Guidance

Hae EU-siirtolaisohjelmaan (EU Settlement Scheme) (vakiintunut status (settled status) ja vakiintunutta edeltävä status (pre-settled status)): suomenkielinen käännös

Opas EU- ja ETA-alueiden ja Sveitsin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen EU-siirtolaisohjelmaan (EU Settlement Scheme) hakeutumisesta.

Yleistä

Jos olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen, sinä ja perheesi voitte hakea EU-siirtolaisohjelmaan jatkaaksenne asumista Britanniassa 30.6.2021 jälkeen. Jos hakemuksesi hyväksytään, saat vakiintuneen statuksen (settled status) tai vakiintunutta edeltävän statuksen (pre-settled status).

Euroopan talousalue (ETA) sisältää EU-maat sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan.

Sinulla saattaa olla oikeus jäädä Britanniaan jättämättä hakemusta - jos olet esimerkiksi Irlannin kansalainen tai sinulla on pysyvä oleskelulupa.

Tilaa uutiset sähköpostiin tästä järjestelmästä.

Milloin voit hakea

EU-siirtolaisohjelma on avattu. Voit hakea nyt jos täytät vaatimukset.

Hakemusten määräaika on 30.6.2021.

Saamasi status saattaa riippua hakemuksen ajankohdasta.

Jos Yhdistynyt Kuningaskunta lähtee EU:sta ilman sopimusta

Sinun pitää asua Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ennen EU:sta lähtöä, jotta voit tehdä hakemuksen. Hakemuksen määräaika on 31.12.2020.

Maksut

Hakeminen on maksutonta.

Jos olet maksanut EU-siirtolaisohjelmaan hakeutumisesta, saat hyvityksen.

Kenen pitäisi tehdä hakemus

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sinun on tehtävä hakemus, jos:

Euroopan talousalue (ETA) sisältää EU-maat sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan.

Muutoin sinun on jätettävä hakemus jopa silloin, jos:

Kuka muu voi tehdä hakemuksen

Saatat olla oikeutettu jättämään hakemuksen, jos et ole EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen, mutta:

 • olet Yhdistyneen Kuningaskunnan kansalaisen perheenjäsen ja olette asuneet yhdessä Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella ETA-maassa
 • olet Yhdistyneen Kuningaskunnan kansalaisen perheenjäsen ja hänellä on myös EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisuus ja hän on asunut Yhdistyneessä Kuningaskunnassa EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisena ennen Yhdistyneen Kuningaskunnan kansalaisuuden saamista
 • olet Britannian, EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisen ensisijainen huoltaja
 • jos olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisen lapsi, joka on aiemmin asunut ja työskennellyt Britanniassa, tai olet lapsen ensisijainen huoltaja

Lue ohjeet miten hakea, jos et ole EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen.

Kenen ei tarvitse hakea

Sinun ei tarvitse hakea, jos sinulla on:

Jos olet, EU-, ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen, ja olet muuttanut Britanniaan ennen sen liittymistä EU:iin

Sinun täytyy jättää hakemus vain, jos sinulla ei ole pysyvää oleskelulupaa.

Jos sinulla on rajattoman ajan voimassa oleva oleskelulupa (”indefinite leave to remain in or enter the UK”) Britanniassa, sinulla on yleensä leima passissa tai kirje Britannian Sisäasiainministeriöstä, jossa asia todetaan.

Jos työskentelet Britanniassa, mutta et asu siellä (”rajatyöntekijä”)

Jos olet rajatyöntekijä, sinun ei tarvitse jättää hakemusta EU-siirtolaisohjelmaan.

Lue ohjeet rajatyöntekijöille jotta saat tietää:

 • täytätkö rajatyöntekijän määritelmän
 • mitä oikeuksia sinulla on
 • mitä perheenjäseniesi täytyy tehdä, jotta he voivat jäädä Britanniaan

Jos sinut on vapautettu maahantulotarkastuksesta

Et voi hakea EU-siirtolaisohjelmaan. Sinun ei tarvitse tehdä mitään jatkaaksesi asumista Britanniassa, kun sinut on vapautettu maahantulotarkastuksesta.

Olet saanut tiedon maahantulotarkastuksesta vapauttamisesta, jos olet esimerkiksi:

 • ulkomaalainen diplomaatti, jonka asemapaikka on Britanniassa
 • NATO:n jäsen

Jos vapautus lakkaa, jos esimerkiksi vaihdat työpaikkaa, sinun täytyy yleensä hakea ohjelmaan 90 päivän kuluessa. Voit hakea 30.6.2021 määräajan jälkeenkin, jos olet asunut Britanniassa ennen 31.12.2020.

Mitä saat

Britanniassa asuvien EU- ja ETA-alueiden ja Sveitsin kansalaisten oikeudet ja asema pysyvät samoina 30.6.2021 saakka, jos Britannia eroaa EU:sta sopimuksen kanssa.

Euroopan talousalue (ETA) sisältää EU-maat sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan.

Jos hakemuksesi EU-siirtolaisohjelmaan hyväksytään, voit jäädä asumaan ja työskentelemään Britanniaan 30.6.2021 jälkeen.

Saat joko:

 • vakiintuneen statuksen (settled status)
 • vakiintunutta edeltävän statuksen (pre-settled status)

Sinua ei pyydetä valitsemaan, kumpaa haet. Sinulle myönnetty status riippuu siitä, kauanko olet asunut Britanniassa hakemuksen jättöhetkellä. Oikeutesi ovat erilaisia saamastasi statuksesta riippuen.

