Насоки

Кандидатствайте по Схемата за уседналост на граждани на ЕС (статут на уседналост и временен статут на уседналост): български

Указания за гражданите на ЕС, ЕИЗ и Швейцария и членовете на техните семейства, кандидатстващи по Схемата за уседналост на граждани на ЕС.

Обща информация

Ако сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, Вие и членовете на Вашето семейство ще можете да кандидатствате по Схемата за уседналост на граждани на ЕС (EU Settlement Scheme), за да продължите да пребивавате в Обединеното кралство след 30 юни 2021г. Ако заявлението Ви за кандидатстване бъде одобрено, ще получите или статут на уседналост, или временен статут на уседналост.

ЕИЗ включва страните от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Възможно е да можете да останете в Обединеното кралство, без да кандидатствате - например ако сте ирландски гражданин(ка) или разполагате с разрешение за неограничено пребиваване.

Регистрирайте се за получаване на актуална информация по имейл за схемата.

Кога можете да кандидатствате

Схемата за уседналост на граждани на ЕС (EU Settlement Scheme) е отворена за кандидатстване. Можете да кандидатствате сега, ако отговаряте на критериите.

Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2021г.

Какъв статут сте получили може да зависи от това кога кандидатствате.

Ако Обединеното кралство излезе от ЕС без сделка

Ще трябва да сте пребивавали в Обединеното кралство до 12 април 2019г., за да кандидатствате. Крайният срок за кандидатстване ще бъде 31 декември 2020г.

Такси

Кандидатстването по схемата е безплатно.

Ако сте платили такса, когато сте кандидатствали по Схемата за уседналост на граждани на ЕС, парите ще Ви бъдат възстановени.

Кой трябва да кандидатства

С изключение на няколко случая Вие трябва да кандидатствате, ако:

ЕИЗ включва страните от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Това означава, че трябва да кандидатствате дори ако:

Кой друг може да кандидатства

Възможно е да можете да кандидатствате, ако не сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, но:

 • сте имали член на семейството на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, пребиваващ(а) в Обединеното кралство (но сте се разделили или той/тя е починал(а))
 • Вие сте член на семейството на британски гражданин и сте пребивавали заедно извън Обединеното кралство в страна от ЕИЗ
 • сте основното полагащо грижи лице за гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария
 • Вие сте дете на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, пребивавал(а) в Обединеното кралство, или основното полагащо грижи лице за детето

Прочетете указанията за как да кандидатствате, ако не сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария.

Кой не трябва да кандидатства

Не трябва да кандидатствате, ако имате:

Ако сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария и сте се преместили в Обединеното кралство, преди то да се присъедини към ЕС

Трябва да кандидатствате само ако нямате разрешение за неограничено пребиваване.

Ако имате разрешение за неограничено пребиваване, обикновено ще имате печат в паспорта си или писмо от Министерството на вътрешните работи (Home Office), в което е посочено това.

Ако работите в Обединеното кралство, но не пребивавате тук („пограничен работник“)

Не трябва да кандидатствате по Схемата за уседналост на граждани на ЕС, ако сте „пограничен работник“.

Прочетете указанията за погранични работници, за да научите:

 • дали отговаряте на критериите за пограничен работник
 • какви ще бъдат Вашите права
 • какво трябва да направят членовете на Вашето семейство, за да останат в Обединеното кралство

Не подлежите на имиграционен контрол

Не можете да кандидатствате по Схемата за уседналост на граждани на ЕС. Не е необходимо да правите нищо, за да продължите да пребивавате в Обединеното кралство, докато не подлежите на имиграционен контрол.

Били сте информирани, че не подлежите на имиграционен контрол, например тъй като сте:

 • чуждестранен дипломат, работещ в Обединеното кралство
 • член на НАТО

Ако вече не сте освободени от митнически контрол, например ако смените работата си, обикновено ще трябва да кандидатствате по схемата в рамките на 90 дни. Ще можете да кандидатствате след крайния срок 30 юни 2021г., при условие че пребивавате в Обединеното кралство преди 31 декември 2020г.

Какво ще получите

Правата и статутът на гражданите на ЕС, ЕИЗ и Швейцария, пребиваващи в Обединеното кралство, ще останат същите до 30 юни 2021г., ако Обединеното кралство излезе от ЕС със сделка.

ЕИЗ включва страните от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Ако кандидатстването Ви по Схемата за уседналост на граждани на ЕС е успешно, ще можете да продължите да пребивавате и работите в Обединеното кралство след 30 юни 2021г.

Ще получите или:

 • статут на уседналост
 • временен статут на уседналост

Няма да бъдете помолени да изберете за кой статут кандидатствате. Статутът, който ще получите, зависи от това колко дълго сте пребивавали в Обединеното кралство към момента на кандидатстване. Правата Ви ще са различни в зависимост от това кой статут сте получили.

