švice in ste se v ZK preselili pred vstopom ZK v EU

Vlogo morate vložiti samo, če nimate dovoljenja za prebivanje za nedoločen čas.

Če imate dovoljenje za prebivanje za nedoločen čas, imate praviloma žig v potnem listu ali pa dopis britanskega Ministrstva za notranje zadeve, ki vsebuje ustrezne navedbe.

Če delate v ZK, vendar ne živite tukaj (»delavec na meji«)

Če ste »delavec na meji«, vam ni potrebno vložiti vloge za shemo EU az pridobitev statusa.

Preberite navodila za delavce na meji da izveste:

 • če imate kvalifikacije za status delavca na meji
 • kakšne bodo vaše pravice
 • kaj morajo storiti vaši družinski člani, da bi ostali v ZK

Ste opravičeni nadzora priseljevanja

Vloge za shemo EU za pridobitev statusa ne morete vložiti. Ne potrebujete ničesar za nadaljnje bivanje v ZK in ste opravičeni nadzora priseljevanja.

Da ste opravičeni nadzora priseljevanja vam je bilo na primer rečeno, če

 • ste tuj diplomat, zaposlen v ZK
 • ste član NATO

Če je vaše opravičenje poteklo ker ste, na primer, zamenjali službo, boste navadno morali vložiti vlogo za shemo v roku 90 dni. Če ste v ZK bivali pred 31. decembrom 2020, boste vlogo lahko vložili po roku 30. Junija 2021.

Kaj boste pridobili?

Pravice in status državljanov EU, EGP in Švice, ki prebivajo v ZK, se v primeru, da ZK zapusti EU brez dogovora do 30. junija 2021 ne bodo spremenile.

EGP vključuje države članice EU ter Islandijo, Lihtenštajn ter Norveško.

Če bo vaša vloga za shemo za pridobitev statusa za državljane EU odobrena, boste lahko še naprej prebivali in delali v ZK po 30. juniju 2021.

Dodeljen vam bo:

 • pridobljeni status ali
 • status v pridobivanju

V vlogi vam ni treba navesti, kateri status želite pridobiti. Vrsta statusa, ki ga boste pridobili, je odvisna od trajanja vašega prebivanja v ZK ob času vložitve vloge. Vaše pravice se bodo razlikovale glede na status, ki ga boste pridobili.

Urejeni status

Urejeni status boste običajno pridobili, če ste:

 • začeli živeti v ZK pred 31. decembrom 2020 (ali pred datumom, na katerega ZK izstopi iz EU brez dogovora)
 • živeli v ZK v neprekinjenem obdobju 5 let (kar se imenuje »neprekinjeno prebivanje«)

Petletno neprekinjeno prebivanje pomeni, da ste bili 5 zaporednih let v ZK, na Kanalskih otokih ali Otoku Man vsaj 6 mesecev v kateremkoli 12-mesečnem obdobju.

Obstajajo naslednje izjeme:

 • eno obdobje do 12 mesecev zaradi pomembnega razloga (na primer rojstva otroka, resne bolezni, študija, poklicnega izobraževanja ali napotitve na delo v tujino)
 • obvezno služenje vojaškega roka ne glede na trajanje
 • čas, ki ste ga preživeli v tujini v službi angleške krone, ali kot družinski član uslužbenca angleške krone
 • čas, ki ste ga preživeli v tujini kot član oboroženih sli, ali kot družinski član člana oboroženih sil

Če vam je dodeljen pridobljeni status, lahko v ZK ostanete toliko časa, kolikor želite. Vložili boste lahko tudi vlogo za pridobitev britanskega državljanstva če ste do tega upravičeni

Status v pridobivanju

Če v času vložitve vloge nimate 5-letnega neprekinjenega prebivanja, boste običajno pridobili status v pridobivanju. V ZK ste morali začeti živeti pred 31. decembrom 2020 (ali pred datumom, na katerega ZK izstopi iz EU brez dogovora).

Ko dopolnite 5 let neprekinjenega prebivanja, lahko vložite vlogo za spremembo navedenega statusa v urejeni status.

Po izpolnitvi pogoja petletnega obdobja neprekinjenega prebivanja lahko nato vložite vlogo za spremembo statusa v pridobljeni status.

Če bo petletno obdobje vašega neprekinjenega prebivanja dopolnjeno pred 30. decembrom 2020, se lahko odločite, da vlogo vložite šele po dopolnitvi petletnega neprekinjenega prebivanja. To pomeni, da vam bo ob odobritvi vloge dodeljen pridobljeni status, ne da bi vam bilo treba pred tem vložiti vlogo za pridobitev statusa v pridobivanju.

V ZK lahko ostanete še pet let od dne dodelitve statusa v pridobivanju.

