Norādes

Pieteikuma iesniegšana ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros (pastāvīgā un pagaidu statusa saņemšanai): tulkojums latviešu valodā

Norādījumi ES, EEZ un Šveices pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri iesniedz pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros.

Pārskats

Ja esat ES, EEZ vai Šveices pilsonis, jums un jūsu ģimenes locekļiem ir tiesības iesniegt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros, lai jūs varētu turpināt dzīvot Apvienotajā Karalistē pēc 2021. gada 30. jūnija. Ja jūsu pieteikums būs sekmīgs, jums tiks piešķirts vai nu pastāvīgais, vai pagaidu statuss.

EEZ ietilpst ES valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Jums var būt tiesības palikt Apvienotajā Karalistē bez pieteikuma iesniegšanas, piemēram, tad ja esat Īrijas pilsonis vai jums ir beztermiņa uzturēšanās atļauja.

Reģistrējieties, lai pa e-pastu saņemtu jaunāko informāciju par šo shēmu.

Kad var iesniegt pieteikumu?

ES Pastāvīgā statusa shēma (EU Settlement Scheme) ir atvērta. Jūs varat tagad iesniegt pieteikumu, ja atbilstat kritērijiem.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Tas, kādu statusu jūs iegūsiet var būt atkarīgs no tā, kad iesniedzat pieteikumu.

Ja AK izstājas no ES bez līguma

Lai iesniegtu pieteikumu, jums jādzīvo AK pirms tā pamet ES. Pieteikumu var iesniegt līdz 2020. gada 31. decembrim.

Maksa

Pieteikuma iesniegšana šīs shēmas ietvaros ir bez maksas.

Ja maksājāt, iesniedzot pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros, jūs saņemsiet atmaksu.

Kam ir jāiesniedz pieteikums?

Izņemot dažus atsevišķus gadījumus, jums jāiesniedz pieteikums, ja:

EEZ ietilpst ES valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Tas nozīmē, ka jums ir jāiesniedz pieteikums pat tad, ja:

Kas vēl var iesniegt pieteikumu?

Jums var būt tiesības iesniegt pieteikumu, ja neesat ES, EEZ vai Šveices pilsonis, bet:

 • jums agrāk bija kāds ģimenes loceklis, kurš bija ES, EEZ vai Šveices pilsonis un dzīvoja Apvienotajā Karalistē (bet jūs esat šķīrušies vai viņš ir miris)
 • jūs esat Lielbritānijas pilsoņa ģimenes loceklis, un jūs kopā esat dzīvojuši EEZ ārpus AK
 • jūs esat Lielbritānijas pilsoņa ģimenes loceklis, kuram ir arī ES, EEZ vai Šveices pilsonība un kurš pirms Lielbritānijas pilsonības iegūšanas dzīvojis AK kā ES, EEZ vai Šveices pilsonis
 • jūs esat kāda Apvienotās Karalistes, EU, EEZ vai Šveices pilsoņa galvenais aprūpētājs
 • esat bērns kādam ES, EEZ vai Šveices pilsonim, kas dzīvoja un strādāja Apvienotajā Karalistē, vai šāda bērna galvenais aprūpētājs

Izlasiet norādījumus, kā iesniegt pieteikumu, ja neesat ES, EEZ vai Šveices pilsonis.

Personas, kurām nav jāiesniedz pieteikums

Jums nav jāiesniedz pieteikums, ja jums ir:

Ja esat ES, EEZ vai Šveices pilsonis un esat pārcēlies uz Apvienoto Karalisti pirms tās pievienošanās Eiropas Savienībai

Jums ir jāiesniedz pieteikums tikai tad, ja jums nav beztermiņa uzturēšanās atļaujas. Ja jums ir beztermiņa uzturēšanās atļauja, tad parasti to apliecina zīmogs pasē vai Iekšlietu ministrijas vēstule.

Ja strādājat Apvienotajā Karalistē, tomēr tajā nedzīvojat (esat “pārrobežu darba ņēmējs”)

Jums nav jāiesniedz pieteikums ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros, ja esat “pārrobežu darba ņēmējs”.

Izlasiet norādījumus pārrobežu darba ņēmējiem, lai uzzinātu:

 • vai esat kvalificējams kā pārrobežu darba ņēmējs
 • kādas būs jūsu tiesības
 • kas ir jādara jūsu ģimenes locekļiem, lai viņi varētu palikt Apvienotajā Karalistē

Ja uz jums neattiecas imigrācijas kontrole

Jūs nevarat iesniegt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros. Tikmēr, kamēr uz jums neattiecas imigrācijas kontrole, jums nav jādara nekas, lai jūs varētu turpināt dzīvot Apvienotajā Karalistē.

Jums var pateikt, ka uz jums neattiecas imigrācijas kontrole, tādēļ, ka esat, piemēram:

 • ārvalstu diplomāts, kas norīkots strādāt Apvienotajā Karalistē
 • NATO loceklis

Ja uz jums vairs neattiecas šis izņēmums, piemēram, esat mainījis darbu, parasti jums ir jāiesniedz pieteikums šīs shēmas ietvaros 90 dienu laikā. Jūs varēsiet iesniegt pieteikumu līdz pieteikumu iesniegšanas beigu datumam 2021. gada 30. jūnijā, ja dzīvosiet Apvienotajā Karalistē pirms 2020. gada 31. decembra.

Ko jūs saņemsiet?

Apvienotajā Karalistē dzīvojošo ES, EEZ un Šveices pilsoņu tiesības un statuss nemainīsies līdz 2021. gada 30. jūnijam, ja Apvienotā Karaliste izstāsies no Eiropas Savienības bez panāktas vienošanās.

EEZ ietilpst ES valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Ja jūsu pieteikums ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros būs veiksmīgs, jūs varēsiet turpināt dzīvot un strādāt Apvienotajā Karalistē pēc 2021. gada 30. jūnija.

Jums tiks piešķirts:

 • pastāvīgais statuss
 • pagaidu statuss

Jums netiks lūgts izvēlēties, kuram statusam jūs piesakāties. Piešķirtais statuss ir atkarīgs no tā, cik ilgi jūs esat dzīvojis Apvienotajā Karalistē pieteikuma iesniegšanas brīdī. Jūsu tiesības atšķirsies atkarībā no piešķirtā statusa.

