Guidance

Søk bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme) (bosatt og pre-bosatt status): Norsk oversettelse

Rettledning for borgere i EU, EØS og Sveits og deres familiemedlemmer som søker bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme).

Oversikt

Hvis du er EU-, EØS eller sveitsisk borger, kan du og familien din søke bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme) om tillatelse til å fortsette å bo i Storbritannia etter 30. juni 2021. Hvis søknaden godkjennes, får du enten bosatt eller pre-bosatt status.

EØS innbefatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Du vil kunne bli værende i Storbritannia uten å søke - for eksempel hvis du er irsk statsborger eller du har permanent oppholdstillatelse (indefinite leave to remain).

Meld deg på e-postlisten, og motta oppdateringer om ordningen.

Når du kan søke

Bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme) er aktiv. Du kan søke nå hvis du oppfyller vilkårene.

Fristen for å søke er 30. juni 2021.

Hvilken status du får kan avhenge av når du søker.

Hvis Storbritannia går ut av EU uten en avtale

Du må bo i Storbritannia før landet går ut av EU for å søke. Fristen for å søke er 31. desember 2020.

Avgifter

Det er gratis å søke.

Hvis du betalte en avgift da du søkte bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme), får du den refundert.

Hvem må søke

Med unntak av noen få tilfeller, må du søke hvis:

EØS innbefatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Det betyr at du må søke selv om du:

Hvem andre kan søke

Du kan søke hvis du ikke er EU, EØS eller sveitsisk borger, men:

 • Du er familiemedlem til en britisk statsborger, og du bodde utenfor Storbritannia i et EØS-land sammen
 • Du er familiemedlem til en britisk statsborger som også har statsborgerskap i EU, EØS eller Sveits, og som bodde i Storbritannia som en EU-, EØS- eller sveitsisk statsborger, før du får britisk statsborgerskap

 • du er hovedomsorgsperson for en britisk, EU, EØS eller sveitsisk borger
 • du er sønn/datter av en EU, EØS eller sveitsisk borger som tidligere bodde og jobbet i Storbritannia, eller barnets hovedomsorgsperson

Les retningslinjene for hvordan du søker hvis du ikke er EU, EØS eller sveitsisk borger.

Du trenger ikke søke

Du trenger ikke søke hvis:

Hvis du er EU-, EØS eller sveitsisk borger og du flyttet til Storbritannia før landet ble medlem av EU

Du trenger kun søke hvis du ikke har permanent oppholdstillatelse (indefinite leave to remain).

Hvis du har permanent oppholdstillatelse (indefinite leave to remain), har du vanligvis et stempel i passet ditt eller et brev fra det britiske innenriksdepartementet som stadfester dette.

Hvis du jobber i Storbritannia, men ikke bor her («frontier worker»)

Du trenger ikke søke bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme) hvis du er en «frontier worker».

Les retningslinjene for frontier workers for mer informasjon om:

 • hvorvidt du oppfyller vilkårene for status som frontier worker
 • hvilke rettigheter du vil ha
 • hva familiemedlemmene dine må gjøre for å kunne fortsette å oppholde seg i Storbritannia

Hvis du er unntatt immigrasjonskontroll

Du kan ikke søke bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme), Så lenge du er unntatt immigrasjonskontroll trenger du ikke gjøre noe for å fortsette å bo i Storbritannia.

Du har blitt fortalt at du er unntatt immigrasjonskontroll, for eksempel fordi du er:

 • utenlandsk diplomat som er stasjonert i Storbritannia
 • NATO-medlem

Hvis du ikke lenger er unntatt, for eksempel fordi du bytter jobb, må du vanligvis søke ordningen innen 90 dager. Du kan søke etter fristen, som er 30. juni 2021, forutsatt at du bodde i Storbritannia før 31. desember 2021.

Hva du vil få

EU, EØS og sveitsiske borgere som bor i Storbritannia vil ha samme rettigheter og status frem til 30. juni 2021 hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale.

EØS innbefatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Hvis søknaden til bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme) innvilges, kan du fortsette å bo og jobbe i Storbritannia etter 30. juni 2021.

Du får enten:

 • bosatt status
 • pre-bosatt status

Du blir ikke bedt om å velge hvilken av disse du søker om. Hvilken status du får avhenger av hvor lenge du har bodd i Storbritannia når du søker.

Rettighetene dine avhenger av hvilken status du får.

Oppholdsstatus

Normalt vi du få oppholdsstatus hvis:

 • begynte å bo i Storbritannia innen 31. desember 2020 (eller innen Storbritannia gikk ut av EU uten en avtale)
 • bodde i Storbritannia i en kontinuerlig fem-års periode (kjent som «kontinuerlig opphold»)

Fem-års sammenhengende opphold betyr at i fem år på rad har du vært i Storbritannia, Kanaløyene eller Isle of Man i minst seks måneder i løpet av 12 måneder.

