Norādes

Iesniedziet pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme) pastāvīgais un pagaidu statuss (settled and pre-settled status): Latviešu

Šis tulkojums ataino ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) 2021. gada februārī publicētās galvenās vadlīnijas.

Jaunāko versiju lasiet šo vadlīniju versijā angļu valodā.

Pārskats

Ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, jūs un jūsu ģimene var iesniegt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme), lai pēc 2021. gada 30. jūnija varētu turpināt dzīvot AK. Jūs varat iesniegt pieteikumu arī tad, ja esat kritērijiem atbilstošas Ziemeļīrijā dzīvojošas personas ģimenes loceklis.

Ja jūsu pieteikums tiks apstiprināts, jums piešķirs pastāvīgo statusu vai pagaidu statusu (settled or pre-settled status).

EEZ ietver ES valstis, kā arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju.

Jūs, iespējams, varat palikt AK, neiesniedzot pieteikumu - piemēram, ja esat Īrijas pilsonis vai jums jau ir beztermiņa uzturēšanās atļauja (indefinite leave to remain).

Reģistrējieties, lai saņemtu atjauninātu informāciju par shēmu pa e-pastu .

Kad var iesniegt pieteikumu

ES Pastāvīgā statusa shēma (EU Settlement Scheme) jau darbojas. Ja atbilstat kritērijiem, varat iesniegt pieteikumu tagad.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 30. jūnijs. Parasti jums bija jāsāk dzīvot AK līdz 2020. gada 31. decembrim.

Atsevišķās situācijās termiņi atšķiras, piemēram, ja:

Jums piešķirtais statuss var būt atkarīgs no tā, kad iesniedzat pieteikumu.

Maksa

Shēmā iesniegumu var iesniegt par brīvu.

Kam jāpiesakās

Ar dažiem izņēmumiem iesniegums jāiesniedz, ja:

 • esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis;
 • jūs neesat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, taču jūsu ģimenes loceklis ir (vai ir kritērijiem atbilstoša persona no Ziemeļīrijas)

EEZ ietver ES valstis, kā arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju.

Tas nozīmē, ka iesniegums jāiesniedz arī tad, ja:

Ja jums ir bērni, jums par viņiem iesniegums jāiesniedz atsevišķi.

Ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis un jūsu ģimenes loceklis ir kritērijiem atbilstoša persona no Ziemeļīrijas, jūs, iespējams, varat izvēlēties, kā iesniegt pieteikumu.

Kas vēl var iesniegt pieteikumu

Jūs arī varat iesniegt pieteikumu, lai pievienotos savam ģimenes loceklim, kas ir ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, ja ģimenes loceklis sāka dzīvot AK līdz 2020. gada 31. decembrim.

Iesniegumu var iesniegt arī tad, ja neesat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, taču:

 • jums bija AK dzīvojošs ģimenes loceklis, kas bija ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis (taču jūs izšķīrāties, šis ģimenes loceklis ir miris vai ģimenes saiknes ir izirušas);
 • esat Apvienotās Karalistes pilsoņa ģimenes loceklis un dzīvojāt ārpus AK robežām EEZ valstī kopā;
 • esat Apvienotās Karalistes pilsoņa ģimenes loceklis, kuram arī ir ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonība un kurš pirms Apvienotās Karalistes pilsonības iegūšanas dzīvoja AK kā ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis;
 • jums ir ģimenes loceklis, kas ir kritērijiem atbilstoša persona no Ziemeļīrijas;
 • jūs esat Apvienotās Karalistes, ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa galvenais aprūpētājs;
 • esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa, kurš agrāk dzīvoja un strādāja AK, bērns vai bērna galvenais aprūpētājs.

Kam pieteikums nav jāiesniedz

Jums nav jāiesniedz pieteikums, ja jums ir:

Jūs nevarat iesniegt pieteikumu, ja jums ir Apvienotās Karalistes pilsonība.

Ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis un pārcēlāties uz dzīvi AK, pirms tā iestājās ES

Pieteikums jāiesniedz tikai tad, ja jums nav beztermiņa uzturēšanās atļaujas (indefinite leave to remain).

Ja jums ir beztermiņa uzturēšanās atļauja (indefinite leave to remain), jums pasē jābūt zīmogam, vai arī jums jābūt vēstulei no Iekšlietu ministrijas, kas to apliecina.

Ja strādājat AK, taču šeit nedzīvojat (“pārrobežu darbinieks (frontier worker)”)

Jums nav jāiesniedz pieteikums ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme), ja esat “pārrobežu darbinieks” (frontier worker) vai jums ir Pārrobežu darbinieka (Frontier Worker) atļauja.

Jums tuviem ģimenes locekļiem var būt tiesības iesniegt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme). Lasiet vadlīnijas, lai noskaidrotu, kas pārrobežu darbinieka (frontier workers) ģimenes locekļiem jādara, lai paliktu AK.

Ja imigrācijas kontrole uz jums neattiecas

Jūs nevarat iesniegt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme). Kamēr imigrācijas kontrole uz jums neattiecas, lai turpinātu dzīvot AK, jums nav jādara nekas.

Ja imigrācijas kontrole uz jums neattiecas, jūs par to būsiet informēts. Tas iespējams tad, ja, piemēram, esat:

 • ārvalsts diplomāts, kas nosūtīts darbā uz AK;
 • NATO loceklis.

Arī uz jūsu ģimenes locekļiem imigrācijas kontrole var neattiekties. Ja tomēr tā nav, viņiem var būt tiesības iesniegt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme).

Ja imigrācijas kontrole sāk attiekties uz jums vai jūsu ģimenes locekļiem, piemēram, ja maināt darbu, jums parasti jāiesniedz pieteikums shēmā 90 dienu laikā. Ja imigrācijas kontrole uz jums sāk attiekties pēc 2021. gada 30. jūnija, jūs drīkstēsiet iesniegt pieteikumu pēc 2021. gada 30. jūnija termiņa, ja vien dzīvojāt AK līdz 2020. gada 31. decembrim.

Ko jūs saņemsiet

ES, EEZ valstu un Šveices pilsoņu, kas AK dzīvojuši līdz 2020. gada 31. decembrim, tiesības un statuss paliks nemainīgas līdz 2021. gada 30.jūnijam.

EEZ ietver ES valstis, kā arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju.

Ja veiksmīgi iesniedzat pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme), jūs varēsiet dzīvot un strādāt AK arī pēc 2021. gada 30. jūnija.

Jums piešķirs vienu no šādiem statusiem:

 • pastāvīgo statusu (settled status);
 • pagaidu statusu (pre-settled status).

Iesniedzot pieteikumu, jums būs jāizvēlas, uz kuru statusu piesakāties. Jums piešķirtais statuss būs atkarīgs no tā, cik ilgi esat nodzīvojis AK pieteikuma iesniegšanas brīdī. Jūsu tiesības atšķirsies atkarībā no tā, kuru statusu jums piešķirs un kad sākāt dzīvot AK.

Pastāvīgais statuss (Settled status)

Parasti pastāvīgo statusu (settled status) jums piešķirs, ja būsiet nodzīvojis AK nepārtraukti piecus gadus (šo laika posmu sauc par “nepārtrauktu uzturēšanos (continuous residence)”)

Piecu gadu gara’ nepārtraukta uzturēšanās (continuous residence) nozīmē, ka piecus gadus pēc kārtas esat dzīvojis AK, Normandijas salās un Menas salā vismaz sešus mēnešus katrā 12 mēnešu periodā. Izņēmumi ir šādi:

 • viens periods līdz 12 mēnešiem īpaša iemesla dēļ (piemēram, dzemdības, nopietna slimība, mācības, arodapmācības vai norīkošana darbā ārvalstīs);
 • obligātais karadienests bez laika ierobežojuma;
 • laiks, kuru pavadījāt ārvalstīs, kalpojot Kronim vai kā Kronim kalpojošas personas ģimenes loceklis;
 • laiks, kas ārvalstīs pavadīts bruņotajos spēkos, vai laiks, kuru ārvalstīs pavadījis personas, kas dienē bruņotajos spēkos, ģimenes loceklis.

Iespējams, var uzskatīt, ka jūs pastāvīgi dzīvojāt AK 2020. gada 31. decembrī, un tādējādi jums var būt tiesības uz pastāvīgo statusu (settled status), ja uz jums attiecas šādi divi nosacījumi:

 • jūs agrāk dzīvojāt Ak piecus gadus pēc kārtas;
 • kopš tā laika jūs neesat aizbraucis no AK ilgāk kā uz pieciem gadiem.

Ja jums piešķir pastāvīgo statusu (settled status), jūs varat palikt AK uz neierobežotu laiku. Ja atbilstat kritērijiem, varēsiet arī iesniegt pieteikumu, lai saņemtu Apvienotās Karalistes pilsonību.