Статут на уседналост

Обикновено ще получите статут на уседналост, ако:

 • сте започнали да пребивавате в Обединеното кралство към 31 декември 2020г. (или към 12 април 2019г., ако Обединеното кралство излезе от ЕС без сделка)
 • сте пребивавали в Обединеното кралство за непрекъснат 5-годишен период (познат като „непрекъснато пребиваване“)

Петгодишно непрекъснато пребиваване означава, че в продължение на 5 последователни години сте били в Обединеното кралство, Островите в Ламанша (Нормандските острови) или Остров Ман за най-малко 6 месеца, в който и да е 12-месечен период. Изключения:

 • един период до 12 месеца по важна причина (например раждане на дете, сериозно заболяване, обучение, професионално обучение или служебен пост в чужбина)
 • задължителна военна служба с каквато и да е продължителност
 • времето, което прекарате в чужбина като държавен служител или като член на семейството на държавен служител
 • времето, което прекарате в чужбина във въоръжените сили или като член на семейството на военнослужещ

Можете да останете в Обединеното кралство колкото искате, ако получите статут на уседналост. Ще можете да кандидатствате и за британско гражданство, ако отговаряте на критериите.

Временен статут на уседналост

Ако нямате 5-годишно непрекъснато пребиваване, когато кандидатствате, обикновено ще получите временен статут на уседналост. Трябва да сте започнали да пребивавате в Обединеното кралство до 31 декември 2020г. (или до 12 април 2019г., ако Обединеното кралство излезе от ЕС без сделка).

След това можете да кандидатствате за промяна на този статут на уседналост, след като имате 5 години непрекъснато пребиваване.

Ако ще достигнете 5 години непрекъснато пребиваване преди 30 декември 2020г., можете да изберете да изчакате с кандидатстването, докато достигнете 5 години непрекъснато пребиваване. Това означава, че ако кандидатствате успешно, ще получите статут на уседналост, без първо да кандидатствате за временен статут на уседналост.

Можете да останете в Обединеното кралство още 5 години от датата на получаване на временен статут на уседналост.

Вашите права със статут на уседналост или временен статут на уседналост

Ще можете да:

 • работите в Обединеното кралство
 • използвате Националната здравна служба (NHS)
 • имате достъп до образователната система или да продължите с Вашето образование
 • получавате достъп до публични фондове, като помощи и пенсии, ако отговаряте на критериите за тях
 • да влизате и излизате от Обединеното кралство

Ако искате да прекарате време извън Обединеното кралство

Ако имате статут на уседналост, можете да прекарате до 5 последователни години извън Обединеното кралство, без да загубите Вашия статут. Това все още предстои да бъде одобрено от Парламента.

Ако сте гражданин(ка) на Швейцария, Вие и членовете на Вашето семейство можете да прекарате до 4 последователни години извън Обединеното кралство, без да загубите Вашия статут на уседналост. Това все още предстои да бъде одобрено от Парламента.

Ако имате временен статут на уседналост, можете да прекарате до 2 последователни години извън Обединеното кралство, без да загубите Вашия статут. Ще трябва да запазите непрекъснатото си пребиваване, ако искате да отговаряте на изискванията за статут на уседналост.

Ако имате деца след кандидатстване

Ако получите статут на уседналост, всяко дете, родено в Обединеното кралство, докато пребивавате тук, автоматично ще стане британски(а) гражданин(ка).

Ако получите временен статут на уседналост, всяко дете, родено в Обединеното кралство, автоматично ще отговаря на изискванията за временен статут на уседналост. Детето ще бъде британски(а) гражданин(ка) само ако отговаря на изискванията чрез другия родител.

Ако искате да доведете членове на семейството си в Обединеното кралство

Близките членове на Вашето семейство могат да се присъединят към Вас в Обединеното кралство преди 31 декември 2020г. Те ще трябва да кандидатстват по Схемата за уседналост на граждани на ЕС, след като пристигнат.

Ако Обединеното кралство излезе от ЕС със сделка, ще можете да доведете близки членове на Вашето семейство в Обединеното кралство след 31 декември 2020г., ако са приложими следните две условия:

 • Вашата връзка с тях е започнала преди 31 декември 2020г.
 • връзката продължава да съществува към момента, когато те кандидатстват да се присъединят към Вас

Ако Обединеното кралство излезе от ЕС без сделка, крайният срок, в който близките членове на семейството Ви могат да се присъединят към Вас в Обединеното кралство, е 30 март 2022г.

Няма да можете да ги доведете тук по Схемата за уседналост на граждани на ЕС, ако Вашата връзка с тях е започнала след 31 декември 2020г. Възможно е те да могат да дойдат тук по друг начин , например със семейна виза.

