Wskazówki

Koronawirus: jak zachować bezpieczeństwo i pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa.

Informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa

Applies to England

COVID-19 nadal stanowi zagrożenie

Nawet osoby w pełni zaszczepione nadal mogą zarazić się COVID-19 i rozprzestrzeniać tę chorobę.

Osoby z objawami COVID-19 lub z dodatnim wynikiem testu powinny pozostać w domu i natychmiast poddać się kwarantannie domowej. Osoby z objawami COVID-19 powinny jak najszybciej poddać się testowi PCR, nawet jeżeli otrzymały już jedną lub więcej dawek szczepionki przeciwko COVID-19.

W przewidywalnej przyszłości COVID-19 będzie stanowić stały element życia, dlatego musimy nauczyć się z nim żyć i zarządzać ryzykiem dla nas samych oraz innych osób.

Wszyscy możemy się do tego przyczynić dzięki wiedzy o sytuacjach, w których ryzyko zakażenia się COVID-19 i przenoszenia tej choroby może być większe, oraz podejmowaniu odpowiednich działań w celu jego obniżenia.

Przestrzeganie niniejszych wytycznych pomoże w zrozumieniu sytuacji, w których istnieje zwiększone ryzyko zakażenia się i rozprzestrzeniania COVID-19, oraz działań, jakie można podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i chronić innych. Wszystkie działania podejmowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby mogą zmniejszyć obciążenie systemu ochrony zdrowia w sezonie zimowym.

Zrozumienie zagrożeń związanych z COVID-19

Ryzyko zarażenia się COVID-19 lub jego przeniesienia może być wyższe w określonych miejscach lub podczas wykonywania określonych czynności. COVID-19 przenosi się drogą powietrzną, przez bezpośredni kontakt, drogą kropelkową oraz przez dotykane powierzchnie. Bardzo istotnym sposobem przenoszenia wirusa jest jego rozprzestrzenianie się drogą powietrzną. Możliwe jest zakażenie się od osoby, z którą nie mamy bliskiego kontaktu, szczególnie w zatłoczonym pomieszczeniu lub w miejscu słabo wietrzonym.

Istotną drogą rozprzestrzeniania się COVID-19 jest również bliski kontakt z osobą zakażoną. Kiedy osoba chora na COVID-19 oddycha, mówi, kaszle lub kicha, uwalnia cząstki zawierające wirusa powodującego tę chorobę. Cząstki te mogą dostać się do oczu, nosa i ust lub być wdychane przez inne osoby. Osiadają one na powierzchniach i mogą być przenoszone z osoby na osobę poprzez dotyk.

Ogólnie mówiąc, ryzyko zarażenia się COVID-19 lub przeniesienia wirusa jest większe w zatłoczonych pomieszczeniach zamkniętych, w których w słabo wietrzonej przestrzeni może znajdować się więcej zakażonych osób.

W sytuacjach zwiększonego ryzyka zarażenia się COVID-19 lub przeniesienia go, należy ze szczególną ostrożnością przestrzegać wytycznych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym po powrocie do normalności. Nawet niewielkie działania mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych

W Anglii nadal występują przypadki zachorowań na COVID-19, istnieje więc ryzyko zarażenia się lub przeniesienia wirusa, nawet przez osoby w pełni zaszczepione. Oznacza to, że bardzo ważne jest zrozumienie i uwzględnienie ryzyka zakażenia oraz rozprzestrzeniania się COVID-19 we wszystkich sytuacjach.

Żadna sytuacja nie jest wolna od ryzyka, lecz istnieją proste i skuteczne działania, które można podjąć, aby chronić siebie i innych.

W razie obaw związanych z powrotem do bardziej „normalnego” życia, można zapoznać się z informacjami NHS dotyczącymi sposobów radzenia sobie z niepokojem przed zniesieniem kwarantanny.