Vaše pravice na podlagi pridobljenega statusa ali statusa v pridobivanju

Lahko boste:

 • delali v ZK
 • uporabljali storitve NHS
 • se vpisali v izobraževalni program ali nadaljevali študij
 • imeli dostop do javnih sredstev, na primer socialnih prejemkov in pokojnine, če ste do njih upravičeni
 • potovali iz ZK in vanj

Če želite nekaj časa preživeti zunaj ZK

Če imate urejeni status, lahko zunaj ZK preživite neprekinjeno največ 5 let, ne da bi status izgubili.

Če ste državljan Švice, lahko vi in vaši družinski člani zunaj ZK preživite neprekinjeno največ 4 leta, ne da bi status izgubili.

Če imate status v pridobivanju, lahko zunaj ZK neprekinjeno prebivate največ dve leti, ne da bi svoj status izgubili. Če želite postati upravičeni do pridobljenega statusa, se mora vaše neprekinjeno prebivanje nadaljevati.

Če se vam po vložitvi vloge rodijo otroci

Če imate pridobljeni status, bodo vsi otroci, rojeni v ZK, ko v ZK prebivate, samodejno postali britanski državljani.

Če imate status v pridobivanju, bodo vsi otroci, rojeni v ZK, samodejno upravičeni do pridobitve statusa v pridobivanju. Britanski državljani bodo le, če so do tega upravičeni prek drugega od staršev.

Če želite v ZK pripeljati svoje družinske člane

Vaši ožji družinski člani se vam lahko v ZK pridružijo pred 31. decembrom 2020 (ali pred 31. decembrom 2025, če ste državljan Švice). Po prihodu v ZK bodo morali vložiti vlogo za shemo za pridobitev statusa za državljane EU.

Družinske člane lahko morda pripeljete tudi po 31. decembru 2020. To je odvisno od tega, od kod ste, kdaj se je začelo vaše razmerje z vašim družinskim članom in ali ZK izstopi iz EU z dogovorom ali brez njega.

Če svojega družinskega člana ne morete pripeljati v okviru sheme EU za pridobitev statusa, se vam morda lahko kljub temu pridruži na drugačen način, na primer na podlagi družinskega vizuma.

Če ZK izstopi iz EU z dogovorom

Če ste državljan države EU, Islandije, Lihtenštajna ali Norveške, lahko ožje družinske člane pripeljete v ZK po 31. decembru 2020, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

 • vaše razmerje z družinskim članom se je začelo pred 31. decembrom 2020
 • ko družinski član vloži vlogo, da se vam pridruži, vaše razmerje še vedno traja

Če ste državljan Švice, lahko ožje družinske člane pripeljete v ZK po 31. decembru 2025, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

 • vaše razmerje z družinskim članom se je začelo pred 31. decembrom 2025
 • ko družinski član vloži vlogo, da se vam pridruži, vaše razmerje še vedno traja

Če ZK izstopi iz EU brez dogovora

Če ste državljan EU, je rok za pridružitev vaših ožjih družinskih članov v ZK 29. marec 2022. V državo jih lahko pripeljete le, če:

 • se je vaše razmerje z družinskim članom začelo pred 31. decembrom 2020
 • ko družinski član vloži vlogo, da se vam pridruži, vaše razmerje še vedno traja

Če ste državljan Islandije, Lihtenštajna, Norveške ali Švice, lahko ožje družinske člane pripeljete po izstopu ZK iz EU, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

 • vaše razmerje z družinskim članom se je začelo pred izstopom ZK iz EU
 • ko družinski član vloži vlogo, da se vam pridruži, vaše razmerje še vedno traja

Kaj potrebujete za vložitev vloge?

Ob vložitvi vloge boste potrebovali dokazilo o:

 • svoji identiteti
 • svojem prebivališču v ZK, razen če imate veljavno dovoljenje za dolgotrajno prebivanje ali veljavno dovoljenje za prebivanje za nedoločen čas ali za vstop v ZK za nedoločen čas

Dokazilo o identiteti

Potrebujete veljaven potni list ali nacionalno osebno izkaznico. Predložiti boste morali tudi digitalno fotografijo svojega obraza.

Če niste državljan/-ka EU, EGP ali Švice, lahko uporabite karkoli od naslednjega:

Če nimate nič od navedenega, lahko v določenih situacijah morda uporabite druga dokazila. Če nimate osebnega dokumenta, se obrnite na Center za reševanje težav v zvezi s programom za pridobitev statusa državljana EU.

Ob vložitvi vloge lahko:

 • optično preberete svoj dokument in naložite svojo fotografijo s pomočjo aplikacije »EU Exit: ID Document Check« za Android
 • svoj dokument pošljete po pošti in naložite svojo fotografijo prek spletne aplikacije (to lahko storite sami)

Optično branje vašega dokumenta

Aplikacijo »EU Exit: ID Document Check« za Android lahko uporabite za optično branje svojega dokumenta le, če imate eno do naslednjega:

 • veljaven potni list EU, EGP ali Švice oziroma osebno izkaznico, če je biometrična
 • biometrično dovoljenje za prebivanje, ki ga izda ZK

V nasprotnem primeru morate svoje dokumente poslati po pošti.