Какво Ви е необходимо, за да кандидатствате

Когато кандидатствате, ще Ви е необходимо доказателство за:

 • Вашата самоличност
 • Вашето пребиваване в Обединеното кралство, освен ако нямате валиден документ за постоянно пребиваване или валидно разрешение за неограничено пребиваване или влизане в Обединеното кралство

Доказателство за самоличност

Необходим Ви е валиден паспорт или национална лична карта. Също така ще е необходимо да предоставите дигитална снимка на Вашето лице.

Ако не сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, може да използвате което и да е от следните:

Ако не разполагате с което и да е от тези, възможно е да можете да използвате друго доказателство в определени ситуации. Използвайте формуляра за контакти за Схемата за уседналост на граждани на ЕС ако нямате документ за самоличност.

Когато кандидатствате, можете да:

 • използвайте ‘EU Exit: ID Document Check’ приложението, за да сканирате Вашия документ и да изпратите Вашата снимка - трябва да използвате Android телефон, за да направите това
 • изпратите Вашия документ по пощата и да качите Вашата снимка, като използвате онлайн приложението (можете сами да направите тази снимка)

Можете да използвате Android телефона на друго лице, за да докажете Вашата самоличност. Можете също да посетите една от организациите, които предлагат да сканират Вашия документ. Ще трябва да си запазите час и е възможно да е необходимо да платите такса.

Удостоверяване на непрекъснато пребиваване

За да отговаряте на критериите за статут на уседналост, обикновено ще трябва да сте пребивавали в Обединеното кралство, Островите в Ламанша (Нормандските острови) или Остров Ман за най-малко 6 месеца, в който и да е 12-месечен период за 5 последователни години. Трябва да предоставите доказателство за това, когато кандидатствате.

Ако не сте пребивавали тук в продължение на 5 последователни години, възможно е все още да отговаряте на изискванията за временен статут на уседналост.

Можете да предоставите Вашия национален осигурителен номер, за да позволите автоматична проверка на Вашето пребиваване въз основа на документация за данъци и определени помощи.

Ако тази проверка е успешна, няма да е необходимо да предоставяте каквито и да е документи в доказателство на Вашето пребиваване. Ще трябва да предоставите документи само ако няма достатъчно данни в потвърждение на това, че сте били тук в продължение на 5 последователни години. Министерството на вътрешните работи ще Ви уведоми незабавно, след като кандидатствате, ако трябва да предоставите някакви документи. Ще можете да подадете снимки или сканирани копия на Вашите документи чрез онлайн формуляра за кандидатстване.

Прочетете какви документи можете да предоставите на Министерството на вътрешните работи, ако бъдете помолени да предоставите още доказателства.

Ако имате криминални присъди

Ако сте на 18 или повече години, Министерството на вътрешните работи ще провери дали не сте извършили сериозни или многократни престъпления, както и че не представлявате заплаха за сигурността.

Ще бъдете попитани за Вашата криминална история в Обединеното кралство и в чужбина. Също така ще бъде направена проверка в криминалните бази данни в Обединеното кралство.

Ако сте били осъдени само за малко нарушение, например глоба за превишена скорост, все още ще отговаряте на критериите за статут на уседналост или временен статут на уседналост.

Възможно е да получите статут на уседналост или временен статут на уседналост дори ако имате други присъди. Това ще бъде решавано във всеки индивидуален случай.

Ако сте били в затвор, обикновено ще трябва да имате 5 непрекъснати години пребиваване от деня, в който сте освободени от затвора, за да бъде разгледана кандидатурата Ви за статут на уседналост.

Ако не сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария

Обикновено ще трябва да предоставите доказателство за Вашата връзка с члена на Вашето семейство от ЕС, ЕИЗ или Швейцария.

ЕИЗ включва страните от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Кандидатствайте по Схемата за уседналост на граждани на ЕС

Схемата е открита - можете да кандидатствате сега ако отговаряте на изискванията.

Можете също да изберете да кандидатствате по-късно в зависимост от Вашите обстоятелства.

Крайният срок за кандидатстване ще бъде 30 юни 2021г. или 31 декември 2020г., ако Обединеното кралство излезе от ЕС без сделка.

Можете да кандидатствате, като използвате каквото и да е устройство, например лаптоп, Android устройство или iPhone.

Министерството на вътрешните работи ще използва личната информация, която предоставите, за да реши дали да удовлетвори кандидатурата Ви. Научете как Министерството на вътрешните работи ще обработва Вашата лична информация.