Pastāvīgā iedzīvotāja statuss (Settled status)

Parasti pastāvīgā iedzīvotāja statusu piešķir, ja jūs:

 • sākāt dzīvot AK līdz 2020. gada 31. decembrim (vai līdz dienai, kad AK izstājas no ES bez līguma)
 • dzīvojāt AK piecus gadus bez pārtraukuma (to sauc par “nepārtrauktu uzturēšanos” (continuous residence))

Pieci nepārtrauktas uzturēšanās gadi nozīmē, ka jūs atradāties AK, Normandijas salās vai Menas salā vismaz sešus mēnešus katrā 12 mēnešu periodā.

Izņēmumi ir šādi:

 • viens laika periods ar ilgumu līdz 12 mēnešiem, kad prombūtnei ir bijis kāds svarīgs iemesls (piemēram, dzemdības, nopietna slimība, mācības, arodmācības vai nosūtīšana strādāt uz ārzemēm)
 • obligātais militārais dienests (bez laika ierobežojuma)
 • laiks, ko esat pavadījis ārzemēs kā valsts ierēdnis
 • laiks, ko esat pavadījis ārzemēs, dienējot bruņotajos spēkos vai esot ģimenes loceklis personai, kura dienē bruņotajos spēkos

Ja jums ir piešķirts pastāvīgais statuss, jūs varat palikt Apvienotajā Karalistē tik ilgi, cik vēlaties. Jūs varēsiet iesniegt pieteikumu arī Apvienotās Karalistes pilsonības iegūšanai, ja atbildīsiet kritērijiem.

Pirmspastāvīgā iedzīvotāja statuss (Pre-settled status)

Ja pieteikuma iesniegšanas brīdī neesat valstī nodzīvojis piecus nepārtrauktas uzturēšanās gadus, visticamāk jums tiks piešķirts pirmspastāvīgā iedzīvotāja statuss, ja būsiet sācis dzīvot AK pirms 2020. gada 31. decembra (vai pirms dienas, kad AK izstājas no ES bez līguma).

Kad būsiet nodzīvojis (-usi) AK piecus gadus bez pārtraukuma, jūs varēsiet iesniegt pieteikumu, lai mainītu esošo statusu uz pastāvīga iedzīvotāja statusu.

Ja 5 gadus ilgas nepārtrauktas uzturēšanās brīdis pienāks pirms 2020. gada 30. decembra, varat nolemt pagaidīt līdz tam, lai iesniegtu pieteikumu. Līdz ar to, ja pieteikums būs veiksmīgs, jūs saņemsiet pastāvīgo statusu un pirms tam jums nevajadzēs iesniegt pieteikumu pagaidu statusa iegūšanai.

Jūs varat palikt Apvienotajā Karalistē vēl 5 gadus pēc pagaidu statusa iegūšanas.

Jūsu tiesības ar pastāvīgo vai pagaidu statusu

Jūs varēsiet:

 • strādāt Apvienotajā Karalistē
 • izmantot Valsts veselības dienesta (NHS) pakalpojumus
 • reģistrēties mācību iestādē vai turpināt mācības
 • saņemt valsts piešķirtos naudas līdzekļus, piemēram, pabalstus un pensijas, ja atbilstat kritērijiem
 • ieceļot Apvienotajā Karalistē un izceļot no Apvienotās Karalistes

Ja vēlaties pavadīt laiku ārpus AK

Ja jums ir pastāvīgā iedzīvotāja statuss, ārpus AK varat uzturēties līdz pieciem gadiem pēc kārtas, nezaudējot savu statusu.

Ja jūs esat Šveices pilsonis, jūs un jūsu ģimenes locekļi ārpus AK var uzturēties līdz četriem gadiem pēc kārtas, nezaudējot savu pastāvīgā iedzīvotāja statusu.

Ja jums ir piešķirts pagaidu statuss, jūs varat pavadīt ārpus Apvienotās Karalistes laiku līdz 2 gadiem (bez pārtraukuma), nezaudējot šo statusu. Jums būs jāturpina nepārtrauktā uzturēšanās, ja vēlēsieties iegūt pastāvīgo statusu.

Ja pēc pieteikuma iesniegšanas jums piedzimst bērni

Ja jums ir piešķirts pastāvīgais statuss, visi jūsu bērni, kuri piedzimuši Apvienotajā Karalistē, kamēr šeit dzīvojat, automātiski kļūst par Apvienotās Karalistes pilsoņiem.

Ja jums ir piešķirts pagaidu statuss, visiem jums Apvienotajā Karalistē piedzimušajiem bērniem automātiski ir tiesības uz pagaidu statusu. Viņi saņems Apvienotās Karalistes pilsonību tikai tad, ja viņiem būs šādas tiesības viņu otra vecāka dēļ.

Ja vēlaties uz AK atvest ģimenes locekļus

Jūsu tuvākie ģimenes locekļi var pievienoties jums AK līdz 2020. gada 31. decembrim (vai līdz 2025. gada 31. decembrim, ja esat Šveices pilsonis). Pēc ierašanas viņiem būs jāiesniedz pieteikums ES Pastāvīgā statusa shēmas ietvaros.

Iespējams, ka varēsiet pie sevis atvest ģimenes locekļus arī pēc 2020. gada 31. decembra. Tas būs atkarīgs no jūsu izcelsmes valsts, kad sākās radniecība ar konkrēto ģimenes locekli un, vai AK izstājas no ES ar līgumu vai bez tā.

Ja jūs nevarat atvest savu ģimenes locekli uz AK ES Pastāvīgā statusa shēmas ietvaros, iespējams, šis cilvēks var iegūt iebraukšanas atļauju citādi, piemēram, ar ģimenes vīzu.

Ja AK izstājas no ES ar līgumu

Ja jūs esat ES, Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis, jūs varēsiet atvest tuvus ģimenes locekļus uz AK pēc 2020. gada 31. decembra, ja tiks izpildītas abas tālāk norādītās prasības:

 • šis cilvēks kļuva par jūsu radinieku pirms 2020. gada 31. decembra
 • kad šis cilvēks piesakās atļaujai pievienoties jums, viņš joprojām ir jūsu radinieks

Ja jūs esat Šveices pilsonis, jūs varēsiet atvest tuvus ģimenes locekļus uz AK pēc 2025. gada 31. decembra, ja tiks izpildītas abas tālāk norādītās prasības:

 • šis cilvēks kļuva par jūsu radinieku pirms 2025. gada 31. decembra
 • kad šis cilvēks piesakās atļaujai pievienoties jums, viņš joprojām ir jūsu radinieks

Ja AK izstājas no ES bez līguma

Ja jūs esat ES pilsonis, tuvi ģimenes locekļi jums var pievienoties līdz 2022. gada 29. martam. Viņi drīkstēs jums pievienoties AK, ja tiks izpildītas abas tālāk norādītās prasības:

 • šis cilvēks kļuva par jūsu radinieku pirms 2020. gada 31. decembra
 • kad šis cilvēks piesakās atļaujai pievienoties jums, viņš joprojām ir jūsu radinieks

Ja jūs esat Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas vai Šveices pilsonis, jūs varēsiet atvest tuvus ģimenes locekļus uz AK pēc AK izstāšanās no ES, ja tiks izpildītas abas tālāk norādītās prasības:

 • šis cilvēks kļuva par jūsu radinieku pirms AK izstājās no ES
 • kad šis cilvēks piesakās atļaujai pievienoties jums, viņš joprojām ir jūsu radinieks

Kas ir nepieciešams pieteikuma iesniegšanai?

