Guidance

Preklad podania žiadosti do Pobytovej schémy pre občanov EÚ (status pred získaním pobytu a trvalý pobyt): Slovenský preklad

Usmernenia pre občanov EÚ, EHP a Švajčiarska a ich rodinných príslušníkov, ktorí podávajú žiadosť do programu Pobytovej schémy pre občanov EÚ.

Prehľad

Ak ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska, vy a vaša rodina môžete podať žiadosť do programu Pobytovej schémy pre občanov EÚ, aby ste po 30. júni 2021 naďalej mohli žiť v Spojenom kráľovstve. Ak bude vaša žiadosť úspešná, dostanete buď status pred získaním pobytu alebo trvalý pobyt.

EHP zahŕňa krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Možno budete môcť zostať v Spojenom kráľovstve bez toho, aby ste podali žiadosť - napríklad ak ste írsky občan alebo máte povolenie na pobyt na neurčitú dobu.

Prihláste sa k odberu aktualizácií o schéme.

Kedy môžete podať žiadosť

Pobytová schéma pre občanov EÚ je otvorená. Môžete podať žiadosť teraz ak spĺňate kritériá.

Termín na podanie žiadosti je 30. jún 2021.

Ktorý status získate môže závisieť na tom, kedy žiadosť podáte.

Ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody

K tomu, aby ste mohli podať žiadosť, budete musieť v Spojenom kráľovstve predtým, ako opustí EÚ, žiť. Termín podania žiadosti bude 31. decembra 2020.

Poplatky

Podať žiadosť do systému je bezplatné.

Ak ste zaplatili poplatok, keď ste podali žiadosť do Pobytovej schémy pre občanov EÚ, dostanete refundáciu.

Kto má podať žiadosť

Okrem niekoľkých prípadov musíte požiadať, ak:

EHP zahŕňa krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

V opačnom prípade musíte podať žiadosť, aj keď ste:

 • sa narodili v Spojenom kráľovstve ale nie ste britským občanom - môžete skontrolovať či ste britským občanom ak si nie ste istý
 • máte doklad o trvalom pobyte v Spojenom kráľovstve
 • ste rodinným príslušníkom občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorý nemusí podať žiadosť - vrátane ak pochádza z Írska
 • ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska s rodinným príslušníkom s britským občanstvom

Kto iný môže podať žiadosť?

Možno budete môcť podať žiadosť, ak nie ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ale:

 • ste mali rodinného príslušníka z EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorý žil v Spojenom kráľovstve (ale žijete oddelene alebo rodinný príslušník zomrel)
 • ste členom rodiny britského občana a spolu ste žili mimo Spojeného kráľovstva v krajine EHP
 • ste členom rodiny britského občana, ktorý má tiež občianstvo aj v EÚ, EHP alebo Švajčiarsku a ktorý žil v Spojenom kráľovstve ako občan EÚ, EHP alebo Švajčiarska pred získaním britského občianstva
 • ste hlavným opatrovateľom občana Británie, EÚ, EHP alebo Švajčiarska
 • ste dieťa občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorý v minulosti žil a pracoval v Spojenom kráľovstve, alebo jeho hlavný opatrovateľ dieťaťa

Prečítajte si pokyny o ako podať žiadosť, ak nie ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska.

Kto nemusí podať žiadosť

Nemusíte podať žiadosť, ak máte:

Ak ste občanom EÚ, EEA alebo Švajčiarska a presťahovali ste sa do Spojeného kráľovstva skôr, než vstúpilo do EÚ

Potrebujete podať žiadosť iba vtedy, ak nemáte povolenie na pobyt na dobu neurčitú.

Ak máte povolenie na pobyt na dobu neurčitú, zvyčajne budete mať vo svojom pase pečiatku alebo list z ministerstva vnútra, ktorý to potvrdzuje.

Ak pracujete v Spojenom kráľovstve, ale nežijete tu („cezhraničný pracovník“)

Nemusíte podávať žiadosť do Pobytovej schémy pre občanov EÚ ak ste „cezhraničný pracovník“.

Prečítajte si pokyny pre cezhraničných pracovníkov Zistiť:

 • či sa kvalifikujete ako cezhraničný pracovník
 • aké budú vaše práva
 • čo musia urobiť vaši rodinní príslušníci, aby zostali vo Veľkej Británii

Ak ste oslobodení od imigračnej kontroly

Nemôžete podať žiadosť do Pobytovej schémy pre občanov EÚ Nemusíte robiť nič, aby ste mohli pokračovať žiť v Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo ste oslobodení od imigračnej kontroly.

Bude vám povedané, či ste oslobodení od imigračnej kontroly, napríklad preto, že ste:

 • zahraničný diplomat vyslaný do Spojeného kráľovstva
 • člen NATO

Ak prestanete byť oslobodení, napríklad ak zmeníte zamestnanie, zvyčajne sa budete musieť do schémy prihlásiť do 90 dní. Budete môcť podať žiadosť po uplynutí dátumu 30. júna 2021, pokiaľ ste v Spojenom kráľovstve žili pred 31. decembrom 2020.

Čo dostanete

Práva a postavenie občanov EÚ, EHP a Švajčiarska, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, zostanú rovnaké do 30. júna 2021, ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ s dohodou.

EHP zahŕňa krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Ak úspešne podáte žiadosť do Pobytovej schémy pre občanov EÚ, budete môcť pokračovať v živote a práci v Spojenom kráľovstve po 30. júni 2021.

