Guidance

Koronavírus: ako zostať v bezpečí a pomôcť zabrániť šíreniu

Zistite, ako môžete zostať v bezpečí a pomôcť zabrániť šíreniu koronavírusu.

Applies to England

COVID-19 zostáva rizikom

Naďalej je možné nakaziť sa a šíriť COVID-19, aj keď ste úplne zaočkovaní.

Každý, kto má príznaky ochorenia COVID-19 alebo pozitívny výsledok testu, by mal zostať doma a okamžite ísť do karantény. Ak máte príznaky COVID-19, mali by ste si zabezpečiť absolvovanie PCR testu čo najskôr, aj v prípade, že ste už mali jednu alebo viac dávok očkovacej látky proti COVID-19.

COVID-19 bude v dohľadnej budúcnosti súčasťou nášho života, takže sa musíme naučiť s ním žiť a zvládať riziká, ktoré predstavuje pre nás a ostatných.

Každý z nás môže zohrať svoju úlohu tým, že porozumie situáciám, v ktorých je riziko infekcie a prenosu COVID-19 pravdepodobne vyššie, a podnikne opatrenia na zníženie týchto rizík.

Dodržiavanie týchto pokynov vám pomôže identifikovať situácie, v ktorých existuje vyššie riziko nakazenia sa alebo šírenia COVID-19, a opatrenia, ktoré môžete podniknúť, aby ste zostali v bezpečí a chránili ostatných. Všetky opatrenia, ktoré môžete podniknúť na zníženie šírenia, pomôžu znížiť tlak na NHS v zimných mesiacoch.

Pochopenie rizík COVID-19

Riziko ochorenia na alebo prenosu COVID-19 môže byť vyššie na určitých miestach a pri určitých činnostiach. COVID-19 sa šíri prenosom vzduchom, blízkym kontaktom prostredníctvom kvapôčok, a povrchmi. Prenos vzduchom je veľmi dôležitý spôsob, ktorým vírus cirkuluje. Je možné nakaziť sa od niekoho, s kým nie ste v blízkom kontakte, najmä ak ste v preplnenom a/alebo zle vetranom priestore.

Blízky kontakt s infikovanou osobou je tiež významným spôsobom šírenia ochorenia COVID-19. Keď niekto s ochorením COVID-19 dýcha, hovorí, kašle alebo kýcha, vypúšťa častice obsahujúce vírus, ktorý spôsobuje COVID-19. Tieto častice môžu prísť do kontaktu s očami, nosom alebo ústami alebo ich môže vdýchnuť iná osoba. Častice môžu tiež pristáť na povrchoch a prechádzať z človeka na človeka dotykom.

Vo všeobecnosti je riziko ochorenia alebo prenosu COVID-19 vyššie v preplnených a uzavretých priestoroch s obmedzeným prísunom čerstvého vzduchu, kde je viac ľudí, ktorí môžu byť infekční.

V situáciách, kde existuje vyššie riziko chytenia alebo prenosu COVID-19, by ste mali byť obzvlášť opatrní pri dodržiavaní pokynov na zaistenie bezpečnosti seba a ostatných, kým sa vraciame k normálu. Každá malá činnosť pomáha udržiavať nás všetkých v bezpečí.

Ako chrániť seba a okolie

V Anglicku sa stále vyskytujú prípady ochorenia COVID-19 a existuje riziko, že by ste sa mohli vírusom nakaziť alebo ho preniesť, aj keď budete úplne zaočkovaní. To znamená, že je dôležité, aby ste vo všetkých situáciách chápali a zvážili riziká nakazenia sa alebo šírenia COVID-19.

Aj keď žiadna situácia nie je bez rizika, existujú jednoduché a účinné opatrenia, ktoré môžeme podniknúť na ochranu seba a ostatných vo svojom okolí.

Ak sa obávate návratu do „normálnejšieho“ života, k dispozícii sú informácie od NHS o tom, ako zvládnuť úzkosť zo zrušenia obmedzení a lockdownu.