Pagaidu statuss (Pre-settled status)

Ja Apvienotajā Karalistē (AK) neesat pastāvīgi dzīvojuši piecus gadus pēc kārtas (“nepārtraukta uzturēšanās” (continuous residence)), jums visdrīzāk tiks piešķirts pagaidu statuss (pre-settled status). Jums bija jāsāk dzīvot AK pirms 2020. gada 31. decembra, izņemot ja pieteikumu iesniedzat kā tāda Eiropas Savienības (ES), Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) vai Šveices pilsoņa tuvs ģimenes loceklis, kurš AK sāka dzīvot pirms šī datuma. Jums ir tiesības uzturēties Apvienotajā Karalistē vēl piecus gadus, sākot no datuma, kad ieguvāt pagaidu statusu (pre-settled status).

Pastāvīgajam statusam (settled status) varat pieteikties, tiklīdz sasnieguši piecus nepārtrauktas uzturēšanās (continuous residence) gadus AK. Pieci gadi tiek rēķināti no datuma, kad pirmo reizi ieradāties AK. Lai iesniegtu pieteikumu, jums nav obligāti jābūt piešķirtam pagaidu statusam (pre-settled status) par iepriekšējiem pieciem gadiem.

Lai nezaudētu tiesības uzturēties AK, jums ir jāpiesakās pastāvīgajam statusam (settled status) pirms datuma, kad beidzas pagaidu statusa (pre-settled status) termiņš.

Ja izbraucāt no AK

Jūs, iespējams, varēsiet saņemt pagaidu statusu (pre-settled status), ja dzīvojāt AK pirms 31. decembra, taču tajā dienā tur neatradāties. Jūs nedrīkstējāt izbraukt no AK, Normandijas salām vai Menas salas uz laiku, kas pārsniedz 6 mēnešus 12 mēnešu periodā.

Jums varētu būt tiesības uz šo statusu arī tad, ja dzīvojāt AK līdz 2020. gada 31. decembrim, taču izbraucāt no AK svarīga iemesla dēļ (piemēram, dzemdības, nopietna saslimšana, mācības, arodapmācība vai norīkošana darbā ārvalstīs) uz vienu periodu, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Jūsu iepriekšējā pastāvīgā dzīve AK tiks ņemta vērā, izskatot tiesības uz pagaidu statusu (pre-settled status).

Tiesības, kuras dod pastāvīgais vai pagaidu statuss (settled or pre-settled status)

Jums būs tiesības:

 • strādāt AK;
 • izmantot NHS bez maksas, ja pašlaik to drīkstat darīt;
 • sāk mācības vai studēt AK;
 • izmantot valsts līdzekļus, tādus kā pabalstus un pensijas, ja jums ir tiesības tos saņemt;
 • iebraukt un izbraukt no AK.

Jūsu tiesības atšķirsies, ja jums piešķirs pastāvīgo vai pagaidu statusu (settled or pre-settled status), jo pievienojāties ģimenes loceklim, kas ir ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, un jūs ieradāties AK pēc 2020. gada 31. decembra. Piemēram, jūs nevarēsiet ievest valstī savus ģimenes locekļus, izmantojot ES Pastāvīgā statusa shēmu (EU Settlement Scheme).

Ja vēlaties pavadīt laiku ārpus AK

Ja jums piešķirts pastāvīgais statuss (settled status), ārpus AK robežām, nezaudējot statusu, varat pavadīt piecus gadus pēc kārtas.

Ja esat Šveices pilsonis, jūs un jūsu ģimene ārpus AK var pavadīt līdz četriem gadiem, nezaudējot pastāvīgo statusu (settled status).

Ja jums piešķirts pagaidu statuss (pre-settled status), varat pavadīt līdz diviem gadiem ārpus AK, nezaudējot statusu. Jums būs nepieciešama nepārtraukta uzturēšanās (continuous residence), ja vēlaties saņemt pastāvīgo statusu (settled status).

Ja pēc pieteikuma iesniegšanas jums piedzimst bērni

Ja jums piešķirs pastāvīgo statusu (settled status), visi bērni, kas piedzims AK, kad šeit dzīvosiet, automātiski kļūs par Apvienotās Karalistes pilsoņiem.

Ja jums piešķirs pagaidu statusu (pre-settled status), visiem AK dzimušajiem bērniem automātiski būs tiesības uz pagaidu statusu (pre-settled status). Bērni kļūs par Apvienotās Karalistes pilsoni tikai tad, ja viņiem būs šādas tiesības otra vecāka dēļ.

Ja vēlaties atvest ģimenes locekļus uz AK

Ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, jūsu tuvs ģimenes loceklis var jums pievienoties, ja atbilstat visiem tālāk norādītajiem kritērijiem:

 • jūs dzīvojāt AK līdz 2020. gada 31. decembrim
 • jūsu saikne ar šo personu sākās pirms 2020. gada 31. decembra (ja vien tas nav bērns, kas dzimis vai adoptēts pēc šīs dienas);
 • saikne joprojām pastāv, kad šī persona iesniedz pieteikumu, lai jums pievienotos.

Ja jūsu ģimenes loceklis ir no ES, EEZ valsts vai Šveices, viņš vai viņa var iesniegt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme), atrodoties ārpus AK, ja šai personai ir derīga pase vai identitātes karte ar biometrisko mikroshēmu.

Ja jūsu ģimenes loceklis nav no ES, EEZ valsts vai Šveices, viņš vai viņa var iesniegt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme), atrodoties ārpus A. Personai nepieciešams atbilstošs AK dokuments, piemēram:

 • pastāvīgā iedzīvotāja karte (residence card);
 • pastāvīga Pastāvīgā iedzīvotāja karte (permanent residence card);
 • pakārtotas personas pastāvīgā iedzīvotāja karte (derivative residence card).

Pretējā gadījumā šai personai jāiesniedz pieteikums ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme), lai saņemtu ģimenes atļauju un varētu atbraukt uz AK. Atrodoties AK, šī persona varēs iesniegt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme.

Ja jūsu ģimenes loceklis ierodas pie jums AK pēc 2021. gada 1. aprīļa, šai personai jāiesniedz pieteikums ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme) triju mēnešu laikā pēc ierašanās AK. Piemēram, ja persona ierodas 2021. gada 15. jūnijā, iesniegums jāiesniedz līdz 2021. gada 15. septembrim.

Ja nevarat atvest ģimenes locekli pie sevis ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros, to, iespējams, var panākt ar ģimenes vīzu.

Šveices pilsoņu ģimenes locekļi

Ja esat Šveices pilsonis, jūs varat atvest savu laulāto draugu vai civilpartneri uz AK līdz 2025. gada 31. decembrim, ja uz jums attiecas abi turpmāk norādītie kritēriji:

 • jūsu saikne ar personu izveidojās laika posmā no 2020. gada 31. decembra līdz 2025. gada 1. decembrim;
 • jūsu saikne joprojām pastāv, kad šī persona iesniedz pieteikumu, lai jums piebiedrotos

Kas nepieciešams pieteikumam

Ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis un sākāt dzīvot AK līdz 2020. gada 31. decembrim, jums būs nepieciešami šādi pierādījumi:

 • personas dokuments;
 • dokumenti, kas apliecina, ka dzīvojat AK, izņemot, ja jums ir derīgs pastāvīgā iedzīvotāja statusa dokuments (permanent residence document) vai derīga beztermiņa uzturēšanās atļauja (indefinite leave to remain) vai iebraukšanas atļauja AK

Šādi paši dokumenti būs nepieciešami, kad iesniegsiet pieteikumu, lai mainītu pagaidu statusu (pre-settled status) uz pastāvīgo statusu (settled status).

Personas dokuments

Ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, jums būs nepieciešama derīga pase vai derīga nacionālā identitātes karte. Jums arī būs jāiesniedz savas sejas digitālā fotogrāfija.

Ja neesat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, jums būs jāiesniedz šādi dokumenti:

Jums arī būs jāiesniedz savas sejas digitālā fotogrāfija. Ja jums vēl nav derīgas biometriskās pastāvīgā iedzīvotāja kartes (residence card), jums arī būs jāiesniedz savu pirkstu nospiedumi (tas neattiecas uz bērniem, kas jaunāki par 5 gadiem).

Ja jums nav neviens no pieprasītajiem dokumentiem, zināmos apstākļos mēs, iespējams, varēsim izmantot cita veida pierādījumus. Sazinieties ar ES Pastāvīgā statusa shēmas jautājumu risināšanas centru (EU Settlement Resolution Centre) ja jums nav neviena no norādītajiem dokumentiem.

