Návod

Podejte žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme) (status usedlíka (settled status) a předběžný status usedlíka (pre-settled status)): čeština

Tento překlad odráží hlavní pokyny EU systému osídlení (EU Settlement Scheme) zveřejněné v únoru 2021.

Přečtěte si anglickou verzi těchto pokynů, kde naleznete nejaktuálnější verzi dokumentu.

Přehled

Pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska, můžete vy a vaše rodina podat žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme) a nadále žít ve Spojeném království i po 30. červnu 2021. Můžete také podat žádost, pokud jste rodinným příslušníkem oprávněné osoby Severního Irska.

Pokud bude vaše žádost vyřízena úspěšně, získáte buď status usedlíka (settled status) nebo předběžný status usedlíka (pre-settled status).

Do EHP patří země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Možná budete moci zůstat ve Spojeném království bez podání žádosti - například pokud jste irským občanem nebo již máte neomezené povolení k pobytu (indefinite leave to remain).

Zaregistrujte se k odběru emailových aktualizací o systému.

Kdy můžete žádost podat

EU systém osídlení (EU Settlement Scheme) je otevřen. Můžete podat žádost nyní, pokud splňujete kritéria.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 30. června 2021. Obvyklou situací je, že jste museli začít žít ve Spojeném království do 31. prosince 2020.

Lhůty se v některých situacích liší, například pokud:

Jaký status získáte , to může záviset na tom, kdy podáte žádost.

Poplatky

Přihlášení do systému je zdarma.

Kdo by měl žádost podat

S výjimkou několika případů je třeba podat žádost, pokud:

 • jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska
 • nejste občanem EU, EHP nebo Švýcarska, ale je jím váš rodinný příslušník (nebo je jím oprávněná osoba Severního Irska)

Do EHP patří země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

To znamená, že musíte podat žádost, i když:

Pokud máte děti, musíte za ně podat žádost samostatně.

Pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska a máte člena rodiny, který je oprávněnou osobou Severního Irska, budete si moci vybrat, jakým způsobem žádost podáte.

Kdo další může žádost podat

Můžete požádat o připojení ke svému rodinnému příslušníkovi z EU, EHP nebo Švýcarska, pokud začal žít ve Spojením království do 31. prosince 2020.

Můžete také žádost podat, pokud nejste občanem EU, EHP nebo Švýcarska, ale:

 • měli jste dříve člena rodiny z EU, EHP nebo Švýcarska žijícího ve Spojeném království (ale rozešli jste se, zemřel, nebo se rodinný vztah rozpadl)
 • jste rodinným příslušníkem britského občana a žili jste společně mimo Spojené království v zemi EHP
 • jste rodinným příslušníkem britského občana, který má také občanství EU, EHP nebo Švýcarska a který ve Spojeném království žil jako občan EU, EHP nebo Švýcarska před získáním britského občanství
 • máte člena rodiny, který je oprávněnou osobou Severního Irska
 • jste hlavním pečovatelem občana Británie, EU, EHP nebo Švýcarska
 • jste dítě občana EU, EHP nebo Švýcarska, který dříve ve Spojeném království žili a pracovali, nebo primární pečovatel dítěte

Kdo žádat nemusí

Nemusíte žádat, pokud máte:

Pokud máte britské občanství, žádost podat nemůžete.

Pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska a přestěhovali jste se do Spojeného království před jeho vstupem do EU

Musíte podat žádost pouze pokud nemáte neomezené povolení k pobytu (indefinite leave to remain).

Pokud máte neomezené povolení k pobytu (indefinite leave to remain), budete mít obvykle v pasu razítko nebo dopis od ministerstva vnitra (Home Office), který to sděluje.

Pokud pracujete ve Velké Británii, ale nežijete zde (‘pohraniční pracovník‘ (frontier worker))

Nemusíte podat žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme), pokud jste ‘pohraniční pracovník’ (frontier worker) nebo máte povolení pohraničního pracovníka (Frontier worker).

Vaši blízcí členové rodiny mohou mít nárok na podání žádosti do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme). Přečtěte si pokyny pro to, co musí rodinní příslušníci pohraničních pracovníků (frontier worker) udělat, aby zůstali ve Spojeném království.

Pokud jste od imigrační kontroly osvobozeni

Nemůžete podat žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme). Pokud jste od imigrační kontroly osvobozeni, nemusíte dělat nic, abyste mohli ve Spojeném Království dál žít.

Pokud jste osvobozeni od imigrační kontroly, bylo vám to sděleno, například proto, že jste:

 • zahraniční diplomat vyslaný do Spojeného království
 • člen NATO

Členové vaší rodiny mohou být také od imigrační kontroly osvobozeni. Pokud tomu tak není, mohou mít nárok podat žádat do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme).

Pokud vy a vaši rodinní příslušníci přestanete být osvobozeni, například pokud změníte zaměstnání, budete se obvykle muset přihlásit do systému do 90 dnů. Pokud přestanete být osvobozeni po 30. červnu 2021 a pokud jste do 31. prosince 2020 ve Spojeném Království žili, budete moci podat žádost po termínu 30. června 2021.

Co získáte

Práva a status občanů EU, EHP a Švýcarska žijících ve Spojeném království do 31. prosince 2020 zůstanou stejná do 30. června 2021.

Do EHP patří země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Pokud se úspěšně přihlásíte do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme), budete moci nadále žít a pracovat ve Spojeném Království po 30. červnu 2021.

Dostanete buď:

 • status usedlíka (settled status)
 • předběžný status usedlíka (pre-settled status)

Nebudete vyzváni, abyste si vybrali, o který se ucházíte. Jaký status získáte, to závisí na tom, jak dlouho jste ve Spojeném Království při podání žádosti žili. Vaše práva se budou lišit v závislosti na tom, jaký status získáte a kdy jste ve Spojeném Království začali žít.

Status usedlíka (Settled status)

Obvykle získáte status usedlíka (settled status), pokud jste žili ve Spojeném Království nepřetržitě po dobu 5 let (tzv. ‘nepřetržitý pobyt’ (continuous residence))

Pět let nepřetržitého pobytu (continuous residence) znamená, že jste byli ve Spojeném království, na Normanských ostrovech (Channel Islands) nebo na Isle of Man po dobu alespoň 6 měsíců v jakémkoli období 12 měsíců po dobu 5 let po sobě. Výjimkami jsou:

 • jedno období až 12 měsíců z důležitého důvodu (například porod, vážná nemoc, studium, odborná příprava nebo zahraniční pracovní místo)
 • povinná vojenská služba jakékoli délky
 • čas, který jste strávili v zahraničí jako korunní sluha (Crown servant) nebo jako rodinný příslušník korunního sluhy
 • čas, který jste strávili v zahraničí v ozbrojených silách nebo jako rodinný příslušník někoho z ozbrojených sil

Můžete být považováni za rezidenta ve Spojeném Království k 31. prosinci 2020 a můžete mít nárok na status usedlíka (settled status), pokud pro vás platí obojí následující:

 • v minulosti jste žili ve Spojeném Království nepřetržitě po dobu 5 let
 • od té doby jste Spojené království déle než 5 let po sobě neopustili

Ve Spojeném království můžete zůstat jak dlouho chcete, pokud získáte status usedlíka (settled status). Budete také moci požádat o britské občanství, pokud na to máte nárok.