Szczepienia

Do chwili obecnej wszystkim dorosłym osobom w Anglii zaoferowano co najmniej dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Szczepionki są bezpieczne i skuteczne. Poddanie się pełnemu szczepieniu jest najlepszym sposobem ochrony siebie i innych osób przed COVID-19.

Osoby, które nie otrzymały jeszcze szczepionki przeciwko COVID-19, powinny się zaszczepić. Dowody wskazują na to, że dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19 zapewniają skuteczną ochronę przed hospitalizacją. Odporność nabywana jest zwykle w ciągu 2 - 3 tygodni od podania szczepionki.

Jednak nawet osoby w pełni zaszczepione mogą zachorować na COVID-19 i przenosić go na inne osoby. Chociaż szczepionki zapewniają wysoki poziom ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby, hospitalizacją i śmiercią, z ostatniego raportu PHE wynika, że nawet po podaniu dwóch dawek szczepionki, co piąta osoba może zarazić się wariantem Delta i wykazywać objawy. Można również przenieść COVID-19 na inne osoby. Wszyscy powinni dokładać wszelkich starań, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19, chroniąc innych i zmniejszając ryzyko pojawienia się i rozprzestrzenienia nowych wariantów wirusa.

Stosowanie się do niniejszych wytycznych pomoże w ochronie znajomych, rodziny i społeczności, w tym osób zaszczepionych.

Wietrzenie podczas spotkań w pomieszczeniach Spotkania na wolnym powietrzu są bezpieczniejsze

Kiedy osoba zarażona COVID-19 kaszle, rozmawia lub oddycha, uwalnia kropelki i aerozole, które mogą być wdychane przez inne osoby. Spotkania na wolnym powietrzu znacznie obniżają ryzyko zakażenia drogą powietrzną, ale nie zawsze są one możliwe. Aby ograniczyć ryzyko zakażenia się lub rozprzestrzeniania COVID-19 w pomieszczeniach, należy je wietrzyć.

Im więcej świeżego powietrza dostanie się do domu lub innych przestrzeni zamkniętych, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wdychania zakażonych cząstek.

Świeże powietrze można wpuścić do środka, odsłaniając nawiewniki lub otwierając drzwi i okna. Skuteczne może być otwarcie okna nawet na 10 minut lub regularnie na krótki czas, jeżeli jest to możliwe. Jest to szczególnie ważne przed, w trakcie i po spotkaniu w pomieszczeniu z osobami niebędącymi członkami tego samego gospodarstwa domowego.

Nie należy blokować drzwi przeciwpożarowych w pozycji otwartej. Jeśli w domu znajduje się wentylator (np. w łazience lub kuchni), może on pozostać włączony na dłużej niż zwykle przy zamkniętych drzwiach po skorzystaniu z pomieszczenia przez inną osobę. W razie obaw związanych z kosztem ogrzewania pomieszczeń otwieranie okien na krótko również może zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. W ogrzaniu się może pomóc założenie dodatkowej warstwy ubrania. Można zmienić ustawienie mebli, aby nie siedzieć w przeciągu pomiędzy otwartymi oknami i drzwiami.

Dostępne są wytyczne dotyczące wietrzenia pomieszczeń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, łącznie z informacjami dla osób odbywających kwarantannę domową. Obejmują one również porady dotyczące sposobu uzyskania pomocy finansowej i praktycznej w ogrzewaniu lokali mieszkalnych.

Zasłanianie twarzy

COVID-19 rozprzestrzenia się w powietrzu w kropelkach i aerozolach wydychanych przez nos i usta przez osobę zakażoną. Zalecane jest zasłanianie twarzy w zatłoczonych i zamkniętych przestrzeniach, gdzie dochodzi do kontaktu z nieznanymi osobami.

Wymagane testy i kwarantanna domowa

W razie wystąpienia objawów lub dodatniego wyniku testu

W razie wystąpienia objawów COVID-19 należy natychmiast poddać się kwarantannie domowej i wykonać test PCR, nawet w przypadku łagodnych objawów. Jest to konieczne, ponieważ osoby, u których objawy COVID-19 są łagodne, mogą nadal przenosić wirusa.

