Návod

Registrace v EU Settlement Scheme (status usedlíka a předběžný status usedlíka): český překlad

Pokyny pro občany EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky, kteří se chtějí zaregistrovat v EU Settlement Scheme.

Přehled

Pokud jste občanem EU, EHP a Švýcarska a chcete nadále žít ve Spojeném království po 30. červnu 2021, budete se moci vy a vaše rodina zaregistrovat v EU Settlement Scheme. Pokud bude vaše žádost o registraci vyřízena kladně, získáte buď status usedlíka nebo předběžný status usedlíka.

EHP zahrnuje země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Budete moci zůstat ve Spojeném království i bez registrace - např. pokud jste občanem Irska nebo máte neomezené povolení k pobytu.

Přihlaste se k odběru aktualizací e-mailem o registraci.

Kdy se můžete zaregistrovat

Registrace v EU Settlement Scheme je nyní otevřena. Můžete se nyní zaregistrovat pokud splňujete předepsaná kritéria.

Poslední termín registrace je 30. června 2021.

To, jaký status obdržíte, může záležet na tom, kdy se zaregistrujete.

Pokud Velká Británie vystoupí z EU bez dohody

Abyste se mohli zaregistrovat, musíte žít ve Velké Británii v době před jejím vystoupením z EU. Zaregistrovat se můžete nejpozději do 31. prosince 2020.

Poplatky

Registrace je bezplatná.

Pokud jste zaplatili poplatek za registraci v EU Settlement Scheme, budou vám peníze vráceny.

Pro koho je registrace určena

Kromě několika výjimek se musí zaregistrovat každý, kdo:

To znamená, že se musíte zaregistrovat i když:

Kdo další se může zaregistrovat

Můžete se zaregistrovat pokud nejste občanem EU, EEA nebo Švýcarska, ale:

 • máte člena rodiny s občanstvím v EU, EEA nebo Švýcarsku žijícího ve Spojeném království (odloučili jste se nebo zemřel)
 • jste rodinný příbuzný britského občana a žili jste společně mimo území Velké Británie v jedné ze zemí EHP
 • jste rodinný příbuzný britského občana, který má také občanství EU, EHP nebo Švýcarska a který žil na území Velké Británie jako občan EU, EHP nebo Švýcarska před získáním britského občanství
 • jste pečovatelem o občana EU, EEA nebo Švýcarska
 • jste potomkem občana státu EU, EHP nebo Švýcarska, který žil a pracoval ve Spojeném království nebo primárním pečovatelem o tohoto potomka

Přečtěte si průvodce jak se zaregistrovat když nejste občas EU, EEA nebo Švýcarska.

Kdo se nemusí registrovat

Registrovat se nemusíte, pokud máte:

Pokud jste občanem EU, EEA nebo Švýcarska a přistěhoval/a jste se do Spojeného království před vstupem do EU

Povinnost zaregistrovat se máte pouze tehdy, pokud nemáte neomezené povolení k pobytu(indefinite leave to remain). Pokud máte neomezené povolení k pobytu, většinou budete mít razítko v pase nebo dopis z Ministerstva vnitra, který to potvrzuje.

Pokud pracujete ve Spojeném království, ale nežijete tu (‘přeshraniční pracovník’)

Pokud jste ‘přeshraničním pracovníkem’ registrovat se do EUR Settlement Scheme nemusíte.

Přečtěte si průvodce pro přeshraniční pracovníky abyste zjistili:

 • pokud splňujete podmínky přeshraničního pracovníka
 • jaká budou vaše práva
 • co musí členové vaší rodiny udělat pro to, aby zůstali ve Spojeném království

Pokud nepodléháte imigrační kontrole

Nemůžete se zaregistrovat do EU Settlement Scheme. Pro to, abyste mohli dále žít ve Spojeném království nemusíte udělat nic, protože nepodléháte imigrační kontrole.

Bude vám sděleno zda nepodléháte imigrační kontrole, například protože jste:

 • zahraniční diplomat pracující ve Spojeném království
 • člen NATO

Pokud budete podléhat kontrole, například když změníte zaměstnání, obvykle se musíte zaregistrovat do 90 dní. Budete se moci zaregistrovat po termínu 30. červen 2021 pokud jste žili ve Spojeném království před 31. prosincem 2020.

Co dostanete

Práva a status občanů EU, EEA a Švýcarska žijících ve Spojeném království zůstane nezměněn do 30. června 2021, pokud Spojené království opustí EU s dohodou.

EHP zahrnuje země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Pokud bude vaše žádost o registraci v EU Settlement Scheme vyřízena kladně, budete moci nadále žít a pracovat ve Spojeném království po 30. červnu 2021.

Získáte buď:

 • status usedlíka
 • předběžný status usedlíka

Nebudete si moci vybrat, o který status žádáte. Status, který získáte, záleží na tom, jak dlouho žijete ve Spojeném království v době registrace. Vaše práva se budou lišit v závislosti na tom, který status získáte.