Za potrditev svoje identitete lahko uporabite telefon Android druge osebe. Obiščete lahko tudi eno od organizacij, ki ponujajo optično branje vašega dokumenta. Dogovoriti se boste morali za termin in za storitev vam bodo morda zaračunali.

Aplikacija »ID Document Check« za iPhone bo na voljo pred koncem leta 2019.

Pošiljanje dokumenta po pošti

Svoj dokument morate poslati po pošti, če imate:

 • potni list, ki ni bil izdan v EU ali EGP
 • biometrično dovoljenje za prebivanje
 • nebiometrično osebno izkaznico

Če imate katerikoli drug osebni dokument, ga lahko v primeru, da ne morete uporabiti aplikacije »ID Document Check, pošljete po pošti.

Dokument vam bo vrnjen takoj, ko ga optično preberemo. To je lahko pred prejemom odločbe.

Dokazilo o neprekinjenem prebivanju

Da bi bili upravičeni do pridobljenega statusa, morate praviloma v petih zaporednih letih vsaj šest mesecev v kateremkoli 12-mesečnem obdobju prebivati v ZK, na Kanalskih otokih ali otoku Man. Ob vložitvi vloge morate zagotoviti dokazilo o navedenem.

Če v državi niste prebivali pet let zapored, ste morda še vedno upravičeni do statusa v pridobivanju.

Lahko predložite svojo številko nacionalnega zavarovanja, da bo mogoče samodejno preverjanje vašega prebivanja na podlagi podatkov o davkih in določene evidence o socialnih prejemkih.

Če se preverjanje opravi uspešno, vam za dokazilo o prebivanju ne bo treba predložiti nobenih dokumentov. Dokumente boste morali predložiti le, če ste v državi 5 zaporednih let, vendar ni dovolj podatkov, ki potrjujejo navedeno. Ministrstvo za notranje zadeve vam bo takoj po vložitvi vloge sporočilo, ali morate predložiti kakršnekoli dokumente. Fotografije dokumentov ali optično prebrane dokumente morate predložiti prek spletnega obrazca in ne po pošti.

Preberite, katere dokumente lahko predložite Ministrstvu za notranje zadeve, če vas prosijo, za dodatna dokazila.

Če ste bili obsojeni zaradi storitve kaznivih dejanj

Če ste stari 18 let ali več, bo Ministrstvo za notranje zadeve preverilo, da niste storili hudih ali večkratnih kaznivih dejanj in ne pomenite varnostne grožnje.

Od vas bo zahtevano, da navedete obsodbe, ki so v vaši kazenski evidenci v ZK ali tujini.

Naslednjega vam ni treba navesti:

 • obsodbe, ki jih ni treba razkriti (zastarele obsodbe)
 • opozorila (policijska opozorila)
 • alternative sodnega pregona, na primer kazni za prekoračitev hitrosti

Vaši podatki bodo preverjeni tudi v podatkovnih zbirkah kaznivih dejanj v ZK.

Če ste bili obsojeni zaradi storitve manjšega kaznivega dejanja, boste kljub temu upravičeni do pridobitve urejenega statusa ali statusa v pridobivanju.

Pridobljeni status ali status v pridobivanju lahko pridobite tudi, če imate v evidencah druge obsodbe. Navedeno bo presojano glede na posamezne primere.

Če ste bili v zaporu, je za obravnavo vloge za pridobljeni status praviloma potrebno petletno neprekinjeno prebivanje od dneva izpustitve iz zapora.

Če niste državljan/-ka EU, EGP ali Švice

Praviloma boste morali predložiti dokazilo o vašem razmerju z družinskim članom iz EU, EGP ali Švice.

EGP vključuje države članice EU ter Islandijo, Lihtenštajn ter Norveško.

Vložitev vloge za shemo za pridobitev statusa za državljane EU

Shema je odprta – vlogo lahko vložite takoj če ste upravičeni.

Lahko tudi počakate in vlogo vložite pozneje, odvisno od vaših okoliščin.

Rok za vložitev vloge bo 30. junij 2021 ali 31. december 2020, če ZK izstopi iz EU brez dogovora.

Vlogo lahko vložite prek katerekoli naprave, na primer prenosnega računalnika, naprave Android ali iPhone. Pred vložitvijo vloge preverite, kaj potrebujete.

Ministrstvo za notranje zadeve bo za sprejem odločitve glede ugodne rešitve vaše vloge uporabilo osebne podatke, ki jih predložite. Oglejte si, kako bo Ministrstvo za notranje zadeve obdelovalo vaše osebne podatke.

Nadaljevanje vloge

Če ste z vložitvijo vloge že začeli, lahko svojo vlogo nadaljujete.

Kdo te storitve ne more uporabljati?