Do najważniejszych objawów COVID-19 należą pojawiające się od niedawna:

 • nowy uporczywy kaszel
 • wysoka temperatura
 • utrata bądź zaburzenia węchu lub smaku

W trakcie testu PCR i oczekiwania na wyniki obowiązuje kwarantanna domowa. Dodatni wynik testu wymaga poddania się kwarantannie domowej. Nakaz kwarantanny obowiązuje przez 10 kolejnych dni od dnia wystąpienia objawów, a w razie braku objawów przez 10 kolejnych dni od dnia wykonania testu (dzień oznacza całą dobę). Nakaz kwarantanny jest wymogiem prawnym obowiązującym bez względu na to, czy dana osoba jest zaszczepiona, czy nie. Kwarantanna domowa jest ważna, ponieważ zarażanie innych osób jest możliwe nawet w przypadku braku objawów. Należy pozostać w domu przez cały wymagany czas kwarantanny, ponieważ jest to okres największego prawdopodobieństwa przeniesienia wirusa na inne osoby.

W razie zalecenia kwarantanny domowej przez system NHS Test and Trace

Kwarantannie domowej należy poddać się w przypadku otrzymania powiadomienia z systemu NHS Test and Trace. Dostępne są dalsze informacje na następujące tematy:

Wytyczne dotyczące kwarantanny domowej

Osoby objęte kwarantanną domową powinny postępować zgodnie z następującymi wytycznymi:

Obniży to ryzyko przeniesienia COVID-19 na innych członków gospodarstwa domowego oraz społeczności lokalnej. W obydwu przypadkach konieczne jest pozostawanie w domu przez wyznaczony okres i niekontaktowanie się z innymi osobami. Istnieją nieliczne okoliczności, kiedy wymóg ten nie obowiązuje, na przykład podczas zasięgania porady lekarskiej. W razie wyjścia z domu w czasie kwarantanny z uzasadnionego powodu należy przestrzegać zasad dystansowania społecznego, utrzymywać odległość 2 metrów od innych osób oraz zasłaniać twarz.

Osoby, które muszą poddać się kwarantannie domowej bądź są rodzicami lub opiekunami dziecka, któremu ją zalecono, może przysługiwać jednorazowa kwota 500 GBP w ramach programu wsparcia finansowego NHS Test and Trace. Aby zapoznać się z programem wsparcia finansowego NHS Test and Trace oraz innymi formami praktycznej pomocy oferowanymi na danym obszarze, włącznie z dostępem do żywności, należy odwiedzić stronę internetową władz lokalnych. W razie konieczności uzyskania leków dostępnych na receptę, apteki i przychodnie lekarskie wydające leki oferują możliwość dostawy.

Osoby powiadomione o konieczności odbycia kwarantanny domowej przez system NHS Test and Trace, które nie poddadzą się nakazowi, mogą zostać ukarane grzywną.

Zwolnienia z obowiązku odbywania kwarantanny domowej

W razie mieszkania w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba zarażona COVID-19, lub bliskiego kontaktu z osobą z COVID-19 z wymogu poddania się kwarantannie domowej zwolnione są osoby:

 • w pełni zaszczepione
 • w wieku poniżej 18 lat i 6 miesięcy
 • które brały lub biorą udział w zatwierdzonym pilotażowym programie szczepień przeciwko COVID-19
 • które nie mogą zostać zaszczepione z przyczyn medycznych

System NHS Test and Trace przekazuje informację o kontakcie z osobą zakażoną oraz wymogu prawnym poddania się kwarantannie domowej. Osoby, które nie zostaną objęte tym wymogiem, otrzymają informacje dotyczące testów oraz wytyczne dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. W razie braku objawów, zalecane będzie jak najszybsze wykonanie testu PCR.