Vakiintunut status

Saat yleensä vakiintuneen statuksen, jos olet:

 • alkanut asua Yhdistyneessä Kuningaskunnassa viimeistään 31.12.2020 (tai viimeistään silloin, kun Yhdistynyt Kuningaskunta lähtee EU:sta ilman sopimusta)
 • asunut Yhdistyneessä Kuningaskunnassa jatkuvasti 5 vuotta (jota kutsutaan ‘jatkuvaksi oleskeluksi’)

Viiden vuoden jatkuva oleskelu merkitsee, että olet ollut Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Kanaalisaarilla tai Mansaarella 5 peräkkäisenä vuotena vähintään 6 kuukautta mistä tahansa 12 kuukauden jaksosta.

12 kuukauden jakson aikana. Poikkeuksia ovat:

 • yksi enintään 12 kuukauden jakso tärkeän syyn takia (esim. synnytys, vakava sairaus, opiskelut, ammatillinen koulutus tai työkomennus ulkomaille)
 • pakollinen asevelvollisuus sen pituudesta riippumatta
 • ulkomailla viettämäsi aika on vietetty kruunun palveluksessa, tai kruunun palvelija on ollut perheenjäsenesi
 • aika ulkomailla on vietetty armeijassa, tai armeijaan kuuluvan perheenjäsenenä

Jos saat vakiintuneen statuksen (settled status), voit jäädä Britanniaan niin pitkäksi aikaa kuin haluat. Voit myös hakea Britannian kansalaisuutta, jos hakemisehdot täyttyvät kohdallasi.

Vakiintunutta edeltävä status

Jos et ole asunut maassa jatkuvasti 5 vuotta, kun teet hakemuksen, saat yleensä vakiintunutta edeltävän statuksen. Sinun on täytynyt alkaa asua Yhdistyneessä Kuningaskunnassa viimeistään 31.12.2020 (tai viimeistään silloin, kun Yhdistynyt Kuningaskunta lähtee EU:sta ilman sopimusta).

Voit hakea statuksen muuttamista vakiintuneeksi sitten, kun olet asunut maassa jatkuvasti 5 vuotta.

Jos oleskelet maassa yhtäjaksoisesti 5 vuotta ennen 30.12.2020, voit halutessasi odottaa hakemuksen jättämistä päivään, jolloin 5 vuotta tulee täyteen. Tämä tarkoittaa, että jos hakemuksesi hyväksytään, saat vakiintuneen statuksen (settled status) tarvitsematta ensin hakea vakiintunutta edeltävää statusta (pre-settled status).

Voit jäädä Britanniaan vielä 5 vuodeksi sen jälkeen, kun olet saanut vakiintunutta edeltävän statuksen (pre-settled status).

Oikeutesi, kun sinulla on vakiintunut status (settled status) tai vakiintunutta edeltävä (pre-settled status)

Voit:

 • työskennellä Britanniassa
 • käyttää julkista terveydenhuoltoa
 • aloittaa opiskelun tai jatkaa opintojasi
 • saada julkista tukea, kuten etuuksia ja eläkettä, jos olet niihin oikeutettu
 • matkustaa Britannian alueella ja ulkopuolella

Jos haluat viettää aikaa Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella

Jos statuksesi on vakiintunut, voit viettää enintään 5 peräkkäistä vuotta Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella menettämättä statustasi.

Jos olet Sveitsin kansalainen, sinä ja perheesi jäsenet voitte viettää enintään 4 peräkkäistä vuotta Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella menettämättä vakiintunutta statustanne.

Jos statuksesi on vakiintunutta edeltävä (pre-settled status), voit viettää enintään 2 peräkkäistä vuotta Britannian ulkopuolella menettämättä statusta. Sinun on jatkettava jatkuvaa oleskelua, jos haluat tulla kelpoiseksi vakiintuneeseen statukseen (settled status).

Jos saat lapsia hakemuksen jättämisen jälkeen

Jos saat vakiintuneen statuksen (settled status), Britanniassa asumisesi aikana syntyneet lapset saavat automaattisesti Britannian kansalaisuuden.

Jos saat vakiintunutta edeltävän statuksen (pre-settled status), Britanniassa syntyneet lapset saavat automaattisesti vakiintunutta edeltävän statuksen (pre-settled status). Heistä tulee Britannian kansalaisia vain, jos he ovat oikeutettuja siihen toisen vanhempansa kautta.

Jos haluat tuoda sukulaisia Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan

Lähisukulaiset voivat tulla asumaan kanssasi Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan ennen 31.12.2020 (tai ennen 31.12.2025, jos olet Sveitsin kansalainen). Heidän tarvitsee hakeutua EU-siirtolaisohjelmaan saavuttuaan tänne.

Saatat pystyä tuomaan lähisukulaisia 31.12.2020 jälkeenkin. Se riippuu sitä, mistä olet kotoisin, milloin sukulaissuhteenne on alkanut ja lähteekö Yhdistynyt Kuningaskunta EU:sta sopimuksen kanssa vai ilman.

Jos et voi tuoda perheenjäsentä EU-siirtolaisohjelman puitteissa, hän voi silti pystyä tulemaan tänne eri tavalla, esimerkiksi perheviisumilla.