Předběžný status usedlíka (pre-settled status)

Pokud jste nežili ve Spojeném království po dobu 5 let v kuse (tzv. ‘nepřetržitý pobyt’ (continuous residence)), ve většině případů vám bude udělen předběžný status usedlíka (pre-settled status). Začátek pobytu ve Spojeném království musí spadat před 31. prosinec 2020, ledaže žádáte jako stávající blízký rodinný příbuzný občana EU, EHP nebo Švýcarska, který zde začal žít před tímto datem. Od data, kdy vám byl udělen předběžný status usedlíka (pre-settled status), můžete zůstat na území Spojeného království po dobu dalších 5 let.

O změnu na status usedlíka (settled status) můžete požádat ihned, jakmile dosáhnete 5 let nepřetržitého pobytu (continuous residence). 5 let se začíná počítat od data, kdy jste poprvé vstoupili na území Spojeného království. Abyste mohli požádat, nemusíte mít předběžný status usedlíka (pre-settled status) po dobu 5 let.

Abyste mohli ve Spojeném království zůstat, musíte o status usedlíka (settled status) požádat ještě před vypršením předběžného statutu usedlíka (pre-settled status).

Pokud jste Spojené království opustili

Pravděpodobně budete moci získat předběžný status usedlíka (pre-settled status), pokud jste žili ve Spojeném Království před 31. prosincem, ale k tomuto datu jste zde nebyli. Nesměli jste opustit britské Normanské ostrovy (UK Channel Islands) nebo ostrov Isle of Man na déle než 6 měsíců v jakémkoli období 12 měsíců.

Můžete mít také nárok, pokud jste do 31. prosince 2020 ve Spojeném Království žili, ale ze Spojeného království jste odešli na dobu nepřesahující 12 měsíců, a to z důležitého důvodu (například porod, vážná nemoc, studium, odborná příprava nebo vyslání na práci do zámoří). Váš předchozí pobyt ve Spojeném Království se započítá do vaší způsobilosti pro předběžný status usedlíka (pre-settled status).

Vaše práva se statusem usedlíka (settled status) nebo předběžným statusem usedlíka (pre-settled status)

Budete moci:

 • pracovat ve Spojeném království
 • využívat NHS zdarma, pokud je to momentálně možné
 • zapsat se na vzdělání nebo studium ve Spojeném království
 • mít přístup k veřejným fondům, jako jsou dávky a důchody, pokud na ně máte nárok
 • cestovat do a ze Spojeného království

Budete mít různá práva, pokud získáte status usedlíka (settled status) nebo předběžný status usedlíka (pre-settled status) , protože jste podali žádost o připojení k rodinnému příslušníkovi z EU, EHP nebo Švýcarska a do Velké Británie jste dorazili po 31. prosinci 2020. Například nebudete moci přivést své vlastní členy rodiny v rámci EU systému osídlení (EU Settlement Scheme).

Pokud chcete trávit čas mimo Spojené království

Pokud máte status usedlíka (settled status), můžete strávit mimo Spojené království až 5 let po sobě, aniž byste váš status ztratili.

Pokud jste občanem Švýcarska, můžete vy a vaši rodinní příslušníci strávit mimo Spojené království až 4 roky po sobě, aniž byste ztratili váš status usedlíka (settled status).

Pokud máte předběžný status usedlíka (pre-settled status), můžete strávit mimo Spojené království až 2 roky po sobě, aniž byste ztratili váš status. Budete si muset zachovat váš nepřetržitý pobyt (continuous residence), pokud se chcete kvalifikovat pro status usedlíka (settled status).

Pokud máte po podání žádosti děti

Pokud získáte status usedlíka (settled status), všechny děti narozené ve Spojeném království, zatímco zde žijete, budou automaticky britskými občany.

Pokud získáte předběžný status usedlíka (pre-settled status), všechny děti narozené ve Spojeném království budou automaticky způsobilé pro předběžný status usedlíka (pre-settled status). Budou britským občanem, pouze pokud na to mají nárok prostřednictvím jejich druhého rodiče.

Pokud chcete přivést členy rodiny do Spojeného království

Pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska, mohou se k vám připojit vaši blízcí rodinní příslušníci, pokud platí všechny následující podmínky:

 • do 31. prosince 2020 jste ve Spojeném království pobývali
 • váš vztah s nimi začal před 31. prosincem 2020 (pokud se nejedná o dítě narozené nebo adoptované po tomto datu)
 • vztah stále existuje, když podají žádost, aby se k vám připojili

Pokud je váš rodinný příslušník z EU, EHP nebo Švýcarska, může podat žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme) ze zemí mimo Spojené království, pokud je držitelem platného pasu nebo občanského průkazu s biometrickým čipem.

Pokud váš rodinný příslušník není z EU, EHP nebo Švýcarska, může podat žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme) ze zemí mimo Spojené království. Musí být držitelem příslušného britského dokumentu, například:

 • pobytové karty (residence card)
 • trvalé pobytové karty (permanent residence card)
 • derivátní pobytové karty (derivative residence card)

V opačném případě bude muset požádat o rodinné povolení EU systému osídlení (EU Settlement Scheme) za účelem příjezdu do Spojeného království. Jakmile bude ve Spojeném království, může podat žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme).

Pokud se k vám váš rodinný příslušník připojí 1. dubna 2021 anebo později, musí podat žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme) do 3 měsíců od data příjezdu do Spojeného království. Pokud například dorazil 15. června 2021, musí podat žádost do 15. září 2021.

Pokud nemůžete přivést vašeho člena rodiny v rámci EU systému osídlení (EU Settlement Scheme), stále sem může přijít jiným způsobem, například na rodinné vízum.

Rodinní příslušníci švýcarských občanů

Pokud jste občanem Švýcarska, můžete do 31. prosince 2025 přivést do Spojeného království také vašeho manžela/manželku nebo registrovaného partnera, pokud platí obě následující podmínky:

 • váš vztah s ním/ní začal mezi 31. prosincem 2020 a 31. prosincem 2025
 • jste stále ve vztahu, když požádá o připojení se k vám

Co budete k podání žádosti potřebovat

Pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska a do 31. prosince 2020 jste začali žít ve Spojeném Království, budete potřebovat doklad o:

 • vaší totožnosti
 • vašem bydlišti ve Spojeném království, pokud nemáte platný doklad o trvalém pobytu (permanent residence document), nebo platné neomezené povolení k pobytu (indefinite leave to remain) ve Spojeném království nebo pro vstup do Spojeného království

Tento doklad budete muset znovu předložit, až budete žádat o změnu vašeho předběžného statusu usedlíka (pre-settled status) na status usedlíka (settled status).

Doklad totožnosti

Pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska, potřebujete platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz. Musíte také poskytnout digitální fotografii vašeho obličeje.

Pokud nejste občanem EU, EHP nebo Švýcarska, musíte poskytnout jeden z následujících dokladů:

Musíte také poskytnout digitální fotografii vašeho obličeje. Pokud ještě nemáte platnou biometrickou pobytovou kartu (residence card), budete také muset poskytnout vaše otisky prstů (u dětí do 5 let to není nutné).

Pokud žádný z těchto dokladů nemáte, v určitých situacích můžete použít jiné důkazy. Kontaktujte Centrum pro řešení problémů systému osídlení EU (EU Settlement Resolution Centre), pokud žádný z uvedených dokumentů nemáte.

Pokud žádáte pro vaše dítě , budete muset prokázat jeho totožnost. Možná budete muset prokázat jeho pobyt ve Spojeném království.