Status usedlíka

Status usedlíka většinou získáte, pokud:

 • začnete žít ve Velké Británii před 31. prosincem 2020 (nebo před termínem vystoupení Velké Británie z EU bez dohody)
 • žili jste ve Velké Británii nepřetržitě po dobu 5 let (tzv. nepřetržitý pobyt)

Pět let nepřetržitého pobytu znamená, že jste 5 let žili ve Velké Británii, na Normanských ostrovech nebo na Ostrově Man po dobu minimálně 6 měsíců v každém 12 měsíčním období.

Výjimky:

 • jedno období v trvání až 12 měsíců z důležitých důvodů (např. porod, vážná nemoc, studium, učňovství nebo zahraniční pracovní stáž)
 • povinná vojenská služba libovolné délky
 • čas, který jste strávili v zahraničí ve službách Koruny nebo člen rodiny někoho ve službách Koruny
 • čas, který jste strávili v zahraničí v ozbrojených silnách nebo člen rodiny někoho v ozbrojených silách

Pokud získáte status usedlíka, budete moci zůstat ve Spojeném království, jak dlouho budete chtít. Budete také moci požádat o britské občanství pokud splníte podmínky pro jeho získání.

Předběžný status usedlíka

Pokud v době registrace nemůžete prokázat 5 let nepřetržitého pobytu, většinou získáte předběžný status usedlíka. Musíte začít žít ve Velké Británii před 31. prosincem 2020 (nebo před termínem vystoupení Velké Británie z EU bez dohody)

Jakmile dosáhnete 5 let nepřetržitého pobytu, budete moci požádat o změnu na status usedlíka.

Pokud dosáhnete 5 let nepřetržitého pobytu před 30. prosincem 2020, můžete se zaregistrovat až po těchto 5 letech nepřetržitého pobytu. To znamená, že pokud bude vaše žádost o registraci vyřízena kladně, získáte status usedlíka, aniž byste nejdříve museli žádat o předběžný status usedlíka.

Od data, kdy získáte předběžný status usedlíka, budete moci zůstat ve Spojeném království dalších 5 let.

Vaše práva vyplývající ze statusu usedlíka a předběžného statusu usedlíka

Budete moci:

 • pracovat ve Spojeném království
 • využívat služeb státního zdravotnictví (NHS)
 • přihlásit se na školu nebo pokračovat ve studiu
 • mít přístup k veřejným financím, jako je podpora a důchody, pokud na ně máte nárok
 • cestovat mimo území Spojeného království a zpět

Pokud chcete trávit čas mimo území Velké Británie

Pokud máte status usedlíka, můžete strávit až 5 let v kuse mimo území Velké Británie, aniž byste přišli o svůj status.

Pokud jste švýcarským občanem, vy a vaši rodinní příbuzní můžete strávit až 4 roky v kuse mimo území Velké Británie, aniž byste přišli o svůj status.

Pokud máte předběžný status usedlíka, měli byste moci strávit až 2 roky v kuse mimo území Spojeného království, aniž byste přišli o svůj status. Abyste měli nárok na status usedlíka, budete muset prokázat nepřetržitý pobyt.

Pokud se vám po registraci narodí děti

Pokud získáte status usedlíka, všechny děti narozené ve Spojeném království v době, kdy zde žijete, se automaticky stanou britskými občany.

Pokud získáte předběžný status usedlíka, všechny děti narozené ve Spojeném království budou mít automaticky nárok na předběžný status usedlíka. Britské občanství získají pouze tehdy, pokud na něj mají nárok přes druhého rodiče.

Pokud chcete přivést rodinné příslušníky do Velké Británie

Vaši blízcí příbuzní za vámi mohou přijet do Velké Británie před 31. prosincem 2020 (respektive před 31. prosincem 2025, pokud jste občanem Švýcarska). Po příjezdu se budou muset zaregistrovat do EU Settlement Scheme

Rodinní příslušníci za vámi budou moci přijet i po 31. prosinci 2020. Bude to záležet na tom, odkud jste, kdy vznikl vztah s vaším rodinným příbuzným a zda Velká Británie vystoupí z EU s dohodou nebo bez dohody.

I kdybyste nemohli přivézt rodinného příslušníka v rámci EU Settlement Scheme, bude moci za vámi přijet jiným způsobem, např. na rodinné vízum.

Pokud Velká Británie vystoupí z EU s dohodou

Pokud jste občanem země EU, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska, budete moci přivést své rodinné příslušníky do Velké Británie po 31. prosinci 2020 v případě splnění obou následujících podmínek:

 • váš vztah s nimi začal před 31. prosincem 2020
 • váš vztah trvá i v době jejich registrace

Pokud jste švýcarským občanem, budete moci přivést své rodinné příslušníky do Velké Británie po 31. prosinci 2025 v případě splnění obou následujících podmínek:

 • váš vztah s nimi začal před 31. prosincem 2025
 • váš vztah trvá i v době jejich registrace

Pokud Velká Británie vystoupí z EU bez dohody

Pokud jste občanem EU, poslední termín, kdy za vámi mohou přijet nejbližší rodinní příbuzní do Velké Británie je 29. březen 2022. Budou za vámi moci přijet, pokud:

 • váš vztah s nimi začal před 31. prosincem 2020
 • váš vztah trvá i v době jejich registrace

Pokud jste občanem Islandu, Norska nebo Švýcarska, budete moci přivést své rodinné příslušníky po vystoupení Velké Británie z EU v případě splnění obou následujících podmínek:

 • váš vztah s nimi začal před vystoupením Velké Británie z EU
 • váš vztah trvá i v době jejich registrace

Co potřebujete, abyste se mohli zaregistrovat

Při registraci budete muset prokázat:

 • vaši totožnost
 • váš pobyt ve Spojeném království, pokud nemáte platné potvrzení o trvalém pobytu (permanent residence document) nebo platné neomezené povolení k pobytu nebo vstupu (indefinite leave to enter/remain) na území Spojeného království.