Iesniedzot pieteikumu, jums ir jāapliecina:

 • sava identitāte
 • sava uzturēšanās Apvienotajā Karalistē, ja vien jums nav izsniegta ilgtermiņa uzturēšanās atļauja vai derīga beztermiņa uzturēšanās vai ieceļošanas atļauja Apvienotajā Karalistē

Identitātes apliecinājums

Jums ir nepieciešama derīga pase vai personas apliecība. Jums ir jāiesniedz arī savas sejas digitāls fotouzņēmums.

Ja neesat ES, EEZ vai Šveices pilsonis, jūs varat izmantot kādu no šiem dokumentiem:

Ja jums nav pieejams neviens no norādītajiem dokumentiem, atsevišķos gadījums jums var būt iespēja izmantot citus pierādījumus. Sazinieties ar ES Pastāvīgā statusa shēmas jautājumu risināšanas centru (EU Settlement Resolution Centre), ja jums nav personu apliecinoša dokumenta.

Iesniedzot pieteikumu, jūs varat:

 • ieskenēt savu dokumentu un augšupielādēt fotogrāfiju, izmantojot Android lietotni “EU Exit ID Document Check”
 • nosūtīt savu dokumentu pa pastu un augšupielādēt fotogrāfiju, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās formu (dokumentu varat nofotografēt pats/pati)

Ieskenējiet savu dokumentu

Jūs varat izmantot Android lietotni “EU Exit ID Document Check”, lai ieskenētu savu dokumentu, tikai tad, ja jums ir kāds no šādiem dokumentiem:

 • derīga ES, EEZ vai Šveices pase vai ID karte, ja dokuments ir biometrisks
 • AK izdota biometriska pastāvīgā iedzīvotāja apliecība

Pretējā gadījumā dokumenti jāsūta pa pastu.

Savas identitātes pierādīšanai jūs varat izmantot arī citas personas Android tālruni. Jūs varat apmeklēt kādu no organizācijām, kas piedāvā ieskenēt jūsu dokumentus. Jums būs jāpiesaka vizīte un, iespējams, jāmaksā par pakalpojumu.

Lietotne “ID Document Check” būs pieejam iPhone tālruņos ne vēlāk kā 2019. gada beigās.

Sūtiet savu dokumentu pa pastu

Jums jāsūta dokuments pa pastu, ja jums ir:

 • pase, kas nav izdota ES vai EEZ
 • biometriskā uzturēšanās atļauja
 • nebiometriskā ID karte

Ja jums ir kāds cits personu apliecinošs dokuments, jūs varat nosūtīt to pa pastu, ja nevarat izmantot lietotni “ID Document Check”.

Tiklīdz dokuments būs ieskenēts, saņemsiet to atpakaļ. Tas var notikt vēl pirms gala lēmuma saņemšanas.

Nepārtrauktas uzturēšanās pierādījums

Lai personai būtu tiesības iegūt pastāvīgo statusu, viņai parasti jānodzīvo Apvienotajā Karalistē, Normandijas salās vai Menas salā vismaz 6 mēnešus katrā 12 mēnešu periodā 5 gadus pēc kārtas. Jums ir jāiesniedz par to pierādījums pieteikuma iesniegšanas laikā.

Ja neesat šeit nodzīvojis 5 gadus pēc kārtas, jums aizvien var būt tiesības iegūt pagaidu statusu.

Jūs varat norādīt savu valsts apdrošināšanas (NI) numuru, lai mēs varētu automātiski pārbaudīt jūsu uzturēšanos pēc ierakstiem par nodokļu nomaksu un noteiktu pabalstu saņemšanu.

Ja šī pārbaude būs veiksmīga, jums nebūs jāuzrāda citi dokumenti, lai pierādītu pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Citi dokumenti būs jāuzrāda tikai tad, ja esat šeit atradies (-usies) piecus gadus pēc kārtas, taču nav pietiekami dati, kas to apstiprinātu.

Ja jums būs jāiesniedz citi dokumenti, Iekšlietu ministrija informēs jūs uzreiz pēc pieteikuma saņemšanas. Dokumentu fotogrāfijas vai ieskenētie dokumenti jāiesniedz, izmantojot interneta pieteikuma veidlapu, nevis jāsūta pa pastu.

Izlasiet, kādus dokumentus jūs varat iesniegt Iekšlietu ministrijai tad, ja lūgts iesniegt papildu pierādījumus.

Ja jums ir sodāmības par noziedzīgiem nodarījumiem

Ja jums ir 18 gadi vai vairāk, Iekšlietu ministrija pārbaudīs, vai neesat veicis nopietnus vai atkārtotus noziedzīgus nodarījumus un neradāt draudus drošībai.

Jums būs jāsniedz informāciju par kriminālo sodāmību AK vai ārvalstīs.

Jums nav jāsniedz informāciju par:

 • sodāmību, kas nav jāatklāj (“dzēstās sodāmības”)
 • brīdinājumiem
 • tiesvedības alternatīvām, piemēram, soda nauda par ātruma pārsniegšanu

Jūsu vārdu pārbaudīs arī AK noziedzības datu bāzēs.

Ja jūs notiesāja par vieglu noziegumu, jūs joprojām varēsiet saņemt pastāvīgā iedzīvotāja vai pirmspastāvīgā iedzīvotāja statusu.

Jums var būt tiesības iegūt pastāvīgo vai pagaidu statusu arī tad, ja jums ir citas sodāmības. Katrs gadījums tiks novērtēts individuāli.

Ja esat bijis ieslodzījuma vietā, tad pastāvīgā statusa piešķiršana parasti tiks pieļauta, kad būsiet 5 gadus nepārtraukti uzturējies Apvienotajā Karalistē pēc atbrīvošanas datuma.

Ja neesat ES, EEZ vai Šveices pilsonis

Jums parasti būs jāapliecina saistība ar ģimenes locekli no ES, EEZ vai Šveices.

EEZ ietilpst ES valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Pieteikuma iesniegšana ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros

Shēma ir atvērta – jūs tagad varat iesniegt pieteikumu, ja atbilstat kritērijiem.