Ja iesniegumu iesniedzat sava bērna vārdā, jums būs jāpierāda bērna identitāte. Jums, iespējams, būs arī jāpierāda, ka bērns dzīvo AK

Iesniedzot pieteikumu, jūs varat veikt kādu no šādām darbībām:

 • ieskenēt savus dokumentus un augšupielādēt savu fotogrāfiju, izmantojot lietotni “EU Exit: ID Document Check” (EU Exit: ID Document Check’ app) Android tālrunī vai iPhone 7 tālrunī vai jaunākā;
 • nosūtīt dokumentu pa pastu un augšupielādēt savu fotogrāfiju, piesakoties tiešsaistē (fotogrāfiju varat uzņemt pats).

Dokumentu skenēšana

Lietotni “EU Exit: ID Document Check” varat izmantot:

 • Android tālrunī;
 • iPhone 7 tālrunī vai jaunākā.

Dokumentu ieskenēšanai tālrunī būs nepieciešami šādi dokumenti:

 • derīga ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa pase vai identitātes karte, ja tā ir biometriska;
 • AK izdota biometriska pastāvīgā iedzīvotāja karte (residence card)

Lai pierādītu savu identitāti, varat izmantot arī citas personas tālruni.

Dokumentu sūtīšana pa pastu

Dokumenti pa pastu jāsūta, ja jums ir:

 • pase, kas nav izdota ES vai EEZ valstī;
 • biometriska uzturēšanās atļauja;
 • identitātes karte, kas nav biometriska.

Ja nevarat izmantot lietotni “ID Document Check”, citu veidu dokumentus var nosūtīt pa pastu

Ja dokumentus jāsaņem atpakaļ līdz noteiktam datumam, iesakām nogaidīt un pieteikties vēlāk. Piemēram, ja drīzumā dodaties atvaļinājumā, iesniedziet pieteikumu pēc atgriešanā

Pierādījumi par nepārtrauktu uzturēšanos (continuous residence)

Lai jums būtu tiesības uz pastāvīgo statusu (settled status), parasti nepieciešams, lai jūs būtu nodzīvojis AK, Normandijas salās vai Menas salā vismaz sešus mēnešus jebkurā 12 mēnešu periodā piecus gadus pēc kārtas.

Iesniedzot pieteikumu, jums būs jāuzrāda par to pierādījumi.

Ja neesat nodzīvojis šeit piecus gadus pēc kārtas, jums tomēr, iespējams, ir tiesības uz pagaidu statusu (pre-settled status).

Ja ieradāties AK līdz 2020. gada 31. decembrim, varat norādīt savu Nacionālo apdrošināšanas numuru, kas ļaus veikt automātisku jūsu dzīvesvietas pārbaudi, pamatojoties uz nodokļu un zināmu pabalstu uzskaiti.

Ja šī pārbaude ir veiksmīga, jums nebūs jāuzrāda dokumenti, lai pierādītu dzīvesvietu. Dokumenti būs jāiesniedz tikai tad, ja atrodaties šeit piecus gadus pēc kārtas, taču nav pietiekamu datu, kas to apstiprinātu.

Iekšlietu ministrija informēs, vai jums jāiesniedz kādi dokumenti, uzreiz pēc pieteikuma iesniegšanas. Fotogrāfijas vai ieskenētas dokumentu kopijas jāiesniedz ar tiešsaistes pieteikuma veidlapas palīdzību, nevis jāsūta pa pastu.

Lasiet, kādus dokumentus varat iesniegt Iekšlietu ministrijai, ja jūs lūdz uzrādīt vairāk pierādījumu.

Ja jums ir kriminālas sodāmības

Ja esat 18 gadus vecs vai vecāks, Iekšlietu ministrija pārbaudīs, vai neesat pastrādājis nopietnus vai vairākus noziegumus un ka jūs neapdraudat drošību.

Jūs lūgs deklarēt visas sodāmības, kas iekļautas sodāmību reģistrā AK un ārvalstīs.

Jums nav jāuzrāda šādas sodāmības:

 • sodāmības, kas nav jāizpauž (sodāmības, kas ir dzēstas);
 • brīdinājumus;
 • tiesvedības alternatīvas, piemēram, sods par ātruma pārsniegšanu.

Jūsu vārdu arī pārbaudīs AK noziedzības datubāzēs.

Jums būs tiesības saņemt pastāvīgo vai pagaidu statusu (settled or pre-settled status), ja bijāt notiesāts par maznozīmīgu noziegumu.

Jūs varēsiet saņemt pastāvīgo vai pagaidu statusu (settled or pre-settled status) pat tad, ja jums ir citas sodāmības. Lēmums tiks pieņemts katrā gadījumā atsevišķi.

Ja esat bijis cietumā, parasti jums nepieciešama piecus gadus gara nepārtraukta uzturēšanās (continuous residence) no atbrīvošanas dienas, lai jums varētu piešķirt pastāvīgo statusu.

Ja neesat no ES, EEZ valsts vai Šveices

Jums parasti būs jāiesniedz pierādījumi par saikni ar ģimenes locekli no ES, EEZ valsts vai Šveices.

Ja jūsu ģimenes loceklim vēl nav piešķirts pastāvīgais vai pagaidu statuss (settled or pre-settled status), jums būs arī jāiesniedz pierādījumi par šīs personas identitāti un pastāvīgo dzīvesvietu AK.

Ja iesniedzat pierādījumu, lai piebiedrotos ģimenes loceklim no ES, EEZ valsts vai Šveices

Jums būs jāiesniedz pierādījumi par jūsu saikni ar ģimenes locekli no ES, EEZ valsts vai Šveices.

Ja jūsu ģimenes loceklim vēl nav piešķirts pastāvīgais vai pagaidu statuss (settled or pre-settled status), jums arī būs jāiesniedz pierādījumi par šīs personas identitāti, pavalstniecību, kā arī to, ka persona dzīvo AK (piemēram, bankas konta izrakstus).

EEZ ietver ES valstis, kā arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju.

Pieteikuma iesniegšana bērnu vārdā

Par katru bērnu jāiesniedz atsevišķs pieteikums. Pieteikumu bērna vārdā varat iesniegt jūs vai arī pats bērns.

Jūsu bērnam ir tiesības uz pastāvīgo vai pagaidu statusu (settled or pre-settled status), ja viņš vai viņa ir jaunāks par 21 gadu un:

 • ir ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis;
 • nav ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, taču jūs vai jūsu laulātais draugs vai civilpartneris tāds ir.

EEZ ietver ES valstis, kā arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju.

Ja jūsu bērns piedzima AK, taču nav Apvienotās Karalistes pilsonis, bērnam tomēr jāiesniedz pieteikums. Ja nezināt, varat pārbaudīt, vai bērns ir Apvienotās Karalistes pilsonis .

Ja jūs iesniedzāt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme)

Iesniedzot pieteikumu sava bērna vārdā, jūs varat “saistīt” bērna pieteikumu ar savējo. Tādējādi, ja jūsu pieteikums ir veiksmīgs, jūsu bērnam piešķirs tādu pašu statusu.

Tādēļ, iesniedzot pieteikumu, izvēlieties opciju “using your parent’s residence” (izmantot vecāku pastāvīgā iedzīvotāja statusu) un ievadiet sava pieteikuma numuru.

Tas būs jādara katram bērnam, par kuru iesniedzat pieteikumu, atsevišķi.

Ja bērnam savas e-pasta adreses nav, iesniedzot pieteikumu, varat izmantot savējo.

Pieteikumu sava bērna vārdā varat iesniegt jebkurā brīdī pēc tam, kad būsiet iesniedzis savu pieteikumu. Jums nav jāgaida, kad saņemsiet atbildi.

Kādi pierādījumi nepieciešami

Iesniedzot šo pieteikumu, jums būs nepieciešami pierādījumi par savu saikni ar bērnu.

Jums arī būs jāpierāda sava bērna identitāte.

Ja jūsu bērns sāka dzīvot AK līdz 2021. gada 1. janvārim, jums būs arī jāiesniedz pierādījumi par bērna dzīvesvietu.

Ja neiesniedzāt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme)

Ja jums ir tiesības pieteikties shēmā, vispirms iesniedziet savu pieteikumu, lai varētu saistīt bērna pieteikumu un savējo.

Ja jums nav tiesību pieteikties shēmā, taču jūsu bērnam šādas tiesības ir, jūs tomēr varat iesniegt pieteikumu bērna vārdā. Piemēram, ja bērns dzīvo AK, taču jūs šeit nedzīvojat.

Jums būs jāiesniedz pierādījumi:

 • par sava bērna identitāti
 • par sava bērna dzīvesvietu AK;
 • ka jūsu bērns sasniedzis piecus nepārtrauktas uzturēšanās (continuous residence) gadus AK.