Когато трябва да използвате книжен формуляр

Не можете да използвате онлайн услугата за кандидатстване по схемата, ако кандидатствате като:

 • член на семейството на британски гражданин и сте пребивавали заедно в Швейцария или ЕС или в страна от ЕИЗ, която не е Обединеното кралство
 • член на семейството на британски гражданин, които също има гражданство в ЕС, ЕИЗ или Швейцария и пребивава в Обединеното кралство като гражданин на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, преди да получи британско гражданство
 • основното полагащо грижи лице за гражданин на Обединеното кралство, ЕС, ЕИЗ или Швейцария
 • Вие сте дете на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, пребивавал(а) в Обединеното кралство, или основното полагащо грижи лице за детето

Поискайте книжен формуляр за кандидатстване по Схемата за уседналост на граждани на ЕС.

Такси

Кандидатстването по схемата е безплатно.

Ако сте платили такса, когато сте кандидатствали по Схемата за уседналост на граждани на ЕС, парите ще Ви бъдат възстановени.

Получаване на помощ

Можете да получите помощ относно Вашето кандидатстване по телефона или онлайн. Телефонният номер е различен, ако сте от местен общински съвет или друга организация, осигуряваща помощ на други при кандидатстване.

Ако сте в Обединеното кралство

Телефон: 0300 123 7379

Понеделник до петък (с изключение на национални празници), 8:00 до 20:00 ч.

Събота и неделя, 9:30ч. до 16:30 ч.

Научете за таксите за разговор

Ако сте извън Обединеното кралство

Телефон: +44 (0)203 080 0010

Понеделник до петък (с изключение на национални празници), 8:00 до 20:00 ч.

Събота и неделя, 9:30 до 16:30 ч.

Ако сте от организация, осигуряваща помощ на други при кандидатстване

Телефон: 0300 790 0566

Понеделник до петък (с изключение на национални празници), 8:00 до 20:00 ч.

Събота и неделя, 9:30ч. до 16:30 ч.

Научете за таксите за разговор

Използвайте формуляра за контакти за Схемата за уседналост на граждани на ЕС , за да получите помощ онлайн.

Можете да получите помощ по телефона или лично, ако Ви е необходима помощ при кандидатстване онлайн.

Ако не сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария

Възможно е да можете да кандидатствате, ако:

 • Вие сте член на семейството на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария
 • Вие сте член на семейството на британски гражданин и сте пребивавали заедно извън Обединеното кралство в страна от ЕИЗ
 • член на семейството на британски гражданин, които също има гражданство в ЕС, ЕИЗ или Швейцария и пребивава в Обединеното кралство като гражданин на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, преди да получи британско гражданство
 • сте имали член на семейството на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, пребиваващ(а) в Обединеното кралство
 • сте основното полагащо грижи лице за гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария
 • Вие сте дете на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, пребивавал(а) в Обединеното кралство, или основното полагащо грижи лице за детето

ЕИЗ включва страните от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Ако сте член на семейството на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария

Можете да кандидатствате, ако имате връзка с гражданин(ка) в ЕС, ЕИЗ или Швейцария като съпруг(а), граждански(а) партньор(ка) или партньор(ка) без сключен брак.

 • тяхно дете, внук(чка) или правнук(чка) на възраст под 21 години
 • зависимо дете на възраст над 21 години
 • зависим роднина, баба/дядо или прадядо/прабаба
 • зависим роднина

Обикновено член на Вашето семейство от ЕС, ЕИЗ или Швейцария също ще трябва да кандидатства.

Можете да кандидатствате, ако сте член на семейството на ирландски(а) гражданин(ка) дори ако той/тя не трябва да кандидатства.

Ако отговаряте на критериите, тъй като сте член на семейството на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, можете да използвате онлайн услугата.

Ако членът на Вашето семейство е британски гражданин (заявление за кандидатстване „Суриндер Сингх“)

Възможно е да отговаряте на критериите, ако сте пребивавали извън Обединеното кралство в страна от ЕС или ЕИЗ (или Швейцария) с члена на Вашето семейство, и Вие сте:

 • женен/омъжена или сте в гражданско партньорство
 • на възраст под 21 години и сте тяхно дете или внук(чка)
 • на възраст 21 години или повече и сте тяхно зависимо дете или внук(чка)
 • техен зависим родител или баба/дядо

Държавата, в която сте пребивавали заедно, трябва да е била Вашето основно място на пребиваване. Вашият британски член на семейството трябва също да е работил(а), учил(а) или самоиздържащ(а) се в държавата, докато е там.

Не можете да използвате онлайн услугата за кандидатстване, ако това е начинът, по който отговаряте на критериите - вместо това ще трябва да използвате книжния формуляр.

Поискайте книжен формуляр за кандидатстване по Схемата за уседналост на граждани на ЕС.

Ако сте имали член на семейството, на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, пребиваващ(а) в Обединеното кралство.

Възможно е да можете да кандидатствате, ако сте имали член на семейството, пребиваващ в Обединеното кралство. Това се нарича „запазено право на пребиваване“.