Doklad totožnosti

Potřebujete platný pas nebo občanský průkaz. Budete také muset poskytnout digitální fotografii obličeje.

Pokud nejste občanem EU, EHP nebo Švýcarska, můžete použít jeden z následujících:

Pokud nemáte ani jeden z těchto dokladů, budete moci za určitých podmínek použít jiný důkaz Pokud nemáte žádný průkaz totožnosti, obraťte se na EU Settlement Resolution Centre.

Při registraci můžete buď:

 • naskenovat doklad a nahrát svou fotografii pomocí aplikace „EU Exit: ID Document Check“ pro android
 • poslat doklad poštou a nahrát svou fotografii pomocí internetové aplikace (vyfotit se můžete sami)

Skenování dokladu

K naskenování dokladu lze použít pouze aplikaci „EU Exit: ID Document Check“ pro Android, pokud máte jeden z následujících:

 • platný pas EU, EHP nebo Švýcarska nebo občanský průkaz, pokud je biometrický
 • Biometrické povolení k pobytu vydané ve Velké Británii Jinak budete muset poslat své doklady poštou.

K ověření totožnosti můžete použít i androidový telefon někoho jiného. Popřípadě můžete navštívit některou z organizací, které vám doklad naskenují . Budete se muset objednat a služba může být zpoplatněna. Aplikace „ID Document Check“ bude dostupná pro iPhony koncem roku 2019.

Zaslání dokladu poštou

Doklady musíte zaslat poštou, pokud máte:

 • pas, který nebyl vydaný v zemi EU nebo EHP
 • biometrické povolení k pobytu
 • nebiometrický občanský průkaz

Pokud máte jiný průkaz totožnosti a nemůžete použít aplikaci „ID Document Check“, zašlete jej poštou.

Doklad dostanete zpět, jakmile bude naskenován. Můžete to být dříve, než obdržíte rozhodnutí.

Důkaz o nepřetržitém pobytu

Abyste měli nárok na status usedlíka, ve většině případů musíte žít ve Spojeném království, na Normanských ostrovech nebo na Ostrově Man nepřetržitě 5 let před podáním žádosti po dobu alespoň 6 měsíců v rámci kteréhokoli 12měsíčního období. Při registraci to budete muset prokázat.

Pokud zde nežijete 5 let v kuse, můžete mít ještě nárok na předběžný status usedlíka.

Můžete použít číslo národního pojištění (NIN – National Insurance Number), které umožní automatickou kontrolu délky vašeho pobytu na základě záznamů o daních nebo určitých dávkách.

Pokud bude kontrola úspěšná, nebudete muset poskytnout žádné dokumenty na důkaz pobytu. Dokumenty budete muset poskytnout v případě, že jste zde 5 let v kuse, ale neexistuje dostatek dat, které to potvrzují. Ministerstvo vnitra vám okamžitě po registraci sdělí, zda budete muset poskytnout nějaké dokumenty. Doporučujeme odeslat fotografie a naskenované doklady spíše přes internetovou aplikaci než poštou.

Přečtěte si jaké dokumenty můžete poskytnout Ministerstvu vnitra pokud budete požádáni o více dokladů.

Pokud jste byli odsouzeni za trestný čin

Pokud jste starší 18 let, Ministerstvo vnitra prověří, zda jste nespáchali závažné nebo opakované trestné činy a zda nepředstavujete bezpečnostní hrozbu.

Budete požádáni, abyste uvedli svá odsouzení uvedená v trestním rejstříku ve Velké Británie nebo v zahraničí.

Nemusíte uvést následující:

 • odsouzení, která nemusí být zveřejněna (tzv. „zahlazená odsouzení“)
 • Výstrahy
 • alternativní opatření k trestnímu stíhání, např. pokuta za rychlost

Bude také zkontrolována trestní databáze Velké Británie.

Nárok na status usedlíka nebo předběžný status usedlíka budete mít i v případě menších přestupků.

Status usedlíka nebo předběžný status usedlíka můžete získat, i když jste byli trestáni za jiné delikty. Každý případ se bude posuzovat individuálně.

Pokud jste byli ve vězení, budete k nároku na status usedlíka většinou potřebovat 5 let nepřetržitého pobytu ode dne propuštění.

Pokud nejste občanem EU, EHP nebo Švýcarska

Většinou budete muset předložit důkaz o vašem vztahu k rodinnému příslušníkovi z EU, EEA nebo Švýcarska.