Ja jūsu bērns nav sasniedzis piecus nepārtrauktas uzturēšanās (continuous residence) gadus

Ja, iesniedzot pieteikumu, jūsu bērns nav sasniedzis piecus nepārtrauktas uzturēšanās (continuous residence) gadus, bērnam parasti piešķirs pagaidu statusu (pre-settled status).

Bērns varēs palikt AK vēl piecus gadus no dienas, kad viņam vai viņai piešķirs pagaidu statusu (pre-settled status).

Jūs varat iesniegt pieteikumu, lai nomainītu to uz pastāvīgo statusu (settled status), kad bērns būs sasniedzis piecus nepārtrauktās uzturēšanās (continuous residence) gadus. Tas jādara līdz pagaidu statusa (pre-settled status) termiņa beigām - piecus gadus pēc pagaidu statusa (pre-settled status) piešķiršanas.

Ja bērns sasniedz piecu nepārtrauktas uzturēšanās (continuous residence) gadu termiņu līdz 2021. gada 30. jūnijam, jūs varat nogaidīt, līdz bērns sasniedz piecus nepārtrauktas uzturēšanās (continuous residence) gadus, un tikai tad iesniegt pieteikumu. Ja pieteikums ir veiksmīgs, bērnam piešķirs pastāvīgo statusu (settled status), nesaņemot vispirms pagaidu statusu (pre-settled status) .

Ja jūsu bērns ir dzimis vai adoptēts pēc 2020. gada 31. decembra

Jūsu bērniem ir tiesības iesniegt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme), ja jūs sākāt dzīvot AK līdz 2020. gada 31. decembrim, pat ja pats vēl neesat iesniedzis pieteikumu.

Ja jūsu bērns piedzimst vai ir adoptēts AK līdz 2021. gada 1. aprīlim, jums jāiesniedz pieteikums viņa vai viņas vārdā līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Ja jūsu bērns piedzima vai bija adoptēts AK 2021.gada 1. aprīlī vai vēlāk, jums jāiesniedz pieteikums triju mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas vai adoptēšanas.

Ja esat Īrijas pilsonis

Ja esat Īrijas pilsonis, pieteikums par pastāvīgo vai pagaidu statusus (settled or pre-settled status) jums nav jāiesniedz.

Taču, ja jūs esat Īrijas pilsonis un jūsu bērns nav Apvienotās Karalistes pilsonis, bērnam būs tiesības uz kādu no šādiem statusiem:

 • tādu pašu statusu, kādu varētu iegūt jūs, pamatojoties uz to, cik ilgi nodzīvojāt AK;
 • pastāvīgo vai pagaidu statusu (settled or pre-settled status), pamatojoties uz savu pastāvīgo dzīvesvietu.

Tas arī attiecināms, ja esat no Ziemeļīrijas vai jums ir Īrijas, Apvienotās Karalistes pilsonība vai Apvienotās Karalistes un Īrijas dubultpilsonība, un jūsu bērnam nav Īrijas, Apvienotās Karalistes vai dubultpilsonības.

Kā iesniegt pieteikumu

Pieteikums jāiesniedz tiešsaistē ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme).

Iesniedziet pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme)

Pieteikumu varat iesniegt, izmantojot jebkuru ierīci, piemēram, klēpjdatoru, Android ierīci vai iPhone tālruni.

Pirms pieteikuma iesniegšanas, pārbaudiet, kas jums nepieciešams .

Iesniedziet pieteikum

Ja atbilstat prasībām, pieteikumu varat iesniegt tagad. Pieteikuma iesniegšanas termiņš parasti ir 2021. gada 30. jūnijs.

Atkarībā no saviem apstākļiem varat arī iesniegt pieteikumu vēlāk.

Ja jums ir piešķirts pagaidu statuss (pre-settled status), jums būs jāiesniedz jauns pieteikums par pagaidu statusa (pre-settled status) maiņu uz pastāvīgo statusu (settled status).

Ja iesniegumu iesniedzat savā un savu bērnu vārdā, vispirms iesniedziet savu pieteikumu.

Sākt tagad

Iekšlietu ministrija izmantos jūsu sniegtos personas datus, lai pieņemtu lēmumu par to, vai apmierināt jūsu prasību. Uzziniet, kā Iekšlietu ministrija apstrādās jūsu personisko informāciju.

Turpināt iesniegt pieteikumu

Ja jau sākāt pieteikuma iesniegšanas procesu, jūs varat turpināt iesniegt pieteikumu.

Kas šo pakalpojumu lietot nevar

Šo tiešsaistes pakalpojumu varat izmantot tikai tad, ja iesniedzat pieteikumu kā:

 • Apvienotās Karalistes pilsoņa ģimenes loceklis, kas dzīvoja Šveicē vai ES vai EEZ valstī;
 • tāda Apvienotās Karalistes pilsoņa ģimenes loceklis, kuram arī ir ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonība un kurš ir dzīvojis AK kā ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis pirms Apvienotās Karalistes pilsonības iegūšanas;
 • Apvienotās Karalistes, ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa galvenais aprūpētājs;
 • ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa, kas agrāk dzīvoja un strādāja AK, bērns, kas arī mācās skolā, vai arī jūs esat bērna galvenais aprūpētājs.

Sazinieties ar ES Pastāvīgā statusa shēmas jautājumu risināšanas centru (EU Settlement Resolution Centre) tiešsaistē, lai uzzinātu, kā iesniegt pieteikumu.

Maksa

Shēmā iesniegumu var iesniegt par brīvu.

Ja, iesniedzot pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme), jūs veicāt samaksu, jums to atmaksās.

Palīdzība

Sazinieties ar ES Pastāvīgā statusa shēmas jautājumu risināšanas centru (EU Settlement Resolution Centre) tiešsaistē.

Palīdzību var saņemt arī pa tālruni.

Ja pārstāvat vietējo pašvaldību vai citu organizāciju, palīdzot citām personām iesniegt pieteikumu, tālruņa numurs atšķiras.

Ja atrodaties AK

Tālrunis: 0300 123 7379

No pirmdienas līdz piektdienai (izņemot valsts svētku dienas), no plkst. 8:00 līdz 20:00 Sestdienās un svētdienās no plkst. 9:30 līdz 16:30.

Noskaidrojiet maksu par zvanu

Ja neatrodaties ārpus AK

Tālrunis: +44 (0)203 080 0010

No pirmdienas līdz piektdienai (izņemot valsts svētku dienas), no plkst. 8:00 līdz 20:00 Sestdienās un svētdienās no plkst. 9:30 līdz 16:30.

Noskaidrojiet maksu par zvanu

Ja pārstāvat organizāciju, kas palīdz citām personām iesniegt pieteikumu

Tālrunis: 0300 790 0566

No pirmdienas līdz piektdienai (izņemot valsts svētku dienas), no plkst. 8:00 līdz 20:00 Sestdienās un svētdienās no plkst. 9:30 līdz 16:30.

Noskaidrojiet maksu par zvanu

Jūs arī varat saņemt atbalstu, ja jums nepieciešama palīdzība, lai veiktu darbības tiešsaistē.

Ja piebiedrojaties savam ģimenes loceklim, kas ir ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis

Jūs varat iesniegt pieteikumu, lai piebiedrotos savam ģimenes loceklim, kas ir ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, ja šī persona sāka dzīvot AK līdz 2020. gada 31. decembrim.

Jūsu ģimenes loceklim no ES, EEZ valsts vai Šveices parasti arī jāiesniedz pieteikums.

Ja esat no ES, EEZ valsts vai Šveices, varat iesniegt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme), neatrodoties AK, ja jums ir derīga pase vai identitātes karte ar biometrisku mikroshēmu.

Ja neesat no ES, EEZ valsts vai Šveices, jūs varat iesniegt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme), neatrodoties AK, ja jums ir atbilstošs AK dokuments, piemēram:

 • pastāvīgā iedzīvotāja karte (residence card);
 • pastāvīga pastāvīgā iedzīvotāja karte (permanent residence card);
 • pakārtotas personas pastāvīgā iedzīvotāja karte (derivative residence card).

Pretējā gadījumā jums jāiesniedz pieteikums ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme) par ģimenes atļauju, lai jūs varētu ierasties AK. Kad atradīsieties AK, jūs varēsiet iesniegt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme).

Ja ierodaties AK 2021. gada 1. aprīlī vai vēlāk, pieteikums ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme) jāiesniedz triju mēnešu laikā pēc ierašanās dienas.

EEZ ietver ES valstis, kā arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju.

Pieteikumu varat iesniegt, ja esat Īrijas pilsoņa ģimenes loceklis, pat ja šai personai pašai tas nav jādara.