O ile nie wystąpią nowe objawy COVID-19, nie należy wykonywać testu PCR w razie uzyskania pozytywnego wyniku tego testu w ciągu ostatnich 90 dni. Pozytywny wynik testu może utrzymywać się przez pewien czas po przebyciu COVID-19.

Dalsze wytyczne dotyczące kontaktów w gospodarstwie domowym z osobami z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej, a wytyczne dotyczące kontaktów poza gospodarstwem domowym na stronie internetowej.

Testy dla osób bez objawów w celu ograniczenia ryzyka

Mniej więcej co trzecia osoba zakażona COVID-19 nie ma żadnych objawów, co oznacza, że może przenosić wirusa, nie zdając sobie z tego sprawy. Regularne wykonywanie testów zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia COVID-19 u osoby zakażonej, która nie ma objawów, i zapobiega rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Nadal dostępne będą bezpłatne szybkie testy metodą przepływu bocznego. Są one przeznaczone głównie dla osób, które nie zostały w pełni zaszczepione, pracowników placówek oświatowych i uczniów oraz pracowników placówek o wysokim stopniu ryzyka, takich jak ochrona zdrowia, opieka socjalna i więzienia.

Szybkie testy metodą przepływu bocznego mogą być również stosowane w okresach zwiększonego ryzyka, na przykład po bliskim kontakcie z innymi osobami w środowisku o wyższym stopniu zagrożenia lub przed spędzeniem dłuższego czasu z osobą bardziej narażoną na poważny przebieg choroby. Testy dostępne są w aptekach i w Internecie. Więcej informacji na temat uzyskania szybkich testów metodą przepływu bocznego można znaleźć na stronie internetowej.

W razie wystąpienia objawów COVID-19 należy natychmiast poddać się kwarantannie domowej i wykonać test PCR

Zalecenie pozostania w domu w razie wystąpienia objawów choroby

W razie wystąpienia objawów COVID-19, należy natychmiast poddać się kwarantannie domowej i wykonać test PCR, nawet w przypadku łagodnych objawów. Kwarantanna domowa obowiązuje w czasie wykonania testu i oczekiwania na wyniki. Dodatni wynik testu wymaga poddania się kwarantannie domowej.

Złe samopoczucie bez objawów COVID-19, przy negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa, może być objawem innej choroby zakaźnej. Wiele często występujących chorób, takich jak grypa i przeziębienie, przenosi się z jednej osoby na drugą. Przenoszone są one:

 • w powietrzu, kiedy osoba zakażona oddycha, mówi, kaszle lub kicha, uwalniając z układu oddechowego cząstki mogące wywołać zakażenie u innej osoby;
 • przez powierzchnie i przedmioty skażone przez osoby zakażone, które kaszlą lub kichają w ich pobliżu bądź ich dotykają, co może spowodować zakażenie u innej osoby dotykającej tej samej powierzchni.

Pozostawanie w domu do czasu, kiedy stan zdrowia ulegnie poprawie, zmniejsza ryzyko przeniesienia choroby na znajomych, współpracowników oraz inne osoby w społeczności lokalnej. Pomaga to zmniejszyć obciążenie służby zdrowia.

Regularne mycie rąk oraz zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu lub kichania

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem lub używać środka do odkażania rąk. Regularne mycie rąk jest skutecznym sposobem obniżenia ryzyka zachorowania, w tym na COVID-19.

Mycie rąk jest szczególnie ważne:

 • po kaszlu, kichaniu i wycieraniu nosa
 • przed jedzeniem lub stycznością z żywnością
 • po kontakcie z powierzchniami często dotykanymi przez inne osoby, takimi jak klamki, poręcze i przełączniki światła
 • po pobycie w pomieszczeniach wspólnych, np. kuchnia i łazienka
 • po powrocie do domu

W miarę możliwości należy unikać dotykania oczu, nosa i ust. W razie konieczności dotknięcia twarzy, na przykład podczas zakładania lub zdejmowania maseczki, należy umyć lub zdezynfekować ręce przed i po wykonanej czynności.