Dajte sa zaočkovať

Všetkým dospelým v Anglicku boli už ponúknuté minimálne 2 dávky vakcíny COVID-19. Vakcíny sú bezpečné a účinné. Plné očkovanie je najlepší spôsob, ako ochrániť seba a ostatných pred ochorením COVID-19.

Ak ste ešte nedostali vakcínu COVID-19, mali by ste sa dať zaočkovať. Dôkazy naznačujú, že dve dávky očkovacej látky proti COVID-19 poskytujú veľmi účinnú ochranu pred hospitalizáciou. Vášmu telu zvyčajne trvá 2 až 3 týždne, kým si vyvinie ochrannú odpoveď.

Avšak, aj keď ste boli zaočkovaní, môžete stále byť nakazený vírusom COVID-19 a preniesť ho na ostatných. Aj keď vakcíny poskytujú vysokú úroveň ochrany pred ťažkým priebehom ochorenia, hospitalizáciou a smrťou, nedávna správa Úradu zdravotníctva Anglicka (PHE) ukazuje, že približne 1 z 5 ľudí, ktorí sú dvakrát očkovaní, sú stále zraniteľní voči infikovaniu variantom Delta a prejavu príznakov. COVID-19 môžete stále preniesť na ostatných. Všetci musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme znížili šírenie ochorenia COVID-19 aby sme chránili ostatných a znížili riziko vývoja a šírenia nových variantov.

Dodržiavanie rád uvedených v tomto usmernení vám pomôže chrániť vašich priateľov, rodinu a komunitu vrátane tých, ktorí boli očkovaní.

Vpustite do vnútra čerstvý vzduch, ak sa stretávate v interiéri. Stretnutie na vonkajšom priestranstve je bezpečnejšie

Keď osoba infikovaná COVID-19 kašle, hovorí alebo dýcha, uvoľňujú kvapky a aerosóly, ktoré môže vdýchnuť iná osoba. Stretnutie na vonkajšom priestranstve výrazne znižuje riziko prenosu vzduchom, ale nemusí to byť vždy možné. Ak ste v interiéri, mali by ste dovnútra vpustiť čerstvý vzduch, aby ste znížili riziko chytenia alebo šírenia COVID-19.

Čím viac čerstvého vzduchu vpustíte do domácnosti alebo do iných uzavretých priestorov, tým menej je pravdepodobné, že sa človek nadýchne infekčných častíc.

Môžete vpustiť čerstvý vzduch odkrytím vetracích otvorov a otvorením dverí a okien. Otvárania okná iba na 10 minút alebo krátkodobo nepretržite, vždy keď je to možné, predstavuje významný rozdiel. To je obzvlášť dôležité pred, počas a po stretnutí v interiéroch s ľuďmi, s ktorými nežijete v spoločnej domácnosti.

Nepodopierajte protipožiarne dvere. Ak máte doma odsávač pár (napríklad v kúpeľni alebo kuchyni), po tom, čo niekto túto miestnosť použil ho nechajte bežať dlhšie než zvyčajne a so zatvorenými dverami. Ak sa obávate nákladov na kúrenie, aj krátkodobé otvorenie okien môže pomôcť znížiť riziko presunu vírusu. Nosenie teplého oblečenia alebo ďalších vrstiev vám môžu pomôcť zahriať sa. Možno budete môcť zmeniť usporiadanie svojej izby tak, aby ste nesedeli blízko studeného prievanu z otvorených okien alebo dverí.

Existujú pokyny pre verejnosť o tom, ako vetrať vnútorné priestory, aby sa zabránilo šíreniu COVID-19, vrátane prípadov, ak je niekto v karanténe. Toto zahŕňa rady, ako požiadať o finančnú a praktickú pomoc pri vykurovaní domu.

Noste rúško

COVID-19 sa šíri vzduchom kvapôčkami a aerosólmi, ktoré sú vydychované z nosa a úst infikovanej osoby. V preplnených a uzavretých priestoroch, kde prichádzate do kontaktu s ľuďmi, s ktorými sa bežne nestretávate, by ste mali nosiť rúška.