EHP zahrnuje země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Registrace v EU Settlement Scheme

Registrace je otevřena – už nyní se můžete zaregistrovat, pokud jste k tomu oprávněni.

Můžete se také rozhodnout zaregistrovat později v závislosti na vaší životní situaci.

Poslední termín registrace bude 30. červen 2021, respektive 31. prosinec 2020 v případě, že Velká Británie vystoupí z EU bez dohody.

K registraci můžete použít jakékoli zařízení, např. laptop, androidové zařízení nebo iPhone. Před registrací si zjistěte, co budete potřebovat.

Ministerstvo vnitra na základě vámi poskytnutých osobních informací rozhodne, zda vaši žádost schválí. Přečtěte si, jak Ministerstvo vnitra bude zpracovávat vaše osobní údaje.

Pokračování v registraci

Pokud jste již registraci začali, můžete v ní pokračovat.

Kdo tuto službu nemůže použít

Internetovou službu registrace do EU Settlement Scheme nemůžete použít, pokud nejste občanem EU, EHP nebo Švýcarska a registrujete se jako:

 • rodinný příbuzný britského občana, s kterým jste žil/a ve Švýcarsku nebo v zemi EU nebo EHP kromě Velké Británie
 • rodinný příbuzný britského občana, který má také občanství země EU, EHP nebo Švýcarska a který žil ve Velké Británii jako občan EU, EHP nebo Švýcarska před získáním britského občanství
 • hlavní pečovatel občana Velké Británie, EU, EHP nebo Švýcarska
 • díte občana EU, EHP nebo Švýcarska, který kdysi žil a pracoval ve Velké Británii, a pokračujete ve vzdělávání – nebo jste hlavním pečovatelem tohoto dítěte

Pokud nevíte, jak se zaregistrovat, zavolejte na EU Settlement Resolution Centre. Než vám zašlou formulář žádosti, položí vám nejdříve několik otázek po telefonu.

Poplatky

Registrace v EU Settlement Scheme je bezplatná.

Pokud jste zaplatili poplatek za registraci v EU Settlement Scheme, budou vám peníze vráceny.

Kde najdete pomoc s registrací

S registrací přes telefon nebo online si můžete nechat poradit. Telefonní číslo je jiné, pokud jste úředníkem místní samosprávy nebo jiné organizace, která pomáhá druhým s registrací.

Pokud jste na území Spojeného království

Telefon: 0300 123 7379

Od pondělí do pátku (mimo britských státních svátků), 8:00 až 20:00

V sobotu a neděli, 9:30 až 16:30

Telefonní poplatky zjistíte zde

Pokud jste mimo území Spojeného království

Telefon: +44 (0)203 080 0010

Od pondělí do pátku (mimo státních svátků), 8:00 až 20:00

V sobotu a neděli, 9:30 až 16:30

Pokud jste z organizace, která pomáhá druhým s registrací

Telefon: 0300 790 0566

Od pondělí do pátku (mimo státních svátků), 8:00 až 20:00

V sobotu a neděli, 9:30 až 16:30

Telefonní poplatky zjistíte zde

Pro online pomoc s registrací použijte kontaktní formulář pro EU Settlement Scheme pro online pomoc s registrací.

Pomoc s online registrací je dostupná také po telefonu nebo osobně pokud potřebujete asistenci při vyřizování věcí online.

Pokud nejste občanem EU, EHP nebo Švýcarska

Registrace je otevřena i pro ty, kteří nejsou občanem EU, EHP nebo Švýcarska, ale některý z vašich rodinných příslušníků je.

 • jste rodinný příslušník občana EU, EEA nebo Švýcarska
 • jste rodinný příslušník britského občana a žili jste společně mimo území Spojeného království ve státu EEA
 • jste rodinný přísluník britského občana, který má také občanství státu EU, EEA nebo Švýcarska a před získáním britského občanství žil ve Spojeném království jako občas státu EU, EEA nebo Švýcarska
 • pokud máte rodinného příslušníka s občanstvím státu EU, EEA nebo Švýcarska žijícího ve Spojeném království
 • jste primárním pečovatelem o občana EU, EEA nebo Švýcarska
 • jste potomkem občana státu EU, EEA nebo Švýcarska, který žil a pracoval ve Spojeném království nebo primárním pečovatelem o tohoto potomka

EHP zahrnuje země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Pokud jste rodinným příslušníkem občana EU, EEA nebo Švýcarska

Můžete se zaregistrovat, pokud jste v příbuzenském vztahu k občanovi EU, EHP nebo Švýcarska jako manžel/manželka, registrovaný partner/-ka nebo druh/družka.

Můžete se také zaregistrovat, pokud jste v příbuzenském vztahu k občanovi EU, EHP nebo Švýcarska, jejich manželovi/manželce, registrovanému partnerovi/ce nebo druhu/družce:

 • dítě, vnuk/vnučka nebo pravnuk/pravnučka mladší 21 let
 • nezaopatřené dítě starší 21 let
 • nezaopatřený rodič, prarodič nebo praprarodič
 • nezaopatřený rodinný příslušník

Váš rodinný příslušník - občan EU, EHP nebo Švýcarska – se bude muset ve většině případů zaregistrovat také.