Unntakene er:

 • én periode på inntil 12 måneder på grunn av en viktig årsak (for eksempel barnefødsel, alvorlig sykdom, studier, arbeidsopplæring eller utplassering i utlandet)
 • obligatorisk avtjening av verneplikt av enhver lengde
 • tid du tilbringer utenlands som Crown servant, eller som familiemedlem til en Crown servant
 • tid du tilbringer utenlands som soldat, eller som familiemedlem til en soldat

Hvis du får bosatt status, kan du oppholde deg i Storbritannia så lenge du ønsker. Du kan også søke om britisk statsborgerskap, hvis du oppfyller vilkårene.

Før oppholdsstatus

Hvis du ikke har fem-års kontinuerlig oppholdsperiode når du søker, vil du vanligvis få før oppholdsstatus.

Du må ha begynt å bo i Storbritannia innen 31. desember 2020 (eller innen Storbritannia gikk ut av EU uten en avtale)

Du kan da søke om å endre dette til oppholdsstatus når du har fem-års kontinuerlig opphold.

Hvis du vil ha hatt kontinuerlig opphold i Storbritannia i fem år før 30. desember 2020, kan du velge å vente med å søke til du har opparbeidet deg fem års kontinuerlig opphold. Det betyr at hvis søknaden din innvilges, får du bosatt status uten å måtte søke om pre-bosatt status først.

Du kan oppholde deg i Storbritannia i ytterligere fem år fra den datoen du får innvilget pre-bosatt status.

Dine rettigheter med bosatt eller pre-bosatt status

Du kan:

 • arbeide i Storbritannia
 • benytte deg av NHS
 • melde deg på studier eller fortsette å studere
 • få tilgang til offentlige midler, som trygdeytelser og pensjoner, forutsatt at du oppfyller vilkårene for disse
 • reise inn og ut av Storbritannia

Hvis du vil bo utenfor Storbritannia

Hvis du har oppholdsstatus, kan du bo opptil fem år på rad utenfor Storbritannia uten å miste statusen din.

Hvis du er sveitisk statsborger, kan du og familiemedlemmene dine bo opptil fire år på rad utenfor Storbritannia uten å miste statusen din.

Hvis du har pre-bosatt status, kan du oppholde deg utenfor Storbritannia i inntil to år på rad uten å miste statusen. Du må opprettholde kontinuerlig opphold, hvis du vil søke om bosatt status.

Hvis du får barn etter at du søkte

Hvis du får bosatt status, vil alle barn som fødes i Storbritannia så lenge du bor her automatisk bli britiske borgere.

Hvis du får pre-bosatt status, får alle barn som fødes i Storbritannia automatisk pre-bosatt status. De kan kun bli britiske borgere hvis de oppfyller vilkårene for det gjennom den andre forelderen.

Hvis du vil ta med familiemedlemmer til Storbritannia

Dine nærmeste familiemedlemmer kan bli med deg til Storbritannia før 31. desember 2020 (eller før 31. desember 2025 hvis du er en sveitsisk statsborger). De må søke om EUs oppholdsordning når de er her.

Du kan fortsatt kunne ta med familiemedlemmer etter 31. desember 2020. Det vil avhenge av hvor du er fra, når forholdet til ditt familiemedlem startet, og om Storbritannia går ut av EU med eller uten en avtale.

Hvis du ikke kan ta med familiemedlemmet ditt under EU Settlement Scheme, kan de fortsatt komme hit på en annen måte, for eksempel på familievisum.

Hvis Storbritannia forlater EU med en avtale

Hvis du er statsborger i et EU-land, Island, Liechtenstein eller Norge, vil du kunne ta med nærstående familiemedlemmer til Storbritannia etter 31. desember 2020 hvis begge av følgende gjelder:

 • Ditt forhold til dem begynte før 31. desember 2020
 • Du er fortsatt i forholdet når de søker om å bli med deg

Hvis du er sveitsisk statsborger, kan du få nærstående familiemedlemmer til Storbritannia etter 31. desember 2025 hvis begge av følgende gjelder:

 • Ditt forhold til dem begynte før 31. desember 2025
 • Du er fortsatt i forholdet når de søker om å bli med deg

Hvis Storbritannia forlater EU uten avtale

Hvis du er EU-statsborger, er fristen for nære familiemedlemmer å bli med til Storbritannia 29. mars 2022. Du kan bare ta dem med til Storbrittania hvis:

 • Ditt forhold til dem begynte før 31. desember 2020
 • Du er fortsatt i forholdet når de søker om å bli med deg

Hvis du er statsborger i Island, Lichtenstein, Norge eller Sveits, kan du ta med nærstående familiemedlemmer etter at Storbritannia har gått ut av EU hvis begge av følgende gjelder:

 • Ditt forhold til dem begynte før Storbritannia forlot EU
 • Du er fortsatt i forholdet når de søker om å bli med deg

Hva du trenger for å søke

Når du søker må du dokumentere:

 • identiteten din
 • opphold i Storbritannia, med mindre du har et gyldig permanent oppholdsdokument (permanent residence document), eller gyldig permanent oppholdstillatelse (indefinite leave to remain) eller permanent visum (indefinite leave to enter) til Storbritannia

Legitimasjon

Du må ha et gyldig pass eller nasjonalt identitetskort. Du må også legge frem et digitalt foto av ansiktet ditt.