Jūsu ģimenes saiknes

Jūs varat iesniegt pieteikumu, ja jums ir saikne ar ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoni, kas ir jūsu laulātais draugs, civilpartneris vai partneris, ar kuru neesat precējies. Attiecībām bija jāsākas līdz 2020. gada 31. decembrim un joprojām jāpastāv.

Pieteikumu varat iesniegt arī tad, ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa, viņa laulātā drauga vai civilpartnera radinieks, ja jūs esat šīs personas:

 • bērns, mazbērns vai mazmazbērns, kas ir jaunāks par 21 gadu;
 • apgādājams bērns, kas vecāks par 21 gadu.

Jūs varat iesniegt pieteikumu arī kā apgādājams vecāks, vecvecāks vai vecvecvecāks, vai radinieks, ja jums ir nepieciešamie dokumenti, kas pierāda jūsu radniecību.

Jūs, iespējams, varat iesniegt pieteikumu arī tad, ja:

 • esat Apvienotās Karalistes pilsoņa ģimenes loceklis un dzīvojāt ārpus AK robežām EEZ valstī kopā;
 • esat Apvienotās Karalistes pilsoņa ģimenes loceklis, kuram arī ir ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonība un kurš pirms Apvienotās Karalistes pilsonības iegūšanas dzīvoja AK kā ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis;
 • jums bija ģimenes loceklis, kas bija ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis un dzīvoja AK;
 • jūs esat kritērijiem atbilstošas personas no Ziemeļīrijas ģimenes loceklis;
 • jūs esat Apvienotās Karalistes, ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa galvenais aprūpētājs;
 • esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa, kurš agrāk dzīvoja un strādāja AK, bērns vai bērna galvenais aprūpētājs.

Ja esat kritērijiem atbilstošas personas no Ziemeļīrijas ģimenes loceklis

Jūs varat iesniegt pieteikumu, ja esat kritērijiem atbilstošas personas no Ziemeļīrijas ģimenes loceklis, pat ja šai personai pieteikums nav jāiesniedz.

Ievērojiet tādu pašu kārtību, kā ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa ģimenes locekļi.

Ja jūsu ģimenes loceklis ir Apvienotās Karalistes pilsonis (“Surinder Singh” tipa pieteikums (‘Surinder Singh’ applications))

Jums, iespējams, ir tiesības iesniegt pieteikumu, ja dzīvojāt ārpus AK kādā no ES vai EEZ valstīm (vai Šveicē) ar savu ģimenes locekli.

Jums bija jādzīvo ar šo ģimenes locekli kādā no ES vai EEZ valstīm (vai Šveicē) līdz 2021. gada 1. janvārim un:

 • jābūt viņa laulātajam draugam, civilpartnerim vai neprecētam partnerim;
 • jābūt jaunākam par 21 gadu un jābūt šīs personas bērnam vai mazbērnam;
 • jābūt 21 gadu vecam vai vecākam un jābūt šīs personas apgādājamajam bērnam vai mazbērnam;
 • jābūt šīs personas apgādājamajam vecākam vai vecvecākam.
 • jābūt citam apgādājamajam radiniekam.

Valstij, kurā dzīvojāt kopā, bija jābūt jūsu galvenajai dzīvesvietai. Jūsu ģimenes loceklim, kas bija Apvienotās Karalistes pilsonis, arī bija jāstrādā jāstudē vai jābūt neatkarīgam, atrodoties šajā valstī.

Jūs nevarat izmantot tiešsaistes pakalpojumu, lai iesniegtu pieteikumu, ja atbilstat kritērijiem dalībā shēmā šo iemeslu dēļ.

Sazinieties ar ES Pastāvīgā statusa shēmas jautājumu risināšanas centru (EU Settlement Resolution Centre) tiešsaistē, lai uzzinātu, kā iesniegt pieteikumu.

Ja jums bija ģimenes loceklis, kas bija ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis un dzīvoja AK

Jūs, iespējams, varat iesniegt pieteikumu, ja jums bija ģimenes loceklis, kas dzīvoja AK līdz 2020. gada 31. decembrim. To dēvē par “saglabātām tiesībām uz pastāvīgo dzīvesvietu”.

Ja atbilstat kritērijiem tādēļ, ka esat saglabājis tiesības uz pastāvīgo dzīvesvietu, jūs varat iesniegt pieteikumu, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu.

Ja mācāties AK

Jūs varat iesniegt pieteikumu, ja mācāties un bijāt AK pastāvīgais iedzīvotājs līdz 2020. gada 31. decembrim, kā arī, ja uz jums attiecas kāda no turpmāk minētajām prasībām:

 • jūs esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa, kurš ir izbraucis no AK vai miris, bērns;
 • viens no jūsu vecākiem ir ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa, kas izbraucis no AK vai miris, laulātais draugs vai civilpartneris;
 • viens no jūsu vecākiem iepriekš bija ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa, kas ir izbraucis no AK vai miris, laulātais draugs vai civilpartneris.

Ja jūs atbilstat prasībām šādu apstākļu dēļ, jūsu vecāks arī atbilst prasībām, ja šim vecākam ir aizgādība pār jums.

Ja jūsu ģimenes loceklis ir miris

Jūs varat arī iesniegt pieteikumu, ja jūsu ģimenes loceklis ir miris un jūs esat nepārtraukti dzīvojis AK kā šīs personas ģimenes loceklis vismaz vienu gadu tieši pirms šīs personas nāves.

Ja jūs vai jūsu ģimenes loceklis iepriekš ir bijis precējies vai viņam bija civilās partnerattiecības

Jūs varat iesniegt pieteikumu, ja jūsu laulība vai civilās partnerattiecības ar ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoni beidzās ar laulības šķiršanu vai anulēšanu un jūs dzīvojāt AK, kad tās beidzās.

Vienlaikus jums jāatbilst arī kādam no šādiem nosacījumiem:

 • laulība vai civilās partnerattiecības ilga vismaz 3 gadus, un šajā laika posmā jūs abi dzīvojāt AK vismaz vienu gadu;
 • jums ir aizbildnība pār ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa bērnu;

 • jums AK piešķirtas saskarsmes tiesības ar ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa bērnu, un bērnam jābūt jaunākam par 18 gadiem;
 • jūs vai cits ģimenes loceklis cieta no vardarbības ģimenē laulībā vai civilās partnerattiecībās.

Jūs varat arī iesniegt pieteikumu, ja jūsu ģimenes loceklim bija noslēgta prasībām atbilstoša laulība vai civilās partnerattiecības un jūs dzīvojāt AK, kad tās beidzās. Jums jābūt kādam no šādiem:

 • bērns, mazbērns vai mazmazbērns, kas ir jaunāks par 21 gadu;
 • apgādājams bērns, kas vecāks par 21 gadu;
 • apgādājams vecāks, vecvecāks vai vecvecvecāks;
 • cits apgādājams radinieks.

Ja esat cietis no vardarbības ģimenē

Jūs varat iesniegt pieteikumu, ja jūsu ģimenes attiecības ar ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoni ir pilnībā izirušas vardarbības ģimenē dēļ.

Jūs varat iesniegt pieteikumu, ja esat vai bijāt šīs personas:

 • vīrs, sieva vai civilpartneris;
 • ilgtermiņa partneris;
 • bērns, mazbērns vai mazmazbērns, kas ir jaunāks par 21 gadu;
 • apgādājams bērns, kas vecāks par 21 gadu;
 • apgādājams vecāks, vecvecāks vai vecvecvecāks;
 • cits apgādājams radinieks.

Ja esat Apvienotās Karalistes, ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa “galvenais aprūpētājs”

Jūs, iespējams, varat iesniegt pieteikumu, ja esat Apvienotās Karalistes, ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa, kas dzīvoja AK līdz 2020. gada 31. decembrim, galvenais aprūpētājs. Arī visi jūsu apgādājamie bērni, iespējams, var iesniegt pieteikumu.

Galvenais aprūpētājs ir persona, kas atbilst abām šādām prasībām:

 • atbild par personas aprūpi ikdienā, tostarp par lēmumiem, kas attiecas uz personas izglītību, veselību un finansēm;
 • ir šīs personas ģimenes loceklis vai likumīgs aizbildnis.

Šos pienākumus jūs varat dalīt ar citu personu.

Jūs nevarat izmantot tiešsaistes pakalpojumu, lai iesniegtu pieteikumu, ja atbilstat kritērijiem dalībā shēmā šo iemeslu dēļ.

Sazinieties ar ES Pastāvīgā statusa shēmas jautājumu risināšanas centru (EU Settlement Resolution Centre) tiešsaistē, lai uzzinātu, kā iesniegt pieteikumu.

Ja esat pieaugušas personas galvenais aizbildnis

Jūs varat iesniegt pieteikumu, ja esat apgādājamas pieaugušas personas, kas ir AK pilsonis, galvenais aprūpētājs un dzīvojāt AK līdz 2020. gada 31. decembrim.