Můžete se zaregistrovat, pokud jste rodinným příslušníkem irského občana, i když ten sám se registrovat nemusí.

Když jste oprávnění, protože jste rodinný příslušník občana EU, EEA nebo Švýcarska, můžete se zaregistrovat pomocí online služby.

Když je váš rodinný příslušník britský občan (‘Surinder Singh’ registrace)

Můžete být oprávnění když jste žili mimo Spojené království ve státě EU nebo EEA (nebo Švýcarsku) se svým rodinným příslušníkem a jste:

 • s ním ve svazku manželském nebo v registrovaném partnerství
 • mladší 21 let a jejich potomek nebo vnuk/vnučka
 • starší 21 let a jste jejich nezaopatřený potomek nebo vnuk/vnučka
 • jejich nezaopatřený rodič nebo prarodič

Země, v které jste společně žili, musela být vaším hlavním místem pobytu. Váš rodinný příbuzný také musel během pobytu v této zemi pracovat, studovat nebo být soběstačný.

Pokud máte nárok na registraci do EU Settlement Scheme podle této podmínky, nemůžete k tomu použít internetovou službu. Budete muset zavolat na EU Settlement Resolution Centre a zjistit, jak se zaregistrovat. Než vám zašlou formulář žádosti, položí vám nejdříve několik otázek po telefonu.

Pokud máte rodinného příslušníka s občanstvím státu EU, EEA nebo Švýcarska žijícího ve Spojeném království

Registrace je vám také otevřena, pokud jste měli rodinného příslušníka žijícího ve Spojeném království. Tomu se říká ‘zachované právo pobytu’.

Když jste oprávnění, protože máte zachované právo pobytu, můžete pro registraci použít online službu.

Když se vzděláváte ve Spojeném království

Můžete se zaregistrovat když se vzděláváte ve Spojeném království a platí jedno z následujícího:

 • jste potomkem občana EU, EEA nebo Švýcarska, který opustil Spojené království nebo zemřel
 • jeden z vašich rodičů je v manželském či partnerském vztahu s občanem EU, EEA nebo Švýcarska, který opustil Spojené království nebo zemřel
 • jeden z vašich rodičů byl v manželském či partnerském vztahu s občanem EU, EEA nebo Švýcarska, který opustil Spojené království nebo zemřel

Pokud se kvalifikujete některou z těchto okolností, váš rodič je také způsobilý za předpokladu, že o vás pečuje.

Když váš rodinný příslušník zemřel

Můžete se také zaregistroval pokud váš rodinný příslušník zemřel a vy jste žili nepřetržitě ve Spojeném království jako jejich rodinný příslušník po dobu nejméně jednoho roku před jeho smrtí.

Když jste byli dříve v manželství nebo partnerství

Můžete se také zaregistrovat, pokud jste byli v manželském nebo partnerském svazku s občanem EU, EEA nebo Švýcarska a váš svazek skončil rozvodem, zrušením nebo zánikem a v té době jste žili ve Spojeném království.

Musí být splněno jedno z následujícího:

 • manželský nebo partnerský svazek trval alespoň 3 roky a oba jste žili během této doby alespoň jeden rok ve Spojeném království
 • máte v péči potomka občana EU, EEA nebo Švýcarska
 • dostali jste ve Spojeném království potomka občana EU, EEA nebo Švýcarska – dítě musí být mladší než 18 let
 • máte právo žít ve Spojeném království, protože jste byli obětí domácího násilí v manželském nebo partnerském svazku

Když jste primárním pečovatelem o občana EU, EEA nebo Švýcarska

Registrace je vám také otevřena, pokud jste primárním pečovatelem o občana Británie, EU, EEA nebo Švýcarska žijícího ve Spojeném království. Každé nezaopatřené dítě, které máte, se může také registrovat.

Abyste byl pro někoho primárním pečovatelem, musíte být jak:

 • odpovědný za každodenní péči o něj, včetně rozhodování o jeho vzdělání, zdraví a finaních
 • rodinný příslušník nebo jejich zákonný zástupce

Tyto povinnosti můžete sdílet s jinou osobou.

Pokud máte nárok na registraci do EU Settlement Scheme podle této podmínky, nemůžete k tomu použít internetovou službu. Budete muset zavolat na EU Settlement Resolution Centre a zjistit, jak se zaregistrovat. Než vám zašlou formulář žádosti, položí vám nejdříve několik otázek po telefonu.

Když jste primárním pečovatelem o dospělého

Můžete se zaregistrovat pokud jste primárním pečovatelem o nezaopatřeného dospělého, který je britským občanem.

Pokud jste primárním pečovatelem o potomka

Můžete se zaregistrovat pokud jste primárním pečovatelem o britského potomka nebo dítě ze státu EU, EEA nebo Švýcarska, které je finančně nezávislé.