Bude vám udelený buď:

 • trvalý pobyt
 • status pred získaním pobytu

Nebudete vyzvaní, aby ste si vybrali, o ktorú možnosť žiadate. Ktorý stav získate závisí od toho, ako dlho žijete v Spojenom kráľovstve v čase podania žiadosti. Vaše práva sa budú líšiť v závislosti od toho, ktorý status dostanete.

Status usadenej osoby (settled status)

Status usadenej osoby zvyčajne získate, ak:

 • ste začali žiť v Spojenom kráľovstve do 31. decembra 2020 (alebo do dátumu, kedy Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody)
 • ste žili v Spojenom kráľovstve nepretržite 5 rokov (známe ako ‘nepretržitý pobyt’)

Nepretržitý pobyt 5 rokov znamená, že ste nepretržite počas 5 rokov boli v Spojenom kráľovstve, na Normanských ostrovoch alebo na ostrove Man aspoň 6 mesiacov v akomkoľvek 12 mesačnom období.

Výnimky sú:

 • jedno obdobie do 12 mesiacov z dôležitého dôvodu (napríklad pôrod, vážne ochorenie, štúdium, odborné vzdelávanie alebo vyslanie na prácu do zahraničia)
 • povinná vojenská služba akejkoľvek dĺžky
 • čas, ktorý ste strávili v zahraničí ako služobník koruny, alebo ako rodinný príslušník služobníka koruny
 • čas, ktorý ste strávili v zahraničí v ozbrojených silách, alebo ako rodinný príslušník osoby pôsobiacej v ozbrojených silách

Môžete zostať v Spojenom kráľovstve tak dlho, ako sa vám páči, ak dostanete trvalý pobyt. Budete tiež môcť požiadať o britské občianstvo ak ste oprávnení.

Predbežný status usadenej osoby

Ak pri podaní žiadosti nemáte 5 rokov nepretržitého pobytu, zvyčajne získate predbežný status usadenej osoby (pre-settled status). V Spojenom kráľovstve musíte žiť do 31. decembra 2020 (alebo do dátumu, kedy Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody).

Potom, čo budete mať 5 rokov nepretžitého pobytu, môžete požiadať o zmenu tohto statusu na status usadenej osoby.

Ak dosiahneme 5 rokov nepretržitého pobytu v určitom okamihu pred 30. decembrom 2020, môžete sa rozhodnúť počkať s podaním žiadosti, keď dosiahnete 5 rokov nepretržitého pobytu. Znamená to, že ak bude vaša žiadosť úspešná, získate status trvalého pobytu bez toho, aby ste museli najskôr požiadať o status pred získaním pobytu.

Môžete sa zdržiavať v Spojenom kráľovstve ďalších 5 rokov od dátumu, keď ste dostali status pred získaním pobytu.

Vaše práva so statusom na trvalý pobyt alebo statusom pred získaním pobytu

Budete mať možnosť:

 • pracovať v Spojenom kráľovstve
 • využívať NHS
 • zapísať sa do vzdelávania alebo pokračovať v štúdiu
 • získať prístup k verejným prostriedkom ako sú dávky a dôchodky, ak ne máte nárok
 • cestovať do a zo Spojeného kráľovstva

Ak chcete stráviť čas mimo Spojeného kráľovstva

Ak máte status usadenej osoby, môžete mimo Spojeného kráľovstva stráviť maximálne 5 rokov za radom bez toho, aby ste svoj status stratili.

Ak ste občanom Švajčiarska, vy a vaši rodinní príslušníci môžete stráviť maximálne 4 roky za radom mimo Spojeného kráľovstva bez toho, aby ste stratili svoj status.

Ak máte status pred získaním pobytu, môžete stráviť až 2 roky za sebou mimo územia Spojeného kráľovstva bez toho, aby ste stratili svoj status. Budete musieť udržiavať svoje trvalé bydlisko, ak chcete splniť podmienky na status trvalého pobytu.

Ak budete mať deti po podaní žiadosti

Ak dostanete status trvalého pobytu, všetky deti narodené v Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo tu žijete, sa automaticky stanú britskými občanmi.

Ak dostanete status pred získaním pobytu, všetky deti narodené v Spojenom kráľovstve budú automaticky oprávnené na status pred získaním pobytu. Budú to britskí občania len ak sa kvalifikujú prostredníctvom svojho druhého rodiča.

Ak si chcete do Spojeného kráľovstva priniesť svojich rodinných príslušníkov

Vaši rodinní príslušníci sa k vám môžu pripojiť pred 31. decembrom 2020 (alebo pred 31. decembrom 2025, ak ste občanom Švajčiarska). Potom, čo tu budú, budú musieť požiadať o Pobytovú schému pre občanov EÚ.

Po 31. decembri 2020 bude stále možné, aby ste si priniesli svojich rodinných príslušníkov. Bude to závisieť od toho, odkiaľ pochádzate, kedy začal váš vzťah s rodinným príslušníkom, a či Spojené kráľovstvo opustí EÚ s dohodou alebo bez nej.

Ak vášho rodinného príslušníka nemôžete priniesť na základe Pobytovej schémy pre občanov EÚ, stále sa sem budú môcť dostať iným spôsobom, napríklad na základe rodinných víz.

Ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ s dohodou

Ak ste občanom krajiny EÚ, Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska, blízkych rodinných príslušníkov budete môcť priniesť do Spojeného kráľovstva ,po 31. decembri 2020 ak sa uplatnia obidve nasledujúce podmienky:

 • váš vzťah s nimi sa začal pred 31. decembrom 2020
 • stále ste vo vzťahu, keď požiadajú o to, aby sa mohli k vám pripojiť

Ak ste občanom Švajčiarska, blízkych rodinných príslušníkov do Spojeného kráľovstva, budete môcť priniesť po 31. decembri 2025 ak sa uplatnia obidve nasledujúce podmienky:

 • váš vzťah s nimi sa začal pred 31. decembrom 2025
 • stále ste vo vzťahu, keď požiadajú o to, aby sa k vám mohli pripojiť

Ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody

Ak ste občanom EÚ, konečný termín pre blízkych rodinných príslušníkov, ktorí sa k vám pripoja v Spojenom kráľovstve, je 29. marec 2022. Budete ich môcť priniesť iba v prípade, že:

 • váš vzťah s nimi sa začal pred 31. decembrom 2020
 • stále ste vo vzťahu, keď požiadajú o to, aby sa k vám mohli pripojiť

Ak ste občanom Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska a po tom, čo Spojené kráľovstvo opustí EÚ, blízkych rodinných príslušníkov , budete môcť priniesť ak sa uplatnia obidve nasledujúce podmienky:

 • váš vzťah s nimi sa začal predtým, ako Spojené kráľovstvo opustilo EÚ
 • stále ste vo vzťahu, keď požiadajú o to, aby sa k vám mohli pripojiť

Čo musíte použiť

Pri registrácii budete potrebovať dôkaz o:

 • vašej totožnosti
 • vašom pobyte v Spojenom kráľovstve, pokiaľ nemáte platný doklad o trvalom pobyte alebo platné povolenie na pobyt alebo vstup do Spojeného kráľovstva na dobu neurčitú

Dôkaz identity

Potrebujete platný pas alebo občiansky preukaz. Musíte tiež poskytnúť digitálnu fotografiu tváre.

Ak nie ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska, môžete použiť niektoré z nasledujúcich:

Ak nemáte žiadny z týchto údajov, v niektorých situáciách môžete použiť iné dôkazy. Ak nemáte doklady totožnosti, obráťte sa na centrum ‘EU Settlement Resolution Centre’.

Keď podáte žiadosť, môžete buď:

 • oskenovať dokument a nahrať fotografiu za použitia aplikácie ‘EU Exit: ID Document Check’ pre Android
 • poslať váš dokument poštou a nahrať fotografiu za použitia online aplikácie (odfotiť sa môžete sami)

Oskenovanie svojho dokumentu

Za použitia Androidu môžete na oskenovanie svojho dokumentu použiť aplikáciu ‘EU Exit: ID Document Check’ len v prípade, že máte jedno z nasledujúcich:

 • platný cestovný pas EÚ, EHP alebo Švajčiarska alebo občiansky preukaz, ak je biometrický
 • biometrický preukaz o pobyte vydaný Spojeným kráľovstvom

V opačnom prípade budete musieť poslať svoje dokumenty poštou.

Na preukázanie svojej totožnosti môžete použiť Android mobil iného používateľa. Môžete tiež navštíviť jednu z organizácií, ktoré vám umožnia váš dokument oskenovať. Musíte sa objednať a je možné, že budete musieť zaplatiť poplatok.

Aplikácia ‘ID Document Check’ pre iPhone bude k dispozícii na konci roku 2019.

Zaslanie svojho dokumentu poštou

Dokumenty musíte poslať poštou, ak máte:

 • pas tretej krajiny
 • biometrické povolenie na pobyt
 • nebiometrický občiansky preukaz

Ak máte iný doklad totožnosti a nemôžete použiť aplikáciu ‘ID Document Check’, môžete ho poslať poštou.

Hneď, ako sa vaše dokumenty naskenujú, vám budú zaslané späť. Toto môže byť ešte predtým, ako dostanete vaše rozhodnutie.

Doklad o nepretržitom pobyte

Aby ste mali nárok na trvalý pobyt, zvyčajne musíte žiť v Spojenom kráľovstve, na Normandských ostrovoch alebo na ostrove Man po dobu najmenej šiestich mesiacov počas 12-mesačného obdobia po dobu 5 po sebe idúcich rokov. Pri podaní žiadosti o tom musíte poskytnúť dôkaz.

Ak ste tu nežili po dobu 5 rokov za sebou, stále môžete mať nárok na status pred získaním pobytu.

Môžete poskytnúť svoje číslo národného poistenia, aby ste umožnili automatizovanú kontrolu vášho pobytu na základe daňových a určitých záznamov o príjmoch.

Ak bude táto kontrola úspešná nebudete musieť na dôkaz vášho pobytu poskytnúť žiadne dokumenty. Dokumenty musíte poskytnúť len vtedy, ak tu žijete nepretržite 5 rokov, ale nemáte dostatok údajov, aby ste to potvrdili.

Ak bude po podaní žiadosti potrebné poskytnúť akékoľvek dokumenty, Ministertvo vnútra vám to ihneď oznámi. Namiesto odoslania dokumentov poštou, by ste mali odoslať fotografie alebo oskenovať dokumenty prostredníctvom žiadosti .online.

Prečítajte si, aké dokumenty môžete poskytnúť Ministerstvu vnútra, ak budete vyzvaní, aby ste poskytli viac dôkazov.

Ak máte záznam v registri trestov

Ak ste starší ako 18 rokov, Ministerstvo vnútra skontroluje, či ste sa nedopustili vážnych alebo opakovaných zločinov a že nepredstavujete bezpečnostnú hrozbu.

Budete požiadaní, aby ste prehlásili odsúdenia v Spojenom kráľovstve alebo v zámorí tak, ako sa objavujú vo vašom registry trestov.

Nasledujúce nemusíte prehlásiť:

 • odsúdenia, ktoré nemusia byť zverejnené (‘vykonané odsúdenia’)
 • upozornenia (‘varovania’)
 • alternatívy trestného stíhania, napríklad pokuty za prekročenie rýchlosti

Proti vášmu menu sa tiež skontrolujú aj databázy trestnej činnosti Spojeného kráľovstva.