Spletne storitve za vložitev vloge v okviru sheme ne morete uporabiti, če niste državljan EU, EGP ali Švice in vlogo vložite kot:

 • družinski član britanskega državljana, s katerim ste živeli v Švici ali državi EU ali EGP, ki ni ZK
 • družinski član britanskega državljana, ki ima tudi državljanstvo EU, EGP ali Švice in je pred pridobitvijo britanskega državljanstva živel v ZK kot državljan EU, EGP ali Švice
 • glavni skrbnik državljana ZK, EU, EGP ali Švice
 • otrok državljana EU, EGP ali Švice, ki je nekoč živel in delal v ZK, in hodite v šolo – ali pa ste glavni skrbnik otroka

Za informacije glede načina vložitve vloge pokličite Center za reševanje težav v zvezi s programom za pridobitev statusa državljana EU. Pred pošiljanjem prijavnega obrazca vam bodo po telefonu postavili nekaj vprašanj.

Stroški

Vložitev vloge za shemo je brezplačna.

Če ste za vložitev vloge za shemo za pridobitev statusa za državljane EU plačali, boste prejeli povračilo.

Pomoč

Pomoč pri vlaganju vam je na voljo po telefonu ali preko spleta . Če delate za lokalni občinski svet ali drugo organizacijo, ki posameznikom pomaga pri vložitvi vloge, je telefonska številka drugačna.

Če ste v ZK

Telefon: 0300 123 7379

Od ponedeljka do petka (razen ob državnih praznikih) od 8. do 20. ure.

Ob sobotah in nedeljah: od 9.30zjutraj do 16.30.

Več informacij o stroških klica

Če ste zunaj ZK

Telefon: +44 (0)203 080 0010

Od ponedeljka do petka (razen ob državnih praznikih) od 8. do 20. ure.

Ob sobotah in nedeljah: od 9.30 do 16.30.

Če delate za organizacijo, ki posameznikom pomaga pri vložitvi vloge

Telefon: 0300 790 0566

Od ponedeljka do petka (razen ob državnih praznikih) od 8. do 20. ure.

Ob sobotah in nedeljah: od 9.30zjutraj do 16.30.

Več informacij o stroških klica

Uporabite kontaktni obrazec sheme EU za pridobitev statusa za pridobitev pomoči prek spleta.

Če se na spletu ne znajdete najbolje, vam je podpora na voljo po telefonu ali osebno.

Če niste državljan/-ka EU, EGP ali Švice

Morda lahko vložite vlogo, če:

ste družinski član državljana EU, EGP ali Švice

 • ste družinski član britanskega državljana in ste skupaj živeli izven ZK v državi znotraj EGP
 • ste družinski član britanskega državljana, ki ima prav tako državljanstvo EU, EGP ali švicarsko državljanstvo, ki je živel v ZK kot državljan EU, EGP ali Švice, pred pridobitvijo britanskega državljanstva
 • če ste v preteklosti imeli družinsega člana, ki je bil državljan EU, EEA ali Swiss in je živel v ZK
 • ste dejanski skrbnik britanskega državljana ali državljana EU, EGP ali Švice
 • ste otrok državljana EU, EGP ali Švice, ki je predhodno živel in delal v ZK, ali dejanski skrbnik tega otroka

EGP vključuje države članice EU ter Islandijo, Lihtenštajn in Norveško.

Če ste družinski član državljana EU, EGP ali Švice

Vlogo lahko vložite, če ste zakonec, registrirani partner ali zunajzakonski partner državljana/ -ke EU, EGP ali Švice.

Vlogo lahko vložite tudi, če ste v sorodu z državljanom/-ko EU, EGP ali Švice, njegovim/njenim zakoncem ali registriranim partnerjem kot:

 • otrok, vnuk ali pravnuk, mlajši od 21 let,
 • vzdrževani otrok, starejši od 21 let,
 • vzdrževani starš, stari starš ali prastari starš,
 • vzdrževani sorodnik.

Praviloma mora vlogo vložiti tudi vaš družinski član iz EU, EGP ali Švice.

Vlogo lahko vložite, če ste družinski član irskega državljana, čeprav temu državljanu vloge ni treba vložiti.

Če ste upravičeni kot družinski član državljana EU, EGP ali Švice, lahko vložite vlogo preko spleta.

če je vaš družisnki član britanski državljan (vloge »Surinder Singh«)

Morda boste upravičeni, če skupaj z družinskim članom živite izven ZK v državi EU ali EGP (ali Švici), in ste:

 • z njim poročeni ali v civilnem partnerstvu
 • stari manj kot 21 let in ste njihov otrok ali vnuk
 • stari več kot 21 let in ste njihov vzdrževani otrok ali vnuk
 • ste njihov vzdrževani starš ali stari starš

Država, v kateri sta skupaj živela, je morala biti vaše glavno prebivališče. Vaš britanski družinski član je moral med prebivanjem v tisti državi tam delati, študirati oziroma biti samozadosten.

Če ste do sheme upravičeni na ta način, za vlogo ne morete uporabiti spletne storitve. Za informacije glede načina vložitve vloge morate poklicati Center za reševanje težav v zvezi s programom za pridobitev statusa državljana EU. Pred pošiljanjem prijavnega obrazca vam bodo po telefonu postavili nekaj vprašanj.