Můžete se zaregistrovat pokud jste primárním pečovatelem o dítě ze státu EU, EEA nebo Švýcarska, které:

 • se vzdělává ve Spojeném království
 • má rodiče občana EU, EEA nebo Švýcarska, který ve Spojeném království pracoval když tu dítě žilo
 • má rodiče občana EU, EEA nebo Švýcarska, který žil ve Spojeném království když se tu dítě vzdělávalo
 • má rodiče občana EU, EEA nebo Švýcarska, který přestal pracovat ve Spojeném království nebo ho opustil

Co potřebujete k registraci

Budete muset doložit doklad o vašem vztahu k rodinnému příslušníkovi s občanstvím v EU, EEA nebo Švýcarsku – například rodný list, oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství nebo britskou pobytovou kartu (residence card). Dokumenty můžete naskenovat a odeslat pomocí internetové aplikace (online formulář).

Pokud se zaregistrujete dřív než rodinný příslušník, budete také muset poskytnout doklad o jejich totožnosti a pobytu.

Doklady nemusíte poskytovat pokud máte platné ‘Potvrzení o trvalém pobytu ve Spojeném království(UK permanent residence document).

Když nemáte biometrickou pobytovou kartu, budete požádání o návštěvu UK Visa and Citizenship Application Services (UKVCAS) na tomto místě poskytnete své biometrické údaje (své otisky prstů a fotografii nebo fotografii pokud jste mladší 5 let) když se registrujete.

Kdy musíte doložit další důkazy.

V některých případech budete muset doložit ty samé dokumenty jako při registraci k pobytové kartě.

Podívejte se, jaké dokumenty byste měli doložit při registraci k pobytové kartě když:

Kdy se zaregistrovat

Registrace v EU Settlement Scheme je nyní otevřena. Konečný termín registrace je 30. června 2021, kromě několika případů.

Rozhodnutí pravděpodobně dostanete rychleji, pokud se zaregistrujete současně s vaším rodinným příslušníkem, anebo následně po něm. Váš rodinný příslušník dostane při podání žádosti registrační číslo žádosti.. Pomocí tohoto čísla můžete vaši žádost o registraci vzájemně propojit s žádostmi ostatním rodinných příslušníků, všechny takto propojené žádosti pak budou posuzovány společně.

Když jste primárním pečovatelem o britského občana

Můžete se registrovat od 1. května 2019.

Pokud jste rodinným přísluišníkem občana EU, EHP nebo Švýcarska, který zemřel

Můžete mít nárok na status usedlíka dříve než po 5 letech pobytu ve Spojeném království.

Váš rodinný příslušník musel v době svého úmrtí pracovat nebo podnikat jako OSVČ ve Spojeném království, na Normanských ostrovech (Guernsey a Jersey) nebo na Ostrově Man (Isle of Man). Také jste s ním museli žít těsně před jeho smrtí a buď:

 • žil ve Spojeném království, na Normanských ostrovech nebo na Ostrově Man alespoň 2 roky nepřetržitě před svou smrtí; nebo
 • jeho smrt byla zapříčiněna pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Pokud jste v zahraničí a jste rodinný příslušník občana EU, EHP nebo Švýcarska žijícího ve Spojeném království

Když opustí Spojené království EU s dohodou a pokud nebudete žít ve Spojeném království před 31. prosincem 2020, budete moci požádat o možnost sloučení s vaším rodinným přísluiníkem po tomto datu, pokud budou splněny všechny následující podmínky:

 • váš rodinný příslušník má buď status usedlíka nebo předběžný status usedlíka
 • váš vztah začal před 31. prosincem 2020
 • zůstáváte v blízkém příbuzenském vztahu, jako je manžel/ka, registrovaný partner/ka, druh/družka, nezaopatřené dítě nebo vnuk/vnučka nebo nezaopatřený rodič nebo prarodič

Pokud Velká Británie vystoupí z EU bez dohody, poslední termín, kdy můžete přijet za rodinným příbuzným do Velké Británie je 29. březen 2022.

Pokud máte trvalý pobyt nebo neomezené povolení k pobytu nebo vstupu

Proces registrace v EU Settlement Scheme se liší, pokud máte doklad o trvalém pobytu (permanent residence document) nebo neomezené povolení k pobytu (indefinite leave to remain).

Pokud máte platné „potvrzení o trvalém pobytu ve Spojeném království“

Pokud máte platné „potvrzení o trvalém pobytu ve Spojeném království“, budete mít jedno z následujících:

 • povolení uvnitř modré knížečky s pobytovou dokumentací (nebo růžové v případě švýcarských občanů)
 • povolení v pase
 • biometrickou pobytovou kartu (biometric residence card) potvrzující trvalý pobyt (pouze pokud nejste občanem EU, EHP nebo Švýcarska)

Dokument není potvrzením o trvalém pobytu, pokud je na něm napsáno „registration certificate“ (osvědčení o registraci).

Pokud jste z EU, EHP nebo Švýcarska, budete mít v potvrzení o trvalém pobytu (permanent residence document) napsáno „Document Certifying Permanent Residence“ (potvrzení dosvědčující trvalý pobyt).

Pokud nejste občanem EU, EHP nebo Švýcarska, budete mít v biometrické pobytové kartě uvedeno „Permanent Residence Status“ (status trvalého pobytu).