Na status usadenej osoby alebo predbežný status usadenej osoby budete mať stále nárok len v prípade, ak ste boli odsúdení z menšieho trestného činu.

Budete požiadaní o výpis z vášho registra trestov v Spojenom kráľovstve a v zahraničí. Budete tiež preverení v databázach trestných činov Spojeného kráľovstva.

Ak ste boli odsúdení za menej závažný trestný čin, napríklad ste dostali pokutu za prekročenie rýchlosti, budete stále mať nárok na trvalý pobyt alebo status pred získaním pobytu.

Aj napriek tomu, že máte iné obvinenia môžete stále získať trvalý pobyt alebo status pred získaním pobytu. Toto sa bude posudzovať pre každý prípad osobitne.

Ak ste boli vo väzení, zvyčajne potrebujete 5 rokov nepretržitého pobytu odo dňa, kedy ste boli prepustení, aby ste boli zvažovaní pre trvalý pobyt.

Ak nie ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska

Zvyčajne budete musieť poskytnúť dôkaz o vašom vzťahu k členovi vašej rodiny z EÚ, EHP alebo Švajčiarska.

EHP zahŕňa krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Podajte žiadosť do Pobytovej schémy pre občanov EÚ

Schéma je otvorená - môžete požiadať teraz ak ste oprávnení.

Môžete sa tiež rozhodnúť podať žiadosť neskôr v závislosti od vašich okolností.

Termín na podanie žiadosti bude 30. jún 2021, alebo 31. december 2020 v prípade, že Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody.

Môžete použiť ľubovolné zariadenie ako je napríklad laptop, Android alebo iPhone. Pred podaním žiadosti skontrolujte, čo potrebujete.

Ministrestvo vnútra použije osobné údaje, ktoré poskytnete, na rozhodnutie, či vašej žiadosti vyhovie. Zistite, ako Ministerstvo vnútra spracováva vaše osobné údaje na.

Pokračujte vo vašej žiadosti

Ak ste už so žiadosťou začali, pokračujte s vašou žiadosťou.

Kto tieto služby nemôže použiť

Službu online na podanie žiadosti do schémy nemôžete použiť, ak nie ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska a žiadate ako:

 • rodinný príslušník britského občana, s ktorým ste žili vo Švajčiarsku alebo v krajine EÚ alebo EHP, ktorá nie je Spojeným kráľovstvom
 • rodinný príslušník britského občana, ktorý má tiež aj občianstvo EÚ, EHP alebo Švajčiarska a ktorý žil v Spojenom kráľovstve ako občan EÚ, EHP alebo Švajčiarska pred získaním britského občianstva
 • primárny opatrovateľ občana Spojeného kráľovstva, EÚ, EHP alebo Švajčiarska
 • dieťa občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorý v minulosti žil a pracoval v Spojenom kráľovstve a vy študujete - alebo ste primárnym opatrovateľom dieťaťa

Zavolajte centrum EU Settlement Resolution Centre, aby ste zistili, ako treba podať žiadosť. Pred zaslaním žiadosti sa vás telefonicky opýtajú pár otázok.

Poplatky

Podať žiadosť do systému je bezplatné.

Ak ste zaplatili poplatok, keď ste podali žiadosť do Pobytovej schémy pre občanov EÚ, dostanete refundáciu.

Získajte pomoc

Pomoc so žiadosťou môžete získať telefonicky alebo on-line. Telefónne číslo je iné, ak ste z miestnej rady alebo inej organizácie, ktorá pomáha ostatným podať žiadosť

Ak ste v Spojenom kráľovstve

Telefón: 0300 123 7379

Od pondelka do piatku (s výnimkou sviatkov) od 8.00 do 20.00

Sobota a nedeľa od 9.30do 16.30

Zistite si poplatky za hovory

Ak ste mimo Spojeného kráľovstva

Telefón: +44 (0) 1902 897 285

Od pondelka do piatku (s výnimkou sviatkov) od 8.00 do 20.00

Sobota a nedeľa od 9.30 do 16.30

Ak ste z organizácie, ktorá pomáha ostatným podať žiadosť

Telefón: 0300 790 0566

Od pondelka do piatku (s výnimkou sviatkov) od 8.00 do 20.00

Sobota a nedeľa od 9.30do 16.30

Zistite si poplatky za hovory

Použite kontaktný formulár Pobytovej schémy pre občanov EÚ na získanie pomoci on-line.

Môžete získať podporu prostredníctvom telefónu alebo osobne, ak potrebujete pomoc pri on-line žiadosti.

Ak nie ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska

Možno budete môcť podať žiadosť ak:

 • ste rodinným príslušníkom občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska
 • ste členom rodiny britského občana a žili ste spolu mimo Spojeného kráľovstva v krajine EHP
 • ste rodinný príslušník britského občana, ktorý má aj občianstvo EÚ, EHP alebo Švajčiarska a ktorý žil v Spojenom kráľovstve ako občan EÚ, EHP alebo Švajčiarska pred získaním britského občianstva
 • ste mali rodinného príslušníka z EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorý žil v Spojenom kráľovstve
 • ste hlavným opatrovateľom občana Británie, EÚ, EHP alebo Švajčiarska
 • ste dieťa občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorý v minulosti žil a pracoval v Spojenom kráľovstve, alebo hlavný opatrovateľ dieťaťa

EHP zahŕňa krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Ak ste rodinným príslušníkom občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska

Môžete sa prihlásiť, ak máte vzťah k občanovi EÚ, EHP alebo Švajčiarska ako ich manželský partner, občiansky partner alebo nezosobášený partner.

