Boga aad doon doonaysaa lama heli karo

Macluumaadka kujiray bogan waa laga saaray waayo waxa loo daabacay si qaldan.

This translation is no longer available. You can find the original version of this content at https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do