Jūs arī varat nolemt iesniegt pieteikumu vēlāk, ņemot vērā savus apstākļus.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 30. jūnijam vai 2020. gada 31. decembrim, ja AK izstājas no ES bez līguma.

Pieteikumu var iesniegt, izmantojot jebkuru ierīci, piemēram, klēpjdatoru, Android ierīci vai iPhone. Noskaidrojiet, kas jums nepieciešams, pirms iesniedzat pieteikumu.

Iekšlietu ministrija izmantos jūsu iesniegto personisko informāciju, lai pieņemtu lēmumu par jūsu pieteikuma apstiprināšanu. Noskaidrojiet, kā Iekšlietu ministrija apstrādās jūsu personisko informāciju.

Turpiniet pieteikumu

Ja jūs jau sākāt aizpildīt pieteikumu, jūs varat turpināt pieteikumu.

Kurš nevar izmantot šo pakalpojumu

Jūs nevarat izmantot interneta pakalpojumu, lai iesniegtu pieteikumu shēmā, ja neesat ES, EEZ vai Šveices pilsonis un iesniedzat pieteikumu kā:

 • lielbritānijas pilsoņa ģimenes loceklis, ar kuru jūs dzīvojāt Šveicē vai ES, vai EEZ valstī, kas nav AK
 • lielbritānijas pilsoņa ģimenes loceklis, kuram ir arī ES, EEZ vai Šveices pilsonība un kas dzīvojis AK kā ES, EEZ vai Šveices pilsonis pirms Lielbritānijas pilsonības iegūšanas
 • lielbritānijas, ES, EEZ vai Šveices pilsoņa galvenais aprūpētājs
 • ES, EEZ vai Šveices pilsoņa, kas agrāk dzīvoja un strādāja AK, bērns, un jūs mācāties klātienē, vai arī esat bērna galvenais aprūpētājs

Zvaniet ES Pastāvīgā statusa jautājumu risināšanas centram, lai uzzinātu, kā iesniegt pieteikumu. Pirms saņemsiet pieteikuma veidlapu, jums pa tālruni tiks uzdoti daži jautājumi.

Maksa

Pieteikuma iesniegšana šīs shēmas ietvaros ir bez maksas.

Ja maksājāt, iesniedzot pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros, jūs saņemsiet atmaksu.

Palīdzības saņemšana

Jūs varat saņemt palīdzību ar pieteikuma iesniegšanu tālruni tiešsaistē. Tālruņa numurs ir atšķirīgs, ja zvanāt no vietējās domes vai citas organizācijas, kura palīdz iesniegt pieteikumus citiem.

Ja atrodaties Apvienotajā Karalistē

Tālrunis: 0300 123 7379

No pirmdienas līdz piektdienai (izņemot banku brīvdienas) no plkst. 8.00 līdz 20.00

Sestdienās un svētdienās no plkst. 9.30 līdz 16.30

Noskaidrojiet maksu par zvanu

Ja atrodaties ārpus Apvienotās Karalistes

Tālrunis: +44 (0)203 080 0010

No pirmdienas līdz piektdienai (izņemot banku brīvdienas) no plkst. 8.00 līdz 20.00

Sestdienās un svētdienās no plkst. 9.30 līdz 16.30

Ja esat no organizācijas, kas palīdz iesniegt pieteikumus citiem

Tālrunis: 0300 790 0566

No pirmdienas līdz piektdienai (izņemot banku brīvdienas) no plkst. 8.00 līdz 20.00

Sestdienās un svētdienās no plkst. 9.30 līdz 16.30

Noskaidrojiet maksu par zvanu

Izmantojiet ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) saziņas veidlapu, lai saņemtu palīdzību tiešsaistē.

Jūs varat saņemt palīdzību pa tālruni vai personiski, ja jums nepieciešama palīdzība ar pieteikuma iesniegšanu tiešsaistē.

Ja neesat ES, EEZ vai Šveices pilsonis

Jums var būt tiesības iesniegt pieteikumu, ja:

 • esat ES, EEZ vai Šveices pilsoņa ģimenes loceklis
 • esat Apvienotās Karalistes pilsoņa ģimenes loceklis un kopā ar viņu dzīvojāt ārpus Apvienotās Karalistes kādā EEZ valstī
 • esat tāda Apvienotās Karalistes pilsoņa ģimenes loceklis, kuram ir arī ES, EEZ vai Šveices pilsonība un kurš pirms Apvienotās Karalistes pilsonības iegūšanas ir dzīvojis Apvienotajā Karalistē kā ES, EEZ vai Šveices pilsonis
 • jums agrāk bija kāds ģimenes loceklis, kurš bija ES, EEZ vai Šveices pilsonis un dzīvoja Apvienotajā Karalistē
 • esat kāda Apvienotās Karalistes, EU, EEZ vai Šveices pilsoņa galvenais aprūpētājs
 • esat bērns kādam ES, EEZ vai Šveices pilsonim, kas dzīvoja un strādāja Apvienotajā Karalistē, vai šāda bērna galvenais aprūpētājs

EEZ ietilpst ES valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Ja esat ES, EEZ vai Šveices pilsoņa ģimenes loceklis

Jūs varat iesniegt pieteikumu, ja jums ir attiecības ar ES, EEZ vai Šveices pilsoni, kuram esat laulātais, partneris reģistrētās partnerattiecībās vai neprecēts partneris.

Jūs arī varat iesniegt pieteikumu, ja jums ir radniecīgas attiecības ar kādu ES, EEZ vai Šveices pilsoni, viņa laulāto vai partneri reģistrētās partnerattiecībās, kuram jūs esat:

 • bērns, mazbērns vai mazmazbērns, kas jaunāks par 21 gada vecumu
 • apgādājams bērns, kas jaunāks par 21 gada vecumu
 • apgādājams vecāks, vecvecāks vai vecvecvecāks
 • apgādājams radinieks

Parasti pieteikums ir jāiesniedz arī jūsu ģimenes loceklim, kas ir ES, EEZ vai Šveices pilsonis.

Jūs varat iesniegt pieteikumu, ja esat Īrijas pilsoņa ģimenes loceklis, kaut arī Īrijas pilsoņiem pieteikums nav jāiesniedz.

Ja jums ir šādas tiesības, jo esat ES, EEZ vai Šveices pilsonis, jūs varat iesniegt pieteikumu, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu.