Dajte sa otestovať a choďte do karantény, ak je to potrebné

Ak máte príznaky alebo pozitívny výsledok testu

Ak sa u vás objavia príznaky ochorenia COVID-19, okamžite choďte do karantény a urobte si test PCR, aj keď sú vaše príznaky mierne. Dôvodom je, že mnoho ľudí pociťuje mierne príznaky COVID-19, ale stále môžu prenášať vírus na ostatných.

Najdôležitejšie príznaky COVID-19 sú nedávny výskyt niektorého z nasledujúcich stavov:

 • nový nepretržitý kašeľ
 • vysoká teplota
 • strata alebo zmena normálneho vnímania chuti alebo čuchu

Mali by ste byť doma v karanténe, pokiaľ si zarezervujete test PCR a počkáte na výsledky vášho testu. Ak máte pozitívny test, musíte ísť do karantény. Vaše obdobie karantény zahŕňa deň, kedy sa začali vaše príznaky, alebo deň, keď ste sa boli otestovať, ak príznaky nemáte, a nasledujúcich 10 celých dní. Toto prikazuje zákon bez ohľadu na to, či ste boli očkovaní. Karanténa je dôležitá, pretože by ste mohli infekciu preniesť na ostatných, aj keď nemáte žiadne príznaky. Musíte zostať doma po celé obdobie, ktoré vám bolo prikázané, pretože v tomto čase je najpravdepodobnejšie, že sa vírus prenesie na ostatných.

Ak vám služba NHS Test and Trace (služba testovanie a sledovanie) prikáže, aby ste boli v karanténe

Musíte tiež ísť do karantény, ak vám to prikáže služba NHS Test and Trace. Zistite viac:

Usmernenie ohľadom karantény

Keď ste v karanténe riaďte sa pokynmi:

Toto pomôže znížiť riziko šírenia COVID-19 na ďalších členov vašej domácnosti a komunity. V oboch prípadoch musíte nepretržite ostať doma a nesmiete mať kontakt s inými ľuďmi. Existujú iba veľmi obmedzené okolnosti, keď tak nemusíte urobiť, napríklad na vyhľadanie lekárskej pomoci. Ak z povoleného dôvodu opustíte svoj dom počas obdobia karantény, mali by ste dodržiavať spoločenskú vzdialenosť, udržiavať si odstup 2 metre od ostatných ľudí a pokiaľ je to možné, nosiť rúško.

Môžete mať nárok na jednorazovú platbu vo výške 500 GBP prostredníctvom platobného systému služby NHS pre testovanie a sledovanie (NHS Test and Trace Support Payment), ak musíte zostať doma a byť v karanténe, alebo ak ste rodičom alebo opatrovníkom dieťaťa, ktorému bolo prikázané ostať v karanténe. Mali by ste navštíviť webovú stránku miestneho orgánu, kde nájdete informácie o podporrných platbách systém Test and Trace (testovanie a sledovanie) a iných druhoch podpory ponúkaných vo vašej oblasti vrátane pomoci pri prístupe k jedlu. Ak potrebujete lieky na predpis, v lekárňach a u všeobecných lekárov je k dispozícii služba doručovania liekov.

Ak po upozornení službou NHS Test and Trace nepôjdete do karantény, môže vám byť uložená pokuta.

Výnimky z karantény

Nie je potrebné, aby ste boli v karanténe, ak žijete v spoločnej domácnosti s niekým s ochorením na COVID-19 alebo ak ste v blízkom kontakte s niekým s ochorením na COVID-19, pričom sa uplatňuje niektoré z nasledujúcich:

 • ste plne očkovaní
 • ste mladší ako 18 rokov a 6 mesiacov
 • zúčastnili ste sa, alebo ste v súčasnej dobe súčasťou schváleného testu vakcíny proti COVID-19
 • nemôžete sa dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov

Služba NHS test and trace vás bude kontaktovať, aby vám oznámili, že ste boli identifikovaní ako kontakt, a skontroluje, či máte zo zákona povinnosť ísť do karantény. Ak nie ste zo zákona povinní ísť do karantény, budú vám poskytnuté rady týkajúce sa testovania a pokyny na predchádzanie šíreniu COVID-19. Aj keď nemáte žiadne príznaky, bude vám odporučené, aby ste si čo najskôr urobili test PCR.