Kaszel i kichanie zwiększają ilość wydychanych kropelek i aerozoli, odległość na jaką się przemieszczają oraz czas pozostawania w powietrzu. Zasłanianie twarzy przy kaszlu lub kichaniu może ograniczyć rozprzestrzenianie się cząstek z COVID-19 i innymi zarazkami, łącznie z wirusami powodującymi przeziębienie.

Korzystanie z aplikacji NHS COVID-19

Korzystanie z aplikacji NHS COVID-19 ułatwia ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez informowanie o bliskim kontakcie z osobą z dodatnim wynikiem testu na COVID-19, nawet jeśli jest to osoba nieznajoma. Przy jej pomocy można zarejestrować swój pobyt w miejscach oznaczonych kodem NHS QR oraz uzyskać informację o wystąpieniu ogniska zakażenia. Aplikacja jest bezpłatna i prosta w użyciu. Jej stosowanie może pomóc w ochronie bliskich oraz innych osób.

Aplikacja umożliwia również zgłoszenie objawów choroby i zamówienie testu. Aby pomóc w zapewnieniu ochrony sobie i innym, należy pobrać najnowszą wersję aplikacji NHS COVID-19 i korzystać z niej.

Ograniczanie bliskiego kontaktu z innymi osobami

Kiedy osoba chora na COVID-19 oddycha, mówi, kaszle lub kicha, uwalnia cząstki zawierające wirusa powodującego tę chorobę. Cząstki te mogą być wdychane przez inne osoby.

Można ograniczyć bliski kontakt z osobami, które nie są członkami naszego gospodarstwa domowego. Można również wykonać test metodą przepływu bocznego przed bliskim kontaktem i zachęcić do tego osoby uczestniczące w spotkaniu, co może ograniczyć ryzyko. Dotyczy to bliskiego kontaktu z innymi osobami w środowisku o wyższym stopniu zagrożenia lub spędzaniu długiego czasu z osobą bardziej narażoną na poważny przebieg choroby.

Są to osobiste wybory, które mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka zakażenia się COVID-19 lub jego rozprzestrzeniania. Należy uwzględnić to, że inne osoby mogą woleć ostrożniejsze podejście do zniesienia ograniczeń. Należy brać to pod uwagę i zapewnić przestrzeń oraz możliwość ograniczenia bliskiego kontaktu osobom, które sobie tego życzą. ## Wiedza o osobistym ryzyku w różnych miejscach i sytuacjach

Praca z domu i powrót do miejsca pracy

Od etapu 4 następuje stopniowy powrót do biur i innych miejsc pracy. W trakcie powrotu pracowników do miejsc pracy pracodawcy powinni nadal przestrzegać wytycznych dotyczących bezpiecznej pracy. Rozważając powrót pracowników do miejsc pracy, pracodawcy powinni:

 • uwzględnić ten fakt w ocenie ryzyka w miejscu pracy
 • podjąć odpowiednie działania w celu zarządzania ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

Osoby, które zostały wcześniej zaliczone z przyczyn medycznych do grupy skrajnie wysokiego ryzyka

Zgodnie ze specjalistycznymi zaleceniami klinicznymi oraz w następstwie udanego przebiegu programu szczepień przeciw COVID-19, izolacja nie jest już zalecana osobom zaliczonym wcześniej z przyczyn medycznych do grupy skrajnie wysokiego ryzyka. Osoby, które zostały wcześniej zaliczone z przyczyn medycznych do grupy skrajnie wysokiego ryzyka, powinny nadal postępować zgodnie z wytycznymi podanymi na niniejszej stronie. Należy skorzystać z porady pracownika medycznego zajmującego się danym pacjentem dotyczącej konieczności stosowania dodatkowych środków ostrożności.