Ja jūsu ģimenes loceklis ir Apvienotās Karalistes pilsonis (‘Surinder Singh’ tipa pieteikumi)

Jums var būt šādas tiesības, ja esat dzīvojis ārpus Apvienotās Karalistes kādā ES vai EEZ valstī (vai Šveicē) kopā ar šo ģimenes locekli un esat:

 • precējies vai partneris reģistrētās partnerattiecībās ar šo personu
 • jaunāks par 21 gada vecumu un esat šīs personas bērns vai mazbērns
 • vismaz 21 gadu vecs un esat šīs personas apgādājams bērns vai mazbērns
 • šīs personas apgādājams vecāks vai vecvecāks

Valstij, kurā dzīvojāt kopā, bija jābūt jūsu galvenajai dzīves vietai. Jūsu ģimenes loceklim, kas ir Lielbritānijas pilsonis, atrodoties tur, bija jāstrādā, jāmācās vai jābūt finansiāli neatkarīgam.

Ja jūsu tiesības pieteikties shēmā pamatotas šādā veidā, jūs nevarat izmantot pakalpojumu internetā. Jums jāzvana ES Pastāvīgā statusa jautājumu risināšanas centram, lai uzzinātu, kā iesniegt pieteikumu. Pirms jums nosūtīs pieteikuma veidlapu, jums uzdos dažus jautājumus pa tālruni.

Ja jums agrāk bija kāds ģimenes loceklis, kurš bija ES, EEZ vai Šveices pilsonis un dzīvoja Apvienotajā Karalistē

Jums var būt tiesības iesniegt pieteikumu, ja jums agrāk bija kāds ģimenes loceklis, kas dzīvoja Apvienotajā Karalistē. Tās sauc par “saglabātajām uzturēšanās tiesībām”.

Ja jums ir tiesības iesniegt pieteikumu, jo jums ir saglabātas uzturēšanās tiesības, jūs varat iesniegt pieteikumu, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu.

Ja mācāties Apvienotajā Karalistē

Jūs varat iesniegt pieteikumu, ja mācāties Apvienotajā Karalistē un viens no šiem apgalvojumiem ir patiess:

 • jūs esat bērns kādam ES, EEZ vai Šveices pilsonim, kurš ir izbraucis no Apvienotās Karalistes vai nomiris
 • viens no jūsu vecākiem ir laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās kādam ES, EEZ vai Šveices pilsonim, kurš ir izbraucis no Apvienotās Karalistes vai nomiris
 • viens no jūsu vecākiem ir bijis laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās kādam ES, EEZ vai Šveices pilsonim, kurš ir izbraucis no Apvienotās Karalistes vai nomiris

Ja jums ir tiesības iesniegt pieteikumu jebkura šī apstākļa dēļ, un arī jūsu vecākam ir šādas tiesības, ja viņš ir jūsu aizbildnis.

Ja jūsu ģimenes loceklis ir miris

Jūs varat iesniegt pieteikumu arī tad, ja jūsu ģimenes loceklis ir miris un jūs esat nepārtraukti dzīvojis Apvienotajā Karalistē kā viņa ģimenes loceklis vismaz vienu gadu pirms viņa nāves.

Ja iepriekš esat bijis precējies vai partneris reģistrētās partnerattiecībās

Jūs varat iesniegt pieteikumu arī tad, ja jūsu laulība vai reģistrētās partnerattiecības ar ES, EEZ vai Šveices pilsoni ir beigušās ar laulības šķiršanu, anulēšanu vai sairšanu un to beigās esat dzīvojis Apvienotajā Karalistē.

Jābūt spēkā arī vienam no šiem apstākļiem:

 • laulība vai civilās partnerattiecības ir ilgušas vismaz 3 gadus un jūs abi šajā laikā esat dzīvojuši Apvienotajā Karalistē vismaz vienu gadu
 • jūsu aizbildnībā ir ES, EEZ vai Šveices pilsoņa bērns
 • jums ir saskarsmes tiesības ar Apvienotajā Karalistē dzīvojošu ES, EEZ vai Šveices pilsoņa bērnu, kurš ir jaunāks par 18 gadiem
 • jums ir tiesības dzīvot Apvienotajā Karalistē, jo esat cietis no vardarbības mājās laulības vai civilo partnerattiecību laikā

Jūs esat kāda Apvienotās Karalistes, EU, EEZ vai Šveices pilsoņa galvenais aprūpētājs

Jums var būt tiesības iesniegt pieteikumu, ja esat kāda Apvienotajā Karalistē dzīvojoša ES, EEZ vai Šveices pilsoņa galvenais aprūpētājs. Pieteikumu var iesniegt arī visi jūsu apgādībā esošie bērni.

Lai jūs būtu kādas personas galvenais aprūpētājs, jābūt attiecināmiem šiem abiem apstākļiem:

 • jums ir jābūt atbildīgam par šīs personas ikdienas aprūpi, tostarp lēmumu pieņemšanu par viņas izglītību, veselību un finansēm
 • jums ir jābūt šīs personas likumīgajam aizbildnim

Šie pienākumi jums var būt kopā ar kādu citu personu.

Ja jūsu tiesības pieteikties shēmā pamatotas šādā veidā, jūs nevarat izmantot pakalpojumu internetā. Jums jāzvana ES Pastāvīgā statusa jautājumu risināšanas centram, lai uzzinātu, kā iesniegt pieteikumu. Pirms jums nosūtīs pieteikuma veidlapu, jums uzdos dažus jautājumus pa tālruni.

Ja esat kāda pieaugušā galvenais aprūpētājs

Jūs varat iesniegt pieteikumu, ja esat galvenais aprūpētājs kādam apgādājamam pieaugušajam, kurš ir Apvienotās Karalistes pilsonis.

Ja esat kāda bērna galvenais aprūpētājs

Jūs varat iesniegt pieteikumu, ja esat galvenais aprūpētājs kādam Apvienotās Karalistes bērnam vai finansiāli neatkarīgam ES, EEZ vai Šveices bērnam.

Jūs arī varat iesniegt pieteikumu, ja esat galvenais aprūpētājs kādam ES, EEZ vai Šveices bērnam:

 • kurš mācās Apvienotajā Karalistē
 • kura vecāks ir ES, EEZ vai Šveices pilsonis, kurš strādāja Apvienotajā Karalistē laikā, kad bērns dzīvoja Apvienotajā Karalistē
 • kura vecāks ir ES, EEZ vai Šveices pilsonis, kurš dzīvoja Apvienotajā Karalistē laikā, kad bērns mācījās
 • kura vecāks ir ES, EEZ vai Šveices pilsonis, kurš vairs nestrādā Apvienotajā Karalistē vai ir izbraucis no Apvienotās Karalistes

Kas ir nepieciešams pieteikuma iesniegšanai?