Ако отговаряте на критериите, тъй като имате запазени права на пребиваване, можете да кандидатствате, като използвате онлайн услугата.

Получавате образование в Обединеното кралство

Можете да кандидатствате, ако получавате образование в Обединеното кралство, и едно от следните е вярно:

 • Вие сте дете на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, напуснал(а) Обединеното кралство или е починал(а)
 • един от Вашите родители е съпруг(а) или граждански(а) партньор(ка) на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, напуснал(а) Обединеното кралство или е починал(а)
 • един от Вашите родители преди е бил съпруг(а) или граждански(а) партньор(ка) на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, напуснал(а) Обединеното кралство или е починал(а)

Ако отговаряте на критериите съгласно някое от тези обстоятелства, Вашият родител също отговаря на критериите, при условие че той/тя има родителски права за Вас.

Ако членът на Вашето семейство е починал

Можете също да кандидатствате, ако членът на Вашето семейство е починал и Вие сте пребивавали без прекъсване в Обединеното кралство като член на неговото/нейното семейство за поне една година непосредствено преди неговата/нейната смърт.

Ако преди сте били женен/омъжена или в гражданско партньорство

Можете също да кандидатствате, ако Вашият брак или гражданско партньорство с гражданин(ка) в ЕС, ЕИЗ или Швейцария са завършили с развод, анулиране или разтрогване и Вие сте пребивавали в Обединеното кралство при завършването на брака/гражданско партньорство.

Трябва да е приложимо едно от следните:

 • бракът или гражданско партньорство е продължило поне 3 години и двамата сте пребивавали в Обединеното кралство за поне една година през това време
 • Вие имате родителски права за дете на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария
 • дадени са Ви права на достъп в Обединеното кралство до дете на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария - детето трябва да е под 18г.
 • имате право да пребивавате в Обединеното кралство, тъй като сте жертва на домашно насилие в брака или гражданското партньорство

Ако сте основното полагащо грижи лице за гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария

Възможно е да можете да кандидатствате, ако сте основното полагащо грижи лице за гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, пребиваващ(а) в Обединеното кралство. Всички зависими деца, които имате също ще могат да кандидатстват.

За да сте основното полагащо грижи лице, трябва да са удовлетворени и двете изисквания:

 • да сте отговорни за ежедневните грижи, включително вземане на решения за образованието, здравето и финансите на лицето
 • член на семейството или неговия/нейния законен настойник

Може да споделяте тези задължения с някой друг.

Не можете да използвате онлайн услугата за кандидатстване, ако това е начинът, по който отговаряте на критериите - вместо това ще трябва да използвате книжния формуляр.

Поискайте книжен формуляр за кандидатстване по Схемата за уседналост на граждани на ЕС.

Вие сте основното полагащо грижи лице за възрастен

Можете да кандидатствате, ако сте основното полагащо грижи лице за зависим(а) британски(а) гражданин(ка).

Ако сте основното полагащо грижи лице за дете

Можете да кандидатствате, ако сте основното полагащо грижи лице за британско дете или дете от ЕС, ЕИЗ или Швейцария, което е финансово зависимо.

Можете да кандидатствате, ако сте основното полагащо грижи лице за дете от ЕС, ЕИЗ или Швейцария, което:

 • получава образование в Обединеното кралство
 • има родител от ЕС, ЕИЗ и Швейцария, който е работил в Обединеното кралство, когато детето е пребивавало в Обединеното кралство
 • има родител от ЕС, ЕИЗ и Швейцария, който е пребивавал в Обединеното кралство, когато детето е получавало образование
 • има родител от ЕС, ЕИЗ и Швейцария, който е спрял да пребивава в Обединеното кралство или е напуснал Обединеното кралство

Какво ще Ви трябва, за да кандидатствате

Ще трябва да предоставите доказателство за Вашата връзка с член на Вашето семейство от ЕС, ЕИЗ или Швейцария - например удостоверение за раждане, сключен брак или гражданско партньорство, или карта за пребиваване. Можете да сканирате и подадете това чрез онлайн формуляра за кандидатстване.

Ако кандидатствате преди члена на Вашето семейство, ще трябва да предоставите доказателство за тяхната самоличност и пребиваване.

Не трябва да предоставяте каквито и да е доказателства ако имате валиден „документ за постоянно пребиваване в Обединеното кралство“.

Ако нямате биометрична карта за пребиваване, ще бъдете помолени да си запазите час в UK Visa and Citizenship Application Services (UKVCAS) място а услуга за предоставяне на Вашата биометрична информация (Вашите пръстови отпечатъци и снимка или снимка, ско сте под 5), когато кандидатствате.