Když podáváte žádost, můžete použít jednu z následujících možností:

 • naskenujte dokument a nahrajte fotografii pomocí aplikace ‘EU Exit: ID Document Check’ app v telefonu se systémem Android nebo v iPhonu 7 nebo novějším
 • odešlete váš dokument poštou a nahrajte vaši fotografii pomocí online aplikace (můžete si ji pořídit sami)

Naskenujte váš dokument

Můžete použít aplikaci ‘EU Exit: ID Document Check’ app v:

 • telefonu se systémem Android
 • iPhonu 7 nebo novějším

Chcete-li skenovat dokumenty pomocí telefonu, budete potřebovat jeden z následujících dokladů:

 • platný cestovní pas nebo občanský průkaz EU, EHP nebo Švýcarska, pokud jsou biometrické
 • Spojeným královstvím vydaná biometrická pobytová karta (residence card)

K prokázání své totožnosti můžete použít telefon někoho jiného.

Zašlete váš dokument poštou

Váš dokument musíte zaslat poštou, pokud máte:

 • pas země mimo EU nebo mimo EHP
 • biometrické povolení k pobytu
 • nebiometrický průkaz totožnosti

Pokud nemůžete použít aplikaci ‘ID Document Check’, můžete poštou odeslat další typy dokumentů.

Pokud potřebujete vaše dokumenty zpět do určitého data, měli byste s podáním žádosti počkat. Pokud například jedete brzy na dovolenou, žádost podejte, až se vrátíte.

Důkaz o nepřetržitém pobytu (continuous residence)

Abyste měli nárok na status usedlíka (settled status), musíte obvykle žít ve Velké Británii, na Normanských ostrovech (the Channel Islands) nebo na ostrově Isle of Man po dobu nejméně 6 měsíců v jakémkoli 12měsíčním období po dobu 5 let po sobě. Toto musíte při podání žádosti prokázat.

Pokud zde nežijete 5 let po sobě, můžete mít stále nárok na předběžný status usedlíka (pre-settled status).

Pokud jste přijeli do Spojeného království před 31. prosincem 2020, můžete uvést vaše číslo národního pojištění (National Insurance number), které vám umožní automatickou kontrolu vašeho pobytu na základě záznamů o daních a určitých dávkách.

Pokud bude tato kontrola úspěšná, nebudete muset jako důkaz o pobytu poskytovat žádné dokumenty. Doklady budete muset poskytnout pouze v případě, že jste zde již 5 let po sobě, ale není dostatek údajů k potvrzení této skutečnosti.

Pokud je nutné poskytnout nějaké dokumenty, ministerstvo vnitra (Home Office) vám to sdělí ihned po podání žádosti. Raději než odesíláním poštou byste měli fotografie nebo naskenované dokumenty odeslat prostřednictvím online formuláře žádosti.

Přečtěte si, jaké dokumenty můžete poskytnout ministerstvu vnitra (Home Office), pokud budete požádáni o poskytnutí dalších důkazů.

Pokud jste byli odsouzeni za trestný čin

Je-li vám 18 let nebo více, ministerstvo vnitra (Home Office) zkontroluje, zda jste se nedopustili závažných nebo opakovaných trestných činů, a zda nepředstavujete bezpečnostní hrozbu.

Budete požádáni, abyste učinili prohlášení o odsouzeních, která se objeví ve vašem trestním rejstříku ve Spojeném království nebo v zahraničí.

V prohlášení nemusíte uvádět nic z následujícího:

 • odsouzení, která není třeba zveřejňovat („promlčená odsouzení“)
 • výstrahy („kauce“)
 • alternativy trestního stíhání, například pokuty za překročení rychlosti

Budete také zkontrolováni v britských databázích kriminality.

Budete i nadále mít nárok na status usedlíka (settled status) nebo předběžný status usedlíka (pre-settled status), pokud jste byli odsouzení pouze za méně závažný trestní čin.

Stále můžete získat status usedlíka (settled status) nebo předběžný status usedlíka (pre-settled status), i když máte další odsouzení. O tomto bude rozhodnuto případ od případu.

Pokud jste byli ve vězení, obvykle potřebujete 5letý nepřetržitý pobyt (continuous residence) ode dne, kdy jste byli propuštěni, abyste mohli být považováni za způsobilé pro status usedlíka (Settled status).

Pokud nejste z EU, EHP nebo Švýcarska

Obvykle budete muset dokázat váš vztah s vaším rodinným příslušníkem z EU, EHP nebo Švýcarska.

Pokud váš rodinný příslušník ještě nemá status usedlíka (settled status) nebo předběžný status usedlíka (pre-settled status), budete také muset předložit doklad o jeho totožnosti a státní příslušnosti, a o jeho pobytu ve Spojeném království.

Pokud podáváte žádost o připojení se k vašemu rodinnému příslušníkovi z EU, EHP nebo Švýcarska

Budete muset dokázat váš vztah s vaším rodinným příslušníkem z EU, EHP nebo Švýcarska.

Pokud váš rodinný příslušník ještě nemá status usedlíka (settled status) nebo předběžný status usedlíka (pre-settled status), budete také muset předložit doklad o jeho totožnosti a státní příslušnosti, a že žije ve Spojeném království (například bankovní výpisy).

Do EHP patří země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Podání žádosti pro vaše děti

Každé dítě musí mít svoji vlastní žádost. Žádost pro vaše dítě můžete podat vy, nebo může podat žádost samo za sebe.

Vaše dítě má nárok na status usedlíka (settled status) nebo předběžný status usedlíka (pre-settled status), pokud je mu méně než 21 let a:

 • je občanem EU, EHP nebo Švýcarska
 • není občanem EU, EHP nebo Švýcarska, ale vy jste - anebo jím je váš manžel/manželka nebo registrovaný partner

Do EHP patří země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Pokud se vaše dítě narodilo ve Spojeném království, ale není britským občanem, bude stále muset žádost podat. Můžete zkontrolovat, zda je britským občanem , pokud si nejste jisti.

Pokud jste podali žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme)

Když podáte žádost pro vaše dítě, můžete jeho žádost „propojit“ s vaší. To znamená, že pokud bude vaše vlastní žádost vyřízena úspěšně, vaše dítě získá stejný status jako vy.

Chcete-li to provést, vyberte možnost podání žádosti „s použitím pobytu vašich rodičů“ a potom zadejte číslo vaší žádosti.

Budete to muset udělat pro každé dítě, za které žádáte.

Pokud vaše dítě žádnou e-mailovou adresu nemá, můžete v žádosti použít svou vlastní e-mailovou adresu.

Můžete podat žádost pro své dítě kdykoli poté, co jste podali vlastní žádost - nemusíte čekat na rozhodnutí.

Jaký důkaz potřebujete

Až žádost podáte, budete potřebovat důkaz o vašem vztahu k dítěti.

Budete také muset prokázat totožnost vašeho dítěte.

Pokud vaše dítě začalo žít ve Spojeném království před 1. lednem 2021, budete muset předložit také důkaz o jeho pobytu.

Pokud jste nepodali žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme)

Pokud máte nárok na podání žádosti v tomto systému, podejte si nejprve svou vlastní žádost, abyste mohli propojit žádost svého dítěte s vaší.

Pokud na podání žádosti v tomto systému nárok nemáte, ale vaše dítě ho má, můžete pro ně stále žádost podat. Například pokud žije ve Spojeném království a vy ne.