Če ste v preteklosti imeli družinskega člana v EU, EGP ali Švici, ki je živel v ZK

Morda boste lahko zaprosili, če ste v preteklosti imeli družinskega člana, ki je živel v ZK. To se imenuje »ohranjena pravica do prebivališča«.

Če ste upravičeni po ohranjeni pravici do prebivališča, lahko vložite vlogo preko spleta.

Če se izobražujete v ZK

Če se izobražujete v ZK, lahko vložite vlogo, v kolikor:

 • ste otrok državljana EU, EGP ali Švice, ki je zapustil ZK ali umrl
 • je eden od vaših staršev zakonski ali civilni partner državljana EU, EGP ali Švice, ki je zapustil ZK ali umrl
 • je eden od vaših staršev bil zakonski ali civilni partner državljana EU, EGP ali Švice, ki je zapustil ZK ali umrl

Če imate kvalifikacije v skladu s katero koli izmed tukaj navedenih okoliščin, je do vložitve prav tako upravičen vaš partner, če je vaš skrbnik

Če je vaš družinski član umrl

Vlogo lahko vložite tudi, če je vaš družinski član umrl, vi pa ste v ZK živeli kot njihov družinski član vsaj eno leto takoj pred njihovo smrtjo.

Če ste bili predhodno poročeni ali v civilnem partnerstvu

Vlogo lahko vložite tudi, če je bilo vaše zakonsko ali civilno partnerstvo z državljanom EU, EGP ali Švice preklicano zaradi ločitve, izničenja ali razrešenja in ste v času ločitve živeli v ZK.

Veljati mora tudi eno izmed naslednjega:

 • poroka ali civilno partnerstvo je moralo trajati vsaj 3 leta in s partnerjem ste skupaj živeli v ZK vsaj eno leto v tem času.
 • ste skrbnik otroka državljana EU, EGP ali Švice
 • vam je bila dana pravica do obiskovanja otroka državljana EU, EGP ali Švice v ZK – otrok mora biti star manj kot 18 let
 • pravico imate živeti v ZK, ker ste bili žrtev domačega nasilja v zakonskema li civilnem partnerstvu

Če ste »dejanksi skrbnik« britanskega državljana, ali državljana EU, EGP ali Švice

Morda boste lahko vložili vlogo, če ste dejanski skrbnik britanskega državljana, ali državljana EU, EGP ali Švice, ki živi v ZK. Morda bodo lahko vložili vlogo tudi vsi vzdrževani otroci.

Dejanski skrbnik ste, če:

 • ste dogovorni za njihovo vsakodnevno oskrbo, vključno z odločitvami o njihovi izobrazbi, zdravju in financah
 • ste družinski član ali zakoniti zastopnik

Navedene odgovornosti lahko delite z nekom drugim.

Če ste do sheme upravičeni na ta način, za vlogo ne morete uporabiti spletne storitve. Za informacije glede načina vložitve vloge morate poklicati Center za reševanje težav v zvezi s programom za pridobitev statusa državljana EU. Pred pošiljanjem prijavnega obrazca vam bodo po telefonu postavili nekaj vprašanj.

Če ste dejanski skrbnik odrasle osebe

Zaprosite lahko, če ste dejanski skrbnik vzdrževane odrasle osebe, ki je britanski državljan.

Če ste dejanski skrbnik otroka

Vlogo lahko vložite, če ste dejanski skrbnik britanskega otroka, ali otroka v EU, EGP ali Švici, ki je finančno odvisen.

Vlogo lahko vložite tudi, če ste dejanski skrbnik otroka v EU, EGP ali Švici, ki:

 • se izobražuje v ZK
 • ima starša v ZK, EGP ali Švici, ki je delal v ZK, ko je otrok živel v ZK
 • ima starša v ZK, EGP ali Švici, ki ej živel v ZK, ko se je otrok izobraževal
 • ima starša v EU, EGP ali Švici, ki je prenehal delati v ZK, ali je zapustil ZK

Kaj potrebujete za vložitev vloge

Predložiti morate dokazilo o svojem razmerju z družinskim članom, ki ima državljanstvo EU, EGP ali Švice – na primer rojstni list, poročni list ali potrdilo o registraciji partnerske skupnosti ali izkaznico rezidenta. Navedene dokumente lahko optično preberete in jih predložite prek spletne prijavnice.

Če vložite vlogo prej kot vaš družinski član, morate predložiti tudi dokazilo o njegovi identiteti in prebivališču.

Dokazil vam ni treba predložiti, če imate veljavno »dovoljenje za dolgotrajno prebivanje v ZK«.

Če nimate biometrične izkaznice rezidenta, se boste morali osebno oglasiti na točki Storitve ZK za vlaganje prošenj za vizo ali državljanstvo (UKVCAS) kjer boste morali poleg vloge zagotoviti tudi vaše biometrične podatke (vaše prstne odtise in fotografijo, ali fotografijo, če ste stari manj kot 5 let 5).