Jums būs jāiesniedz apliecinājums saistībai ar ģimenes locekli, kas ir ES, EEZ vai Šveices pilsonis, piemēram, dzimšanas apliecība, laulību apliecība, reģistrēto partnerattiecību apliecība vai Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja. Jūs varat noskenēt un iesniegt šo dokumentu, izmantojot pieteikuma veidlapu tiešsaistē.

Ja iesniegsiet savu pieteikumu pirms šī saistītā ģimenes locekļa, jums būs jāiesniedz arī viņa identitātes un uzturēšanās Apvienotajā Karalistē apliecinājums.

Jums nav jāiesniedz nekāds apliecinājums, ja jums ir derīga ‘Apvienotajā Karalistē izsniegta ilgtermiņa uzturēšanās atļauja’.

Ja jums nav biometriskās uzturēšanās atļaujas, pieteikuma iesniegšanas laikā jums tiks lūgts pieteikt apmeklējumu UK Visa and Citizenship Application Services (UKVCAS) pakalpojumu sniegšanas vietā un sniegt biometriskos datus (pirkstu nospiedienus un fotogrāfiju vai tikai fotogrāfiju, ja esat jaunāks par 5 gadiem).

Ja būs nepieciešami vēl citi pierādījumi

Dažos gadījumos jums būs jāiesniedz tādi paši dokumenti, kā iesniedzot pieteikumu uzturēšanās atļaujas izsniegšanai.

Pārbaudiet, kurus dokumentus iesniedzāt kopā ar pieteikumu uzturēšanās atļaujas izsniegšanai:

Kad iesniegt pieteikumu?

Tagad shēma ir atvērta. Pieteikumu iesniegšanas beigu datums ir 2021. gada 30. jūnijs (ar dažiem izņēmumiem).

Jūs droši vien saņemsiet lēmumu ātrāk tad, ja iesniegsiet pieteikumu vienlaikus ar šo saistīto ģimenes locekli vai pēc tam.

Jūsu ģimenes loceklim pieteikuma iesniegšanas laikā tiks piešķirts pieteikuma numurs. Jūs varat to izmantot sava pieteikuma sasaistīšanai ar viņa pieteikumu, lai jūsu pieteikumus varētu izskatīt kopā.

Ja esat kāda Apvienotās Karalistes pilsoņa galvenais aprūpētājs

Jūs varat iesniegt pieteikumu no 2019. gada 1. maija.

Ja atrodaties ārzemēs un esat ģimenes loceklis kādam ES, EEZ vai Šveices pilsonim, kas ir nomiris

Jums var būt tiesības iegūt pastāvīgo statusu, kaut arī vēl neesat nodzīvojis Apvienotajā Karalistē 5 gadus.

Jūsu ģimenes loceklim savā nāves brīdī ir jābūt bijušam darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam Apvienotajā Karalistē, Normandijas salās vai Menas salā. Jums ir arī jābūt bijušam dzīvojošam kopā ar viņu tieši pirms viņa nāves un:

 • viņam ir jābūt dzīvojušam Apvienotajā Karalistē, Normandijas salās vai Menas salā vismaz 2 gadus pirms savas nāves
 • viņa nāvei ir jābūt nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības rezultātam

Ja atrodaties ārzemēs un esat ģimenes loceklis kādam ES, EEZ vai Šveices pilsonim, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē

Ja Apvienotā Karaliste izstāsies no Eiropas Savienības bez vienošanās panākšanas un jūs nedzīvosiet Apvienotajā Karalistē pirms 2020. gada 31. decembra, tad jums būs tiesības iesniegt pieteikumu par pievienošanos savam ģimenes loceklim pēc šī datumu, ja būs attiecināmi visi šie nosacījumiem:

 • jūsu ģimenes loceklim ir piešķirts pastāvīgais vai pagaidu statuss
 • jūsu attiecības ir sākušās pirms 2020. gada 31. decembra
 • jūs vēl arvien esat tuvs ģimenes loceklis, piemēram, laulātais, partneris reģistrētās partnerattiecībās, neprecēts partneris, apgādājams bērns vai mazbērns vai apgādājams vecāks vai vecvecāks

Ja AK izstājas no ES bez līguma, jūsu ģimenes loceklim jāpievienojas jums AK līdz 2022. gada 29. martam. 13 beidzas

Ja jums ir ilgtermiņa uzturēšanās atļauja vai beztermiņa ieceļošanas vai uzturēšanās atļauja

Ja jums ir ilgtermiņa uzturēšanās atļauja vai beztermiņa ieceļošanas vai uzturēšanās atļauja, tad pieteikuma iesniegšana ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros ir atšķirīga.

Ja jums ir derīga ‘Apvienotajā Karalistē izsniegta ilgtermiņa uzturēšanās atļauja’

Ja jums ir derīga Apvienotajā Karalistē izsniegta ilgtermiņa uzturēšanās atļauja, tad jums ir viens no šiem dokumentiem:

 • apliecība jūsu zilajā (vai sārtajā – ja esat Šveices pilsonis) “Residence Documentation” bukletā
 • apliecība jūsu pasē
 • biometriskā uzturēšanās atļauja, ar kuru apliecināta ilgtermiņa uzturēšanās (tikai tad, ja neesat ES, EEZ vai Šveices pilsonis)

Jūsu dokuments nav ilgtermiņa uzturēšanās, ja uz tā ir uzraksts ‘registration certificate’.

Ja esat no ES, EEZ vai Šveices, uz jūsu ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas ir rakstīts ‘Document Certifying Permanent Residence’.

Ja neesat ES, EEZ vai Šveices pilsonis, uz jūsu biometriskās uzturēšanās atļaujas ir rakstīts ‘Permanent Residence Status’.

EEZ ietilpst ES valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Kas jums jādara?

Lai jūs varētu turpināt dzīvot Apvienotajā Karalistē pēc 2021. gada 30. jūnija, jums:

 • jāiesniedz pieteikums ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros – jums nebūs jāpierāda, ka esat 5 gadus nepārtraukti uzturējies Apvienotajā Karalistē
 • iesniedziet pieteikumu līdz 2021. gada 30. jūnijam (vai 2020. gada 31. decembrim, ja Apvienotā Karaliste izstāsies no Eiropas Savienības bez panāktas vienošanās)

Ja jums ir beztermiņa ieceļošanas vai uzturēšanās atļauja

Beztermiņa ieceļošanas vai uzturēšanās atļauja Indefinite leave to remain (ILR) ir imigrācijas statuss.

Parasti ir jāiesniedz pieteikums beztermiņa uzturēšanās atļaujas izsniegšanai.