Ja esat bērna galvenais aizbildnis

Jūs varat iesniegt pieteikumu, ja esat Apvienotās Karalistes bērna vai ES, EEZ valsts vai Šveices bērna galvenais aizbildnis, kas ir finansiāli neatkarīgs, un jūs pastāvīgi dzīvojāt AK līdz 2020. gada 31. decembrim.

Jūs varat arī iesniegt pieteikumu, ja esat galvenais aizbildnis bērnam no ES, EEZ valsts vai Šveices, un šis bērns:

 • mācās AK;
 • viņa vecāks ir no ES, EEZ valsts vai Šveices un strādāja AK, kad bērns dzīvoja AK;
 • viņa vecāks ir no ES, EEZ valsts vai Šveices un strādāja AK, kad bērns mācījās;
 • viņa vecāks ir no ES, EEZ valsts vai Šveices un ir pārtraucis darbu AK vai izbraucis no AK.

Kas nepieciešams pieteikumam

Jums būs jāiesniedz pierādījumi par savu saikni ar ģimenes locekli, kas ir ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, piemēram, dzimšanas, laulības vai civilo partnerattiecību apliecība vai pastāvīgā iedzīvotāja karte (residence card). Parasti to iespējams ieskenēt un iesniegt, izmantojot tiešsaistes pieteikuma veidlapu.

Ja pieteikumu iesniedzat, pirms to izdarījis jūsu ģimenes loceklis, jums būs nepieciešami arī pierādījumi par šīs personas identitāti un pastāvīgo dzīvesvietu.

Jums arī jāiesniedz dokumentu, kas nav sastādīti angļu valodā, apliecināts tulkojums angļu valodā.

Ja neesat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis un jums nav biometriskas pastāvīgā iedzīvotāja kartes (residence card), kad iesniegsiet pieteikumu, jūs lūgs pieteikt vizīti AK Vīzu un pilsonības pieteikumu dienesta (AVPPD) (UK Visa and Citizenship Application Services (UKVCAS)) apkalpošanas punktā, lai sniegtu savu biometrisko informāciju (pirkstu nospiedumus un fotogrāfiju, bet bērniem, kas jaunāki par 5 gadiem, tikai fotogrāfiju).

Kad jums jāiesniedz vairāk pierādījumu

Atsevišķos gadījumos jums būs jāiesniedz tādi paši dokumenti, kādi jāiesniedz, piesakoties uz pastāvīgā iedzīvotāja karti (residence card) .

Pārbaudiet, kādi dokumenti jāiesniedz, piesakoties uz pastāvīgā iedzīvotāja karti (residence card), ja:

Kad jāiesniedz pieteikums

Shēma pašlaik jau darbojas. Pieteikuma iesniegšanas termiņš parasti ir 2021. gada 30. jūnijs, izņemot atsevišķus gadījumus.

Jūs, iespējams, saņemsiet atbildi ātrāk, ja iesniegsiet pieteikumu tajā pašā laikā, kad to izdarīs jūsu ģimenes loceklis, vai pēc tam.

Kad jūsu ģimenes loceklis iesniegs pieteikumu, viņam piešķirs pieteikuma numuru. Jūs varat to izmantot, lai “saistītu” savu pieteikumu ar šīs personas pieteikumu - tādējādi jūsu pieteikumus izskatīs kopā

Ja esat Šveices pilsoņa ģimenes loceklis

Jūs arī varat piebiedroties savam laulātajam draugam un civilpartnerim AK līdz 2025. gada 31. decembrim, ja uz jums attiecas šādi divi noteikumi:

 • jūsu saikne ar personu izveidojās laika posmā no 2020. gada 31. decembra līdz 2025. gada 1. decembrim;
 • kad iesniedzat pieteikumu par piebiedrošanos, jūsu attiecības joprojām pastāv.

Ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa, kas ir miris, ģimenes loceklis

Jums, iespējams, ir tiesības uz pastāvīgo statusu, pirms būsiet nodzīvojis AK piecus gadus.

Tas iespējams, ja jūsu ģimenes loceklis nāves brīdī ir strādājis vai bijis pašnodarbināts AK. Šim ģimenes loceklim bija pastāvīgi jādzīvo AK līdz 2020. gada 31. decembrim. Jums bija jādzīvo ar šo ģimenes locekli īsi pirms viņa nāves vai:

 • šis ģimenes loceklis dzīvoja Normandijas salās vai Menas salā nepārtraukti vismaz divus gadus pirms nāves;
 • šīs personas nāve bija tiešā veidā saistīta ar negadījumu darbā vai arodslimību.

Ja atrodaties ārzemēs, un jūsu ģimenes loceklis ir AK dzīvojošs ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis

Ja nedzīvojāt AK līdz 2020. gada 31. decembrim, jūs tomēr varēsiet iesniegt pieteikumu, ja uz jums attiecas visi turpmāk norādītie nosacījumi:

 • jūsu ģimenes loceklis dzīvoja AK līdz 2020. gada 31. decembrim;
 • jūsu saikne sākās līdz 2020. gada 31. decembrim (ja vien jūs neesat bērns, kas dzimis vai adoptēts pēc šī datuma);
 • pieteikuma iesniegšanas brīdī jūs joprojām esat tuvs ģimenes loceklis, piemēram, laulātais draugs, civilpartneris, neprecēts partneris, apgādājams bērns vai mazbērns vai apgādājams vecāks vai vecvecāks.

Ja jūsu ģimenes loceklis ir AK pilsonis (““Surinder Singh” tipa pieteikumi (‘Surinder Singh’ applications)

Termiņš, līdz kuram jums jāatgriežas AK, atkarīgs no jūsu saiknes ar ģimenes locekli.

Jums jāatgriežas un pieteikums jāiesniedz līdz 2022. gada 29. martam, ja jūs esat:

 • šīs personas laulātais draugs, civilpartneris vai neprecēts partneris un jūsu saikne sākās līdz 2020. gada 1. februārim;
 • jaunāks par 21 gadu un esat šīs personas bērns vai mazbērns;
 • 21 gadu vecs vai vecāks un esat šīs personas apgādājamais bērns vai mazbērns;
 • esat šīs personas apgādājamais vecāks vai vecvecāks.

Jums jāatgriežas līdz 2020. gada 31. decembrim un iesniegums jāiesniedz līdz 2021. gada 30. jūnijam, ja esat:

 • šīs personas laulātais draugs, civilpartneris vai neprecēts partneris un jūsu saikne sākās 2020. gada 1. februārī vai vēlāk;
 • cits apgādājamais radinieks.

Ja esat laulātais draugs vai civilpartneris, jūsu apgādājamais bērns, mazbērns, vecāks vai vecvecāks arī var iesniegt pieteikumu. Viņiem jāatgriežas un jāiesniedz pieteikums tajā pašā dienā, kad to darāt jūs.

Ja esat kritērijiem atbilstošas personas no Ziemeļīrijas ģimenes loceklis

Jūs varat iesniegt pieteikumu, ja jums ir ģimenes loceklis, kas ir kritērijiem atbilstoša persona no Ziemeļīrijas, neatkarīgi no tā, vai jūs esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis.

Lai persona no Ziemeļīrijas, atbilstu kritērijiem, tai:

 • jābūt Apvienotās Karalistes, Īrijas pilsonim vai tai jābūt Apvienotās Karalistes un Īrijas dubultpilsonībai;
 • jābūt dzimušai Ziemeļīrijā;
 • dzimšanas brīdī tai jābūt vismaz vienam vecākam, kas ir Apvienotās Karalistes vai Īrijas pilsonis vai kuram ir Apvienotās Karalistes un Īrijas dubultpilsonība (vai uz kuru pastāvīgās uzturēšanās laikā neattiecās nekādi ierobežojumi);
 • tai bija jādzīvo AK līdz 2020. gada 31. decembrim.

Ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis

Jūs varat izlemt, vai iesniedzat pieteikumu kā:

Ja neesat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis

Jūs varat iesniegt pieteikumu, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu.

Ja esat pastāvīgais iedzīvotājs vai jums ir beztermiņa uzturēšanās atļauja (indefinite leave to remain)

Kārtība, kādā jāpiesakās ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme), atšķiras, ja jums ir pastāvīgā iedzīvotāja statusa dokuments (permanent residence document) vai beztermiņa uzturēšanās vai iebraukšanas atļauja (indefinite leave to enter or remain).