Nemali by ste si zabezpečiť test PCR, ak ste za posledných 90 dní dostali pozitívny výsledok testu PCR, pokiaľ sa u vás nevyvinú nové príznaky ochorenia COVID-19, pretože je možné, že testy PCR zostanú pozitívne ešte nejaký čas po infekcii spôsobenej ochorením COVID-19.

Môžete nájsť ďalšie pokyny pre kontakty domácnosti a pokyny pre kontakty mimo domácnosti COVID-19 ľudí s potvrdenou infekciou ochorenia COVID-19.

Ak nemáte príznaky, pravidelne si robte rýchlo-testy, ktoré vám pomôžu zvládnuť riziko

Asi 1 z 3 ľudí s COVID-19 nemá žiadne príznaky. To znamená, že by mohli šíriť vírus bez toho, aby o tom vedeli. Pravidelné testovanie zvyšuje šance na odhalenie COVID-19 keď ste infekční, ale nevykazujete príznaky, a pomáha tak zabrániť šíreniu COVID-19.

Rýchlotesty laterálneho toku sú naďalej k dispozícii bezplatne. Osobitne sú zamerané na tých, ktorí nie sú úplne zaočkovaní, na ľudí pracujúcich vo vzdelávaní, a na osoby vo vysoko rizikových prostrediach, ako sú NHS, sociálna starostlivosť a väznice.

Ľudia môžu tiež chcieť využiť pravidelné rýchlotesty laterálneho toku na zvládnutie rizikových období, ako je návrat na pracovisko, po blízkom kontakte v prostredí s vyšším rizikom alebo preddlhodobom trávení času so zraniteľnejšou osobou. Testy môžete získať v lekárňach alebo online. Tu nájdete viac informácií o tom, ako dostať rýchlotest laterálneho toku.

Ak sa u vás objavia príznaky ochorenia COVID-19, okamžite choďte do karantény a urobte si test PCR

Pokúste sa zostať doma, ak sa necítite dobre

Ak sa u vás objavia príznaky ochorenia COVID-19, okamžite choďte do karantény a urobte si test PCR, aj keď sú vaše príznaky mierne. Mali by ste byť doma v karanténe, pokiaľ si zarezervujete test a vyčkáte výsledky vášho testu. Ak máte pozitívny test, musíte ísť do karantény.

Ak sa necítite dobre ale nemáte príznaky COVID-19, alebo je váš test COVID-19 negatívny, stále môžete mať ochorenie, ktoré by sa mohlo preniesť na ďalších ľudí. Mnoho bežných chorôb, ako je chrípka alebo prechladnutie, sa šíri z jedného človeka na druhého. Môže sa to stať:

 • vzduchom, keď niekto infikovaný ochorením dýcha, hovorí, kašle alebo kýcha, a tým uvoľňuje častice obsahujúce vírusy, ktoré môže vdýchnuť iná osoba
 • prostredníctvom povrchov a vecí, ktoré môžu byť tiež kontaminované, keď ľudia nakazení chorobou kašlú alebo kýchajú v ich blízkosti, alebo sa ich dotknú, a tým spôsobom sa ďalšia osoba, ktorá sa dotkne tohto povrchu, môže nakaziť

Ak ostanete doma, kým sa nebudete cítiť lepšie, znížite riziko, že prenesiete chorobu na svojich priateľov, kolegov a ďalších ľudí vo vašej komunite. Toto pomôže znížiť záťaž na naše zdravotnícke služby.

Pravidelne si umývajte ruky a zakryte si ústa pri kašli a kýchaní

Pravidelne si v priebehu dňa umývajte ruky mydlom a vodou alebo používajte dezinfekčné prostriedky na ruky. Pravidelné umývanie rúk je efektívnym spôsobom, ako znížiť riziko vzniku chorôb, vrátane COVID-19.