Budete muset poskytnout důkaz následujících skutečností:

 • totožnost vašeho dítěte
 • pobyt vašeho dítěte ve Spojeném království
 • že vaše dítě splňuje podmínku 5letého nepřetržitého pobytu (continuous residence) ve Spojeném království

Pokud vaše dítě nesplňuje podmínku 5letého nepřetržitého pobytu (continuous residence)

Pokud vaše dítě nesplňuje podmínku 5letého nepřetržitého pobytu (continuous residence), když podává žádost, obvykle získá předběžný status usedlíka (pre-settled status).

Ve Spojeném království může zůstat dalších 5 let od data, kdy získalo předběžný status usedlíka (pre-settled status).

Můžete požádat o změnu na status usedlíka (settled status), jakmile dosáhne 5 let nepřetržitého pobytu (continuous residence). Musíte to udělat ještě předtím, než jeho předběžnému statusu usedlíka (pre-settled status) vyprší platnost – to bude 5 let po datu, kdy získalo předběžný status usedlíka (pre-settled status).

Pokud dosáhne 5letého nepřetržitého pobytu (continuous residence) do 30. června 2021, můžete si vybrat a počkat, než dosáhne 5letého nepřetržitého pobytu (continuous residence), před podáním žádosti . Pokud bude jeho žádost vyřízena úspěšně, obdrží status usedlíka (settled status), aniž by nejprve získalo předběžný status usedlíka (pre-settled status).

Pokud se vaše dítě narodilo nebo bylo adoptováno po 31. prosinci 2020

Vaše děti jsou způsobilé k podání žádosti do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme), pokud jste začali žít ve Spojeném království do 31. prosince 2020, i když jste sami žádost nepodali.

Pokud se vaše dítě narodilo nebo bylo adoptováno ve Spojeném království před 1. dubnem 2021, musíte za něho podat žádost do 30. června 2021.

Pokud se vaše dítě narodilo nebo bylo adoptováno ve Spojeném království 1. dubna 2021 nebo později, musíte podat žádost do 3 měsíců ode dne, kdy se narodilo nebo bylo adoptováno.

Pokud jste irským občanem

Nemusíte žádat o status usedlíka (settled status) nebo předběžný status usedlíka (pre-settled status), pokud jste irským občanem.

Pokud však jste irským občanem a vaše dítě není britským občanem, bude mít nárok buď na:

 • stejný status, jaký můžete získat, na základě toho, jak dlouho žijete ve Spojeném království
 • status usedlíka (settled status) nebo předběžný status usedlíka (pre-settled status), na základě jeho vlastního pobytu

Toto platí také v případě, že jste ze Severního Irska a máte irské, britské nebo dvojí britské a irské občanství, a vaše dítě nemá irské, britské nebo dvojí občanství.

Jak podat žádost

Podejte žádost online do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme).

Podejte žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme)

Žádost můžete vyplnit pomocí libovolného zařízení, například notebooku, zařízení se systémem Android nebo iPhonu.

Před vyplňováním žádosti zkontrolujte, co všechno budete potřebovat.

Podejte žádost

Žádost můžete podat nyní, pokud na to máte nárok. Termín pro podání žádosti je obvykle do 30. června 2021.

Můžete se také rozhodnout podat žádost později na základě konkrétních okolností.

Pokud dostanete předběžný status usedlíka (pre-settled status), musíte podat novou žádost, když budete žádat o změnu předběžného statutu usedlíka (pre-settled status) na status usedlíka (settled status).

Pokud podáváte žádost pro sebe a své děti, nejprve podejte svoji vlastní žádost.

Začněte hned

Ministerstvo vnitra (Home Office) použije vaše osobní údaje k rozhodnutí, zda vaší žádosti vyhoví. Přečtěte si, jak bude ministerstvo vnitra (Home Office) zpracovávat vaše osobní údaje.

Pokračujte ve své žádosti

Pokud jste již začali s vyplňováním žádosti, můžete ve vyplňování své žádosti pokračovat.

Kdo nemůže tuto službu využít

Online službu nemůžete k podání žádosti do systému použít, pokud žádost podáváte jako:

 • rodinný příslušník britského občana, se kterým jste žili ve Švýcarsku nebo v zemi EU nebo EHP
 • rodinný příslušník britského občana, který má rovněž občanství EU, EHP nebo Švýcarska, a který před získáním britského občanství žil ve Spojeném království jako občan EU, EHP nebo Švýcarska
 • primární pečovatel občana Británie, EU, EHP nebo Švýcarska
 • dítě občana EU, EHP nebo Švýcarska, který dříve žil a pracoval ve Spojeném království, a jste žákem nebo studentem účastnícím se vzdělávání - nebo jste primární pečovatel/pečovatelka dítěte

Kontaktujte Centrum pro řešení problémů systému osídlení EU (EU Settlement Resolution Centre) online, abyste zjistili, jak žádost podat.

Poplatky

Podání žádosti do systému je zdarma.

Pokud jste zaplatili poplatek při podání žádosti do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme), budou vám peníze vráceny.

Získejte pomoc

Kontaktujte Centrum pro řešení problémů systému osídlení EU (EU Settlement Resolution Centre) online.

Pomoc můžete získat také telefonicky.

Telefonní číslo se liší, pokud jste z místní rady nebo jiné organizace, která pomáhá ostatním při podávání žádostí.

Pokud jste ve Spojeném království

Telefon: 0300 123 7379

Pondělí až pátek (kromě státních svátků), od 8:00 do 20:00 hod. Sobota a neděle, od 9:30 do 16:30 hod.

Zjistěte více o poplatcích za volání

Pokud jste mimo Spojené království

Telefon: +44 (0)203 080 0010

Pondělí až pátek (kromě státních svátků), od 8:00 do 20:00 hod. Sobota a neděle, od 9:30 do 16:30 hod.

Zjistěte více o poplatcích za volání

Pokud jste z organizace, která s podáváním žádostí pomáhá ostatním

Telefon: 0300 790 0566

Pondělí až pátek (kromě státních svátků), od 8:00 do 20:00 hod. Sobota a neděle, od 9:30 do 16:30 hod.

Zjistěte více o poplatcích za volání

Můžete také získat podporu, pokud potřebujete pomoc při vyřizování věcí online.

Pokud se připojujete ke svému rodinnému příslušníkovi, který je občanem EU, EHP nebo Švýcarska

Můžete podat žádost o připojení k rodinnému příslušníkovi z EU, EHP nebo Švýcarska, pokud začal ve Spojeném království žít do 31. prosince 2020.

Obvykle bude muset podat žádost také váš rodinný příslušník z EU, EHP nebo Švýcarska.

Pokud jste z EU, EHP nebo Švýcarska, můžete podat žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme) ze zemí mimo Spojené království, pokud jste držiteli platného pasu nebo občanského průkazu s biometrickým čipem.

Pokud nejste z EU, EHP nebo Švýcarska, můžete podat žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme) ze zemí mimo Spojené království, pokud jste držitelem příslušného dokumentü ve Spojeném království, například:

 • pobytová karta (residence card)
 • permanentní pobytová karta (permanent residence card)
 • derivátní pobytová karta (derivative residence card)

V opačném případě budete muset zažádat o rodinné povolení EU systému osídlení (EU Settlement Scheme) , abyste mohli do Spojeného království přijet. Jakmile budete ve Spojeném království, můžete podat žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme).

Pokud přijedete do Spojeného království dne 1. dubna 2021 nebo později, musíte podat žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme) do 3 měsíců od data příjezdu do Spojeného království.