Jos Yhdistynyt Kuningaskunta lähtee EU:sta sopimuksen kanssa

Jos olet jonkin EU-maan, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen, pystyt tuomaan lähisukulaisia Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan 31.12.2020 jälkeen, jos molemmat seuraavista pätevät:

 • sukulaissuhteenne alkoi ennen 31.12.2020
 • sukulaissuhteenne on yhä voimassa, kun he hakevat luoksenne muuttamista

Jos olet Sveitsin kansalainen, pystyt tuomaan lähisukulaisia Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan 31.12. 2025 jälkeen, jos molemmat seuraavista pätevät:

 • sukulaissuhteenne alkoi ennen 31.12.2025
 • sukulaissuhteenne on yhä voimassa, kun he hakevat luoksenne muuttamista

Jos Yhdistynyt Kuningaskunta lähtee EU:sta ilman sopimusta

Jos olet EU-maan kansalainen, määräaika sille, että lähisukulaiset voivat muuttaa luoksesi Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan, on 29.3.2022. Voit tuoda heidät tänne ainoastaan, jos:

 • sukulaissuhteenne alkoi ennen 31.12.2020
 • sukulaissuhteenne on yhä voimassa, kun he hakevat luoksenne muuttamista

Jos olet Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, pystyt tuomaan lähisukulaisia sen jälkeen, kun Yhdistynyt Kuningaskunta lähtee EU:sta, jos molemmat seuraavista pätevät:

 • sukulaissuhteenne alkoi, ennen kuin Yhdistynyt Kuningaskunta lähti EU:sta
 • sukulaissuhteenne on yhä voimassa, kun he hakevat luoksenne muuttamista

Mitä hakemukseen tarvitaan

Kun teet hakemuksen, tarvitset todistuksen:

 • henkilöllisyydestäsi
 • Britanniasta asuinpaikkanasi, paitsi jos sinulla on pysyvä (settled) oleskelulupa tai rajattoman ajan voimassa oleva oleskelulupa Britanniassa (”indefinite leave to remain in or enter the UK”)

Henkilöllisyystodistus

Tarvitset voimassaolevan passin tai kansallisen henkilöllisyystodistuksen. Sinun on myös toimitettava digitaalinen kasvokuva.

Jos et ole EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen, voit käyttää yhtä seuraavista:

Jos sinulla ei ole näistä mitään, voit ehkä käyttää tietyissä tilanteissa muita todisteita. Ota yhteys EU-siirtolaisuuden ratkaisukeskukseen jos sinulla ei ole henkilöllisyysasiakirjaa.

Kun teet hakemuksen, voit:

 • skannata asiakirjasi ja lähettää valokuvasi käyttämällä Android-sovellusta ‘EU Exit: ID Document Check’
 • lähettää asiakirjasi postitse ja lähettää valokuvasi käyttämällä verkkosovellusta (voit ottaa valokuvan itse)

Skannaa asiakirjasi

Voit skannata asiakirjasi Android-sovelluksella ‘EU Exit: ID Document Check’ vain, jos sinulla on jokin seuraavista:

 • voimassa oleva EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin passi tai henkilökortti, jos se on biometrinen
 • Yhdistyneessä Kuningaskunnassa myönnetty biometrinen oleskelukortti Muuten sinun tarvitsee lähettää asiakirjasi postitse.

Voit käyttää jonkun muun Android-puhelinta henkilöllisyytesi todistamiseen. Voit myös käydä jossain organisaatiossa, joka skannaa asiakirjat puolestasi. Sinun tarvitsee varata aika ja siitä voidaan periä maksu.

‘ID Document Check’ -sovellus tulee iPhone-omistajien käytettäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lähetä asiakirjasi postitse

Sinun täytyy lähettää asiakirjasi postitse, jos sinulla on:

 • muun kuin EU- tai ETA-maan passi
 • biometrinen oleskelulupa
 • muu kuin biometrinen henkilökortti

Jos sinulla on jokin muu henkilöllisyysasiakirja, voit lähettää sen postitse, jos et voi käyttää ‘ID Document Check’ -sovellusta.

Saat asiakirjasi takaisin heti, kun se on skannattu. Näin voi tapahtua, ennen kuin saat päätöksen.

Todistus yhtäjaksoisesta oleskelusta

Vakiintuneen statuksen (settled status) saaminen vaatii yleensä, että olet asunut viisi peräkkäistä vuotta Britanniassa, Kanaalisaarilla tai Man Kanaalisaarilla tai Mansaarella vähintään 6 kuukautta jokaisen 12 kuukauden jakson aikana. Sinun on toimitettava tästä todistus hakemusta jättäessä.

Jos et ole asunut täällä viittä vuotta yhtäjaksoisesti, voit silti olla oikeutettu saamaan vakiintunutta edeltävän statuksen (pre-settled status).

Voit antaa kansallisen sosiaaliturvatunnuksesi (NI number), jonka avulla järjestelmä tekee automaattisen tarkistuksen yhtäjaksoisesta asumisestasi vero- ja etuustietojen pohjalta.

Jos tämä tarkistus onnistuu, sinun ei tarvitse esittää mitään asiakirjoja oleskelun todisteeksi. Sinun tarvitsee esittää asiakirjoja vain, jos olet ollut täällä 5 peräkkäistä vuotta, mutta asian vahvistavia tietoja ei ole tarpeeksi.

Sisäasiainministeriö kertoo heti hakemuksesi tekemisen jälkeen, tarvitseeko sinun esittää mitään asiakirjoja. Sinun pitää lähettää valokuvat tai asiakirjojesi skannaukset verkkohakemuslomakkeen kautta eikä lähettää niitä postitse.

Lue, mitä asiakirjoja voit toimittaa Britannian Sisäasiainministeriöön, jos sinua pyydetään toimittamaan lisää todisteita.

Jos sinulla on rikostuomioita

Jos olet yli 18-vuotias, Britannian Sisäasiainministeriö tarkastaa, oletko tehnyt vakavia tai toistuvia rikoksia ja voiko sinusta aiheutua turvallisuusriski.

Sinua pyydetään ilmoittamaan rikosrekisterissäsi Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tai muualla olevat tuomiot.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa mitään seuraavista:

 • tuomiot, joita ei tarvitse paljastaa (‘rauenneet tuomiot’)
 • varoitukset (‘huomautukset’)
 • syytteen nostamisen vaihtoehdot, esimerkiksi ylinopeussakot

Nimesi tarkistetaan myös Yhdistyneen Kuningaskunnan rikostietokannoista.