Je obzvlášť dôležité umyť si ruky:

 • po kašli, kýchnutí a vysmrkaní
 • predtým, ako budete jesť alebo manipulovať s jedlom
 • po kontakte s povrchmi, ktorých sa dotýka mnoho ďalších osôb, ako sú kľučky, zábradlia a spínače svetiel
 • po kontakte so spoločnými priestormi, ako sú kuchyne a kúpeľne
 • po návrate domov

Pokiaľ je to možné, nedotýkajte sa očí, nosa a úst. Ak sa potrebujete dotknúť tváre (napríklad pri nasadení alebo zložení rúška), umyte alebo dezinfikujte si ruky pred tým aj potom.

Kašeľ a kýchanie zvyšuje počet kvapôčok a aerosólov uvoľňovaných osobou, vzdialenosť, ktorú cestujú, a čas, ktorý zostávajú vo vzduchu. Zakrytie úst pri kašli a kýchaní pomôže obmedziť šírenie častíc prenášajúcich COVID-19 a ďalšie vírusy vrátane tých, ktoré spôsobujú kašeľ a nachladnutie.

Využite aplikáciu NHS COVID-19

Používanie aplikácie NHS COVID-19 pomáha zastaviť šírenie vírusu tým, že vás informuje, že ste boli v blízkom kontakte s niekým, kto odvtedy absolvoval test na koronavírus a test bol pozitívny na COVID-19, aj keď sa navzájom nepoznáte. Môžete ju použiť aj na prihlásenie sa do podnikov s QR kódom NHS a získať rady, ak došlo k prepuknutiu choroby. Aplikácia je bezplatná a ľahko použiteľná a pomôžete tak ochrániť svojich blízkych aj ostatných.

Aplikácia tiež umožňuje ľuďom hlásiť príznaky a objednať si test na koronavírus. Ak chcete pomôcť chrániť seba a ostatných, stiahnite si a používajte najnovšiu verziu aplikácie NHS COVID-19.

Obmedzte blízky kontakt s ostatnými ľuďmi

Keď niekto s ochorením COVID-19 dýcha, hovorí, kašle alebo kýcha, vypúšťa častice obsahujúce vírus, ktorý spôsobuje COVID-19. Tieto častice môže vdýchnuť iná osoba.

Môžete sa rozhodnúť obmedziť blízky kontakt s ľuďmi, s ktorými obvykle nežijete v jednej domácnosti. Môžete sa tiež rozhodnúť urobiť si bezplatný rýchlotest pred blízkym kontaktom a taktiež povzbudiť ľudí, s ktorými sa stretávate, aby to urobili tiež. Pomôže vám to zvládnuť rizikové obdobia. Toto zahŕňa situácie blízkeho kontaktu v prostredí s vyšším rizikom alebo pri dlhodobom trávení času so zraniteľnou osobou.

Toto sú osobné rozhodnutia, ktoré vám môžu pomôcť znížiť riziko ochorenia na alebo šírenia COVID-19. Po zrušení obmedzení je dôležité rešpektovať a brať ohľad na tých, ktorí môžu chcieť postupovať opatrnejšie. Všetci by sme mali byť voči tomu ohľaduplní a poskytnúť ostatným príležitosť a priestor na obmedzenie blízkych kontaktov, ak si to želajú.

Pochopenie vášho osobného rizika v rôznych situáciách a scenároch

Práca z domu a návrat na pracovisko

Od zavedenia 4. kroku sme svedkami postupného návratu do kancelárií a na pracoviská. Keď sa pracovníci vracajú na svoje pracoviská, zamestnávatelia by sa mali aj naďalej riadiť pokynmi pre bezpečnú prácu. Pri zvažovaní návratu na pracovisko by zamestnávatelia mali:

 • premietnuť to do hodnotenia rizika na pracovisku
 • podniknúť opatrenia na zvládnutie rizika šírenia COVID-19 v súlade s pokynmi

Ak ste boli predtým identifikovaní ako klinicky mimoriadne zraniteľní (CEV)

Na základe odborných lekárskych rád a úspešného zavedenia očkovacieho programu proti COVID-19 sa ľuďom, ktorí boli predtým považovaní za CEV, neodporúča, aby sa znova chránili. Ak ste boli predtým identifikovaní ako klinicky mimoriadne zraniteľní [CEV], mali by ste sa naďalej riadiť pokynmi uvedenými na tejto stránke. Mali by ste sa poradiť so svojim zdravotníckym pracovníkom, či sú pre vás vhodné ďalšie opatrenia.