Do EHP patří země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Pokud jste rodinným příslušníkem irského občana, žádost můžete podat, i když on to udělat nemusí.

Váš rodinný vztah

Můžete podat žádost, pokud jste ve vztahu s občanem EU, EHP nebo Švýcarska jako jeho manžel/manželka, registrovaný partner nebo nesezdaný partner. Vztah musel být zahájen do 31. prosince 2020 a musí stále existovat.

Můžete také podat žádost, pokud jste příbuzným občana EU, EHP nebo Švýcarska, jeho manžela/manželky nebo jeho registrovaného partnera, pokud jste jeho/její:

 • dítě, vnouče nebo pravnouče do věku 21 let
 • vyživované dítě ve věku nad 21 let

Můžete také podat žádost jako závislý rodič, prarodič, praprarodič nebo příbuzný, pokud máte platný dokument prokazující váš vztah.

Můžete také podat žádost, pokud:

 • jste rodinným příslušníkem britského občana a žili jste společně mimo Spojené království v zemi EHP
 • jste rodinným příslušníkem britského občana, který má také občanství EU, EHP nebo Švýcarska, a který ve Spojeném království žil jako občan/občanka EU, EHP nebo Švýcarska před získáním britského občanství
 • měli jste dříve člena rodiny z EU, EHP nebo Švýcarska žijícího ve Spojeném království
 • jste rodinným příslušníkem oprávněné osoby Severního Irska
 • jste hlavním pečovatelem občana Británie, EU, EHP nebo Švýcarska
 • jste dítě občana EU, EHP nebo Švýcarska, který dříve ve Spojeném království žil a pracoval, nebo primárním pečovatelem dítěte

Pokud jste rodinným příslušníkem oprávněné osoby Severního Irska

Můžete podat žádost, pokud jste rodinným příslušníkem oprávněné osoby Severního Irska, i když ona to udělat nemusí.

Postupujte stejným způsobem jako rodinní příslušníci občanů EU, EHP nebo Švýcarska.

Pokud je váš rodinný příslušník britským občanem (‘Surinder Singh’ žádosti (‘Surinder Singh’ applications))

Můžete mít nárok, pokud jste s vaším rodinným příslušníkem žili mimo Spojené království v zemi EU nebo EHP (nebo ve Švýcarsku).

Museli jste s nimi žít v zemi EU nebo EHP (nebo ve Švýcarsku) před 1. lednem 2021 a být:

 • jejich manžel/manželka, registrovaný partner nebo nesezdaný partner
 • ve věku do 21 let a být jejich dítětem nebo vnoučetem
 • ve věku 21 let nebo starší a být jejich nezaopatřeným dítětem nebo vnoučetem
 • jejich závislý rodič nebo prarodič
 • jiný závislý příbuzný

V zemi, ve které jste spolu žili, jste museli mít své trvalé bydliště. Váš britský člen rodiny musel také v zemi pracovat, studovat nebo být soběstačný.

Pokud se takto kvalifikujete do systému, online službu k podání žádosti použít nemůžete.

Kontaktujte Centrum pro řešení problémů systému osídlení EU (EU Settlement Resolution Centre) online, abyste zjistili, jak žádost podat.

Pokud jste dříve měli člena rodiny z EU, EHP nebo Švýcarska ve Spojeném království

Pravděpodobně budete moci žádost podat, pokud jste dříve měli člena rodiny, který žil ve Spojeném království do 31. prosince 2020. Toto se nazývá „zachované právo pobytu“.

Pokud máte nárok, protože vám zůstala práva pobytu, můžete žádost podat pomocí online služby.

Pokud jste žákem nebo studentem účastnícím se vzdělávání ve Spojeném království

Žádost můžete podat, pokud jste žákem nebo studentem účastnícím se vzdělávání, měli jste bydliště ve Spojeném království před 31. prosincem 2020 a platí jedna z následujících možností:

 • jste dítětem občana EU, EHP nebo Švýcarska, který opustil Spojené království nebo zemřel
 • jeden z vašich rodičů je manžel/manželka nebo registrovaný partner občana EU, EHP nebo Švýcarska, který opustil Spojené království nebo zemřel
 • jeden z vašich rodičů byl dříve manželem/manželkou nebo registrovaným partnerem občana EU, EHP nebo Švýcarska, který opustil Spojené království nebo zemřel

Pokud se kvalifikujete na základě kterékoli z těchto okolností, je způsobilý také váš rodič, za předpokladu, že vás má v opatrovnictví.

Pokud člen vaší rodiny zemřel

Můžete také podat žádost, pokud váš rodinný příslušník zemřel a vy jste žili nepřetržitě ve Spojeném království jako jeho rodinný příslušník alespoň jeden rok bezprostředně před jeho smrtí.

Pokud jste vy anebo člen vaší rodiny byli dříve v manželském vztahu nebo v registrovaném partnerství

Můžete podat žádost, pokud vaše manželství nebo registrované partnerství s občanem EU, EHP nebo Švýcarska skončilo rozvodem, anulováním nebo zrušením, a žili jste ve Spojeném království, když skončilo.

Musí také platit jedna z následujících možností:

 • manželství nebo registrované partnerství trvalo nejméně 3 roky a oba jste během této doby žili ve Spojeném království alespoň jeden rok
 • máte v opatrovnictví dítě občana EU, EHP nebo Švýcarska
 • ve Spojeném království vám bylo poskytnuto právo na přístup k dítěti občana EU, EHP nebo Švýcarska - dítě musí být mladší 18 let
 • vy nebo jiný člen rodiny jste byli obětí domácího násilí v manželství nebo v registrovaném partnerství

Můžete také podat žádost, pokud člen rodiny byl v platném manželství nebo registrovaném partnerství, a vy jste žili ve Spojeném království, když skončilo. Musíte být jeho:

 • dítě, vnouče nebo pravnouče ve věku do 21 let
 • vyživované dítě ve věku nad 21 let
 • závislý rodič, prarodič a nebo praprarodič
 • jiný závislý příbuzný

Pokud jste obětí domácího týrání nebo násilí

Můžete podat žádost, pokud se váš rodinný vztah s občanem EU, EHP nebo Švýcarska trvale rozpadl z důvodu domácího týrání nebo násilí.

Můžete podat žádost, pokud jste nebo jste byli jeho:

 • manžel, manželka nebo registrovaný partner
 • dlouhodobý partner
 • dítě, vnouče nebo pravnouče ve věku do 21 let
 • vyživované dítě ve věku nad 21 let
 • závislý rodič, prarodič nebo praprarodič
 • jiný závislý příbuzný

Pokud jste „primárním pečovatelem“ občana Británie, EU, EHP nebo Švýcarska

Pravděpodobně budete moci žádost podat, pokud jste primárním pečovatelem občana Spojeného království, EU, EHP nebo Švýcarska, který do 31. prosince 2020 žil ve Spojeném království. Podat žádost mohou také jakékoliv nezaopatřené děti, které máte.

Abyste byli primárním pečovatelem nějaké osoby, musí platit obě následující podmínky:

 • musíte být zodpovědní za každodenní péči o ní, včetně rozhodování o jejím vzdělání, zdraví a financích
 • musíte být její rodinný příslušník nebo její zákonný zástupce

Tyto odpovědnosti můžete sdílet s někým jiným.

Pokud se takto kvalifikujete do systému, online službu k podání žádosti použít nemůžete.