Hvis du ikke er EU-, EØS- eller sveitsisk borger, kan du bruke en av følgende:

Hvis du ikke har noen av disse, kan du kanskje bruke andre bevis i enkelte situasjoner. Kontakt EU Settlement Resolution Center hvis du ikke har et identitetsdokument.

Når du søker, kan du enten:

 • Skanne dokumentet ditt og laste opp bildet ditt med «EU Exit: ID Document Check»-appen for Android
 • Send dokumentet ditt i innlegget og last opp bildet ditt ved hjelp av det elektroniske programmet (du kan ta dette selv)

Skanning av dokumentet ditt

Du kan bare bruke «EU Exit: ID Document Check»-appen for Android for å skanne dokumentet ditt hvis du har ett av følgende:

 • Gyldig EU-, EØS- eller sveitsisk pass eller ID-kort, hvis det er biometrisk
 • Utstedt biometrisk oppholdskort fra Storbritannia

Ellers må du sende dokumentene dine per post.

Du kan bruke andres Android-telefon til å bevise identiteten din. Du kan også besøke en av organisasjonene som tilbyr å skanne dokumentet for deg. Du må bestille en time, og du må kanskje betale et gebyr.

«ID Document Check»-appen vil være tilgjengelig for iPhone innen utgangen av 2019.

Send dokumentet ditt per post

Du må sende dokumentet ditt per post hvis du har:

 • Pass fra land utenforEU eller EØS
 • Biometrisk oppholdstillatelse
 • Ikke-biometrisk ID-kort

Hvis du har et annet identitetsdokument, kan du sende det i innlegget hvis du ikke kan bruke «ID Document Check»-appen.

Du får dokumentet ditt tilbake så snart det har blitt skannet. Dette kan være før du får beslutningen.

Dokumentere kontinuerlig opphold

For å få innvilget bosatt status må du vanligvis ha bodd i Storbritannia, på Kanaløyene eller Isle of Man i minst seks av 12 måneder hvert år i fem år på rad. Du må dokumentere dette når du søker.

Hvis du ikke har bodd her i fem år på rad, kan du likevel kvalifisere til pre-bosatt status.

Du kan oppgi ditt National Insurance-nummer og tillate automatisk kontroll av opphold basert på registrerte skatte- og enkelte trygdeytelser.

Hvis denne kontrollen er vellykket, trenger du ikke å fremlegge noen dokumenter som bevis på opphold. Du trenger bare å vise dokumenter hvis du har vært her i fem år på rad, men det er ikke nok data for å bekrefte dette. Home Office vil fortelle deg umiddelbart etter at du har søkt om du trenger å vise til noen dokumenter. Du skal sende inn bilder eller skanninger av dokumentene dine via søknadsskjemaet, i stedet for å sende dem per post.

Les hvilke dokumenter du kan legge frem for det britiske innenriksdepartementet, hvis du blir bedt om ytterligere dokumentasjon.

Hvis du har et kriminelt rulleblad

Hvis du er over 18 år, sjekker det britiske innenriksdepartementet om du har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd, og at du ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.

Du vil bli bedt om å oppgi domfellelser som vises i rullebladet i Storbritannia eller i utlandet.

Du trenger ikke å oppgi noen av følgende:

 • Domfellelser som ikke trenger å bli avslørt («brukte domfellelser»)
 • Advarsler («advarsler»)
 • Alternativer til rettsforfølgelse, for eksempel fartsbøter

Du vil også bli sjekket mot Storbritannias kriminaldatabaser.

Du vil fremdeles være berettiget til oppholds- eller før-oppholdsstatus hvis du bare har blitt dømt for mindre kriminalitet.

Du kan få bosatt eller pre-bosatt status også hvis du har andre dommer. Dette vurderes fra sak til sak.

Hvis du har vært i fengsel, må du vanligvis ha minst frem års kontinuerlig opphold fra den dagen du slapp ut for å bli vurdert for bosatt status.

Hvis du ikke er EU, EØS eller sveitsisk borger

Du må vanligvis dokumentere forholdet til familiemedlemmet fra EU, EØS eller Sveits.

EØS innbefatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Søke bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme)

Ordningen er aktiv – du kan søke nå hvis du oppfyller vilkårene.

Du kan også velge å søke senere, avhengig av omstendighetene dine.