Когато е необходимо да предоставите допълнителни доказателства

В някои случаи ще трябва да предоставите същите документи като за кандидатстване за карта за пребиваване.

Проверете какви документи ще предоставите за кандидатстване за карта за пребиваване:

Кога да кандидатствате

Схемата сега е открита. Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2021г.

Вероятно ще получите решение по-бързо, ако кандидатствате по същото време или след члена на Вашето семейство.

Членът на Вашето семейство ще получи номер на кандидатстване, когато кандидатства. Можете да използвате този номер за „свързване“ на Вашето заявление за кандидатстване с това на члена на Вашeто семейство, за да бъдат разгледани съвместно.

Ако сте основното полагащо грижи лице за британски гражданин

Можете да кандидатствате от 1 май 2019г.

Ако сте член на семейството на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, който/която е починал(а)

Може да отговаряте на изискванията за статут на уседналост, преди да сте пребивавали в Обединеното кралство за 5 години.

Членът на Вашето семейство трябва да е работил(а) или да е бил(а) самонает(а) в Обединеното кралство, Островите в Ламанша (Нормандските острови) или Остров Ман, когато е починал(а). Също така, трябва да сте живели заедно с него/нея преди неговата/нейната смърт и или:

 • той/тя е пребивавал(а) в Обединеното кралство, Островите в Ламанша (Нормандските острови) или Остров Ман за най-малко 2 години преди неговата/нейната смърт.
 • неговата/нейната смърт е в резултат на инцидент на работното място или професионално заболяване

Ако сте в чужбина и сте член на семейството на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, пребивавал(а) в Обединеното кралство.

Ако Обединеното кралство излезе от ЕС със сделка и към 31 декември 2020г. не пребивавате в Обединеното кралство, ще можете да кандидатствате да се присъедините към члена на Вашето семейство тук след тази дата, ако за Вас са приложими следните условия:

 • членът на Вашето семейство има статут на уседналост или временен статут на уседналост
 • Вашата връзка е започнала преди 31 декември 2020г.
 • продължавате да сте близък член на семейство, например съпруг(а), граждански(а) партньор(ка), партньор(ка) без сключен брак, зависимо дете или внук(чка), или зависим родител, или баба/дядо

Ако Обединеното кралство излезе от ЕС без сделка, крайният срок, в който можете да се присъедините към члена на Вашето семейство в Обединеното кралство, е 30 март 2022г.

Ако имате постоянно пребиваване или разрешение за неограничено влизане или пребиваване

Процесът на кандидатстване по Схемата за уседналост на граждани на ЕС е различна, ако имате документ за постоянно пребиваване или разрешение за неограничено влизане илипребиваване.

Ако имате валиден „документ за постоянно пребиваване в Обединеното кралство“

Ако имате валиден документ за постоянно пребиваване в Обединеното кралство, ще имате едно от следните:

 • сертификат в синята Ви книжка за „документация за пребиваване“ (или Вашата розова книжка, ако сте гражданин(ка) на Швейцария)
 • сертификат в паспорта Ви
 • биометрична карта за пребиваване, потвърждаваща постоянно пребиваване (само ако не сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария)

Вашият документ не е документ за постоянно пребиваване, ако на него има написано „регистрационен сертификат“ (registration certificate).

Ако сте от ЕС, ЕИЗ или Швейцария, във Вашият документ за постоянно пребиваване ще пише „Документ, сертифициращ постоянно пребиваване“ (Document Certifying Permanent Residence).

Ако не сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, на Вашата биометрична карта за пребиваване ще е посочено „Статут на постоянно пребиваване“ (Permanent Residence Status).

ЕИЗ включва страните от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Какво трябва да направите

За да продължите да пребивавате в Обединеното кралство след 30 юни 2021г., трябва или:

 • да кандидатствате по Схемата за уседналост на граждани на ЕС - няма да е необходимо да доказвате, че имате 5-годишно непрекъснато пребиваване
 • кандидатствайте за гражданство преди 30 юни 2021г. (или 31 декември 2020г., ако Обединеното кралство излезе от ЕС без сделка)

Ако имате разрешение за неограничено влизане или пребиваване

Разрешение за неограничено влизане или пребиваване (Indefinite leave to enter or remain, ILR) а вид имиграционен статут.

Обикновено ще сте кандидатствали за разрешение за неограничено влизане или пребиваване.

Обикновено ще имате печат в паспорта си или писмо от Министерството на вътрешните работи. Може също да имате „винетка“ (стикер) или биометрично разрешение за жителство.

Можете да продължите да пребивавате в Обединеното кралство, без да кандидатствате по Схемата за уседналост на граждани на ЕС, ако имате разрешение за неограничено пребиваване или влизане в Обединеното кралство. Ако обаче изберете да кандидатствате (и ако отговаряте на всички други условия), ще получите „разрешение за неограничено пребиваване съгласно Схемата за уседналост на граждани на ЕС“ - познат също като статут на уседналост.