To apliecina zīmogs pasē vai Iekšlietu ministrijas vēstule. Jums var būt arī ‘vīza’ (uzlīme) vai biometriskā termiņuzturēšanās atļauja.

Ja jums ir beztermiņa ieceļošanas vai uzturēšanās atļauja Apvienotajā Karalistē, jūs varat turpināt dzīvot Apvienotajā Karalistē, neiesniedzot pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros. Tomēr, ja jūs nolemsiet iesniegt pieteikumu (un atbildīsiet visiem citiem nosacījumiem), jūs saņemsiet ‘beztermiņa uzturēšanās atļauju ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros’, ko sauc arī par pastāvīgo statusu.

Tas nozīmē, ka jūs varat pavadīt piecus gadus pēc kārtas ārpus AK, nezaudējot savu pastāvīgā iedzīvotāja statusu (šobrīd atļauto divu gadu vietā, ja jums ir beztermiņa uzturēšanās vai ieceļošanas atļauja).

Ja jūs esat Šveices pilsonis, jūs un jūsu ģimenes locekļi var uzturēties ārpus AK līdz četriem gadiem pēc kārtas, nezaudējot savu pastāvīgā iedzīvotāja statusu.

Jums nebūs jāpierāda, ka esat 5 gadus nepārtraukti uzturējies Apvienotajā Karalistē.

Ja esat pārcēlies uz Apvienoto Karalisti pirms tās pievienošanās Eiropas Savienībai 1973. gada 1. janvārī.

Ja esat ES, EEZ vai Šveices pilsonis, kurš sācis dzīvot Apvienotajā Karalistē pirms 1973. gada, jums var būt piešķirta automātiska beztermiņa uzturēšanās atļauja. Ja jums tāda ir, jums nav jāiesniedz pieteikums ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros, lai jūs varētu palikt Apvienotajā Karalistē pēc 2021. gada jūnija.

Ja jums nav dokumenta, kurā apliecināts jums piešķirtais beztermiņa uzturēšanās statuss, jūs varat rīkoties vienā no šiem diviem veidiem:

Ja esat no Maltas vai Kipras, jūs arī varat iesniegt pieteikumu Lielbritānijas pilsonības iegūšanai Windrush shēmas ietvaros.

Pieteikumu iesniegšana abu shēmu ietvaros ir bez maksas.

Ja iesniedzat pieteikumu sava bērna vārdā

Jūs varat iesniegt pieteikumu pastāvīgā vai pagaidu statusa iegūšanai sava bērna vārdā, ja viņš ir jaunāks par 21 gada vecumu un spēkā ir viens no šiem nosacījumiem:

 • viņš ir ES, EEZ vai Šveices pilsonis
 • viņš nav ES, EEZ vai Šveices pilsonis, bet jūs vai jūsu laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās tāds ir

EEZ ietilpst ES valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Jūsu bērns var iesniegt pieteikumu arī pats.

Ja esat iesniedzis pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros

Jūs varēsiet ‘sasaistīt’ sava bērna pieteikumu ar savu pieteikumu, izmantojot sava pieteikuma iesniegšanas laikā saņemto pieteikuma numuru.

Jūs varat to izdarīt jebkurā laikā pēc sava pieteikuma iesniegšanas, un jums nav jāgaida lēmuma pieņemšana.

Ja bērnam nav e-pasta adreses, jūs varat izmantot savu e-pasta adresi.

Ja jūsu pieteikums būs veiksmīgs, jūsu bērns saņems tādu pašu statusu kā jūs. vecāks.

Jums būs jāiesniedz pieteikums par katru bērnu atsevišķi.

Kāds pierādījums ir nepieciešams?

Jums ir jāiesniedz radniecības ar savu bērnu apliecinājums pieteikuma iesniegšanas laikā.

Jums kopā ar viņa pieteikumu nav jāiesniedz savas bērna uzturēšanās Apvienotajā Karalistē apliecinājums. Tomēr pirms lēmuma pieņemšanas Iekšlietu ministrija var lūgt iesniegt uzturēšanās apliecinājumu.

Ja neesat iesniedzis pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros.

Ja jums ir tiesības iesniegt pieteikumu šīs shēmas ietvaros, tad jums varētu būt vienkāršāk iesniegt savu pieteikumu un tikai pēc tam sava bērna pieteikumu.

Ja to nedarīsiet, jums var būt nepieciešams iesniegt pierādījumu, ka jūsu bērns ir 5 gadus nepārtraukti uzturējies Apvienotajā Karalistē, lai viņam būtu tiesības iegūt pastāvīgo statusu, – vai arī jūsu bērnam būs jāiesniedz pieteikums pašam.

Ja viņš nav dzīvojis Apvienotajā Karalistē 5 gadus bez pārtraukuma, viņam var būt tiesības iegūt pagaidu statusu.

Ja jums nav tiesību iesniegt pieteikumu šīs shēmas ietvaros, bet jūsu bērnam ir šādas tiesības, piemēram, tādēļ, ka viņš dzīvo Apvienotajā Karalistē, bet jūs nedzīvojat Apvienotajā Karalistē, jūs tik un tā varat iesniegt pieteikumu viņa vārdā. Jums būs jāiesniedz pierādījums tam, ka viņš dzīvo Apvienotajā Karalistē.

Ja esat Īrijas pilsonis

Ja esat Īrijas pilsonis, jums nav jāiesniedz pieteikums pastāvīgā vai pagaidu statusa iegūšanai.

Tomēr, ja esat Īrijas pilsonis un jūsu bērns nav Apvienotās Karalistes pilsonis, tad viņam ir tiesības vai nu:

 • iegūt to pašu statusu, ko iegūsiet jūs atkarībā no sava Apvienotajā Karalistē nodzīvotā laika
 • iegūt pastāvīgo vai pagaidu statusu atkarībā no sava paša uzturēšanās ilguma

Ja jūs pārtraucat vai sākat strādāt citā ES valstī

Jūs ar saviem ģimenes locekļiem varat noteiktās situācijās iegūt pastāvīgo statusu, ja nepārtrauktās uzturēšanās laiks Apvienotajā Karalistē ir mazāks par 5 gadiem.

Ja jums jāpārtrauc strādāt

Ja jūs esat ES, EEZ vai Šveices pilsonis, jums var būt tiesības iegūt pastāvīgo statusu, ja esat pārtraucis strādāt vai būt pašnodarbinātais nelaimes gadījuma vai slimības (tā sauktās ‘pastāvīgās darbnespējas’ dēļ).