Fristen for å søke er 30. juni 2021, eller 31. desember 2020 hvis Storbritannia går ut av EU uten en avtale.

Du kan søke med en hvilken som helst enhet, for eksempel en bærbar PC, en Android-enhet eller en iPhone. Sjekk hva du trenger før du søker.

Home Office vil bruke personopplysningene du oppgir for å bestemme om søknaden blir godkjent. Finn ut hvordan Home Office vil behandle dine personopplysninger.

Fortsett søknaden din

Hvis du allerede har begynt å søke, kan du fortsette søknaden.

Hvem kan ikke bruke denne tjenesten

Du kan ikke bruke nett-tjenesten til å søke om ordningen hvis du ikke er statsborger i EU, EØS eller Sveits, og du søker som:

 • Familiemedlemmet av en britisk statsborger du bodde med i Sveits eller et EU- eller EØS-land som ikke er Storbritannia
 • Familiemedlemmet til en britisk statsborger som også har statsborgerskap i EU, EØS eller Sveits, og som bodde i Storbritannia som en EU-, EØS- eller sveitsisk statsborger, før du får britisk statsborgerskap
 • Hovedomsorgsgiver til en statsborger i Storbritannia, EU, EØS eller Sveits
 • Barnet til en statsborger i EU, EØS eller Sveits som har bodd eller jobbet i Storbritannia, og ikke er under utdanning – og du er barnets hovedomsorgsgiver

Ring til EU Settlement Resolution Center for å finne ut hvordan man søker. Du blir spurt noen spørsmål over telefonen før du får tilsendt søknadsskjemaet.

Avgifter

Det er gratis å søke.

Hvis du betalte en avgift da du søkte bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme), får du den refundert.

Få hjelp

Du kan få hjelp til å søke på telefon og på nett. Det er forskjellige telefonnumre, avhengig av om du ringer fra et lokalt råd eller en annen organisasjon som hjelper andre å søke.

Hvis du er i Storbritannia

Telefonnummer: 0300 123 7379

Mandag til fredag (unntatt offentlige fridager) 08.00 til 20.00

Lørdag og søndag 09.30 til 16.30.

Finn ut om samtaleavgifter

Hvis du ikke er i Storbritannia

Telefonnummer: +44 (0)203 080 0010

Mandag til fredag (unntatt offentlige fridager) 08.00 til 20.00

Lørdag og søndag 09.30 til 16.30.

Hvis du er fra en organisasjon som hjelper andre å søke

Telefonnummer: 0300 790 0566

Mandag til fredag (unntatt offentlige fridager) 08.00 til 20.00

Lørdag og søndag 09.30 til 16.30.

Finn ut om samtaleavgifter

Bruk kontaktskjemaet til bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme) for å få hjelp på nett.

Du kan få hjelp på telefon eller ansikt til ansikt hvis du trenger hjelp til å gjøre det på nett.

Hvis du ikke er EU-, EØS- eller sveitsisk borger

Du kan oppfylle vilkårene for å søke hvis:

 • du har et familiemedlem som er EU, EØS eller sveitsisk borger
 • du har et familiemedlem som er britisk borger, og som du har bodd sammen med i et EØS-land utenfor Storbritannia
 • du har et familiemedlem som er britisk borger, og som også har EU-, EØS- eller sveitsisk statsborgerskap og som bodde i Storbritannia som EU, EØS eller sveitsisk borger før han/hun fikk britisk statsborgerskap
 • du har hatt et familiemedlem som var EU, EØS eller sveitsisk borger som bodde i Storbritannia
 • du er hovedomsorgsperson for en britisk, EU, EØS eller sveitsisk borger
 • du er sønn/datter av en EU, EØS eller sveitsisk borger som tidligere bodde og jobbet i Storbritannia, eller du er barnets hovedomsorgsperson

EØS innbefatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Hvis du har et familiemedlem som er EU, EØS eller sveitsisk borger

Du kan søke hvis du har et forhold til en EU, EØS eller sveitsisk borger, som er din ektefelle, registrerte partner eller samboer.

Du kan også søke hvis du er i slekt med en EU, EØS eller sveitsisk borger, deres ektefelle eller registrerte partner som deres:

 • barn, barnebarn eller oldebarn under 21 år
 • barn over 21 år som de har omsorg for
 • forelder, besteforelder eller oldeforelder som de har omsorg for
 • slektning som de har omsorg for

Ditt EU, EØS eller sveitsiske familiemedlem må vanligvis også søke.

Du kan søke hvis du har et familiemedlem som er irsk borger, selv om han/hun ikke trenger å gjøre det.

Hvis du oppfyller vilkårene fordi du har et familiemedlem som er EU-, EØS- eller sveitsisk borger kan du søke via skjemaet på nett.