Ak ste tehotná

Ak ste tehotná, vaša šanca na ochorenie na COVID-19 nie je väčšia ako u kohokoľvek iného a je veľmi nepravdepodobné, že by ste naň vážne ochoreli.

Minimálne by ste sa mali riadiť rovnakými pokynmi ako všetci ostatní. Ak ste v štádiu tehotenstva vyššom než 28 týždňov, alebo ak ste tehotná a máte existujúce zdravotné ťažkosti, ktoré vás v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva vystavujú vyššiemu riziku závažného ochorenia spôsobeného ochorením COVID-19, možno by ste mali zvážiť obmedzenie blízkeho kontaktu s ľuďmi, s ktorými sa bežne nestretávate.

Ak žijete v oblasti, kde je zvýšená reakcia na COVID-19

Vláda spolupracuje s miestnymi orgánmi v oblastiach, ktoré potrebujú zvýšenú reakciu na COVID-19, aby sa predišlo tomu, že NHS bude čeliť neudržateľnému tlaku. Oblasti rozšírenej odozvy získajú na dobu 5. týždňov dodatočnú podporu, ako napríklad nárazové testovanie a logistické zdroje na maximalizáciu využívania vakcín. Ak žijete v niektorej z dotknutých oblastí miestnych orgánov, mali by ste si prečítať miestne informácie a rady o ochorení COVID-19 pre vašu oblasť:

-Mestská rada v Cornwalle -Mestská rada v Devon County -Mestská rada na ostrovoch Scilly - Mestská rada v Plymouthe -Mestská rada v Torbay

Je obzvlášť dôležité, aby sa ľudia žijúci v týchto oblastiach riadili pokynmi na tejto stránke, ktoré pomôžu obmedziť šírenie ochorenia COVID-19 a pomôžu im chrániť seba aj ostatných.

Cestovanie v rámci Spojeného Kráľovstva a v zahraničí

Medzinárodné cestovanie

Vláda zaviedla systém cestovateľských semaforov pre medzinárodné cestovanie. Nemali by ste cestovať do krajín alebo území na červenom zozname.

Cestovanie do Anglicka z oblasti mimo Spojeného kráľovstva

Čo musíte urobiť, keď pricestujete do Anglicka zo zahraničia, závisí od toho, kde ste boli za posledných 10 dní pred príchodom.

Osoby, ktoré plánujú cestovať do Anglicka, musia dodržiavať nariadenia o vstupe do Spojeného kráľovstva.

Zistite, na ktorom zozname je krajina, z ktorej cestujete a čo musíte urobiť.

Cestovanie v Spojenom kráľovstve, Írsku a na Normanských ostrovoch

V Anglicku neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa cestovania.

Ak plánujete cestu do Škótska, Walesu alebo Severného Írska, alebo do Írska, alebo na Normanské ostrovy, mali by ste si skontrolovať pravidlá v cieľovom mieste, pretože môžu platiť určité obmedzenia.

Necestujte, ak máte príznaky COVID-19 alebo ste v karanténe. Dajte sa otestovať a riaďte sa pokynmi pre pobyt doma.

Podniky a prevádzky

Všetky zostávajúce podniky a prevádzky, ako sú nočné kluby a zábavné podniky pre dospelých, sa môžu znovu otvoriť. Všetky kapacitné limity na športových, zábavných alebo firemných podujatiach boli zrušené.

Pohostinstvá, ako sú krčmy, reštaurácie a bary, už nemusia poskytovať obsluhu pri stole ani dodržiavať iné pravidlá týkajúce sa dodržiavania spoločenského odstupu.

Všetky prevádzky by mali dodržiavať zásady stanovené v pokynoch pre bezpečnú prácu.