EEZ ietilpst ES valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Jums var būt tiesības iegūt pastāvīgo statusu, ja:

 • esat nodzīvojis Apvienotajā Karalistē 2 gadus bez pārtraukuma tieši pirms tam
 • pastāvīgās darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, kas ļauj saņemt pensiju no kādas Apvienotās Karalistes iestādes

Jūs varat iegūt pastāvīgo statusu arī tad, ja esat precējies vai partneris reģistrētās partnerattiecībās ar Apvienotās Karalistes pilsoni.

Jums var būt tiesības iegūt pastāvīgo statusu arī tad, ja esat bijis kāda ES, EEZ vai Šveices pilsoņa ģimenes loceklis laikā, kad viņš pārtrauca strādāt.

Ja esat sasniedzis pensijas vecumu vai priekšlaicīgi pensionējies

Ja esat ES, EEZ vai Šveices pilsonis, jums var būt tiesības iegūt pastāvīgo statusu arī tad, ja esat sasniedzis pensijas vecumu vai priekšlaicīgi pensionējies.

Jums var būt tiesības iegūt pastāvīgo statusu arī tad, ja esat bijis kāda ES, EEZ vai Šveices pilsoņa ģimenes loceklis laikā, kad viņš sasniedza valstī noteikto pensijas vecumu vai priekšlaicīgi pensionējās.

Ja esat sasniedzis valstī noteikto pensijas vecumu

Ja esat ES, EEZ vai Šveices pilsonis, jūs varat iegūt pastāvīgo statusu, ja esat pārtraucis strādāt, sasniedzot valstī noteikto pensijas vecumu, un:

 • esat nepārtraukti strādājis vai bijis pašnodarbinātais 1 iepriekšējo gadu un esat nepārtraukti dzīvojis Apvienotajā Karalistē 3 gadus
 • jūsu laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās ir Apvienotās Karalistes pilsonis

Ja esat priekšlaicīgi pensionējies

Ja esat ES, EEZ vai Šveices pilsonis, jūs varat iegūt pastāvīgo statusu, ja esat priekšlaicīgi pensionējies, un:

 • esat nepārtraukti strādājis (pie darba devēja, nevis kā pašnodarbinātais) 1 iepriekšējo gadu un esat nepārtraukti dzīvojis Apvienotajā Karalistē 3 gadus
 • jūsu laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās ir Apvienotās Karalistes pilsonis

Ja jūs sākat strādāt kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais citā ES valstī

Ja esat ES, EEZ vai Šveices pilsonis, jūs varat iegūt pastāvīgo statusu, ja esat sācis strādāt kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais citā ES valstī, un:

 • esat nepārtraukti dzīvojis un strādājis vai bijis pašnodarbinātais Apvienotajā Karalistē 3 iepriekšējos gadus
 • parasti atgriežaties savās mājās Apvienotajā Karalistē vienreiz nedēļā

Jums var būt tiesības iegūt pastāvīgo statusu arī tad, ja esat bijis kāda ES, EEZ vai Šveices pilsoņa ģimenes loceklis laikā, kad viņš sāka strādāt kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais kādā citā ES valstī.

Pēc pieteikuma iesniegšanas

Ja jūsu pieteikums ir veiksmīgs, jums pa e-pastu nosūtīs vēstuli, apstiprinot jūsu pastāvīgā iedzīvotāja vai pirmspastāvīgā iedzīvotāja statusu.

Sava statusa aplūkošana un pierādīšana

Ja veiksmīgi iesniedzat pieteikumu, Iekšlietu ministrija pa e-pastu nosūtīs jums saiti uz interneta pakalpojumu, kuru jūs varat izmantot, lai aplūkotu un pierādītu savu statusu.

Vēstulē, kuru saņemsiet no Iekšlietu ministrijas, ar kuru būs apstiprināts jūsu statuss, būs iekļauta saite uz tiešsaistes pakalpojumu. Šo pakalpojumu var izmantot, lai aplūkotu un pierādītu savu statusu.

Vēstuli statusa pierādīšanai izmantot nevar.

Fizisku dokumentu saņemsiet tikai gadījumā, ja uz jums attiecas abas tālāk norādītās prasības:

Uzzināt vairāk par to, kā aplūkot un pierādīt savu statusu var.

Līdz 2020. gada 31.decembrim savas tiesības AK varat pierādīt ar pasi vai nacionālo identitātes karti (ja esat ES, EEZ vai Šveices pilsonis) vai ar biometrisku pastāvīgā iedzīvotāja dokumentu.

Savu datu atjaunināšana

Jums ir jāparūpējas par savas informācijas atjaunināšanu, piemēram, saņemot jaunu pasi.

Pieteikuma iesniegšana pilsonības iegūšanai

Jūs varēsiet iesniegt pieteikumu pilsonības iegūšanai 12 mēnešus pēc pastāvīgā statusa saņemšanas.

Ja maksājāt par pieteikuma iesniegšanu

Ja maksājāt, iesniedzot pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros, jūs saņemsiet atmaksu.

Ja Iekšlietu ministrija konstatēs kļūdu jūsu pieteikumā

Iekšlietu ministrija sazināsies ar jums pirms lēmuma pieņemšanas jūsu pieteikuma lietā, tādēļ jūs varēsiet izlabot šo kļūdu.

Jums paziņos, ja būs nepieciešami vēl citi pierādījumi pirms lēmuma pieņemšanas.

Ja jūsu pieteikums ir neveiksmīgs

Jūs varēsiet iesniegt pieteikumu lēmuma administratīvai pārskatīšanai.

Jūs pašlaik nevarat pārsūdzēt lēmumu.

Jūs varat vēlreiz iesniegt pieteikumu jebkurā laikā līdz 2021. gada 30. jūnijam vai, ja Apvienotā Karaliste izstāsies no Eiropas Savienības bez panāktas vienošanās, līdz 2020. gada 31. decembrim.

Ja jau esat iesniedzis kādu vēl neizskatītu imigrācijas pieteikumu

Gandrīz visos gadījumos jūsu vēl neizskatītais imigrācijas pieteikums netiks izskatīts, ja iesniegsiet pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmas (EU Settlement Scheme) ietvaros. Jums tiks atlīdzināta maksa par vēl neizskatītā pieteikuma izskatīšanu.

Sazinieties ar Apvienotās Karalistes Vīzu un imigrācijas departamentu (UKVI, UK Visas and Immigration), lai noskaidrotu, kā tas ietekmēs vēl neizskatīto jūsu imigrācijas pieteikumu.

Detalizētāki norādījumi ir sniegti vietnē.

Published 30 March 2019
Last updated 27 August 2019 + show all updates
 1. German language translation added.
 2. Translated guidance updated.
 3. Added translation
 4. Icelandic language added.
 5. Added translation