Това означава, че трябва да можете да прекарате до 5 последователни години извън Обединеното кралство, без да загубите статута си на уседналост (вместо 2 години с разрешението за неограничено влизане или пребиваване, с което разполагате сега).

Все още предстои да бъде одобрено от Парламента колко дълго можете да пребивавате извън Обединеното кралство.

Няма да е необходимо да доказвате, че сте пребивавали без прекъсване в продължение на 5 години.

Ако сте се преместили в Обединеното кралство, преди то да се присъедини към ЕС на 1 януари 1973г.

Може да Ви е бил даден автоматично статут ILR, ако сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, живял(а) в Обединеното кралство преди 1973г. В противен случай, трябва да кандидатствате по Схемата за уседналост на граждани на ЕС, за да останете в Обединеното кралство след юни 2021г.

Ак нямате документ, потвърждаващ Вашия ILR статут, можете да:

Ако сте от Малта или Кипър, можете също да кандидатствате за британско гражданство по схемата Windrush.

Заявленията за кандидатстване по двете схеми са безплатни.

Ако кандидатствате за Вашето дете

Можете да кандидатствате за статут на уседналост или временен статут на уседналост за Вашето дете, ако то е под 21 години и или:

 • то е гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария
 • То не е граданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, но Вие сте - или Вашата съпруга/съпруг или граждански(а) партньор(ка) е

ЕИЗ включва страните от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Вашето дете може да кандидатства и само.

Ако сте кандидатствали по Схемата за уседналост на граждани на ЕС

Ще можете да свържете заявлението за кандидатстване на Вашето дете с Вашата, като използвате номера на заявление за кандидатстване, който сте получили, когато сте кандидатствали.

Можете да направите това по което и да е време след кандидатстване - не е необходимо да чакате да получите решение.

Можете да използвате Вашия имейл адрес в заявлението за кандидатстване, ако Вашето дете няма такъв.

Ако Вашето кандидатстване е успешно, Вашето дете ще получи същия статут като Вас.

Ще трябва да направите това за всяко дете, за което искате да кандидатствате.

Какво доказателство Ви е необходимо

Ще трябва да предоставите доказателство за Вашата връзка с Вашето дете, когато кандидатствате.

Няма да е необходимо да предоставяте доказателство за пребиваване в Обединеното кралство за Вашето дете с Вашето заявление за кандидатстване. От Министерството на вътрешните работи обаче може да Ви помолят за доказателство за пребиваване, преди да бъде взето решение

Ако не сте кандидатствали по Схемата за уседналост на граждани на ЕС

Ако отговаряте на изискванията по схемата, може да е по-лесно Вие да кандидатствате, преди да кандидатствате за Вашето дете.

В противен случай, ще трябва да предоставите доказателство, че Вашето дете има 5 години непрекъснато пребиваване в Обединеното кралство, за да отговаря на изискванията за статут на уседналост - или Вашето дете ще трябва да направи това, ако то кандидатства само.

Ако то не е пребивавало в Обединеното кралство за непрекъснат 5-годишен период, то може да отговаря на изискванията за временен статут на уседналост.

Ако Вие на отговаряте на изискванията по схемата, но Вашете отговаря, например, ако то е пребивавало в Обединеното кралство, но Вие не сте, Вие пак можете да кандидатствате за него/нея. Ще трябва да предоставите доказателство за неговото/нейното пребиваване в Обединеното кралство.

Ако Вие сте ирландски гражданин

Вие не трябва да кандидатства за статут на уседналост или временен статут на уседналост, ако сте ирландски(а) гражданин(ка).

Ако обаче Вие сте ирландски(а) гражданин(ка) и Вашето дете не е британски(а) гражданин(ка), Вашето дете ще отговаря на критериите за:

 • същия статут като този, който Вашият родител може да получи, въз основа на това колко дълго той/тя е пребивавал(а) в Обединеното кралство
 • статут на уседналост или временен статут на уседналост въз основа на неговото/нейното собствено пребиваване

Ако спрете да работите или започнете да работите в друга държава в ЕС

Вие и членовете на Вашето семейство могат да получат статут на уседналост с по-малко от 5-годишно непрекъснато пребиваване в определени ситуации.

Ако трябва да спрете да работите

Ако сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, възможно е да можете да получите статут на уседналост, ако трябва да спрете да работите или да сте самонаети поради инцидент или заболяване (познато като „трайна нетрудоспособност“).