Zamestnávatelia majú naďalej zákonnú povinnosť riadiť riziká pre tých, na ktorých má ich podnik dopad. Spôsob, ako to urobiť, je vykonať hodnotenie zdravotných a bezpečnostných rizík vrátane rizika nakazenia sa ochorením COVID-19 a podniknúť primerané kroky na zníženie vami identifikovaných rizík. Pokyny pre „bezpečnú prácu“ stanovujú celý rad zmierňovacích opatrení, ktoré by zamestnávatelia mali zvážiť, vrátane:

 • identifikácie zle vetraných priestorov v podniku, napríklad pomocou monitora CO2, a prijatie opatrení na zlepšenie prúdenia vzduchu v týchto priestoroch -zabezpečenia, aby zamestnanci a zákazníci, ktorým nie je dobre, nechodili na pracovisko alebo do podniku
 • poskytnutie dezinfekčného prostriedku na ruky, ktorý umožní zamestnancom a zákazníkom častejšie si umývať ruky, a čistenie povrchov, ktorých sa ľudia pravidelne dotýkajú
 • informovanie zamestnancov a zákazníkov o opatreniach, ktoré ste zaviedli

Podnikom sa odporúča, aby naďalej požadovali zobrazenie QR kódov NHS pre návštevníkov, ktorí sa chcú registrovať pomocou aplikácie COVID-19 NHS, aby boli upozornení v prípade prepuknutia choroby a mohli prijať opatrenia na ochranu ostatných, ale nebude to už zákonná požiadavka.

NHS COVID Pass

NHS COVID Pass umožňuje ľuďom skontrolovať ich stav COVID-19 a preukázať, že majú nižšie riziko prenosu na ostatných prostredníctvom úplného očkovania, nedávneho negatívneho testu alebo dôkazu o prirodzenej imunite. Niektoré miesta môžu ako podmienku vstupu vyžadovať NHS COVID Pass.

Organizáciám vo vysoko rizikových prostrediach odporúčame používať NHS COVID Pass ako podmienku vstupu, aby sa znížilo riziko prenosu COVID-19. Bude to platiť najmä vo veľkých preplnených priestoroch (napríklad nočné kluby), v ktorých je pravdepodobné, že ľudia budú v blízkosti ostatných osôb mimo svojich domácností.

V niektorých prostrediach by sa nemal používať NHS COVID Pass ako podmienka pre vstup, aby sa zabezpečil prístup pre všetkých. To zahŕňa základné služby a základné predajne, ktoré mali povolenie zostať otvorené počas pandémie.

Published 29 March 2021
Last updated 15 October 2021 + show all updates
 1. Translations added for latest version.

 2. Updated link to current international travel guidance and removed reference to 'traffic light system' for international travel as this no longer exists.

 3. Removed Cornwall Council, Devon County Council, Council of the Isles of Scilly, Plymouth City Council and Torbay Council as local authority areas receiving an enhanced response to COVID-19.

 4. Updated guidance following Prime Minister's statement on the autumn and winter plan.

 5. The following languages have been added or updated to reflect the latest step 4 guidance. - Arabic - Bengali - Farsi - Gujarati - Hindi - Polish - Punjabi Gurmukhi - Punjabi Shahmukhi - Slovak - Somali - Urdu - Welsh - French - Portuguese - Tamil We removed reference to Enhanced Response Areas as these were out of date.

 6. Removed Darlington Borough Council, Durham County Council, Gateshead Council, Hartlepool Borough Council, Middlesbrough Council, Newcastle City Council, North Tyneside Council, Northumberland County Council, Redcar and Cleveland Borough Council, South Tyneside Council, Stockton-on-Tees Borough Council and Sunderland City Council as local authority areas receiving an enhanced response to COVID-19.

 7. Added Cornwall Council, Devon County Council, Council of the Isles of Scilly, Plymouth City Council and Torbay Council as local authority areas receiving an enhanced response to COVID-19.

 8. Updated structure and clarified language throughout to improve readability.

 9. Removed references to 16 August in the self-isolation exemption criteria section. This is because the changes are now current.

 10. Added information on self-isolation changes from 16 August

 11. Added easy read version of 'how to stay safe and help prevent the spread' guidance.

 12. Edited get tested and self-isolate. The length of time 18 year olds who are a contact of a positive case will be exempt from self-isolation has changed from 4 months after their 18th birthday to 6 months after.