Voit silti saada vakiintuneen tai vakiintunutta edeltävän statuksen, jos sinut on tuomittu vain vähäisestä rikoksesta.

Jos olet ollut vankilassa, sinun on oleskeltava jatkuvasti 5 vuotta vapautumisen jälkeen Britanniassa, jotta sinua voitaisiin harkita vakiintuneen statuksen (settled status) saajaksi.

Jos et ole EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen

Sinun on yleensä toimitettava todistus sukulaisuudestasi EU- tai ETA-alueelta tai Sveitsistä kotoisin olevan perheenjäsenen kanssa.

Euroopan talousalue (ETA) sisältää EU-maat sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan.

Hae EU-siirtolaisohjelmaan

Ohjelma on avattu – voit hakea nyt jos ehdot täyttyvät kohdallasi.

Voit myös jättää hakemuksen myöhemmin olosuhteistasi riippuen.

Hakemuksen määräaika on 30.6.2021 tai 31.12.2020, jos Yhdistynyt Kuningaskunta lähtee EU:sta ilman sopimusta.

Voit tehdä hakemuksen millä tahansa laitteella, esimerkiksi sylitietokoneella, Android-laitteella tai iPhonella. Tarkista, mitä tarvitset ennen hakemuksen tekemistä.

Sisäministeriö päättää antamiesi henkilötietojen perusteella, myöntyykö se hakemukseesi. Ota selvää kuinka sisäministeriö käsittelee henkilötietosi.

Jatka hakemustasi

Jos olet jo aloittanut hakemuksen, voit jatkaa hakemustasi.

Kuka ei voi käyttää tätä palvelua

Et voi käyttää verkkopalvelua ohjelmaan hakemiseen, jos et ole EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalainen ja teet hakemuksen:

 • Yhdistyneen Kuningaskunnan kansalaisen, jonka kanssa olet asunut Sveitsissä tai EU- tai ETA-maassa, joka ei ole Yhdistynyt Kuningaskunta, perheenjäsenenä
 • Yhdistyneen Kuningaskunnan kansalaisen, jolla on myös EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisuus ja joka on asunut Yhdistyneessä Kuningaskunnassa EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisena ennen Yhdistyneen Kuningaskunnan kansalaisuuden saamista, perheenjäsenenä
 • Yhdistyneen Kuningaskunnan, EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen ensisijaisena hoivaajana
 • EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen, joka on ennen asunut ja työskennellyt Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, koulutuksessa olevana lapsena tai lapsen ensisijaisena hoivaajana

Soita EU-siirtolaisuuden ratkaisukeskukseen saadaksesi tietää hakemusmenettelyn. Sinulta kysytään puhelimessa muutama kysymys, ennen kuin sinulle lähetetään hakemuslomake.

Maksut

Ohjelmaan hakeminen on maksutonta.

Jos olet maksanut EU-siirtolaisohjelmaan hakeutumisesta, saat hyvityksen.

Pyydä apua

Voit saada apua mobiilisovelluksen kautta tai netistä. Puhelinnumero on eri, jos edustat paikallistoimijoita tai muita organisaatioita, joka auttaa muita hakemuksen tekemisessä.

Jos olet Britanniassa

Puhelin: 0300 123 7379

Maanantaista perjantaihin (arkipyhät pois lukien) klo 8–20

Lauantaisin ja sunnuntaisin klo9.30–16.30

Lue puhelumaksuista

Jos olet Britannian ulkopuolella

Puhelin: +44 (0)203 080 0010

Maanantaista perjantaihin (arkipyhät pois lukien) klo 8–20

Lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9.30–16.30

Jos olet järjestöstä, joka auttaa toisia hakemusten tekemisessä

Puhelin: 0300 790 0566

Maanantaista perjantaihin (arkipyhät pois lukien) klo 8–20

Lauantaisin ja sunnuntaisin klo9.30–16.30

Lue puhelumaksuista

Käytä EU-siirtolaisohjelman yhteydenottolomaketta saadaksesi apua netissä.

Voit saada apua puhelimitse tai henkilökohtaisesti, jos tarvitset apua verkossa tapahtuvaan asiointiin.

Jos et ole EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen

Voit mahdollisesti hakea, jos:

 • olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen
 • olet Britannian kansalaisen perheenjäsen ja olette asuneet yhdessä Britannian ulkopuolella ETA-maassa
 • olet Britannian kansalaisen perheenjäsen, jolla on myös EU- tai ETA-alueen valtion tai Sveitsin kansalaisuus, ja joka on elänyt Britanniassa EU- tai ETA-alueen valtion tai Sveitsin kansalaisena ennen Britannian kansalaisuuden saamista
 • perheenjäsenesi, joka on EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen, asui aiemmin Britanniassa
 • olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisen huoltaja
 • olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen, joka on aiemmin asunut ja työskennellyt Britanniassa, tai olet lapsen ensisijainen huoltaja

Euroopan talousalue (ETA) sisältää EU-maat sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan.

Jos olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen

Voit hakea, jos olet suhteessa EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisen kanssa hänen puolisonaan, rekisteröitynä puolisona tai avopuolisona.

Voit myös hakea, jos olet sukua EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaiselle hänen:

 • lapsena, lapsenlapsena tai lapsen-lapsenlapsena, joka on alle 21-vuotias
 • huollettava, yli 21-vuotias lapsi
 • huollettava vanhempi, isovanhempi tai iso-isovanhempi
 • huollettava sukulainen

Maan, jossa asuitte yhdessä, on täytynyt olla pääasiallinen asuinpaikka. Brittiläisen perheenjäsenen on myös täytynyt työskennellä, opiskella tai olla omavarainen maassa oleskellessaan.