ЕИЗ включва страните от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Възможно е да можете да получите статут на уседналост, ако:

 • сте пребивавали непрекъснато в Обединеното кралство в продължение на 2 години непосредствено преди това
 • трайната нетрудоспособност е в резултат на инцидент на работното място или професионално заболяване, което Ви дава право на пенсия от институция в Обединеното кралство

Възможно е също да получите статут на уседналост, ако сте женен/омъжена или сте в гражданско партньорство с британски(а) гражданин(ка).

Ако сте член на семейството на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария към момента, когато той/тя е спрял(а) да работи, също може да отговаряте на изискванията за статут на уседналост.

Ако сте достигнали възраст за държавна пенсия или се пенсионирате по-рано

Ако сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, възможно е да можете да получите статут на уседналост, ако сте достигнали възраст за държавна пенсия или се пенсионирате по-рано.

Ако сте член на семейството на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария към момента, когато той/тя е достигнал(а) възраст за държавна пенсия или се пенсионира по-рано, Вие също може да отговаряте на изискванията за статут на уседналост.

Ако сте достигнали възраст за държавна пенсия

Ако сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, можете да получите статут на уседналост, ако сте спрели да работите, когато сте достигнали възраст за държавна пенсия и:

 • сте работили непрекъснато или сте били самонаети за 1 година преди това и сте пребивавали непрекъснато в Обединеното кралство в продължение на 3 години, или
 • Вашият съпруг(а) или граждански(а) партньор(ка) е британски(а) гражданин(ка)

Ако се пенсионирате по-рано

Ако сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, можете да получите статут на уседналост, ако се пенсионирате по-рано и или:

 • сте работили непрекъснато (за някой друг, а не за себе си) за 1 година преди това и сте пребивавали непрекъснато в Обединеното кралство в продължение на 3 години
 • Вашият съпруг(а) или граждански(а) партньор(ка) е британски(а) гражданин(ка)

Ако започнете да работите или да сте самонаети в друга държава в ЕС

Ако сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, можете да получите статут на уседналост, ако сте започнали да работите или да сте самонаети в друга държава в ЕС и двамата:

 • сте пребивавали и работили или сте били самонаети в Обединеното кралство за 3 години преди това
 • обикновено се връщате в дома си в Обединеното кралство веднъж седмично

Ако сте член на семейството на гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария към момента, когато той/тя е започнал(а) да работи или да е самонает(а) в друга държава в ЕС, също може да отговаряте на изискванията за статут на уседналост.

След като кандидатствате

Ако заявлението Ви за кандидатстване бъде одобрено, ще получите или статут на уседналост, или временен статут на уседналост. Научете какви права ще получите за всеки статут.

Преглеждане и доказване на Вашия статут

Можете да видите Вашия статут онлайн веднага след като получите решение относно Вашето заявление за кандидатстване.

Няма да получите физически документ, освен ако не са изпълнени едновременно следните условия:

Все още можете да докажете Вашите права в Обединеното кралство до 31 декември 2020г. с Вашия паспорт или национална лична карта (ако сте гражданин(ка) на ЕС, ЕИЗ или Швейцария) или с Вашия биометричен документ за пребиваване.

Актуализиране на Вашите данни

Трябва да поддържате Вашите данни актуални, например ако получите нов паспорт.

Кандидатстване за гражданство

Обикновено ще можете да кандидатствате за гражданство 12 месеца, след като сте получили статут на уседналост.

Ако сте платили за Вашето заявление за кандидатстване

Ако сте платили таксата, когато сте кандидатствали по Схемата за уседналост на граждани на ЕС, сумата ще Ви бъде възстановена.

Ако Министерството на вътрешните работи намери грешка във Вашето заявление за кандидатстване

От Министерството на вътрешните работи ще се свържат с Вас, преди да бъде взето решение относно Вашето кандидатстване, за да можете да коригирате грешката.

Също така ще бъдете уведомени дали е необходимо да предоставите допълнителни доказателства, преди да може да бъде взето решение.

Ако Вашето заявление за кандидатстване е неуспешно

Може да имате възможността да кандидатствате за административен преглед за решението.

Понастоящем не можете да обжалвате решението.

Можете да кандидатствате отново по което и да е време до 30 юни 2021г. или до 31 декември 2020г., ако Обединеното кралство излезе от ЕС без сделка

Ако вече имате имиграционно заявление, по което не е взето решение

В повечето случаи Вашето имиграционно заявление, по което не е взето решение, няма да бъде взето предвид, ако кандидатствате по Схемата за уседналост на граждани на ЕС. Сумата, която сте платили за Вашето заявление, по което не е взето решение, ще Ви бъде възстановена.

Свържете се с UK Visas and Immigration (UKVI) , за да научите какъв ще бъде ефектът върху Вашето имиграционно заявление, по което не е взето решение.

Можете да намерите подробни указания.

Published 30 март 2019
Last updated 3 април 2019 + show all updates
 1. Added translation
 2. Icelandic language added.
 3. Added translation