Ja jums ir derīgs “AK pastāvīgā iedzīvotāja statusa dokuments (permanent residence document)”

Ja jums ir derīgs AK pastāvīgā iedzīvotāja statusa dokuments (permanent residence document), jums būs kāds no šādiem dokumentiem:

 • apliecība zilajā “pastāvīgā iedzīvotāja statusa dokumenta” brošūrā (vai rozā, ja esat Šveices valstspiederīgais);
 • apliecība pasē;
 • biometriska pastāvīgā iedzīvotāja karte (residence card), kas apliecina jūsu pastāvīgā iedzīvotāja statusu (tikai, ja neesat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis).

Jūsu dokuments nav pastāvīgā iedzīvotāja statusa dokuments (permanent residence document). ja uz tā rakstīts “reģistrācijas apliecība (registration certificate)”.

Ja esat no ES, EEZ valsts vai Šveices, jūsu pastāvīgā iedzīvotāja statusa dokumentā (permanent residence document) būs norādīts “Pastāvīgā iedzīvotāja statusu apliecinošs dokuments (Document Certifying Permanent Residence)”.

Ja neesat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, jūsu biometriskajā pastāvīgā iedzīvotāja kartē (residence card) būs norādīts “Pastāvīgā iedzīvotāja statuss (Permanent Residence Status)”.

EEZ ietver ES valstis, kā arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju.

Kas jums jādara

Lai jūs arī turpmāk varētu dzīvot AK pēc 2021. gada 30. jūnija, jums jāveic kāda no šādām darbībām:

 • jāiesniedz pieteikums ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme) - jums nebūs jāpierāda piecus gadus gara nepārtraukta uzturēšanās (continuous residence);
 • jāiesniedz pieteikums uz pilsonību līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Ja jums ir Beztermiņa uzturēšanās vai iebraukšanas atļauja (indefinite leave to enter or remain)

Beztermiņa uzturēšanās vai iebraukšanas atļauja (indefinite leave to enter or remain) (BUIA) ir imigrācijas statusa veidi.

Parasti jūs esat iesniedzis pieteikumu, lai saņemtu Beztermiņa uzturēšanās vai iebraukšanas atļauju (indefinite leave to enter or remain). Jums būs zīmogs pasē vai vēstule no Iekšlietu ministrijas. Jums varētu arī būt ‘vinjete” (uzlīme) vai biometriskā uzturēšanās atļauja.

Jūs varat turpināt dzīvot AK, neiesniedzot pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme), ja jums ir beztermiņa uzturēšanās vai iebraukšanas atļauja (indefinite leave to enter or remain) AK. Taču, ja tomēr iesniegsiet pieteikumu (un atbildīsiet visām prasībām), jūs saņemsiet “beztermiņa uzturēšanās atļauju (indefinite leave to remain) saskaņā ar ES Pastāvīgā statusa shēmu (EU Settlement Scheme)” - to dēvē arī par pastāvīgo statusu (settled status).

Tādējādi jūs varēsiet pavadīt līdz pieciem gadiem ārpus AK, nezaudējot pastāvīgo statusu (nevis līdz diviem gadiem, kurus pašlaik pieļauj beztermiņa uzturēšanās vai iebraukšanas atļauja (indefinite leave to enter or remain)).

Ja esat Šveices pilsonis, jūs un jūsu ģimene var pavadīt līdz četriem gadiem pēc kārtas ārpus AK, nezaudējot pastāvīgo statusu (settled status).

Jums nebūs jāpierāda pieci nepārtrauktas uzturēšanās (continuous residence) gadi.

Ja pārcēlāties uz dzīvi AK, pirms tā 1973. gada 1. janvārī iestājās ES

Jums, iespējams, automātiski piešķīra BUIA, ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, kas dzīvoja AK līdz 1973. gadam. Šādā gadījumā jums nav jāiesniedz pieteikums ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme), lai paliktu AK pēc 2021. gada jūnija.

ja jums nav dokumenta, kas apliecinātu jūsu BUIA statusu, jūs varat:

Ja esat no Maltas vai Kipras, jūs varat arī pieteikties uz Apvienotās Karalistes pilsonību, izmantojot shēmu “Windrush” (Windrush scheme).

Pieteikumi visās šajās shēmās ir bez maksas.

Ja pārtraucat strādāt vai sākat strādāt kādā ES valstī

Atsevišķos gadījumos jūs un jūsu ģimenes locekļi var iegūt pastāvīgo statusu (settled status) ar mazāk kā pieciem nepārtrauktas uzturēšanās (continuous residence) gadiem.

Ja jums jāpārtrauc strādāt

Ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, jūs, iespējams, varat iegūt pastāvīgo statusu (settled status), ja jums jāpārtrauc strādāt vai būt par pašnodarbinātu personu negadījuma vai slimības dēļ (to dēvē par “pastāvīgu darbnespēju” (permanent incapacity).

EEZ ietver ES valstis, kā arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju.

Jūs, iespējams, varat iegūt pastāvīgu statusu (settled status), ja uz jums attiecas kāds no šādiem nosacījumiem:

 • jūs dzīvojāt AK divus gadus nepārtraukti tieši pirms notikušā;
 • pastāvīgo darbnespēju izraisīja negadījums darbā vai arodslimība, kā rezultātā jums ir tiesības saņemt pensiju no AK iestādes

Jūs varat arī iegūt pastāvīgo statusu (settled status), ja esat precējies vai jums ir civilās partnerattiecības ar Apvienotās Karalistes pilsoni.

Ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa ģimenes loceklis laikā, kad šī persona pārstāja strādāt, arī jums var būt tiesības uz pastāvīgo statusu (settled status).

Ja sasniedzat valsts pensijas vecumu (State Pension age) vai aizejat pensijā priekšlaicīgi

Ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, jūs, iespējams, varat iegūt pastāvīgo statusu (settled status), ja sasniedzat valsts pensijas vecumu (State Pension age) vai aizejat pensijā priekšlaicīgi.

Ja jūs esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa ģimenes loceklis laikā, kad šī persona sasniedz valsts pensijas vecumu (State Pension age) vai aiziet pensijā priekšlaicīgi, arī jūs, iespējams, varat iegūt pastāvīgo statusu (settled status).

Ja sasniedzat valsts pensijas vecumu (State Pension age)

Ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, jūs varat iegūt pastāvīgo statusu (settled status), ja pārstājat strādāt, sasniedzot valsts pensijas vecumu (State Pension age) un atbilstat kādam no šādiem nosacījumiem:

 • jūs strādājāt vai bijāt pašnodarbināta persona vienu gadu nepārtraukti pirms pensijas vecuma sasniegšanas un nodzīvojāt AK nepārtraukti trīs gadus;
 • jūsu laulātais draugs vai civilpartneris ir Apvienotās Karalistes pilsonis.

Ja aizejat pensijā priekšlaicīgi

Ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, jūs varat iegūt pastāvīgo statusu (settled status), ja aizejat pensijā priekšlaicīgi un uz jums attiecas kāds no šādiem nosacījumiem:

 • jūs strādājāt nepārtraukti (bijāt nodarbināts pie kāda, izņemot pie sevis) vienu gadu pirms tam un esat nodzīvojis AK nepārtraukti trīs gadus;
 • jūsu laulātais draugs vai civilpartneris ir Apvienotās Karalistes pilsonis.

Ja sākat strādāt vai esat pašnodarbināta persona ES valstī

Ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, jūs varat iegūt pastāvīgo statusu (settled status), ja sākāt darbu vai kļuvāt pašnodarbināts ES valstī un uz jums attiecas abi turpmāk norādītie nosacījumi:

 • jūs esat dzīvojis un strādājis vai esat bijis pašnodarbināts AK nepārtraukti trīs gadus pirms tam;
 • parasti atgriežaties mājās AK reizi nedēļā.

Ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa ģimenes loceklis laikā, kad šī persona sāk strādāt vai kļūst pašnodarbināta ES valstī, arī jūs, iespējams, varat iegūt pastāvīgo statusu (settled status).

Pēc pieteikuma iesniegšanas

Ja jūsu pieteikums ir veiksmīgs, jums pa e-pastu nosūtīs vēstuli, apliecinot jūsu pastāvīgo vai pagaidu statusu (settled or pre-settled status).

Noskaidrojiet, kādas ir jūsu tiesības katra statusa gadījumā.

Pašu vēstuli statusa pierādīšanai izmantot nevar.

Statusa aplūkošana un pierādīšana

Jūs varat aplūkot savu statusu un pierādīt to kādai citai personai tiešsaistē. Parasti jūs nesaņemsiet fizisku dokumentu.

Ja esat no valsts, kas nav ES, EEZ valsts vai Šveice

Jūs saņemsiet fizisku dokumentu, ja jums vēl nav biometriskas pastāvīgā iedzīvotāja kartes (residence card).

Dokuments, kuru saņemat saskaņā ar ES Pastāvīgā statusa shēmu (EU Settlement Scheme), liecina tikai par jūsu tiesībām AK.