Môžete tiež podať žiadosť ak ste príbuzný občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ich manželského partnera alebo občianskeho partnera ako:

 • dieťa, vnúča alebo pravnúča do 21 rokov
 • nezaopatrené dieťa staršie ako 21 rokov
 • závislý rodič, starý rodič alebo prarodič
 • závislý príbuzný

Aj váš rodinný príslušník z EÚ, EHP alebo Švajčiarska bude zvyčajne musieť podať žiadosť.

Môžete si podať žiadosť, ak ste rodinným príslušníkom írskeho občana, aj keď oni to urobiť.

Ak ste oprávnení, pretože ste rodinným príslušníkom občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska, môžete podať žiadosť prostredníctvom online služby.

Ak je váš rodinný príslušník britským občanom (žiadosti „Surinder Singh“)

Môžete byť spôsobilí, ak ste žili mimo Spojeného kráľovstva v krajine EÚ alebo EHP (alebo vo Švajčiarsku) s členom rodiny a ste:

 • ak ste vydatá/ženatý alebo ste v civilnom partnerstve s nimi
 • máte 21 rokov alebo viac a ste ich dieťaťom alebo vnukom
 • máte 21 rokov alebo viac a ste ich nezaopatreným dieťaťom alebo vnukom
 • ich závislý rodič alebo starý rodič

Krajina, v ktorej ste spolu žili, musí byť vaším hlavným bydliskom. Váš britský člen rodiny musí tiež počas doby, keď je v krajine, pracovať, študovať alebo byť sebestačný.

Ak je toto spôsob, ako sa na schému kvalifikujete, online službu na podanie žiadosti nemôžete použiť. Musíte zavolať centrum EU Settlement Resolution Centre, aby ste zistili, ako treba žiadosť podať. Pred zaslaním žiadosti sa vás telefonicky opýtajú pár otázok.

Ak ste mali rodinného príslušníka, ktorý bol občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorý žil v Spojenom kráľovstve

Možno budete môcť podať žiadosť ak ste mali rodinného príslušníka, ktorý žil v Spojenom kráľovstve Toto sa nazýva „zachovanie práva na pobyt“.

Ak ste oprávnení, pretože ste si zachovali práva na pobyt, môžete použiť službu online.

Ak sa vzdelávate v Spojenom kráľovstve

Môžete požiadať, ak sa vzdelávate v Spojenom kráľovstve a platí jedno z nasledujúcich:

 • ste dieťa občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorý opustil Spojené kráľovstvo, alebo zomrel
 • jeden z vašich rodičov bol predtým manželom alebo občianskym partnerom občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorý opustil Spojené kráľovstvo alebo zomrel
 • jeden z vašich rodičov bol predtým manželom alebo občianskym partnerom občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorý opustil Spojené kráľovstvo alebo zomrel

Ak sa kvalifikujete prostredníctvom niektorej z týchto okolností, váš rodič je tiež oprávnený za predpokladu, že vás zverili do ich starostlivosti.

Ak váš rodinný príslušník zomrel

Môžete tiež podať žiadosť, ak váš rodinný príslušník zomrel a vy ste žili nepretržite v Spojenom kráľovstve ako rodinný príslušník aspoň jeden rok bezprostredne pred ich smrťou.

Ak ste boli predtým ženatý alebo v občianskom partnerstve

Môžete tiež podať žiadosť, ak vaše manželstvo alebo občianske partnerstvo s občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska skončili rozvodom, anulovaním alebo zrušením a žili ste v Spojenom kráľovstve po jeho skončení.

Musí sa tiež uplatniť jeden z nasledujúcich bodov:

 • manželstvo alebo občianske partnerstvo trvalo aspoň 3 roky a vy obaja ste v tom čase žili aspoň jeden rok v Spojenom kráľovstve.
 • máte v opatere dieťaťa, ktoré je občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska
 • dostali ste právo na prístup v Spojenom kráľovstve k dieťaťu občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska - dieťa musí byť mladšie ako 18 rokov
 • máte právo žiť v Spojenom kráľovstve, pretože ste boli obeťou domáceho násilia v manželstve alebo v občianskom partnerstve

ste hlavným opatrovateľom občana Británie, EÚ, EHP alebo Švajčiarska

Možno budete môcť podať žiadosť, ak ste hlavným opatrovateľom občana Británie, EÚ, EHP alebo Švajčiarska žijúceho v Spojenom kráľovstve. Všetky vaše nezaopatrené deti môžu tiež podať žiadosť.

Ak chcete byť hlavným opatrovateľom, musíte byť obidvoje:

 • zodpovedný za každodennú starostlivosť, vrátane rozhodovania o ich vzdelaní, zdraví a financiách
 • rodinný príslušník alebo ich zákonný zástupca

O tieto zodpovednosti sa môžete podeliť s niekým iným.

Ak je toto spôsob, ako sa na schému kvalifikujete, online službu na podanie žiadosti nemôžete použiť. Musíte zavolať centrum EU Settlement Resolution Centre aby ste zistili, ako treba žiadosť podať. Pred zaslaním žiadosti sa vás telefonicky opýtajú pár otázok.

Ak ste hlavným opatrovateľom dospelej osoby

Môžete podať žiadosť, ak ste hlavným opatrovateľom nezaopatrenej dospelej osoby, ktorá je britským občanom.