Kontaktujte Centrum pro řešení problémů systému osídlení EU (EU Settlement Resolution Centre) online, abyste zjistili, jak žádost podat.

Pokud jste primárním pečovatelem dospělé osoby

Můžete podat žádost, pokud jste primárním pečovatelem závislé dospělé osoby, která je britským občanem, a do 31. prosince 2020 jste trvale pobývali ve Spojeném království.

Pokud jste primárním pečovatelem dítěte

Můžete podat žádost, pokud jste primárním pečovatelem britského dítěte nebo dítěte z EU, EHP nebo Švýcarska, které je finančně nezávislé, a do 31. prosince 2020 jste trvale pobývali ve Spojeném království.

Můžete také podat žádost, pokud jste primárním pečovatelem dítěte z EU, EHP nebo Švýcarska, které:

 • je žákem nebo studentem účastnícím se vzdělávání ve Spojeném království
 • má rodiče z EU, EHP nebo Švýcarska, kteří ve Spojeném království pracovali, když dítě ve Spojeném království žilo
 • má rodiče z EU, EHP nebo Švýcarska, kteří ve Spojeném království žili, když dítě bylo žákem nebo studentem účastnícím se vzdělávání
 • má rodiče z EU, EHP nebo Švýcarska, kteří ve Spojeném království přestali pracovat, nebo Spojené království opustili

Co budete k podání žádosti potřebovat

Musíte poskytnout důkaz vašeho vztahu k vašemu rodinnému příslušníkovi, který je občanem EU, EHP nebo Švýcarska - například rodný list, oddací list nebo osvědčení o registrovaném partnerství, nebo pobytovou kartu (residence card). Takový dokument můžete obvykle naskenovat a odeslat prostřednictvím formuláře online žádosti.

Pokud žádost podáte před vaším rodinným příslušníkem, budete muset předložit také důkaz o jeho totožnosti a pobytu.

Musíte také poskytnout ověřený anglický překlad všech dokumentů, které nejsou v angličtině.

Pokud jste ze země mimo EU, EHP nebo Švýcarska a nemáte biometrickou pobytovou kartu (residence card), budete požádáni, abyste si domluvili schůzku na kontaktním místě UK Visa and Citizenship Application Services (UKVCAS), kde vám na požádání poskytnou vaše biometrické informace (otisky prstů a fotografie, nebo pro děti do 5 let pouze fotografie).

Když potřebujete poskytnout více důkazů

V některých případech budete muset předložit stejné doklady, jaké byste měli předložit při podávání žádosti o pobytovou kartu (residence card).

Zkontrolujte, které dokumenty byste museli předložit při žádosti o pobytovou kartu (residence card), pokud:

Kdy žádost podat

Systém je nyní otevřen. Lhůta pro podání žádosti je obvykle do 30. června 2021, s výjimkou několika případů.

Rozhodnutí pravděpodobně získáte rychleji, pokud žádost podáte ve stejnou dobu nebo poté, co podá žádost váš rodinný příslušník.

Vašemu rodinnému příslušníkovi bude při podání žádosti přiděleno číslo žádosti. Pomocí toho čísla můžete „propojit“ svoji žádost s jeho žádostí, aby byly vaše žádosti posuzovány společně.

Pokud jste rodinným příslušníkem občana Švýcarska

Ke svému manželovi / své manželce nebo registrovanému partnerovi ve Spojeném království se můžete také připojit do 31. prosince 2025, pokud platí obě následující podmínky:

 • váš vztah s nimi začal mezi 31. prosincem 2020 a 31. prosincem 2025
 • jste stále ve vztahu, když žádáte o připojení

Pokud jste rodinným příslušníkem občana EU, EHP nebo Švýcarska, který zemřel

Možná budete mít nárok na status usedlíka (Settled status) ještě dříve, než budete žít ve Spojeném království po dobu 5 let.

Váš rodinný příslušník musel v době své smrti ve Spojeném království pracovat nebo být samostatně výdělečně činný. Musel pobývat ve Spojeném království do 31. prosince 2020. Museli jste s ním také žít až do jeho smrti a musí platit jedna z následujících podmínek:

 • před svou smrtí žil nepřetržitě ve Spojeném království, na Normanských ostrovech (the Channel Islands) nebo na ostrově Isle of Man po dobu nejméně 2 let
 • jeho smrt byla důsledkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Pokud jste v zahraničí a jste rodinným příslušníkem občana EU, EHP nebo Švýcarska žijícího ve Spojeném království

Pokud jste do 31. prosince 2020 ve Velké Británii nežili, budete stále moci podat žádost, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

 • váš rodinný příslušník žil ve Spojeném království do 31. prosince 2020
 • váš vztah začal do 31. prosince 2020 (pokud nejste dítětem narozeným nebo adoptovaným po tomto datu)
 • pokud v době podání žádosti zůstáváte blízkým rodinným příslušníkem, například manželem/manželkou, registrovaným partnerem, nesezdaným partnerem, nezaopatřeným dítětem nebo vnoučetem, nebo závislým rodičem nebo prarodičem

Pokud je váš rodinný příslušník britským občanem (‘Surinder Singh’ žádosti (‘Surinder Singh’ applications))

Lhůta pro návrat do Spojeného království závisí na vašem vztahu s rodinným příslušníkem.

Musíte se vrátit a podat žádost do 29. března 2022, pokud jste:

 • jeho manžel/manželka, registrovaný partner nebo nesezdaný partner, a váš vztah začal před 1. únorem 2020
 • ve věku do 21 let a jste jeho dítětem nebo vnoučetem
 • ve věku 21 let nebo starší a jste jeho nezaopatřeným dítětem nebo vnoučetem
 • jeho závislý rodič nebo prarodič

Musíte se vrátit do 31. prosince 2020 a podat žádost do 30. června 2021, pokud jste:

 • jeho manžel/manželka, registrovaný partner nebo nesezdaný partner, a váš vztah začal 1. února 2020 nebo později
 • jiný závislý příbuzný

Pokud jste manžel/manželka nebo registrovaný partner, může podat žádost také vaše nezaopatřené dítě, vnouče, rodič nebo prarodič. Musí se vrátit a podat žádost do stejného data jako vy.

Pokud jste rodinným příslušníkem oprávněné osoby Severního Irska

Můžete žádost podat, pokud máte člena rodiny, který je oprávněnou osobou Severního Irska, bez ohledu na to, zda jste nebo nejste občanem EU, EHP nebo Švýcarska.

Aby byla osoba Severního Irska způsobilá, musí:

 • být britským, irským nebo dvojím britským a irským občanem
 • se narodit v Severním Irsku
 • v době narození mít alespoň jednoho rodiče, který měl britské, irské nebo dvojí občanství (nebo být bez jakéhokoli omezení doby pobytu)
 • žít ve Spojeném království do 31. prosince 2020

Pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska

Můžete si vybrat, zda podáte žádost buď jako:

Pokud nejste občanem EU, EHP nebo Švýcarska

Můžete žádost podat pomocí online služby.

Pokud máte trvalý pobyt nebo neomezené povolení k pobytu (indefinite leave to remain)

Proces podávání žádosti do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme) se liší, pokud máte doklad o trvalém pobytu (permanent residence document) nebo neomezené povolení ke vstupu nebo pobytu (indefinite leave to enter or remain).