EHP zahrnuje země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Co musíte udělat

Abyste mohli nadále žít ve Spojeném království po 30. červnu 2021, musíte buď:

 • zaregistrovat se v EU Settlement Scheme – nebudete muset prokázat 5 let nepřetržitého pobytu
 • požádat si o britské občanství před 30. červnem 2021 (nebo 31. prosincem 2020 když opustí Spojené království EU bez dohody)

Pokud máte neomezené povolení k pobytu nebo vstupu (indefinite leave to remain / enter) na území Spojeného království

Neomezené povolení k pobytu (Indefinite leave to remain – ILR) je typ imigračního statusu.

Většinou jste si museli požádat o neomezené povolení k pobytu (indefinite leave to remain).

Většinou budete mít razítko v pase nebo dopis z Ministerstva vnitra. Můžete mít také nálepku nebo biometrické povolení k pobytu.

Pokud máte neomezené povolení k pobytu nebo vstupu na území Spojeného království, můžete nadále žít ve Spojeném království a nemusíte se registrovat v EU Settlement Scheme. Pokud se ovšem rozhodnete zaregistrovat se (a splňujete všechny další podmínky), dostanete neomezené povolení k pobytu v rámci EU Settlement Scheme, neboli tzv. status usedlíka.

To znamená, že budete moci strávit až 5 let v kuse mimo území Velké Británie, aniž byste přišli o svůj status (místo 2 let s neomezeným povolením ke vstupu nebo pobytu, které máte garantovány nyní).

Pokud jste občanem Švýcarska, vy a vaši rodinní příbuzní mohou strávit až 4 roky v kuse mimo území Velké Británie, aniž byste přišli o svůj status.

Nebudete muset dokazovat, že zde žijete po dobu 5 let.

Pokud jste se přistěhovali do Spojeného království před jeho vstupem do EU 1. ledna 1973

Můžete automaticky získat ILR pokud jste občanem EU, EEA nebo Švýcarska, který žil ve Spojeném království před rokem 1973. Jinak pokud chcete ve Spojeném království zůstat i po červnu 2021, budete se muset zaregistrovat v EU Settlement Scheme.

Pokud nemáte dokument potrvzující váš ILR status, můžete se:

Pokud jste z Malty nebo Kypru, můžete se registrovat k britskému občanství pomocí Windrush scheme.

Registrace je bezplatná.

Pokud žádáte pro své dítě

Můžete požádat o status usedlíka nebo předběžný status usedlíka pro své dítě mladší 21 let, za předpokladu, že:

 • je občanem EU, EEA nebo Švýcarska
 • není občanem EU, EEA nebo Švýcarska, ale vy – nebo váš manžel/ka nebo partner/ka jste

EHP zahrnuje země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Vaše dítě může zažádat také samo.

Když jste se registrovali k EU Settlement Scheme

Budete moci ‘spojit’ žádost vašeho dítěte s tou vaší za použití čísla, které jste dostali při své registraci.

To můžete udělat kdykoli po registraci – nemusíte čekat na rozhodnutí.

Můžete v registraci použít svou vlastní e-mailovou adresu, pokud vaše dítě nemá svou vlastní.

V případě úspěšné registrace získá vaše dítě stejný status jako máte vy.

Musíte to udělat pro každé dítě, které chcete registrovat.

Jaké doklady potřebujete

Při registraci budete muset prokázat vztah k vašemu dítěti.

K registraci nebudete muset poskytnout důkaz o pobytu vašeho dítěte ve Spojeném království. Ministerstvo vnitra od vás však může žádat důkaz o pobytu před rozhodnutím

Pokud jste se nezaregistrovali k EU Settlement Scheme

Pokud máte právo se zaregistrovat, bude možná lepší, když se registrujete dřív než vaše dítě.

Jinak byste museli poskytnout důkaz o 5 letech nepřetržitého pobytu vašeho dítěte ve Spojeném království, abyste měli nárok na status usedlíka - nebo se musí vaše dítě registrovat samo.

Pokud dítě nežilo ve Spojeném království nepřetržitě po dobu 5 let, možná bude mít dítě nárok na předběžný status usedlíka.

Pokud nemáte právo registrovat se, ale vaše dítě ano, například protože žije ve Spojeném království a vy ne, můžete se zaregistrovat. Při registraci to budete muset prokázat jeho pobyt ve Spojeném království.

Když jste občan Irska

Nemusíte žádat o status usedlíka nebo předběžný status usedlíka když jste občan Irska.

Pokud jste občanem Irska a vaše dítě není britským občanem, má právo na:

 • stejný status jaký byste mohli dostat, na základě délky vašeho pobytu ve Spojeném království
 • status usedlíka nebo předběžný status usedlíka na základě jeho pobytu

Pokud přestanete pracovat nebo začnete pracovat v jiné zemi EU

V určitých situacích můžete vy a vaši rodinní příbuzní získat status usedlíka i s méně než 5 lety pobytu.

Pokud musíte přestat pracovat

Pokud jste občan EU, EHP nebo Švýcarska, můžete získat status usedlíka, jestliže musíte ukončit práci nebo podnikání jako OSVČ kvůli úrazu nebo nemoci (tzv. „trvalá neschopnost“).