Ak ste hlavným opatrovateľom dieťaťa

Môžete podať žiadosť, ak ste hlavným opatrovateľom britského dieťaťa alebo dieťaťa z EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktoré je finančne nezávislé.

Môžete podať žiadosť, ak ste hlavným opatrovateľom britského dieťaťa alebo dieťaťa z EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktoré:

 • je vo vzdelávaní vo Veľkej Británii
 • má rodiča z EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorý pracoval v Spojenom kráľovstve, keď dieťa žilo vo Veľkej Británii
 • má rodiča z EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorý žil v Spojenom kráľovstve, keď bolo dieťa vo vzdelávaní
 • má rodiča z EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorý prestal pracovať v Spojenom kráľovstve alebo odišiel zo Spojeného kráľovstva

Čo budete musieť k žiadosti

Budete musieť poskytnúť dôkaz o vašom vzťahu k vášmu rodinnému príslušníkovi z EÚ, EHP alebo švajčiarska - napríklad rodný list, sobášny list alebo certifikát o občianskom partnerstve alebo pobytový preukaz Môžete to naskenovať a nahrať prostredníctvom on-line formulára žiadosti.

Ak podáte žiadosť pred tým ako váš člen rodiny, musíte tiež poskytnúť dôkaz o jeho totožnosti a bydlisku.

Nemusíte poskytovať žiadne dôkazy ak máte platný doklad o trvalom pobyte v Spojenom kráľovstve.

Ak nemáte kartu s biometrickým pobytom, budete požiadaní, aby ste si dohodli schôdzku v Službe pre víza a občianstvo Spojeného kráľovstva (UKVCAS) servisný bod poskytujúci vaše biometrické informácie (odtlačky prstov a fotografiu alebo fotografiu, ak máte menej ako 5 rokov), keď podáte žiadosť.

Keď potrebujete poskytnúť viac dôkazov

V niektorých prípadoch budete tiež musieť poskytnúť rovnaké dokumenty ako pri žiadosti o pobytovú kartu.

Skontrolujte, ktoré dokumenty by ste mali poskytnúť pre žiadosť o pobytovú kartu, ak:

Kedy podať žiadosť

Pobytová schéma pre občanov EÚ je otvorená. Termín na podanie žiadosti je 30. jún 2021 s výnimkou niektorých prípadov.

Pravdepodobne dostanete rozhodnutie rýchlejšie, ak podáte žiadosť v rovnakom čase alebo po tom, ako podá žiadosť váš rodinný príslušník.

Vášmu rodinnému príslušníkovi bude pri podaní žiadosti pridelené číslo žiadosti. Môžete ho použiť na prepojenie žiadosti s jeho žiadosťou tak, aby vaše žiadosti boli posudzované spoločne.

Ak ste hlavný opatrovateľ britského občana

Môžete podať žiadosť od 1. mája 2019.

Ak ste rodinným príslušníkom občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorý zomrel

Možno ste oprávnení na trvalý pobyt, skôr ako budete žiť v Spojenom kráľovstve po dobu 5 rokov.

Váš rodinný príslušník musel v čase svojej smrti pracovať alebo byť samostatne zárobkovo činný v Spojenom kráľovstve, Normandských ostrovoch alebo na ostrove Man. Museli ste s ním žiť tesne pred jeho smrťou a buď:

 • žil nepretržite v Spojenom kráľovstve, na Normandských ostrovoch alebo na ostrove Man aspoň 2 roky pred smrťou
 • jeho smrť bola výsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania

Ak ste v zahraničí a rodinným príslušníkom občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorý žije v Spojenom kráľovstve

Ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ s dohodou a nežijete v Spojenom kráľovstve do 31. decembra 2020, budete môcť požiadať o pripojenie sa k svojmu rodinnému príslušníkovi tu po tomto dátume, ak platia všetky nasledujúce podmienky:

 • váš rodinný príslušník má buď trvalý pobyt, alebo status pred získaním pobytu
 • váš vzťah sa začal pred 31. decembrom 2020
 • zostávate blízkym rodinným príslušníkom, napríklad manželom, partnerom, nezosobášeným partnerom, nezaopatreným dieťaťom alebo vnukom alebo závislým rodičom alebo starým rodičom

Ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody, lehota na pripojenie sa k členovi vašej rodiny v Spojenom kráľovstve je 29. marec 2022.

Ak máte platný „doklad o trvalom pobyte v Spojenom kráľovstve“

Ak máte platný doklad o trvalom pobyte v Spojenom kráľovstve, budete mať jedno z nasledujúcich:

 • osvedčenie vo vašej modrej brožúre „Pobytovej dokumentácie“ (alebo v ružovej, ak ste švajčiarsky štátny príslušník)
 • osvedčenie vo vašom pase
 • biometrický pobytový doklad potvrdzujúci trvalý pobyt (iba ak nie ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska)

Váš doklad nie je doklad o trvalom pobyte, ak je na ňom napísané „osvedčenie o registrácii“.

Ak ste z EÚ, EHP alebo Švajčiarska, váš doklad o trvalom pobyte bude mať napísané „Doklad o trvalom pobyte“.

Ak nie ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska, vaša biometrická karta o pobyte bude mať napísané „Štatút trvalého pobytu“.

EHP zahŕňa krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Čo musíte urobiť

Ak chcete žiť v Spojenom kráľovstve po 30. júni 2021, musíte buď:

 • podať žiadosť do Pobytovej schémy pre občanov EU - nebudete musieť preukázať, že máte 5 rokov nepretržitého pobytu
 • požiadať o občianstvo do 30. júna 2021 (alebo 31. decembra 2020, ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody)

Ak máte trvalý pobyt alebo povolenie na vstup na dobu neurčitú

Povolenie na pobyt alebo na vstup na dobu neurčitú (ILR) sú typy imigračného statusu.