Kobiety w ciąży

W przypadku kobiet w ciąży prawdopodobieństwo zarażenia się COVID-19 nie jest wyższe, niż w przypadku innych osób, nie oznacza również ciężkiego przebiegu choroby.

Doradza się im jednak przestrzeganie wytycznych zalecanych wszystkim pozostałym osobom. Kobiety w ciąży powyżej 28. tygodnia oraz te z chorobami współistniejącymi narażającymi je na ciężki przebieg choroby COVID-19 na każdym etapie ciąży mogą rozważyć ograniczenie bliskich kontaktów z osobami, z którymi nie spotykają się regularnie.

Osoby mieszkające na obszarze wyższego ryzyka zakażeń COVID-19

Rząd współpracuje z władzami lokalnymi na obszarach, które wymagają wzmocnionych działań w związku z COVID-19, aby zapobiec niedopuszczalnemu obciążeniu NHS. Obszary wyższego ryzyka otrzymają dodatkowe wsparcie, w tym w zakresie badań falowych oraz zasobów logistycznych, aby zwiększyć ilość podanych szczepionek w okresie 5 tygodni. Osoby mieszkające na tych obszarach powinny zapoznać się z informacjami i wskazówkami dotyczącymi COVID-19 dla danego obszaru:

Szczególnie ważne jest, aby osoby mieszkające na tych obszarach przestrzegały wytycznych podanych na tej stronie w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz zapewnienia ochrony sobie i innym.

Podróże na terenie Wielkiej Brytanii i za granicę

Podróże zagraniczne

Istnieje system sygnalizacji świetlnej dla podróży zagranicznych. Nie należy podróżować do krajów lub terytoriów umieszczonych na czerwonej liście.

Podróże do Anglii spoza terytorium Wielkiej Brytanii

Czynności, jakie należy podjąć po przybyciu do Anglii z zagranicy są zależne od tego, gdzie przebywała dana osoba w ciągu ostatnich 10 dni przed przybyciem.

Osoby planujące podróż do Anglii powinny przestrzegać wytycznych dotyczących wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi krajów z poszczególnych list oraz czynności, jakie muszą wykonać podróżni.

Podróże na obszarze Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Wysp Normandzkich

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących podróżowania na terenie Anglii.

Należy sprawdzić zasady obowiązujące w miejscu docelowym w przypadku podróży do Szkocji, Walii, Irlandii Północnej, Irlandii i Wysp Normandzkich, ponieważ mogą tam obowiązywać ograniczenia.

Osoby z objawami COVID-19 oraz osoby odbywające kwarantannę domową nie powinny podróżować. Należy poddać się testowi i przestrzegać wytycznych dotyczących pozostawania w domu.

Przedsiębiorstwa i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

Otwarte zostały wszystkie przedsiębiorstwa i obiekty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kluby nocne i miejsca rozrywki dla osób dorosłych. Zniesione zostały wszystkie ograniczenia liczebności dla imprez sportowych, rozrywkowych i biznesowych.

Obiekty branży gastronomicznej, takie jak puby, restauracje i bary, nie muszą zapewniać obsługi przy stolikach ani przestrzegać innych zasad dystansowania społecznego.

Wszystkie przedsiębiorstwa powinny przestrzegać zasad określonych w wytycznych dotyczących bezpiecznej pracy.

Pracodawcy nadal mają prawny obowiązek zarządzania ryzykiem osób, na które ma wpływ ich działalność gospodarcza. Wymagane będzie przeprowadzenie oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ryzyka związanego z COVID-19, oraz podjęcie zasadnych działań, aby złagodzić zidentyfikowane zagrożenia. Wytyczne dotyczące bezpiecznej pracy określają szereg działań, które pracodawcy powinni wziąć pod uwagę, w tym:

 • zidentyfikowanie słabo wietrzonych miejsc w obiekcie (np. stosując urządzenia do wykrywania dwutlenku węgla) i podjęcie działań w celu polepszenia przepływu powietrza
 • upewnienie się, że chorzy pracownicy i klienci nie przychodzą do pracy ani do obiektu
 • udostępnienie środka do odkażania rąk umożliwiającego pracownikom i klientom częstsze czyszczenie dłoni oraz regularne czyszczenie często dotykanych powierzchni
 • informowanie pracowników i klientów o podjętych działaniach

Przedsiębiorstwa zachęcane są do dalszego udostępniania kodów NHS QR dla osób odwiedzających, które chciałyby rejestrować się za pomocą aplikacji NHS COVID-19, aby uzyskać informację o ogniskach zakażeń oraz podjąć działania w celu ochrony innych osób. Nie stanowi to już jednak wymogu prawnego.

Certyfikat NHS COVID Pass

Certyfikat NHS Covid Pass umożliwia sprawdzenie statusu danej osoby w odniesieniu do koronawirusa oraz wykazanie niższego ryzyka przeniesienia go na inne osoby dzięki pełnemu zaszczepieniu, aktualnemu ujemnemu wynikowi testu lub dowodowi potwierdzającemu odporność naturalną. W niektórych obiektach wymagane może być okazanie certyfikatu NHS COVID Pass jako warunku wstępu.

Organizacje o wyższym stopniu ryzyka są zachęcane do stosowania certyfikatu NHS COVID Pass jako warunku wejścia, aby ograniczyć zagrożenie COVID-19. Będzie to szczególnie dotyczyć dużych zatłoczonych obiektów (takich jak kluby nocne), gdzie osoby spoza tego samego gospodarstwa domowego mogą przebywać w bliskiej odległości od siebie.

W niektórych obiektach certyfikat NHS COVID Pass nie powinien stanowić warunku wejścia, aby możliwe było zapewnienie powszechnego dostępu do nich. Należą do nich obiekty usług podstawowych i sprzedaży detalicznej, które mogły być otwarte podczas pandemii.

Published 29 March 2021
Last updated 15 October 2021 + show all updates
 1. Translations added for latest version.

 2. Updated link to current international travel guidance and removed reference to 'traffic light system' for international travel as this no longer exists.

 3. Removed Cornwall Council, Devon County Council, Council of the Isles of Scilly, Plymouth City Council and Torbay Council as local authority areas receiving an enhanced response to COVID-19.

 4. Updated guidance following Prime Minister's statement on the autumn and winter plan.

 5. The following languages have been added or updated to reflect the latest step 4 guidance. - Arabic - Bengali - Farsi - Gujarati - Hindi - Polish - Punjabi Gurmukhi - Punjabi Shahmukhi - Slovak - Somali - Urdu - Welsh - French - Portuguese - Tamil We removed reference to Enhanced Response Areas as these were out of date.

 6. Removed Darlington Borough Council, Durham County Council, Gateshead Council, Hartlepool Borough Council, Middlesbrough Council, Newcastle City Council, North Tyneside Council, Northumberland County Council, Redcar and Cleveland Borough Council, South Tyneside Council, Stockton-on-Tees Borough Council and Sunderland City Council as local authority areas receiving an enhanced response to COVID-19.

 7. Added Cornwall Council, Devon County Council, Council of the Isles of Scilly, Plymouth City Council and Torbay Council as local authority areas receiving an enhanced response to COVID-19.

 8. Updated structure and clarified language throughout to improve readability.

 9. Removed references to 16 August in the self-isolation exemption criteria section. This is because the changes are now current.

 10. Added information on self-isolation changes from 16 August

 11. Added easy read version of 'how to stay safe and help prevent the spread' guidance.

 12. Edited get tested and self-isolate. The length of time 18 year olds who are a contact of a positive case will be exempt from self-isolation has changed from 4 months after their 18th birthday to 6 months after.

 13. Added Gujarati translation.

 14. Corrected the 'International travel' section which said people should not travel to countries or territories on the red or amber lists. It now says "You should not travel to countries or territories on the red list.".