Hvis familiemedlemmet ditt er britisk borger («Surinder Singh»-søknader)

Du kan oppfylle vilkårene hvis du bodde utenfor Storbritannia i et EU- eller EØS-land (eller i Sveits) sammen med familiemedlemmet, og du er:

 • gift med eller har inngått sivilt partnerskap med ham/henne
 • under 21 år, og er hans/hennes barn eller barnebarn
 • 21 år eller eldre, og er under hans/hennes omsorg
 • hans/hennes forelder eller besteforelder som han/hun har omsorg for

Landet du bodde i sammen må ha vært din hovedbolig. Ditt britiske familiemedlem må også ha jobbet, studert eller hatt selvstendig status i landet.

Du kan ikke bruke nett-tjenesten til å søke om dette er slik du kvalifiserer for ordningen. Du må ringe til EU Settlement Resolution Centre for å finne ut hvordan du kan søke. Du blir spurt noen spørsmål over telefonen før du får tilsendt søknadsskjemaet.

Hvis du tidligere hadde et EU, EØS eller sveitsisk familiemedlem som bodde i Storbritannia

Du kan kvalifisere til å søke hvis du tidligere hadde et familiemedlem som bodde i Storbritannia. Dette kalles «retained right of residence».

Hvis du oppfyller vilkårene fordi du har beholdt retten til opphold, kan du søke via skjemaet på nett.

Hvis du er under utdanning i Storbritannia

Du kan søke hvis du er under utdanning i Storbritannia, og en av følgende gjelder:

 • du er sønn/datter av en EU, EØS eller sveitsisk borger som har forlatt Storbritannia eller er død
 • en av foreldrene dine er ektefelle eller sivil partner til en EU, EØS eller sveitsisk borger som har forlatt Storbritannia eller er død
 • en av foreldrene dine var tidligere ektefelle eller sivil partner til en EU, EØS eller sveitsisk borger som har forlatt Storbritannia eller er død

Hvis du oppfyller vilkårene gjennom en av disse tilfellene, oppfyller også forelderen din vilkårene forutsatt at han/hun har foreldrerett på deg.

Hvis familiemedlemmet ditt er død

Du kan også søke hvis familiemedlemmet ditt er død, og du har bodd sammenhengende i Storbritannia som hans/hennes familiemedlem i minst ett år rett før han/hun døde.

Hvis du tidligere var gift eller i et sivilt partnerskap

Du kan også søke hvis ditt ekteskap eller sivile partnerskap med en EU, EØS eller sveitsisk borger endte i skilsmisse, annullering eller oppløsning, og du bodde i Storbritannia da forholdet tok slutt.

En av følgende må også gjelde:

 • ekteskapet eller det sivile partnerskapet varte i minst tre år, og dere bodde begge i Storbritannia i minst ett av disse årene
 • du har foreldrerett til barnet til en EU, EØS eller sveitsisk borger
 • du har samværsrett med barnet til en EU, EØS eller sveitsisk borger i Storbritannia – barnet må være under 18 år
 • du har rett til å bo i Storbritannia fordi du har vært utsatt for vold i hjemmet i løpet av ekteskapet eller det sivile partnerskapet

Du er hovedomsorgsperson for en britisk, EU, EØS eller sveitsisk borger

Du kan kvalifisere til å søke hvis du er hovedomsorgsperson for en britisk, EU, EØS eller sveitsisk borger som bor i Storbritannia. Barn dere har, som er under din omsorg, kan også oppfylle vilkårene for å søke.

For å være noens omsorgsperson må du være både:

 • ansvarlig for det daglige stellet, inkludert å ta avgjørelser vedrørende utdanning, helse og økonomi
 • familiemedlemmets juridiske verge

Du kan dele dette ansvaret med noen andre.

Du kan ikke bruke nett-tjenesten til å søke om dette er slik du kvalifiserer for ordningen. Du må ringe til EU Settlement Resolution Centre for å finne ut mer om hvordan du kan søke. Du blir spurt noen spørsmål over telefonen før du får tilsendt søknadsskjemaet.

Hvis du er hovedomsorgsperson for en voksen

Du kan søke hvis du er hovedomsorgsperson for en voksen som er britisk borger.

Hvis du er hovedomsorgsperson for et barn

Du kan søke hvis du er hovedomsorgsperson for et britisk barn, eller et EU, EØS eller sveitsisk barn som er økonomisk uavhengig.

Du kan også søke hvis du er hovedomsorgsperson for et EU, EØS eller sveitsisk barn som:

 • er under utdanning i Storbritannia
 • har en forelder fra EU, EØS eller Sveits som har jobbet i Storbritannia mens barnet har bodd i Storbritannia
 • har en forelder fra EU, EØS eller Sveits som har bodd i Storbritannia mens barnet har vært under utdanning
 • har en forelder fra EU, EØS eller Sveits som ikke lenger arbeider i Storbritannia eller har forlatt Storbritannia

Hva du trenger for å søke

Du må dokumentere forholdet til ditt EU, EØS eller sveitsiske familiemedlem – for eksempel gjennom fødselsattest, ekteskaps- eller registrert partner attest, eller oppholdskort. Du kan skanne og sende inn dette via søknadsskjemaet på nett.