EHP zahrnuje země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Status usedlíka můžete také dostat, pokud buď:

 • jste žili ve Spojeném království po dobu 2 let těsně předtím; nebo
 • trvalá neschopnost byla zapříčiněna pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které vás opravňují k důchodu z britské instituce

Status usedlíka můžete rovněž získat, pokud jste v manželském svazku nebo registrovaném partnerství s britským občanem.

Pokud jste rodinný příslušník občana EU, EHP nebo Švýcarska v době, kdy tento přestal pracovat, můžete mít také nárok na status usedlíka.

Pokud dosáhnete penzijního věku nebo předčasně odejdete do důchodu

Pokud jste občan EU, EHP nebo Švýcarska, můžete získat status usedlíka, jestliže dosáhnete penzijního věku nebo předčasně odejdete do důchodu.

Pokud jste rodinný příslušník občana EU, EHP nebo Švýcarska v době, kdy tento dosáhne penzijního věku nebo předčasně odejde do důchodu, také můžete mít nárok na status usedlíka.

Pokud dosáhnete penzijního věku

Pokud jste občan EU, EHP nebo Švýcarska, můžete získat status usedlíka, jestliže jste přestali pracovat, když jste dosáhli penzijního věku a buď:

 • jste předtím nepřetržitě pracovali nebo jste podnikali jako OSVČ po dobu 1 roku a nepřetržitě jste žili ve Spojeném království po dobu 3 let; nebo
 • manžel/ka nebo registrovaný partner/ka je britským občanem

Pokud předčasně odejdete do důchodu

Pokud jste občan EU, EHP nebo Švýcarska, můžete získat status usedlíka, jestliže předčasně odejdete do důchodu a buď:

 • jste před tím nepřetržitě pracovali (pro někoho jiného než na sebe) po dobu 1 roku a žili ve Spojeném království nepřetržitě 3 roky
 • manžel/ka nebo registrovaný partner/ka je britským občanem

Pokud začnete pracovat nebo podnikat jako OSVČ (self-employed) v jiné zemi EU

Pokud jste občan EU, EHP nebo Švýcarska, můžete získat status usedlíka, jestliže začnete pracovat nebo podnikat jako OSVČ (self-employed) v jiné zemi EU a splníte obě podmínky:

 • předtím jste žili a pracovali nebo podnikali jako OSVČ ve Spojeném království po dobu 3 let
 • obvykle se vracíte domů do Spojeného království jednou týdně

Pokud jste rodinný příslušník občana EU, EHP nebo Švýcarska v době, kdy začnou pracovat nebo podnikat jako OSVČ (self-employed) v jiné zemi EU, také můžete mít nárok na status usedlíka.

Po registraci

Pokud bude vaše žádost o registraci vyřízena kladně, získáte buď status usedlíka, nebo předběžný status usedlíka. Jaká práva získáte pro každý status, najdete na.

Zobrazení a prokázání statusu

Pokud bude vaše registrace úspěšná, Ministerstvo vnitra vám zašle e-mailem odkaz na internetovou službu, která vám umožní zobrazit a prokázat váš status.

Tištěný dokument obdržíte pouze v případě splnění obou následujících podmínek:

Více informací o tom, jak zobrazit a prokázat svůj status, si můžete přečíst zde status.

Svá práva ve Velké Británii můžete do 31. prosince 2020 prokázat pomocí pasu nebo občanského průkazu (pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska) nebo pomocí biometrického povolení k pobytu.

Aktualizace údajů

Máte povinnost své údaje pravidelně aktualizovat, např. pokud je vám vydán nový pas.

Žádost o občanství

O občanství můžete obvykle požádat 12 měsíců po získání statusu usedlíka.

Pokud jste za registraci zaplatili

Pokud jste zaplatili poplatek za registraci v EU Settlement Scheme, budou vám peníze vráceny.

Pokud Ministerstvo vnitra zjistí chybu ve vaší žádosti o registraci

Ministerstvo vnitra vás bude kontaktovat před vydáním rozhodnutí o vaší žádosti o registraci, abyste mohli chybu opravit.

Také vám sdělí, zda budou od vás budou potřebovat další doklady k rozhodnutí.

Pokud je vaše žádost o registraci zamítnuta

Můžete požádat o správní přezkoumání rozhodnutí.

V současné době se proti rozhodnutí nelze odvolat.

Až do 30. června 2021 můžete kdykoli požádat o registraci znovu nebo do 31. prosince 2020 když opustí Spojené království EU bez dohody.

Pokud máte podanou imigrační žádost, která ještě není vyřízena

Pokud se zaregistrujete v EU Settlement Scheme, ve většině případů nebude vaše nevyřízená imigrační žádost dále posuzována. Poplatky za nevyřízenou žádost vám budou vráceny.

Obraťte se na UK Visas and Immigration (UKVI) kde vám poradí, jaký to bude mít vliv na vaši nevyřízenou imigrační žádost.

Podrobnější informace zde.

Published 30 March 2019
Last updated 27 August 2019 + show all updates
 1. German language translation added.
 2. Translated guidance updated.
 3. Added translation
 4. Icelandic language added.
 5. Added translation