Pokud máte platný ‘britský doklad o trvalém pobytu (permanent residence document) ‘

Pokud máte platný britský doklad o trvalém pobytu (permanent residence document), budete mít jeden z následujících dokladů:

 • certifikát uvnitř vaší modré knížky „Dokumentace k pobytu“ (nebo růžové, pokud jste občanem Švýcarska)
 • certifikát uvnitř vašeho pasu
 • biometrickou pobytovou kartu (residence card) potvrzující trvalý pobyt (pouze pokud nejste občanem EU, EHP nebo Švýcarska)

Váš dokument není doklad o trvalém pobytu (permanent residence document) , pokud je na něm napsáno ‘registrační certifikát’ (registration certificate).

Pokud jste z EU, EHP nebo Švýcarska, váš doklad o trvalém pobytu (permanent residence document) bude obsahovat text „Dokument potvrzující trvalý pobyt“ (Document Certifying Permanent Residence)

Pokud nejste občanem EU, EHP nebo Švýcarska, vaše biometrická pobytová karta (residence card) bude obsahovat text „Status trvalého pobytu“ (Permanent Residence Status).

Do EHP patří země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Co musíte udělat

Chcete-li ve Spojeném království žít po 30. červnu 2021, musíte provést jednu z následujících akcí:

 • podejte žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme) - nebudete muset prokazovat, že máte 5 let nepřetržitého pobytu (continuous residence)
 • podejte žádost o státní občanství před datem 30. června 2021

Pokud máte neomezené povolení ke vstupu nebo pobytu (indefinite leave to enter or remain)

Neomezené povolení ke vstupu nebo pobytu (indefinite leave to enter or remain) (ILR) jsou typy imigračního statusu.

Obvykle jste podali žádost o neomezené povolení ke vstupu nebo pobytu (indefinite leave to enter or remain). Budete mít razítko v pasu nebo dopis od ministerstva vnitra (Home Office). Můžete mít také „vinětu“ (štítek) nebo biometrické povolení k pobytu.

Ve Spojeném království můžete i nadále žít bez podání žádosti do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme), pokud máte neomezené povolení ke vstupu nebo pobytu (indefinite leave to enter or remain) ve Spojeném království. Pokud se však rozhodnete žádost podat (a splníte všechny ostatní podmínky), získáte ‘neomezené povolení k pobytu (indefinite leave to remain) v rámci EU systému osídlení (EU Settlement Scheme)’- tzv. status usedlíka (settled status).

Toto znamená, že byste mohli strávit až 5 let po sobě mimo Spojené království, aniž byste ztratili status usedlíka (místo 2 let s neomezeným povolením ke vstupu nebo pobytu (indefinite leave to enter or remain), které máte nyní).

Pokud jste občanem Švýcarska, můžete vy a vaši rodinní příslušníci strávit až 4 roky po sobě mimo Spojené království, aniž byste přišli o váš status usedlíka (settled status).

Nebudete muset prokazovat, že máte 5letý nepřetržitý pobyt (continuous residence).

Pokud jste se přestěhovali do Spojeného království před jeho vstupem do EU 1. ledna 1973

Možná jste dostali ILR automaticky, pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska, který žil ve Spojeném království před rokem 1973. Pokud tomu tak bylo, nebudete muset podat žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme), abyste mohli ve Spojeném království zůstat od června 2021.

Pokud nemáte dokument potvrzující váš status ILR, můžete provést jednu z následujících akcí:

Pokud jste z Malty nebo Kypru, můžete také požádat o britské občanství prostřednictvím systému schéma Windrush (Windrush Scheme).

Žádosti pro oba systémy jsou zdarma.

Pokud přestanete pracovat nebo začnete pracovat v zemi EU

Vy a vaši rodinní příslušníci můžete získat status usedlíka (settled status) s kratším než 5letým nepřetržitým pobytem (continuous residence) v určitých situacích.

Pokud musíte přestat pracovat

Pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska, můžete získat status usedlíka (settled status), pokud musíte přestat pracovat nebo být samostatně výdělečně činní z důvodu úrazu nebo nemoci (tzv. „trvalá pracovní neschopnost“).

Do EHP patří země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Pravděpodobně budete moci získat status usedlíka (settled status), pokud platí jedna z následujících podmínek:

 • 2 roky bezprostředně předtím jste ve Spojeném království nepřetržitě žili
 • trvalá pracovní neschopnost byla důsledkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, která vás opravňuje k důchodu od instituce ve Spojeném království

Možná budete moci také získat status usedlíka (settled status), pokud jste manžel/manželka nebo registrovaný partner britského občana.

Pokud jste rodinným příslušníkem občana EU, EHP nebo Švýcarska v době, kdy přestal pracovat, můžete mít nárok na status usedlíka (settled status).

Pokud dosáhnete věku státního důchodu (State Pension age) nebo odejdete do důchodu předčasného

Pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska, můžete získat status usedlíka (settled status), pokud dosáhnete věku státního důchodu (State Pension age) nebo odejdete do důchodu předčasného.

Pokud jste rodinným příslušníkem občana EU, EHP nebo Švýcarska v době, kdy dosáhl věku státního důchodu (State Pension age) nebo odejde do důchodu předčasného, můžete mít také nárok na status usedlíka (settled status).

Pokud dosáhnete věku státního důchodu (State Pension age)

Pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska, můžete získat status usedlíka (settled status), pokud jste přestali pracovat, když jste dosáhli věku státního důchodu (State Pension age) a splňujete jednu z následujících podmínek:

 • nepřetržitě jste pracovali anebo jste byli samostatně výdělečně činní 1 rok předtím, a žili jste nepřetržitě ve Spojeném království po dobu 3 let
 • váš manžel / vaše manželka nebo registrovaný partner je britským občanem

Pokud odejdete do předčasného důchodu

Pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska, můžete získat status usedlíka (settled status), pokud odejdete do předčasného důchodu a splňujete jednu z následujících podmínek:

 • nepřetržitě jste pracovali (pro někoho jiného než pro sebe) po dobu 1 roku předtím, a žili jste nepřetržitě ve Spojeném království po dobu 3 let
 • váš manžel / vaše manželka nebo registrovaný partner je britským občanem

Pokud zahájíte práci nebo samostatnou výdělečnou činnost v zemi EU

Pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska, můžete získat status usedlíka (settled status), pokud zahájíte práci nebo samostatnou výdělečnou činnost v zemi EU a splňujete obě následující podmínky:

 • žili a pracovali jste nebo byli samostatně výdělečně činní ve Spojeném království nepřetržitě po dobu 3 let předtím
 • obvykle se vracíte domů do Spojeného království jednou týdně

Pokud jste rodinným příslušníkem občana EU, EHP nebo Švýcarska v době zahájení práce nebo samostatné výdělečné činnosti v zemi EU, můžete mít nárok na status usedlíka (settled status)

Poté, co jste podali žádost

Pokud bude vaše žádost vyřízena úspěšně, bude vám e-mailem zaslán dopis s potvrzením vašeho statusu usedlíka (settled status) nebo předběžného statusu usedlíka (pre-settled status) .

Přečtěte si, jaká práva získáte v jednotlivých statusech.

Samotný dopis nemůžete použít k prokázání vašeho statusu

Zobrazení a prokázání vašeho statusu

Můžete váš status zobrazit anebo prokázat někomu jinému online. Fyzický dokument obvykle nedostanete.

Pokud jste ze země mimo EU, EHP nebo Švýcarsko

Fyzický dokument získáte, pokud ještě nemáte biometrickou pobytovou kartu (residence card).