Lai pavadītu savu ģimenes locekli, kas ir ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, vai piebiedrotos viņam ES, EEZ valstī vai Šveicē, jums tomēr nepieciešams veikt kādu no šādām darbībām:

Jūs varat pierādīt savas tiesības AK arī pēc 2021. gada 30. jūnija, uzrādot savu pasi vai nacionālo identitātes karti (ja esat ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis), vai biometrisko pastāvīgā iedzīvotāja statusa dokumentu.

Savu ziņu aktualizēšana

Jums jāaktualizē ziņas par sevi, piemēram, ja saņemat jaunu pasi.

Pieteikuma iesniegšana, lai iegūtu pilsonību

Parasti jūs varat iesniegt pieteikumu, lai iegūtu pilsonību 12 mēnešus pēc tam, kad esat ieguvis pastāvīgo statusu (settled status).

Ja Iekšlietu ministrija jūsu pieteikumā atrod kļūdu

Iekšlietu ministrija sazināsies ar jums pirms lēmuma pieņemšanas, lai jūs varētu labot kļūdu.

Tā arī informēs jūs, ja viņiem nepieciešami papildu pierādījumi, lai pieņemtu lēmumu.

Ja jūsu pieteikums nav veiksmīgs

Jūs varat iesniegt pieteikumu vēlreiz jebkurā laikā līdz 2021. gada 30. jūnijam, ja uzskatāt, ka bija jāpieņem cits lēmums, piemēram, jums piešķīra pagaidu statusu (pre-settled status), taču jūs cerējāt iegūt pastāvīgo statusu (settled status).

Par to nav jāmaksā.

Ja vēlaties, varat iesniegt jaunu informāciju vai pierādījumus.

Pieteikuma iesniegšana administratīvam pārskatam

Ja uzskatāt, ka pieļauta kļūda, jūs, iespējams, varat pieteikties uz administratīvo pārskatu sava pieteikuma sakarā. Par to jāmaksā 80 £, un jūs parasti saņemsiet atbildi 28 dienu laikā.

Ja sākotnējais lēmums nav bijis pareizs kļūdas dēļ, jums šo naudu atmaksās.

Administratīvā pārskata ietvaros jūs varat iesniegt jaunus pierādījumus, taču naudu jums neatmaksās, ja lēmumu mainīs jauno pierādījumu dēļ.

Lēmuma pārsūdzēšana

Jūs varat arī pārsūdzēt lēmumu neatkarīgā tribunālā. Pārsūdzēt var tikai tos pieteikumus, kas iesniegti pēc 2020. gada 31. janvāra plkst. 23:00.

Ja jūs jau esat iesniedzis pieteikumu imigrācijas jautājumā, kura sakarā vēl nav pieņemts lēmums

Vairumā gadījumu imigrācijas pieteikumi netiks izskatīti, ja jūs iesniedzat pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme). Jums atlīdzinās par neizskatīto pieteikumu.

Sazinieties ar AK Vīzu un imigrācijas nodaļu (UK Visas and Immigration (UKVI)), lai uzzinātu, kā tas ietekmēs jūsu vēl neizskatīto imigrācijas pieteikumu.

Pieejamas sīkākas vadlīnijas.

Pagaidu statusa (pre-settled status) maiņa uz pastāvīgo statusu (settled status)

Ja jums ir piešķirts pagaidu statuss (pre-settled status), jums ir tiesības uzturēties Apvienotajā Karalistē vēl piecus gadus, sākot no datuma, kad ieguvāt šo statusu.

Lai nezaudētu tiesības uzturēties AK, jums ir jāiesniedz jauns pieteikums ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme) pirms datuma, kad beidzas pagaidu statusa (pre-settled status) termiņš.

Pieteikšanās kārtība

Pieteikumu par esošā statusa maiņu uz pastāvīgo statusu (settled status) varat iesniegt, tiklīdz jums ir tiesības to darīt. Parasti šādas tiesības jums ir tad, ja piecus gadus pēc kārtas dzīvojāt AK, Normandijas salās vai Menas Salā (nepārtraukta uzturēšanās (Continuous residence). Pieci gadi tiek rēķināti no datuma, kad pirmo reizi ieradāties AK. Lai iesniegtu pieteikumu, jums nav obligāti jābūt piešķirtam pagaidu statusam (pre-settled status) par pieciem gadiem.

Jums varētu nebūt tiesības saņemt pastāvīgo statusu (settled status), ja piecu gadu laikā 12 mēnešu periodā vairāk nekā 6 mēnešus pavadījāt ārpus AK teritorijas.

Piemērs

 1. gada 2. martā jūs ieradāties Apvienotajā Karalistē. 2020. gada 15. janvārī jums piešķīra pagaidu statusi (pre-settled status). Pastāvīgo statusu (settled status) jums būs tiesības saņem no 2023. gada 2. marta, jo tad piecus gadus jūsu pastāvīgā dzīvesvieta būs bijusi AK.

Vēlākais datums, kad varat iesniegt pieteikumu pastāvīgā statusa (settled status) saņemšanai, ir 2025. gada 14. janvāris, jo šajā datumā beidzas jūsu pagaidu statusa (pre-settled status) termiņš.

Uzziniet vairāk par nepārtrauktu uzturēšanos (Continuous residence) un to, vai jums ir tiesības saņemt pastāvīgo statusu (settled status).

Ja jums nav tiesību saņemt pastāvīgo statusu (settled status)

Ja jums nav tiesību saņemt pastāvīgo statusu (settled status)tādēļ, ka 12 mēnešu periodā vairāk nekā 6 mēnešus pavadījāt ārpus AK teritorijas, jums var būt tiesības vēlreiz saņemt pagaidu statusu (pre-settled status).

Tādā gadījumā, jābūt izpildītiem šādiem kritērijiem:

 • laika posms, kuru pavadījāt ārpus AK teritorijas, bija pirms 2020. gada 31. decembra;
 • AK jūs atgriezāties pirms 2020. gada 31. decembra.

Iesniegums ir jāiesniedz līdz 2021. gada 30. jūnijam. Ja pieteikumu iesniegsiet kā ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa tuvs radinieks, uz jums attiecas citi noteikumi.

Ja nevarat vēlreiz saņemt pagaidu statusu (pre-settled status) un drīzumā beigsies jūsu pašreizējā statusa termiņš, lai drīkstētu uzturēties AK, jums jāiesniedz pieteikums vīzas saņemšanai.

Nepieciešamie dokumenti

Varat izmantot tos pašus apliecinājuma dokumentus, kurus izmantojāt, kad pirmo reizi iesniedzāt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme).

Noskaidrojiet, kādi dokumenti jums būs jāiesniedz, lai apliecinātu savu identitāti un dzīvesvietas statusu.

Ja pagaidu statusu (pre-settled status) jums piešķīra, pamatojoties uz jūsu radniecību ar ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoni, jums arī būs jāpierāda radniecība ar ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoni.

Pieteikšanās statusa maiņai

Par pieteikuma iesniegšanu nav jāmaksā.

Sāciet tūlīt!.

Pēc pieteikuma iesniegšanas

Ja pieteikums būs sekmīgs, jums tiks nosūtīts e-pasta ziņojums, kurā tiks apstiprināts jūsu statuss.

Ja jums tika piešķirts pastāvīgais statuss (settled status)

Varat uzturēties AK tik ilgi, cik vēlaties. Jums varētu būt tiesības pieteikties pilsonības saņemšanai. Pieteikumu varat iesniegt 12 mēnešus pēc pastāvīgā statusa (settled status) saņemšanas.

Ja jums vēlreiz tika piešķirts pagaidu statuss (pre-setted status)

AK varat uzturēties turpmākos piecus gadus no datuma, kas norādīts Iekšlietu ministrijas lēmumā.

Jums būs tiesības pieteikties pastāvīgajam statusam (settled status), ja esat sasniedzis piecus nepārtrauktas uzturēšanās (Continuous residence) gadus Apvienotajā Karalistē, Normandijas salās vai Menas Salā.

Uzziniet, kā rīkoties, ja, jūsuprāt, lēmumam būtu jābūt citādam.

Published 30 March 2019
Last updated 20 April 2021 + show all updates
 1. Updated the title of this guidance to match the English version.

 2. Updated to add Czech and Finnish translations.

 3. Updated to add Icelandic, Portuguese and Welsh translations.

 4. Updated to add Romanian and Lithuanian translations.

 5. Updated to add Bulgarian, Croatian, Danish, Dutch, Estonian, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Irish, Latvian, Maltese, Norwegian, Polish, Slovene, Slovak, Spanish and Swedish language translations.

 6. Added note to users that the translated documents are currently being updated.

 7. German language translation added.

 8. Translated guidance updated.

 9. Added translation

 10. Icelandic language added.

 11. Added translation