Hvis du søker før familiemedlemmet, må du også legge frem dokumentasjon på hans/hennes identitet og opphold.

Du trenger ikke legge frem dokumentasjon, hvis du har et gyldig «UK permanent residence document» (permanent oppholdsdokument.

Hvis du ikke har et biometrisk oppholdskort kan du bli bedt om å bestille time hos et UK Visa and Citizenship Application Services (UKVCAS) kontor, hvor du må avgi biometrisk informasjon (fingeravtrykk og bilde, eller kun bilde hvis du er under fem år) når du søker.

Når må du legge frem mer dokumentasjon

I enkelte tilfeller må du også legge frem samme dokumentasjon som hvis du søker om oppholdskort.

Sjekk hvilke dokumenter du må legge frem for å få et oppholdskort hvis:

Når du kan søke

Ordningen er åpen nå. Tidsfristen for å søke er 30. juni 2021, med unntak av noen få tilfeller.

Du får sannsynligvis raskere svar, hvis du søker samtidig som eller etter at familiemedlemmet ditt har søkt.

Familiemedlemmet ditt får et søknadsnummer når han/hun søker. Du kan bruke dette til å «knytte» din søknad til hans/hennes slik at søknadene vurderes sammen.

Hvis du er hovedomsorgsperson for en britisk borger

Du kan søke fra og med 1. mai 2019.

Hvis du har et familiemedlem som er EU, EØS eller sveitsisk borger som er død

Du kan oppfylle vilkårene for å få bosatt status før du har bodd i Storbritannia i fem år.

Familiemedlemmet må ha vært sysselsatt eller drevet egen virksomhet i Storbritannia, på Kanaløyene eller Isle of Man da dødsfallet inntraff. Du må også ha bodd sammen med familiemedlemmet rett før dødsfallet, og enten:

 • familiemedlemmet må ha bodd sammenhengende i Storbritannia, på Kanaløyene eller Isle of Man i minst to år før dødsfallet
 • dødsfallet skyldes en arbeidsulykke eller yrkesrelatert sykdom

Hvis du oppholder deg i utlandet, og har et familiemedlem som er EU, EØS eller sveitsisk borger som bor i Storbritannia

Hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale, og du ikke bor i Storbritannia innen 31. desember 2020, kan du søke om gjenforening med familiemedlemmet ditt her etter denne datoen forutsatt at:

 • familiemedlemmet ditt har enten bosatt eller pre-bosatt status
 • forholdet startet før 31. desember 2020
 • du er et nært familiemedlem, for eksempel ektefelle, registrert partner, samboer, barn eller barnebarn under 18 år som dette familiemedlemmet har omsorg for, forelder eller besteforelder som dette familiemedlemmet har omsorg for

Hvis Storbritannia går ut av EU uten en avtale, er fristen for deg å bli med familiemedlemmet til Storbritannia den 29. mars 2022.

Hvis du har et gyldig «UK permanent residence dokument» (permanent oppholdstillatelse)

Hvis du har et gyldig UK permanent residence dokument (permanent oppholdstillatelse), har du ett av følgende:

 • et sertifikat inni ditt blå «residence documentation»-hefte (eller rosa hvis du er sveitsisk borger)
 • et sertifikat inni passet ditt
 • et biometrisk oppholdskort som bekrefter at du har permanent oppholdstillatelse (kun hvis du ikke er EU, EØS eller sveitsisk borger)

Dokumentet ditt er ikke et permanent residence-dokument hvis det har påskriften «registration certificate».

Hvis du er fra EU, EØS eller Sveits, vil ditt permanent residence-dokument ha påskriften «Document Certifying Permanent Residence».

Hvis du ikke er EU, EØS eller sveitsisk borger, vi det biometriske oppholdskortet ditt ha påskriften «Permanent Residence Status».

EØS innbefatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Hva du må gjøre

For å fortsette å bo i Storbritannia etter 30. juni 2021 må du enten:

 • søke bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme) – du trenger ikke å dokumentere at du har bodd her i fem sammenhengende år
 • søke om statsborgerskap før 30. juni 2021 eller 31. desember 2020 hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale

Hvis du har permanent oppholdstillatelse (indefinite leave to remain) eller visum (indefinite leave to enter) til Storbritannia

Permanent oppholdstillatelse (indefinite leave to remain og permanent visum (indefinite leave to enter) (ILR)) er typer immigrasjonsstatus.

Du vil vanligvis ha søkt om permanent oppholdstillatelse.