Et voi käyttää hakemukseen verkkopalvelua, jos sovellut ohjelmaan tällä tavalla. Sinun tarvitsee soittaa EU-siirtolaisuuden ratkaisukeskukseen saadaksesi tietää hakemusmenettelyn. Sinulta kysytään puhelimessa muutama kysymys, ennen kuin sinulle lähetetään hakemuslomake.

Jos perheenjäsenesi on Britannian kansalainen (”Surinder Singh” -hakemukset)

Voit olla kelpoinen, jos asuit Britannian ulkopuolella EU- tai ETA-maassa (tai Sveitsissä) perheenjäsenesi kanssa, ja olet:

 • naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa hänen kanssaan
 • olet alle 21-vuotias, ja olet hänen lapsensa tai lapsenlapsensa
 • 21-vuotias tai vanhempi, ja olet huollettava lapsi tai lapsenlapsi
 • olet hänen huollettava vanhempi tai isovanhempi

Maan, jossa asuitte yhdessä, on täytynyt olla pääasiallinen asuinpaikkanne. Brittiläinen perheenjäsenesi on myös työskennellyt, opiskellut tai elättänyt itseään maassa siellä oleskellessaan.

Et voi käyttää verkkopalvelua hakemuksen lähettämiseen, jos olet kelpoinen ohjelmaan tällä tavoin – sinun on sen sijaan käytettävä paperilomaketta.

Pyydä paperilomaketta hakeaksesi EU-siirtolaisohjelmaan.

Jos sinulla oli aiemmin Britanniassa asuva EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen perheenjäsenenä

Voit olla oikeutettu hakemaan, jos sinulla oli aiemmin Britanniassa asuva perheenjäsen. Tätä kutsutaan nimellä ”retained right of residence’ – säilytetty asumisoikeus.

Jos olet oikeutettu, koska sinulla on retained rights of residence -asumisoikeus, voit lähettää hakemuksen verkkopalvelun kautta.

Jos opiskelet Britanniassa

Voit hakea, jos opiskelet Britanniassa ja yksi seuraavista koskee sinua:

 • olet Britanniasta pois muuttaneen tai kuolleen EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisen lapsi

Voit jakaa näitä velvollisuuksia jonkun muun kanssa.

Et voi käyttää hakemukseen verkkopalvelua, jos sovellut ohjelmaan tällä tavalla. Sinun tarvitsee soittaa EU-siirtolaisuuden ratkaisukeskukseen saadaksesi tietää hakemusmenettelyn. Sinulta kysytään puhelimessa muutama kysymys, ennen kuin sinulle lähetetään hakemuslomake.

Jos perheenjäsenesi on kuollut

Voit myös hakea, jos perheenjäsenesi on kuollut, ja olet asunut jatkuvasti Britanniassa hänen perheenjäsenenään vähintään vuoden juuri ennen hänen kuolemaansa.

Jos olet aiemmin ollut naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

Voit myös hakea, jos avioliittosi tai rekisteröity parisuhteesi EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaiseen päätyi avioeroon, mitätöintiin tai purkamiseen, ja asuit tuolloin Britanniassa.

Yhden seuraavista ehdoista tulee täyttyä:

 • avioliitto tai rekisteröity parisuhde oli kestänyt vähintään 3 vuotta, ja molemmat puolisot olivat asuneet Britanniassa vähintään vuoden sinä aikana
 • sinulla on EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisen lapsen huoltajuus
 • olet saanut maahantulo-oikeuden Britanniaan EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisen lapselle – lapsen täytyy olla alle 18-vuotias
 • sinulla on oikeus asua Britanniassa, koska olet ollut perheväkivallan uhri avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

Olet Britannian, EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisen ensisijainen huoltaja

Saatat olla kelpoinen tekemään hakemuksen, jos olet Britanniassa asuvan EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisen ensisijainen huoltaja. Huollettavat lapsesi voivat myös tehdä hakemuksen

Ollaksesi jonkun ensisijainen huoltaja/edunvalvoja, sinun täytyy olla sekä:

 • vastuussa hänen päivittäisestä hoidostaan, mukaan lukien päätösten tekö koulutuksesta, terveydestä ja taloudesta
 • perheenjäsen tai laillinen edunvalvoja

Voit jakaa vastuun jonkun toisen kanssa.

Et voi käyttää verkkopalvelua hakemuksen lähettämiseen, jos olet kelpoinen tätä kautta. Käytä paperilomaketta.

Pyydä paperilomaketta hakeaksesi EU-siirtolaisohjelmaan.

Jos olet aikuisen ensisijainen edunvalvoja

Voit hakea, jos olet aikuisen Britannian kansalaisen ensisijainen edunvalvoja.

Jos olet lapsen ensisijainen huoltaja

Voit lähettää hakemuksen, jos olet brittiläisen lapsen ensisijainen huoltaja, tai EU- tai ETA-alueen tai sveitsiläisen lapsen huoltaja, joka on taloudellisesti riippumaton.

Voit myös hakea, jos olet EU- tai ETA-alueen valtion tai sveitsiläisen lapsen ensisijainen huoltaja:

 • joka opiskelee Britanniassa
 • hänen vanhempansa on EU- tai ETA-alueelta tai Sveitsistä, ja on työskennellyt Britanniassa, kun lapsi on asunut Britanniassa
 • hänen vanhempansa on EU- tai ETA-alueelta tai Sveitsistä, ja on asunut Britanniassa, kun lapsi on opiskellut
 • hänen vanhempansa on EU- tai ETA-alueelta tai Sveitsistä, joka lopetti työskentelyn Britanniassa, tai muutti pois Britanniasta

Mitä tarvitset hakemukseen

Sinun täytyy toimittaa todiste sukulaisuudesta EU- tai ETA-alueelta tai Sveitsistä tulevaan perheenjäseneen - esimerkiksi syntymä-, avioliitto- tai rekisteröity parisuhde -todistus, tai oleskelulupa. Voit skannata ja lähettää sen verkkohakemuslomakkeella.