Kdaj potebujete več dokazil?

V nekaterih primerih bote morali zagotoviti enake dokumente, kot pri vlogi za izkaznico rezidenta.

Preverite, katere dokumente bi morali vložiti za izkaznico rezidenta, če:

Shema za pridobitev statusa je odprta. Rok za vložitev vloge je 30. junij 2021, razen v nekaterih redkih primerih.

Odločbo boste verjetno prejeli hitreje, če vlogo vložite hkrati ali pozneje kot vaš družinski član.

Vaš družinski član bo ob vložitvi vloge prejel številko vloge. Navedeno lahko uporabite za »povezavo« vaše vloge z vlogo družinskega člana, da bosta obravnavani skupaj.

če ste dejanski skrbnik britanskega državljana

Lahko vložite vlogo od 1. maja 2019

Če ste družinski član državljana EU, EGP ali Švice, ki je umrl

Do pridobljenega statusa boste morda upravičeni pred dopolnitvijo petletnega prebivanja v ZK.

Vaš družinski član je moral biti v času smrti zaposlen ali samozaposlen v ZK, na Kanalskih otokih ali otoku Man. Neposredno pred njegovo smrtjo ste morali tudi živeti z njim in je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 • družinski član je neprekinjeno prebival v ZK, na Kanalskih otokih ali otoku Man najmanj dve leti pred smrtjo
 • vzrok smrti družinskega člana je bila nesreča pri delu ali poklicna bolezen.

Če ste v tujini in družinski član državljana/-ke EU, EGP ali Švice, ki prebiva v ZK

Če ZK zapusti EU brez dogovora in v ZK ne boste prebivali do 31. decembra 2020, boste lahko vložili vlogo za pridružitev družinskemu članu v ZK po navedenem datumu, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

 • vaš družinski član ima pridobljeni status ali status v pridobivanju
 • vajino razmerje se je začelo pred 31. decembrom 2020
 • ste še vedno ožji družinski član, na primer zakonski partner, registrirani partner, zunajzakonski partner, vzdrževani otrok ali vnuk ali vzdrževani starš ali stari starš.

Če ZK izstopi iz EU brez dogovora, je rok, do katerega se lahko pridružite svojemu družinskemu članu v ZK, 29. marec 2022

Če imate stalno prebivališče ali dovoljenje za vstop ali bivanje za nedoločen čas

Če imate dovoljenje za stalno prebivanje ali dovoljenje za vstop ali bivanje za nedoločen čas, je postopek vložitve vloge za shemo za pridobitev statusa za državljane EU drugačen.

Če imate veljavno »dovoljenje za stalno prebivanje v ZK«

Če imate veljavno dovoljenje za stalno prebivanje v ZK, imate eno od naslednjih dovoljenj:

 • potrdilo v vaši modri knjižici »dokumentacija za prebivanje« (ali rožnati, če ste državljan/-ka Švice)
 • potrdilo v vašem potnem listu
 • biometrično izkaznico rezidenta (samo, če niste državljan/-ka EU, EGP ali Švice)

Če je na dokumentu napisano »registration certificate« (potrdilo o registraciji), vaš dokument ni dovoljenje za prebivanje.

Če ste iz EU, EGP ali Švice, je na vašem dovoljenju za stalno prebivanje napisano »Document Certifying Permanent Residence« (dokument, ki potrjuje stalno prebivanje).

Če niste državljan/-ka EU, EGP ali Švice, je na vaši izkaznici rezidenta navedeno »Permanent Residence Status« (status stalnega prebivanja).

EGP vključuje države članice EU ter Islandijo, Lihtenštajn ter Norveško.

Kaj morate storiti?

Za nadalje prebivanje v ZK po 30. juniju 2021 morate izpolniti enega od naslednjih pogojev:

 • vložiti morate vlogo za shemo za pridobitev statusa za državljane EU– petletnega neprekinjenega prebivanja vam ne bo treba dokazati
 • vloga za državljanstvo Pred 30. junijem 2021 (ali 31. decembrom 2020, če ZK zapusti EU brez dogovora)

Če imate dovoljenje za vstop ali bivanje za nedoločen čas

Dovoljenje za vstop ali bivanje za nedoločen čas (ILR) je vrsta statusa priseljenca.

Verjetno ste vložili vlogo za pridobitev dovoljenja za vstop ali bivanje za nedoločen čas.

Verjetno imate žig v potnem listu ali dopis britanskega Ministrstva za notranje zadeve. Morda imate tudi nalepko (»vinjeto«) ali biometrično dovoljenje za prebivanje.

Če imate dovoljenje za vstop ali prebivanje za nedoločen čas lahko v ZK še naprej prebivate, ne da bi vložili vlogo za shemo EU za pridobitev statusa. Toda, če se odločite, da vlogo kljub temu vložite (in izpolnjujete vse pogoje), vam bo podeljeno »dovoljenje za prebivanje za nedoločen čas v okviru sheme za pridobitev statusa za državljane EU« – kar se imenuje tudi pridobljeni status.