Du vil ha et stempel i passet ditt eller et brev fra det britiske innenriksdepartementet. Du kan også ha en vignett (klistremerke) eller biometrisk oppholdstillatelse.

Du kan fortsette å bo i Storbritannia uten å søke bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme), hvis du har permanent oppholdstillatelse (indefinite leave to remain) eller visum (indefinite leave to enter) til Storbritannia. Hvis du imidlertid velger å søke (og oppfyller alle andre vilkår) kan du få innvilget «permanent oppholdstillatelse i henhold til bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme)» – også kalt bosatt status.

Dette betyr at du kan bo opptil fem år på rad utenfor Storbritannia uten å miste oppholdsstatusen (i stedet for to årmed ubegrenset adgang og opphold i Storbrittania.

Hvis du er sveitisk statsborger, kan du og familiemedlemmene dine bo opptil fire år på rad utenfor Storbritannia uten å miste statusen din.

Du trenger ikke dokumentere at du har oppholdt deg her i fem sammenhengende år.

Hvis du flyttet til Storbritannia før det ble med i EU 1. januar 1973

Du kan ha fått IRL automatisk hvis du er EU-, EØS- eller sveitsisk borger og bodde i Storbritannia før 1973. I så tilfelle trenger du ikke søke bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme) for å bli i Storbritannia etter juni 2021.

Hvis du ikke har et dokument som bekrefter din IRL-status kan du enten:

Hvis du er fra Malta eller Kypros kan du også søke om britisk statsborgerskap gjennom Windrush-ordningen.

Det er gratis å søke begge ordningene.

Hvis du søker på vegne av barnet ditt

Du kan søke om enten bosatt eller pre-bosatt status for barnet ditt, hvis det er under 21 år og det enten:

 • er EU, EØS eller sveitsisk borger
 • ikke er EU, EØS eller sveitsisk borger, men du er – eller ektefellen din eller din registrerte partner er

EØS innbefatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Barnet kan også søke selv.

Hvis du har søkt bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme)

Du kan «knytte» søknaden din til barnets ved å bruke søknadsnummeret du fikk da du søkte selv.

Du kan gjøre dette når som helst etter at du har søkt – du trenger ikke vente på svar.

Du kan bruke din e-postadresse i søknaden hvis barnet ditt ikke har en egen.

Hvis søknaden blir godkjent vil barnet ditt får samme status som du.

Du må gjøre dette for hvert barn du ønsker å søke på vegne av.

Hvilken dokumentasjon trenger du

Du må dokumentere forholdet til barnet ditt når du søker.

Du trenger ikke å dokumentere at barnet oppholder seg i Storbritannia når du søker. Det britiske innenriksdepartementet kan imidlertid be deg om å dokumentere at du er bosatt her før det tar en avgjørelse.

Hvis du ikke har søkt bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme)

Hvis du oppfyller vilkårene, kan det være enklere å sende din egen søknad før du søker på vegne av barnet ditt.

Ellers må du dokumentere at barnet ditt har oppholdt deg i Storbritannia i fem sammenhengende år for å kvalifisere til bosatt status – eller barnet må dokumentere det når det søker selv.

Hvis barnet ikke har bodd i Storbritannia i fem år på rad, kan det oppfylle vilkårene for pre-bosatt status.

Hvis du ikke oppfyller vilkårene for å søke men barnet ditt gjør det, for eksempel fordi det bor i Storbritannia og du ikke gjør det, kan du likevel søke på vegne av det. Du må legge frem dokumentasjon på barnets bosted i Storbritannia.

Hvis du er irsk borger

Du trenger ikke søke om bosatt eller pre-bosatt status, hvis du er irsk borger.

Hvis du imidlertid ikke er britisk borger, og barnet ditt ikke er britisk borger, kan det oppfylle vilkårene for enten:

 • samme status som du kan få, basert på hvor lenge det har bodd i Storbritannia
 • bosatt eller pre-bosatt status, basert på barnets opphold

Hvis du slutter å jobbe eller begynner å jobbe i et annet EU-land

Du og familiemedlemmene dine kan få bosatt status med under fem års kontinuerlig opphold i visse situasjoner.

Hvis du må slutte å jobbe

Hvis du er EU-, EØS eller sveitsisk borger kan du oppfylle vilkårene for bosatt status, hvis du må slutte å jobbe eller drive egen virksomhet på grunn av en ulykke eller sykdom (kalt «permanent incapacity»).

EØS innbefatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Du kan få bosatt status hvis du enten:

 • har bodd kontinuerlig i Storbritannia de to årene umiddelbart før
 • varig invaliditet skyldes en arbeidsulykke eller yrkesrelatert sykdom som gjør at du kvalifiserer til pensjon fra en britisk institusjon

Du kan også få bosatt status, hvis du er gift med eller har et registrert partnerskap med en britisk borger.

Hvis du har et familiemedlem som er EU, EØS eller sveitsisk borger på det tidspunktet han/hun sluttet å jobbe, kan også du kvalifisere til bosatt status.