Zvyčajne ste požiadali o povolenie na pobyt alebo vstup na dobu neurčitú.

Zvyčajne budete mať pečiatku v cestovnom pase alebo list od Ministerstva vnútra. Môžete tiež mať „nálepku“ alebo biometrické povolenie na pobyt.

Môžete aj naďalej žiť v Spojenom kráľovstve bez toho, aby ste museli podať žiadosť do Pobytovej schémy pre občanov EÚ, ak máte povolenie na pobyt alebo vstup do Spojeného kráľovstva na dobu neurčitú. Ak sa však rozhodnete podať žiadosť (a splníte všetky ostatné podmienky), dostanete „povolenie na pobyt na dobu neurčitú v rámci Pobytovej schémy pre občanov EÚ“ - známe aj ako trvalý pobyt.

To znamená, že by ste mohli stráviť nepretržite maximálne 5 rokov mimo Spojeného kráľovstva bez toho, aby ste stratili svoj status usadenej osoby (namiesto 2 rokov s neobmedzením povolením vstupu alebo pobytu v krajine, ktoré máte teraz).

Ak ste švajčiarsky občan, vy a vaši rodinní príslušníci môžete stráviť nepretržite maximálne 4 roky mimo Spojeného kráľovstva bez toho, aby ste stratili svoj status usadenej osoby.

Nebudete musieť dokázať, že máte 5 rokov nepretržitého pobytu.

Ak ste sa presťahovali do Spojeného kráľovstva skôr, než vstúpilo do EÚ dňa 1 januára 1973

Ak ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorí žili v Spojenom kráľovstve pred rokom 1973, možno ste dostali automaticky povolenie na trvalý pobyt na dobu neurčitú (ILR). V opačnom prípade nemusíte podať žiadosť do programu Pobytovej schémy pre občanov EÚ, aby ste zostali v Spojenom kráľovstve po júni 2021.

Ak nemáte dokument potvrdzujúci status ILR, môžete:

Ak ste z Malty alebo Cypru, môžete požiadať aj o britské občianstvo prostredníctvom Windrush schémy.

Žiadosti pre každú z týchto schém sú bezplatné.

Ak podávate žiadosť pre vaše dieťa

Môžete požiadať o trvalý pobyt alebo status pred získaním pobytu pre svoje dieťa, ak je mladšie ako 21 rokov, a to buď:

 • sú občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska
 • nie sú občanmi EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ale vy - alebo váš manžel alebo občiansky partner nimi ste

EHP zahŕňa krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Vaše dieťa môže podať žiadosť aj za seba.

Ak ste podali žiadosť do Pobytovej schémy pre občanov EÚ

Budete môcť „prepojiť“ žiadosť vášho dieťaťa s vašou žiadosťou pomocou čísla prihlášky, ktorú ste dostali, keď ste podali žiadosť.

Môžete to urobiť kedykoľvek po tom, čo ste podali žiadosť - nemusíte čakať na rozhodnutie.

Môžete použiť vlastnú e-mailovú adresu, v prípade, ak vaše dieťa nemá emailovú adresu.

Ak je vaša vlastná žiadosť úspešná, vaše dieťa získa rovnaký status ako vy.

Budete to musieť urobiť pre každé dieťa, o ktoré chcete podať žiadosť.

Aký dôkaz potrebujete

Budete musieť poskytnúť dôkaz o vašom vzťahu k vášmu dieťaťu pri podaní žiadosti.

Nebudete musieť predložiť doklad o pobyte vášho dieťaťa vo Veľkej Británii s ich žiadosťou. Ministerstvo vnútra vás však môže požiadať o dôkaz o pobyte pred tým, než rozhodne o vašej žiadosti

Ak ste nepodali žiadosť do Pobytovej schémy pre občanov EÚ

Ak máte nárok na túto schému, môže byť jednoduchšie podať vlastnú žiadosť predtým, ako podáte žiadosť za svoje dieťa.

V opačnom prípade budete musieť poskytnúť dôkaz , že vaše dieťa má v Spojenom kráľovstve nepretržitý pobyt v trvaní 5 rokov, aby malo nárok na trvalý pobyt - alebo vaše dieťa bude potrebovať samo podať žiadosť

Ak nežili v Spojenom kráľovstve nepretržite po dobu piatich rokovho obdobia, môžu byť oprávnení na status pred získaním pobytu.

Ak nie ste spôsobilí pre túto schému, ale vaše dieťa je spôsobilé napríklad preto, že žijú v Spojenom kráľovstve a vy nie, môžete podať žiadosť v ich mene. Budete musieť poskytnúť dôkaz o ich bydlisku v Spojenom kráľovstve.

Ak ste írsky občan

Nemusíte podať žiadosť o trvalý pobyt alebo status pred získaním pobytu, ak ste írskym občanom.

Ak ste však občanom Írska a vaše dieťa nie je britským občanom, budú mať nárok buď na buď:

 • rovnaký status, aký môžete získať na základe toho, ako dlho ste žili v Spojenom kráľovstve
 • trvalý pobyt alebo status pred získaním pobytu, založený ich bydlisku

Ak prestanete pracovať alebo začnete pracovať v inej krajine EÚ

Vy a vaši rodinní príslušníci môžete v určitých situáciách získať status trvalého pobytu aj ak máte menej ako 5 rokov nepretržitého pobytu.

Ak musíte prestať pracovať

Ak ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska, môžete získať trvalý pobyt, ak musíte prestať pracovať alebo byť samostatne zárobkovo činnou osobou z dôvodu nehody alebo choroby (známe ako „trvalá práceneschopnosť“).