 15. Removed Greater Manchester Combined Authority from areas receiving an enhanced response (covering Bolton, Bury, Manchester, Oldham, Rochdale, Salford, Stockport, Tameside, Trafford and Wigan)

 16. Added translations for Step 4 guidance.

 17. Added local authority areas receiving an enhanced response (Newcastle City Council, North Tyneside Council, Northumberland County Council, Durham County Council, Gateshead Council, South Tyneside Council, Sunderland City Council, Darlington Borough Council, Hartlepool Borough Council, Middlesbrough Council, Redcar and Cleveland Borough Council and Stockton-on-Tees Borough Council). Removed areas no longer receiving an enhanced response (Lancashire County Council, Blackpool Borough Council, Cheshire East Council, Cheshire West and Chester Council, Liverpool City Region, Warrington Borough Council, Bedford Borough Council, Blackburn with Darwen Borough Council and Bolton Council).

 18. Updated with information for people who are pregnant.

 19. Removed Birmingham City Council from areas where the new variant is spreading.

 20. Guidance updated for the move to COVID-19 rules step 4 on 19 July.

 21. Guidance updated following the announcement of a move to step 4 on 19 July.

 22. Added Brighton and Hove City Council to the areas where the Delta variant is spreading fastest.

 23. Added Oxford City Council to the areas where the Delta variant is spreading fastest.

 24. Removed Leicester City Council and North Tyneside Council from areas where the new variant is spreading.

 25. Updated to clarify that a PCR test should be taken even if symptoms are mild.

 26. Translations updated

 27. Removed Kirklees from list of areas where there's an enhanced response to the spread of the Delta variant.

 28. Updated international travel section with a link to new simplified guidance on international travel.

 29. Removed Hounslow from list of areas where there's an enhanced response to the spread of the Delta variant

 30. Translations updated to guidance published on 14 June.

 31. Updated in line with new rules from 21 June. There are updates to the rules on weddings and civil partnership ceremonies and wedding receptions or civil partnership celebrations, commemorative events following a death such as a wake, stone setting or ash scattering, care home visits and domestic residential visits for children.

 32. Updated to reflect the publication of revised guidance on arranging or attending a funeral during the coronavirus pandemic.

 33. Updated to reflect the publication of revised wedding and civil partnership ceremonies, receptions and celebrations guidance and new guidance on what you need to do if you're planning a wedding or civil partnership or funeral, wake or commemoration in venues such as gardens or marquees on private land.

 34. Updated the list of areas where the Delta variant is spreading with new councils.

 35. Updated summary with information on changes from 21 June.

 36. Added guidance for people living in areas with variants of concern.

 37. Page updated to align with updated travel guidance in Northern Ireland.

 38. Updated to provide clarity on the type of test to be used for those with or without symptoms. Changed the order of paragraphs in the support bubble section. Clarified the guidance on staying overnight in other people's homes.

 39. The guidance for areas where the new COVID-19 variant is spreading has been updated to make it clearer we are not imposing local restrictions

 40. Updated guidance for areas where the new COVID-19 variant is spreading

 41. Step 3 guidance updates

 42. Added additional guidance on new variant

 43. Updated with new summary: "How the rules will change on 17 May".

 44. Scottish Government travel restrictions updated.

 45. Updated translated versions of guidance in accordance with 12 April changes.

 46. Updated guidance on in-person teaching at universities and higher education.

 47. Updated in line with the latest government guidance.

 48. Updated with additional information on travelling within the Common Travel Area (CTA).

 49. Updated to include how coronavirus restrictions will change from April 12th.

 50. Added full translations to guidance.

 51. Updated to clarify the rules on indoor mixing with members of your support bubble.

 52. Updated with new advice for people who are clinically extremely vulnerable and clarification on the rules for staying overnight with members of your support bubble.

 53. Coronavirus restrictions page updated to include translated summaries of 29 March guidance changes.

 54. First published.