Hvis du oppnår statlig pensjonsalder eller du førtidspensjonerer deg

Hvis du er EU-, EØS eller sveitsisk borger kan du kvalifisere til bosatt status, hvis du oppnår statlig pensjonsalder eller du førtidspensjonerer deg.

Hvis du har et familiemedlem som er EU-, EØS- eller sveitsisk borger på det tidspunktet han/hun oppnådde statlig pensjonsalder eller førtidspensjonerte seg, kan også du kvalifisere til bosatt status.

Hvis du oppnår statlig pensjonsalder

Hvis du er EU-, EØS eller sveitsisk borger, kan du kvalifisere til bosatt status hvis du slutter å jobbe fordi du har oppnådd statlig pensjonsalder og du enten:

 • har vært kontinuerlig sysselsatt eller drevet egen virksomhet i ett år før, og du har bodd i Storbritannia kontinuerlig i tre år
 • ektefellen eller den registrerte partneren din er britisk borger

Hvis du førtidspensjonerer deg

Hvis du er EU-, EØS eller sveitsisk borger, kan du oppfylle vilkårene for bosatt status hvis du førtidspensjonerer deg og du enten:

 • har vært kontinuerlig sysselsatt (av noen andre enn deg selv) i ett år før, og du har bodd i Storbritannia kontinuerlig i tre år
 • ektefellen eller den registrerte partneren din er britisk borger

Hvis du begynner å jobbe eller driver egen virksomhet i et annet EU-land

Hvis du er EU-, EØS eller sveitsisk borger kan du oppfylle vilkårene for bosatt status, hvis du begynner å jobbe eller driver egen virksomhet i et annet EU-land og dere begge enten:

 • har bodd og vært kontinuerlig sysselsatt eller drevet egen virksomhet i Storbritannia i tre år før
 • normalt returnerer til hjemmet i Storbritannia minst én gang i uken

Hvis du har et familiemedlem som er EU, EØS eller sveitsisk borger på det tidspunktet han/hun begynte å jobbe eller startet egen virksomhet i et annet EU-land, kan også du kvalifisere til bosatt status.

Etter at du har søkt

Hvis søknaden godkjennes, vil du \få enten bosatt eller pre-bosatt status. Finn ut hvilke rettigheter du får for hver status.

Hvis søknaden din blir godkjent, vil du motta et brev på e-post som bekrefter din oppholdsstatus.

Vise og bevise statusen din

Hvis du ønsker å søke, senderHome Office deg en lenke til en nett-tjeneste som du kan bruke til å vise og bevise statusen din.

Brevet du mottar fra Home Office som bekrefter statusen din vil inkludere en lenke til en nettjeneste. Du kan bruke denne tjenesten for å se og bevise statusen din.

Du kan ikke bruke brevet for å bevise statusen din.

Du får ikke et fysisk dokument, med mindre begge av følgende gjelder:

Du kan lese mer informasjon om hvordan du kan vise og bevise statusen din.

Du kan fortsatt bevise rettighetene dine i Storbritannia til 31. desember 2020 med pass eller nasjonalt identitetskort (hvis du er en statsborger i EU, EØS eller Sveits) eller med ditt biometriske oppholdsdokument.

Oppdatere personopplysningene dine

Du må holde personopplysningene dine oppdatert, for eksempel hvis du får nytt pass.

Søke om statsborgerskap

Du kan vanligvis søke om statsborgerskap 12 måneder etter at du har fått bosatt status.

Hvis du har betalt for søknaden din

Hvis du betalte en avgift da du søkte bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme), vil du få den refundert.

Hvis det britiske innenriksdepartementet oppdager feil i søknaden din

Det britiske innenriksdepartementet vil kontakte deg før de avgjør søknaden din, slik at du kan rette opp feilen.

De vil også gi deg beskjed, hvis de trenger mer dokumentasjon før de kan avgjøre søknaden.

Hvis søknaden din blir avslått

Du kan søke om en administrativ gjennomgang av avgjørelsen.

For øyeblikket kan du ikke påklage avgjørelsen.

Du kan søke på nytt når som helst frem til 30. juni 2021, eller frem til 31. desember 2020 hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale.

Hvis du allerede har en inneværende immigrasjonssøknad

I de fleste tilfeller blir din inneværende immigrasjonssøknad ikke godkjent, hvis du søker bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme). Du får refundert avgiften for din inneværende søknad.

Kontakt UK Visas and Immigration (UKVI) for å finne ut hva som vil skje med din inneværende immigrasjonssøknad.

Mer detaljert veiledning er tilgjengelig.

Published 30 March 2019
Last updated 27 August 2019 + show all updates
 1. German language translation added.
 2. Translated guidance updated.
 3. Added translation
 4. Icelandic language added.
 5. Added translation