EHP zahŕňa krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Môžete dostať trvalý pobyt, ak:

 • ste žili nepretržite v Spojenom kráľovstve počas 2 rokov bezprostredne predtým
 • trvalá práceneschopnosť bola výsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktorá vás oprávňuje na dôchodok z inštitúcie v Spojenom kráľovstve

Môžete tiež získať trvalý pobyt, ak ste vydatá/ženatý alebo ste v civilnom partnerstve s britským občanom.

Ak ste rodinným príslušníkom občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska v čase, keď prestali pracovať, môžete mať nárok na trvalý pobyt.

Ak dosiahnete dôchodkový vek alebo odídete do dôchodku skôr

Ak ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska, môžete získať trvalý pobyt, ak dosiahnete dôchodkový vek alebo odídete do dôchodku skôr.

Ak ste rodinným príslušníkom občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska v čase, keď dosiahnete vek štátneho dôchodkového zabezpečenia alebo odídete skôr do dôchodku, môžete byť oprávnený aj na trvalý pobyt

Ak dosiahnete štátny dôchodkový vek

Ak ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska, môžete získať trvalý pobyt, ak ste prestali pracovať, keď ste dosiahli štátny dôchodkový vek, a buď:

 • ste pracovali nepretržite alebo ste boli samostatne zárobkovo činní 1 rok predtým a ste nepretržite v Spojenom kráľovstve 3 roky
 • vaša manželka alebo občiansky partner je britským občanom

Ak ste predčasne odišli do dôchodku

Ak ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska, môžete získať trvalý pobyt, ak odídete predčasne do dôchodku, a buď:

 • ste pracovali nepretržite (pre niekoho iného ako sami pre seba) po dobu jedného roku pred tým ako ste nepretržite žili v Spojenom kráľovstve po dobu 3 rokov
 • vaša manželka alebo občiansky partner je britským občanom

Ak začnete pracovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v inej krajine EÚ

Ak ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska, môžete získať trvalý pobyt, ak začnete pracovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v inej krajine EÚ a obaja ste:

 • žili a pracovali alebo boli samostatne zárobkovo činní v Spojenom kráľovstve nepretržite 3 roky predtým
 • zvyčajne sa raz týždenne vraciate domov do Spojeného kráľovstva

Ak ste rodinným príslušníkom občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska v čase, keď začnú pracovať alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť v inej krajine EÚ, môžete mať nárok na trvalý pobyt.

Po tom, ako ste si podali žiadosť

Ak bude vaša žiadosť úspešná, dostanete buď trvalý pobyt alebo status pred získaním pobytu. Zistite, aké práva získate pre každý status.

Zobrazenie a preukázanie vášho statusu

Ak bude vaša žiadosť úspešná, Ministerstvo vnútra vám zašle e-mail s odkazom na online službu, ktorú môžete použiť na zobrazenie a preukázanie vášho statusu.

List, ktorý dostanete od Domácej kancelárie, ktorý potvrdzuje váš status, bude obsahovať odkaz na službu online. Túto službu môžete použiť na zobrazenie a potvrdenie svojho statusu.

Tento list nemôžete použiť ako doklad na preukázanie svojho statusu.

Fyzický dokument nedostanete, pokiaľ sa nesplnia dve nasledujúce podmienky:

Viac informácií o tom, ako zobraziť a preukázať váš status nájdete.

Vaše práva v Spojenom kráľovstve môžete naďalej preukázať s vaším pasom alebo občianskym preukazom do 31. decembra 2020 (ak ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska), alebo s vaším biometrickým preukazom o pobyte.

Aktualizácia vašich údajov

Musíte aktualizovať svoje údaje, napríklad ak dostanete nový pas.

Žiadosť o občianstvo

Zvyčajne budete môcť požiadať o občianstvo 12 mesiacov po tom, čo ste získali status trvalého pobytu.

Ak ste zaplatili za vašu žiadosť

Ak ste zaplatili poplatok, keď ste podali žiadosť do Pobytovej schémy EÚ, dostanete refundáciu.

Ak Ministerstvo vnútra nájde chybu vo vašej žiadosti

Ministerstvo vnútra vás bude kontaktovať pred rozhodnutím o vašej žiadosti, aby ste mohli túto chybu opraviť.

Budú vás tiež informovať, či potrebujete poskytnúť viac dôkazov pred tým, než sa rozhodnú.

Ak vaša žiadosť nie je úspešná

Možno budete môcť požiadať o administratívne prehodnotenie tohto rozhodnutia.

Momentálne sa nemôžete odvolať proti rozhodnutiu.

Môžete podať žiadosť opätovne kedykoľvek do 30. júna 2021, alebo do 31. decembra 2020, ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody.

Ak už máte nevybavenú žiadosť o prisťahovalectvo

Vo väčšine prípadov sa vaša nevybavená žiadosť o prisťahovalectvo nebude brať do úvahy, ak podáte žiadosť do Pobytovej schémy pre občanov EÚ Dostanete náhradu za svoju nevybavenú žiadosť.

Kontaktujte oddelenie pre víza a prisťahovalectvo Spojeného kráľovstva (UKVI) aby ste zistili, ako bude ovplyvnená vaša nevyriešená imigračná žiadosť.

Podrobnejšie pokyny sú k dispozícii.

Published 30 March 2019
Last updated 27 August 2019 + show all updates
 1. German language translation added.
 2. Translated guidance updated.
 3. Added translation
 4. Icelandic language added.
 5. Added translation