To pomeni, da boste zunaj ZK lahko preživeli največ 5 let zaporedno, ne da bi izgubili pridobljeni status (namesto 2 let v primeru dovoljenja za prebivanje za nedoločen čas ali dovoljenja za vstop za nedoločen čas, ki ga imate zdaj).

Če ste državljan Švice, lahko vi in vaši družinski člani zunaj ZK preživite največ 4 neprekinjena leta, ne da bi izgubili pridobljeni status.

Petletnega neprekinjenega prebivanja vam ne bo treba dokazati.

Če ste se v ZK preselili, preden se je to pridružilo EU, 1. januarja 1973

Če ste državljan EU, EGP ali Švice, ki je v ZK živel pred 1. januarjem 1973, ste morda že avtomatično prejeli ILR. Če ste ga, vam ne bo potrebno vlagati vloge za shemo za pridobitev statusa v ZK ostati po 30. juniju 2021.

Če nimate dokumenta, ki potrjuje vaš status ILR, lahko:

Če ste doma iz Malte ali Cipra, lahko zaprostie za britansko državljanstvo tudi preko sheme Windrush.

Vložitev vloge je v obeh primerih brezplačna.

Če ste dejanski skrbnik odrasle osebe

Vlogo za status ali status v pridobivanjulahko vložite za vašega otroka, če je star manj kot 21 let, in:

 • je otrok državljan EU, EGP ali Švice
 • ni državljan EU, EGP ali Švice, vendar vi ste – ali pa je vaš zakonski ali civilni partner

EGP vključuje države članice EU ter Islandijo, Lihtenštajn ter Norveško.

Otrok lahko tudi sam vloži vlogo.

Če ste vložili vlogo za shemo EU za pridobitev statusa

Vašo vlogo boste lahko »povezali« z otrokovo, preko številke vloge, ki ste jo pridobili, ko ste vlogo vložili sami.

To lahko storite kadar koli po tem, ko starš vloži vlogo – ni vam treba čakati, da prejme odločbo.

Če vaš otrok nima naslova elektronske pošte, lahko v vlogi uporabite lastnega.

Če bo vaša vloga odobrena, bo vaš otrok dobil enak status, kot vi.

To boste morali storiti za vsakega otroka posebej.

Katera dokazila potrebujete

Ob vložitvi vloge boste morali zagotoviti dokazilo o razmerju s svojim otrokom.

Potrebovali boste dokazilo o otrokovem bivanju v ZK, poleg vloge. Vendar lahko Ministrstvo za notranje zadeve od vas zahteva dokazilo o prebivanju, preden odloči o vaši vlogi.

Če niste vložili vloge za shemo za pridobitev statusa za državljane EU

Če ste do sheme upravičeni, bo morda lažje, če svojo vlogo oddate pred otrokovo.

Sicer boste upravičeni do statusa prebivanja, če imate dokazilo, da vaš otrok pet let stalno prebiva v ZK, ali pa - mora otrok za status zaprositi sam.

Če otrok ni pet let neprekinjeno prebival v ZK, bo morda upravičen do statusa v pridobivanju.

Če vi niste upravičeni do sheme, vaš otrok pa je, ker je, na primer, bival v ZK, vi pa niste, lahko še vedno vložite vlogo zanj. Imeti boste morali dokazilo o otrkovem bivanju v ZK.

If če ste irski državljan

Vloge za status ali status v pridobivanju vam ni potrebno vložiti, če ste irski državljan.

Vendar pa je vaš otrok, če ste irski državljan, otrok pa ni britanski državljan, upravičen do:

 • enakega statusa, kot bi ga imeli sami, glede na to, koliko časa ste živeli v ZK
 • statusa ali statusa v pridobivanju, na osnovi njihovega lastnega prebivanja

Če prenehate delati ali začnete delati v drugi državi EU

V določenih okoliščinah lahko vi in vaši družinski člani pridobite pridobljeni status na podlagi neprekinjenega prebivanja, ki traja manj kot pet let.

Če morate prenehati delati

Če ste državljan/-ka EU, EGP ali Švice, lahko morda pridobite pridobljeni status, če morate prenehati z zaposlitvijo ali samozaposlitvijo zaradi nesreče ali bolezni (kar je znano kot »trajna nezmožnost za delo«).

EGP vključuje države članice EU ter Islandijo, Lihtenštajn in Norveško.

Pridobljeni status boste morda pridobili, če:

 • ste v ZK neprekinjeno prebivali neposredno dve leti pred dogodkom ali
 • je trajna nezmožnost za delo posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni, na podlagi katere ste upravičeni do prejema pokojnine od institucije v ZK

Pridobljeni status lahko pridobite tudi, če ste v zakonski zvezi ali registrirani partnerski skupnosti z britanskim državljanom.

Če ste družinski član državljana EU, EGP ali Švice, ko ta državljan preneha delati, ste morda prav tako upravičeni do pridobljenega statusa.