Dokument, který získáte v rámci EU systému osídlení (EU Settlement Scheme), prokazuje vaše práva pouze ve Spojeném království.

Chcete-li doprovázet nebo se připojit k vašemu rodinnému příslušníkovi z EU, EHP nebo Švýcarska v EU, EHP nebo Švýcarsku, budete stále muset provést jednu z následujících akcí:

Vaše práva ve Spojeném království můžete do 30. června 2021 stále prokázat pasem nebo občanským průkazem (pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska), nebo vaším biometrickým dokladem o trvalém pobytu (Residence document).

Aktualizace vašich údajů

Musíte aktualizovat vaše údaje, například pokud získáte nový pas.

Podání žádosti o občanství

Obvykle budete moci podat žádost o občanství 12 měsíců poté, co jste získali status usedlíka (settled status).

Pokud ministerstvo vnitra (Home Office) zjistí ve vaší žádosti chybu

Před rozhodnutím o vaší žádosti vás ministerstvo vnitra (Home Office) kontaktuje, abyste mohli chybu opravit.

Před rozhodnutím vám také sdělí, zda není potřeba, abyste poskytli další důkazy.

Pokud je vaše žádost vyřízena neúspěšně

Můžete žádost znovu podat kdykoli do 30. června 2021, pokud si myslíte, že by rozhodnutí mělo být jiné, například pokud jste získali předběžný status usedlíka (pre-settled status), ale očekávali jste, že získáte status usedlíka (settled status).

Neplatí se za to žádný poplatek.

Pokud chcete, můžete předložit nové informace nebo důkazy.

Podejte žádost o správní administrativní kontrolu

Pravděpodobně budete moci podat žádost o správní administrativní kontrolu vaší žádosti, pokud si myslíte, že došlo k chybě. Stojí to 80 £ a výsledek obvykle získáte do 28 dnů.

Pokud dojde ke změně původního rozhodnutí kvůli chybě, vaše peníze dostanete zpět.

V rámci administrativní správní kontroly můžete předložit nové důkazy, ale pokud se rozhodnutí změní kvůli novým důkazům, vaše peníze zpět nedostanete.

Odvolejte se proti rozhodnutí

Můžete se také odvolat k nezávislému soudu. Odvolat se můžete pouze u žádostí podaných po 23:00 hodině dne 31. ledna 2020.

Pokud již máte nevyřízenou imigrační žádost

Ve většině případů nebude vaše nevyřízená imigrační žádost zohledněna, pokud podáte žádost do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme). Za nevyřízenou žádost vám budou vráceny peníze.

Kontaktujte UK Visas and Immigration (UKVI), abyste zjistili, jaký bude mít nová žádost vliv na vaši nevyřízenou imigrační žádost.

K dispozici jsou podrobnější pokyny.

Změna z předběžného statutu usedlíka (pre-settled status) na status usedlíka (settled status)

Pokud máte předběžný status usedlíka (pre-settled status), můžete na území Spojeného království zůstat po dobu dalších 5 let od data, kdy vám byl status přidělen.

Abyste mohli ve Spojeném království zůstat, musíte se znovu přihlásit do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme) před vypršením předběžného statutu usedlíka (pre-settled status).

Kdy podat žádost

O změnu na status usedlíka (settled status) můžete požádat ihned, jakmile na to budete mít nárok. Obvykle je to po 5 letech tzv. ‘nepřetržitého pobytu’ (continuous residence) na území Spojeného království, Normanských ostrovů a Ostrava Man.

5 let se začíná počítat od data, kdy jste poprvé vstoupili na území Spojeného království. Abyste mohli požádat, nemusíte mít předběžný status usedlíka (pre-settled status) po dobu 5 let.

Na status usedlíka (settled status) nemusíte získat nárok, pokud jste během těchto 5 let strávili více než 6 měsíců v rámci 12měsíčního období mimo území Spojeného království.

Příklad

Do Spojeného království jste přijeli 2. března 2018 a předběžný status usedlíka (pre-settled status) jste získali 15. ledna 2020. Na status usedlíka (settled status) získáte nárok 2. března 2023 po 5 letech pobytu ve Spojeném království.

Nejpozději můžete o status usedlíka (settled status) požádat 14. ledna 2025, těsně před vypršením vašeho předběžného statutu usedlíka (pre-settled status).

Zjistěte si bližší informace o nepřetržitém pobytu (continuous residence) a o tom, zda máte nárok na status usedlíka (settled status).

Pokud nemáte nárok na status usedlíka (settled status)

Pokud nemáte nárok na status usedlíka (settled status) kvůli tomu, že jste strávili více než 6 měsíců v rámci 12měsíčního období mimo území Spojeného království, možná budete moci opět získat předběžný status usedlíka (pre-settled status).

Musíte splnit obě následující kritéria:

 • doba strávená mimo území Spojeného království byla před 31. prosincem 2020
 • do Spojeného království jste se vrátili nejpozději 31. prosince 2020

Ve většině případu musí být žádosti podány do 30. června 2021. Jiné podmínky platí, pokud žádáte jako blízký rodinný příbuzný občana EU, EHP nebo Švýcarska.

Pokud nebudete moci opakovaně získat předběžný status usedlíka (pre-settled status) a stávající status vám brzy vyprší, požádejte o vízum pro pobyt na území Spojeného království.

Co budete potřebovat

Můžete použít stejné doklady, které jste použili, když jste se přihlašovali do EU systému osídlení (EU Settlement Scheme) poprvé.

Podívejte se, co budete potřebovat k prokázání totožnosti a pobytu..

Pokud jste předběžný status usedlíka (pre-settled status) získali na základě vztahu k rodinnému příslušníkovi z EU, EHP nebo Švýcarska, budete potřebovat důkaz o vašem vztahu k rodinnému příslušníkovi z EU, EHP a Švýcarska.

Žádost o změnu statutu

Podání žádosti je bezplatné.

Začněte.

Po podání žádosti

V případě úspěšné žádosti dostanete e-mail s potvrzením statutu.

Pokud získáte status usedlíka (settled status)

Můžete zůstat na území Spojeného království, jak dlouho chcete. Ve většině případů budete moci požádat o občanství za 12 měsíců po udělení statutu usedlíka (settled status).

Pokud opakovaně získáte předběžný status usedlíka (pre-settled status)

Můžete zůstat na území Spojeného království po dobu dalších 5 let od data uvedeného na dopisu s rozhodnutím od ministerstva vnitra (Home Office).

O status usedlíka (settled status) můžete požádat po 5 letech tzv. ‘nepřetržitého pobytu’ (continuous residence) na území Spojeného království, Normanských ostrovů a Ostrova Man.

Zjistěte, co dělat, když si myslíte, že jste měli dostat jiné rozhodnutí.

Published 30 March 2019
Last updated 20 April 2021 + show all updates
 1. Updated the title of this guidance to match the English version.

 2. Updated to add Czech and Finnish translations.

 3. Updated to add Icelandic, Portuguese and Welsh translations.

 4. Updated to add Romanian and Lithuanian translations.

 5. Updated to add Bulgarian, Croatian, Danish, Dutch, Estonian, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Irish, Latvian, Maltese, Norwegian, Polish, Slovene, Slovak, Spanish and Swedish language translations.

 6. Added note to users that the translated documents are currently being updated.

 7. German language translation added.

 8. Translated guidance updated.

 9. Added translation

 10. Icelandic language added.

 11. Added translation