 13. Added Gujarati translation.

 14. Corrected the 'International travel' section which said people should not travel to countries or territories on the red or amber lists. It now says "You should not travel to countries or territories on the red list.".

 15. Removed Greater Manchester Combined Authority from areas receiving an enhanced response (covering Bolton, Bury, Manchester, Oldham, Rochdale, Salford, Stockport, Tameside, Trafford and Wigan)

 16. Added translations for Step 4 guidance.

 17. Added local authority areas receiving an enhanced response (Newcastle City Council, North Tyneside Council, Northumberland County Council, Durham County Council, Gateshead Council, South Tyneside Council, Sunderland City Council, Darlington Borough Council, Hartlepool Borough Council, Middlesbrough Council, Redcar and Cleveland Borough Council and Stockton-on-Tees Borough Council). Removed areas no longer receiving an enhanced response (Lancashire County Council, Blackpool Borough Council, Cheshire East Council, Cheshire West and Chester Council, Liverpool City Region, Warrington Borough Council, Bedford Borough Council, Blackburn with Darwen Borough Council and Bolton Council).

 18. Updated with information for people who are pregnant.

 19. Removed Birmingham City Council from areas where the new variant is spreading.

 20. Guidance updated for the move to COVID-19 rules step 4 on 19 July.

 21. Guidance updated following the announcement of a move to step 4 on 19 July.

 22. Added Brighton and Hove City Council to the areas where the Delta variant is spreading fastest.

 23. Added Oxford City Council to the areas where the Delta variant is spreading fastest.

 24. Removed Leicester City Council and North Tyneside Council from areas where the new variant is spreading.

 25. Updated to clarify that a PCR test should be taken even if symptoms are mild.

 26. Translations updated

 27. Removed Kirklees from list of areas where there's an enhanced response to the spread of the Delta variant.

 28. Updated international travel section with a link to new simplified guidance on international travel.

 29. Removed Hounslow from list of areas where there's an enhanced response to the spread of the Delta variant

 30. Translations updated to guidance published on 14 June.

 31. Updated in line with new rules from 21 June. There are updates to the rules on weddings and civil partnership ceremonies and wedding receptions or civil partnership celebrations, commemorative events following a death such as a wake, stone setting or ash scattering, care home visits and domestic residential visits for children.

 32. Updated to reflect the publication of revised guidance on arranging or attending a funeral during the coronavirus pandemic.

 33. Updated to reflect the publication of revised wedding and civil partnership ceremonies, receptions and celebrations guidance and new guidance on what you need to do if you're planning a wedding or civil partnership or funeral, wake or commemoration in venues such as gardens or marquees on private land.

 34. Updated the list of areas where the Delta variant is spreading with new councils.

 35. Updated summary with information on changes from 21 June.

 36. Added guidance for people living in areas with variants of concern.

 37. Page updated to align with updated travel guidance in Northern Ireland.

 38. Updated to provide clarity on the type of test to be used for those with or without symptoms. Changed the order of paragraphs in the support bubble section. Clarified the guidance on staying overnight in other people's homes.

 39. The guidance for areas where the new COVID-19 variant is spreading has been updated to make it clearer we are not imposing local restrictions

 40. Updated guidance for areas where the new COVID-19 variant is spreading

 41. Step 3 guidance updates

 42. Added additional guidance on new variant

 43. Updated with new summary: "How the rules will change on 17 May".

 44. Scottish Government travel restrictions updated.

 45. Updated translated versions of guidance in accordance with 12 April changes.

 46. Updated guidance on in-person teaching at universities and higher education.

 47. Updated in line with the latest government guidance.

 48. Updated with additional information on travelling within the Common Travel Area (CTA).

 49. Updated to include how coronavirus restrictions will change from April 12th.

 50. Added full translations to guidance.

 51. Updated to clarify the rules on indoor mixing with members of your support bubble.

 52. Updated with new advice for people who are clinically extremely vulnerable and clarification on the rules for staying overnight with members of your support bubble.

 53. Coronavirus restrictions page updated to include translated summaries of 29 March guidance changes.

 54. First published.