Če dosežete upokojitveno starost ali se predčasno upokojite

Če ste državljan/-ka EU, EGP ali Švice, vam bo morda dodeljen pridobljeni status, če dosežete upokojitveno starost ali se upokojite predčasno.

Če ste družinski član državljana EU, EGP ali Švice, ko ta državljan doseže upokojitveno starost ali se predčasno upokoji, ste morda prav tako upravičeni do pridobljenega statusa.

Če dosežete upokojitveno starost

Če ste državljan/-ka EU, EGP ali Švice, lahko pridobite pridobljeni status, če prenehate delati, ko dosežete upokojitveno starost, in izpolnjujete enega od naslednjih pogojev:

 • pred tem ste bili eno leto neprekinjeno zaposleni ali samozaposleni v ZK in v ZK neprekinjeno prebivali tri leta
 • vaš zakonec ali registrirani partner je britanski državljan

Če se upokojite predčasno

Če ste državljan/-ka EU, EGP ali Švice, lahko pridobite pridobljeni status, če se upokojite predčasno in izpolnjujete enega od naslednjih pogojev:

 • pred tem ste bili eno leto brez prekinitev zaposleni pri nekom (ne samozaposleni) in ste tri leta brez prekinitev živeli v ZK
 • vaš zakonec ali registrirani partner je britanski državljan

Če začnete z delati ali se samozaposlite v drugi državi EU

Če ste državljan/-ka EU, EGP ali Švice, lahko pridobite pridobljeni status, če začnete z delom ali s samozaposlitvijo v drugi državi EU in izpolnjujete oba naslednja pogoja:

 • pred tem ste v ZK tri leta neprekinjeno prebivali in bili zaposleni ali samozaposleni
 • običajno se enkrat na teden vrnete na svoj dom v ZK

Če ste družinski član državljana EU, EGP ali Švice, ko ta državljan začne z delati ali se samozaposli v drugi državi EU, ste morda prav tako upravičeni do pridobljenega statusa.

Po vložitvi vloge

Če je vaša vloga uspešna, vam bo po e-pošti poslan dopis, ki potrjuje vaš pridobljeni status ali status v pridobivanju.

Ogled in dokazovanje vašega statusa

Če je vaša vloga uspešna, vam bo Ministrstvo za notranje zadeve prek e-pošte poslalo povezavo do spletne storitve, ki jo lahko uporabite za ogled in dokazovanje svojega statusa.

Dopis, ki ga boste prejeli od Ministrstva za notranje zadeve in potrjuje vaš status, bo vseboval povezavo v spletno storitev. To storitev lahko uporabite za ogled in dokazovanje svojega statusa.

Dopisa za dokazovanje svojega statusa ne morete uporabiti.

Fizičnega dokumenta ne boste prejeli, razen, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

Lahko preberete več informacij o načinu ogleda in dokazovanja svojega statusa.

Do 31. decembra 2020 lahko svoje pravice v ZK še vedno dokazujete s svojim potnim listom ali nacionalno osebno izkaznico (če ste državljan EU, EGP ali Švice) ali s svojim biometričnim dovoljenjem za prebivanje.

Posodabljanje svojih podatkov

Svoje podatke morate posodabljati, na primer, če prejmete nov potni list.

Vložitev vloge za pridobitev državljanstva

Vlogo za pridobitev državljanstva 12 mesecev po pridobitvi pridobljenega statusa.

Če ste za vložitev vloge plačali

Če ste za vložitev vloge za shemo za pridobitev statusa za državljane EU plačali, boste prejeli povračilo.

Če Ministrstvo za notranje zadeve odkrije napako v vaši vlogi

Ministrstvo za notranje zadeve bo vzpostavilo stik z vami pred sprejetjem odločbe o vaši vlogi, da lahko napako popravite.

Sporočili vam bodo tudi, ali morate predložiti dodatna dokazila, preden lahko sprejmejo odločbo.

Če vaša vloga ni odobrena

Morda lahko vložite vlogo za upravni pregled Odločbe.

Trenutno pritožba na odločbo ni mogoča.

Vlogo lahko ponovno vložite znova kadarkoli do 30. junija 2021 ali do 31. decembra 2020, če ZK zapusti EU brez dogovora.

Če že imate nerešeno vlogo v zvezi s priseljevanjem

Če vložite vlogo po shemi EU za pridobitev statusa za državljane EU, vaša obstoječa vloga v zvezi s priseljevanjem v večini primerov ne bo obravnavana. Za obstoječo vlogo boste prejeli povračilo.

Pokličite službo ZK za vize in priseljence (UKVI) glede informacij o tem, kako bo odhod ZK iz EU vlival na vašo obstoječo vlogo v zvezi s priseljevanjem.

Na voljo so tudi podrobnejše smernice.

Published 30 March 2019
Last updated 27 August 2019 + show all updates
 1. German language translation added.
 2. Translated guidance updated.
 3. Added translation
 4. Icelandic language added.
 5. Added translation