Jos teet hakemuksen ennen perheenjäsentäsi, sinun on lisäksi toimitettava todistus hänen henkilöllisyydestään ja asuinpaikastaan.

Sinun ei tarvitse toimittaa todisteita jos sinulla on ”voimassaoleva pysyvä oleskelulupa Britanniassa”.

Jos sinulla ei ole biometristä oleskelulupaa, sinua pyydetään varaamaan aika UKVCAS-palveluihin (Viisumi- ja kansalaisuushakemuspalvelut, UK Visa and Citizenship Application Services -palvelupisteeseen biometristen tietojesi antamiseksi (sormenjälkesi ja valokuvasi, tai valokuvasi, jos olet alle 5-vuotias) hakiessasi.

Milloin on toimitettava lisää todisteita

Joissain tapauksissa sinun täytyy toimittaa samat asiakirjat, mitä tarvitsisit oleskelulupahakemukseen.

Tarkasta, mitä asiakirjoja sinun täytyy toimittaa oleskelulupahakemukseen, jos:

Milloin voit hakea

Järjestelmä on nyt avattu. Hakemusten määräaika on 30.6.2021 muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Saat päätöksen todennäköisesti nopeammin, jos jätät hakemuksen yhtä aikaa perheenjäsenen kanssa tai perheenjäsenesi hakemuksen jälkeen.

Perheenjäsenellesi annetaan hakemuksen jättämisen yhteydessä hakemusnumero. Voit käyttää sitä ”linkkinä” oman ja heidän hakemusten välillä, jotta hakemuksianne käsiteltäisi yhdessä.

Jos olet Britannian kansalaisen ensisijainen huoltaja

Voit hakea 1.5.2019 alkaen.

Jos olet kuolleen EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisen sukulainen

Saatat olla oikeutettu saamaan vakiintuneen statuksen (settled status), ennen kuin olet asunut Britanniassa 5 vuotta.

Perheenjäsenesi on täytynyt olla työssä tai toimia yrittäjänä Britanniassa, Kanaalisaarilla tai Man-saarella kuolinaikanaan. Sinulta vaaditaan myös asumista hänen kanssaan ennen kuolemaa ja joko:

 • yhtäjaksoista oleskelua Britanniassa, Kanaalisaarilla tai Man-saarella vähintään 2 vuoden ajan ennen kuolemaa
 • kuolema on ollut seurausta työtapaturmasta tai ammattitaudista

Jos olet muualla maailmassa ja perheenjäsenesi on Britanniassa asuva EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen

Jos Britannia eroaa EU:sta sopimuksella, etkä asu maassa 31.12.2020 mennessä, voit hakea perheenjäsenen yhdistämistä myös määräajan jälkeen, jos kaikki seuraavista pitävät paikkansa:

 • perheenjäsenesi status on joko vakiintunut (settled status) tai vakiintunutta edeltävä (pre-settled)
 • perhesuhteenne on alkanut ennen 31.12.2020
 • perheenjäsen on sinulle läheinen, kuten puoliso, rekisteröity kumppani, avopuoliso, huollettavana oleva lapsi, lapsenlapsi, vanhempi tai isovanhempi

Jos Yhdistynyt Kuningaskunta lähtee EU:sta ilman sopimusta, määräaika Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvan perheenjäsenesi luokse muuttamiselle on 29.3.2022.

Jos sinulla on pysyvä asumisoikeus tai pysyvä oleskelulupa

EU-siirtolaisohjelman hakuprosessi on erilainen, jos sinulla on pysyvä asumisoikeusasiakirja (residence document) tai oleskelu- tai maahantulolupa (indefinite leave to remain tai indefinite leave to enter).

Jos sinulla on ”britannialainen pysyvä asumisoikeusasiakirja”

Jos sinulla on britannialainen pysyvä asumisoikeusasiakirja, sinulla on yksi seuraavista:

 • todistus sinisessä asumisoikeusasiakirjat (residence documentation) -kirjasessa (tai vaaleanpunaisessa, jos olet Sveitsin kansalainen)
 • todistus passissasi
 • biometrinen asumisoikeuskortti, joka vahvistaa pysyvän asumisoikeuden (vain jos et ole EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen)

Asiakirjasi ei ole pysyvä asumisoikeusasiakirja, jos siihen on kirjoitettu ”registration certificate” (rekisteröintitodistus).

Jos olet EU- tai ETA-alueelta tai Sveitsistä, pysyvässä asumisoikeusasiakirjassasi on teksti, jossa lukee ”Document Certifying Permanent Residence” (Pysyvän asumisoikeuden todistava asiakirja).

Jos et ole EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen, biometrisessä asumisoikeuskortissasi lukee ”Permanent Residence Status” (Pystyvä asumisoikeus).

Euroopan talousalue (ETA) sisältää EU-maat sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan.

Mitä sinun täytyy tehdä

Jos haluat jäädä asumaan Britanniaan 30.6.2021 jälkeen, sinun täytyy joko:

 • hakea EU-siirtolaisohjelmaan – sinun ei tarvitse todistaa 5 vuotta jatkunutta yhtäjaksoista oleskelua
 • hakea kansalaisuutta ennen 30.6.2021 (tai 31.12.2020, jos Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta)

Jos sinulla pysyvä maahantulo- tai oleskelulupa

Pysyvä maahantulolupa (Indefinite Leave to Enter, ILE) ja oleskelulupa (Indefinite Leave to Remain, ILR) ovat maahanmuuttostatuksen tyyppejä.

Olet yleensä hakenut pysyvää maahantulo- tai oleskelulupaa.

Sinulla on leima passissa tai kirje Britannian Sisäasiainministeriöstä. Sinulla saattaa olla myös ”vinjetti” (tarra) tai biometrinen oleskelulupa.

Voit jatkaa asumista Britanniassa hakematta EU-siirtolaisohjelmaan, jos sinulla pysyvä oleskelulupa (ILR) Britanniassa. Jos kuitenkin päätät hakea (ja täytät kaikki muut ehdot), saat ”pysyvän oleskeluluvan EU-siirtolaisohjelman perusteella, eli vakiintuneen statuksen (settled status)”.

Tämä merkitsee, että sinun pitäisi pystyä viettämään enintään 5 peräkkäistä vuotta Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella menettämättä vakiintunutta statustasi (2 vuoden sijaan, jonka rajoittamaton saapumis- tai oleskelulupasi nyt antaa).

Jos olet Sveitsin kansalainen, sinä ja perheesi jäsenet voitte viettää enintään 4 peräkkäistä vuotta Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella menettämättä vakiintunutta statustanne.

Sinun ei tarvitse todistaa 5 vuotta jatkunutta yhtäjaksoista oleskelua.

Muutit Britanniaan, ennen kuin se liittyi EU:iin 1.1.1973

Sinulla voi olla pysyvä oleskelulupa (ILR) automaattisesti, jos olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen, joka on asunut Britanniassa ennen vuotta 1973. Muussa tapauksessa, jos haluat jäädä Britanniaan 30.6.2021 jälkeen, sinun on haettava EU-siirtolaisohjelmaan.

Jos sinulla ei ole ILR-lupaasi vahvistavaa asiakirjaa, voit joko:

Jos olet kotoisin Maltalta tai Kyprokselta, voit myös hakea Britannian kansalaisuutta Windrush-ohjelma.

Kumpaankin ohjelmaan hakemukset voidaan lähettää veloituksetta.

Jos teet hakemusta lapsesi puolesta

Voit hakea pysyvää tai väliaikaista oleskelulupaa lapsellesi, jos hän on alle 21-vuotias ja joko:

 • EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen
 • hän ei ole EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen, vaan sinä olet – tai puolisosi on

Euroopan talousalue (ETA) sisältää EU-maat sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan.

Lapsesi voi hakea myös omasta puolestaan.

Jos olet hakenut EU-siirtolaisohjelmaan

Voit “linkittää” lapsesi hakemuksen omaasi käyttämällä hakemuksesi lähettämisen yhteydessä saamaasi hakemusnumeroa.

Voit tehdä näin milloin tahansa sen jälkeen, kun olet hakenut - sinun ei tarvitse odottaa päätöstä.

Voit käyttää omaa sähköpostiosoitettasi hakemuksessasi, jos lapsellasi ei ole sähköpostiosoitetta.

Jos hakemuksesi hyväksytään, lapsesi saa saman oleskeluluvan kuin sinä.

Hakemus tulee tehdä erikseen jokaiselle lapselle, jonka puolesta haet.

Mitä todisteita tarvitset

Sinun on toimitettava todistus sukulaisuudestasi lapseesi hakemusta jättäessä.

Sinun ei tarvitse todistaa lapsesi oleskelua Britanniassa hänen hakemuksessaan. Britannian Sisäasianministeriö saattaa kuitenkin pyytää todistusta asuinpaikasta ennen päätöksentekoa

Jos et ole hakenut EU-siirtolaisohjelmaan

Jos olet kelpoinen ohjelmaan rekisteröitymiseksi, voi olla helpompi lähettää oma hakemuksesi ennen lapsesi hakemusta.

Muutoin sinun on todistettava 5 vuotta lapsesi yhtäjaksoisesti kestänyt asuminen Britanniassa voidaksesi saada vakiintuneen statuksen - tai lapsesi täytyy, jos hän hakee omasta puolestaan.

Jos hän ei ole asunut Britanniassa jatkuvasti 5 vuoden ajan, hänellä voi olla oikeus vakiintunutta edeltävään statukseen.

Jos et ole kelpoinen ohjelmaan rekisteröitymiseksi, mutta lapsesi on, esimerkiksi siksi, että hän asuu Britanniassa ja sinä et, voit kuitenkin hakea hänen puolestaan. Sinun on toimitettava todistus hänen Britanniassa asumisestaan.

Jos olet Irlannin kansalainen

Sinun ei tarvitse hakea vakiintunutta tai vakiintunutta edeltävää statusta, jos olet Irlannin kansalainen.

Jos olet Irlannin kansalainen eikä lapsesi ole Britannian kansalainen, hän on oikeutettu joko:

 • samaan statukseen, jonka sinä saat Britanniassa asumasi ajan perusteella
 • vakiintuneeseen statukseen (settled status) tai vakiintunutta edeltävään statukseen (pre-settled status) hänen asumisensa perusteella

Jos lopetat tai aloitat työskentelyn toisessa EU-maassa

Sinä ja perheenjäsenesi voitte saada vakiintuneen statuksen (settled status) alle 5 vuoden yhtäjaksoisella asumisella joissakin tilanteissa.

Jos sinun täytyy lopettaa työnteko

Jos olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen, saatat saada vakiintuneen statuksen (settled status) , jos olet lopettanut työnteon tai yksityisyrittäjyyden onnettomuuden tai sairauden takia (eli ”pysyvä työkyvyttömyys”).

Euroopan talousalue (ETA) sisältää EU-maat sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan.

Saatat saada vakiintuneen statuksen (settled status), jos joko:

 • olet asunut ennen tätä jatkuvasti Britanniassa 2 vuoden ajan
 • pysyvä työkyvyttömyys on ollut seurausta työtapaturmasta tai ammattitaudista, joka oikeuttaa sinut saamaan eläkettä Britannian virastoilta

Voit saada vakiintuneen statuksen (settled status) myös, jos olet naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Britannian kansalaisen kanssa.

Jos olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisen sukulainen sillä hetkellä, kun hän on lopettanut työnteon, saatat olla myös oikeutettu saamaan vakiintuneen statuksen (settled status).

Jos ikäsi oikeuttaa valtioneläkkeeseen tai jäät varhaiseläkkeelle

Jos olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen, saatat saada vakiintuneen statuksen (settled status) , jos ikäsi oikeuttaa valtioneläkkeeseen tai jäät varhaiseläkkeelle.

Jos olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisen sukulainen sillä hetkellä, kun hän on saavuttaa valtioneläkkeeseen oikeuttavan iän tai jää varhaiseläkkeelle, saatat olla myös oikeutettu saamaan vakiintuneen statuksen (settled status).

Jos ikäsi oikeuttaa Valtioneläkkeeseen

Jos olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen, saatat saada vakiintuneen statuksen, jos olet saavuttanut Valtioneläkkeeseen oikeuttava iän ja lisäksi joko:

 • olet työskennellyt tätä ennen jatkuvasti tai ollut yksityisyrittäjä 1 vuoden ajan ja asunut jatkuvasti Britanniassa 3 vuoden ajan
 • puolisosi tai rekisteröity kumppanisi on Britannian kansalainen

Jos jäät varhaiseläkkeelle

Jos olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen, saatat saada vakiintuneen statuksen (settled status), jos jäät varhaiseläkkeelle ja joko:

 • olet työskennellyt tätä ennen jatkuvasti (toisen palveluksessa) yhden (1) vuoden ja olet asunut jatkuvasti Britanniassa kolmen (3) vuoden ajan
 • puolisosi tai rekisteröity kumppanisi on Britannian kansalainen

Jos lopetat tai aloitat työskentelyn tai yrittäjyyden toisessa EU-maassa

Jos olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen, saatat saada vakiintuneen statuksen (settled status) , jos aloitat työn tai yrittäjyyden toisessa EU-maassa sekä:

 • olet asunut ja työskennellyt tai ollut yrittäjänä tätä ennen Britanniassa 3 vuotta
 • että palaat kotiisi Britanniaan yleensä kerran viikossa

Jos olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisen sukulainen sillä hetkellä, kun hän on aloittanut työnteon tai yrittäjyyden toisessa EU-maassa, saatat olla myös oikeutettu saamaan vakiintuneen statuksen (settled status).

Hakemisen jälkeen

Jos hakemuksesi hyväksytään, saat joko vakiintuneen tai vakiintunutta edeltävän statuksen. Lue oikeuksista, jotka saat kunkin oleskeluluvan yhteydessä.

Et saa fyysistä asiakirjaa, mikäli molemmat seuraavista pitävät paikkansa kohdallasi:

Voit edelleen todistaa oikeutesi Britanniassa 31.12.2020 mennessä passillasi tai kansallisella henkilöllisyystodistuksella (jos olet EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen) tai biometrisellä asumisoikeusasiakirjalla.

Tietojesi päivittäminen

Sinun täytyy pitää tietosi ajan tasalla, jos esimerkiksi saat uuden passin.

Kansalaisuuden hakeminen

Sisäasiainministeriöltä saamassasi statuksen vahvistavassa kirjeessä on linkki verkkopalveluun. Voit katsoa ja todistaa statuksesi tällä palvelulla.

Kirjettä ei voi käyttää statuksen todistamiseen.

Voit lukea lisätietoja statuksesi tarkastelemisesta ja todistamisesta.

Voit yhä todistaa Yhdistyneessä Kuningaskunnassa pätevät oikeutesi 31.12.2020 asti passillasi tai kansallisella henkilökortillasi (jos olet EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalainen) tai biometrisella oleskeluasiakirjallasi.

Jos olet maksanut hakemuksestasi

Jos olet maksanut EU-siirtolaisohjelmaan hakeutumisesta, saat hyvityksen.

Jos Britannian Sisäasianministeriö löytää hakemuksestasi virheen

Britannian Sisäasianministeriö ottaa sinuun yhteyttä ennen päätöksen tekoa, jotta voit korjata virheen.

He myös ilmoittavat, jos sinun on toimitettava lisää todisteita päätöksenteon tueksi.

Jos hakemuksesi hylätään

Voit ehkä hakea oikaisua päätökseen.

Et voi valittaa päätöksestä.

Voit hakea uudelleen milloin vain ennen 30.6.2021, tai ennen 31.12.2020, jos Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta.

Jos sinulla on jo päätöstä odottava maahanmuuttohakemus

Useimmissa tapauksissa päätöstä odottavaa maahanmuuttohakemusta ei käsitellä, jos haet EU-siirtolaisohjelmaan. Saat hyvityksen päätöstä odottavasta hakemuksestasi.

Ota yhteyttä UK Visas and Immigration (UKVI) -virastoon (Britannian viisumit ja maahanmuuttoasiat saadaksesi tietoa, mitä päätöstä odottavalle hakemuksellesi tapahtuu.

Tarkempaa tietoa on saatavilla osoitteesta.

Published 30 March 2019
Last updated 27 August 2019 + show all updates
 1. German language translation added.
 2. Translated guidance updated.
 3. Added translation
 4. Icelandic language added.
 5. Added translation