Новинарска статия

Среща на външните министри на Великобритания и България

Британският министър на външните работи Филип Хамънд и българският му колега Даниел Митов обсъдиха реформата на Европейския съюз и сигурността в региона.

Британският външен министър Филип Хамънд се срещна с българския външен министър Даниел Митов
Британският външен министър Филип Хамънд се срещна с българския външен министър Даниел Митов

Министърът на външните работи на Великобритания Филип Хамънд се срещна с министъра на външните работи на България Даниел Митов на 16 юни 2015г. Г-н Митов е в Лондон за програма от срещи с министри и парламентаристи.

След срещата си, двамата министри направиха следното съвместно изявление:

Днес ние разговаряхме по широк кръг от предизвикателства, проблеми и интереси, които споделяме като силни партньори в ЕС и съюзници в НАТО.

Ние обсъдихме британския дневен ред за реформа на ЕС и планирания референдум на тази тема във Великобритания. Съгласихме се, че е необходима една по-динамична, по-конкурентноспособна и отворена към света Европа, която да осигури просперитет и сигурност за всички страни в ЕС. В този смисъл отново потвърдихме, че е необходимо да бъде завършен Единният пазар на услуги (включително финансовите услуги), Дигиталният и Енергийният пазар; да бъдат намалени административните пречки пред бизнеса, особено пред малките и средни предприятия, както и да бъдат сключени амбициозни споразумения за свободна търговия, включително споразумението между ЕС и САЩ, и да бъдат популяризирани неговите ползи.

Обсъдихме политическите и свързаните със сигурността заплахи в съседните на ЕС страни, включително ситуацията в Украйна и Република Македония (БЮРМ). Подчертахме нашия ангажимент за стабилността и независимостта на Украйна, необходимостта Русия да изпълнява своите задължения по споразумението от Минск за разрешаването на кризата, а също така и нуждата от по-нататъшни санкции, ако тя не го направи. Постигнахме съгласие за съвместни действия, за да противодействаме на влиянието на руската дезинформация. Ние приветстваме ангажираността на ЕС за постигане на политическо споразумение в Република Македония (БЮРМ) и убедително насърчаваме страните по него да работят за прилагането му.

Обсъдихме и други заплахи за сигурността и начините за тяхното преодоляване. Ние отново потвърдихме силата на нашия съюз, включително и чрез НАТО - основата на нашата сигурност. Подчертахме силата на нашето сътрудничество в прилагането на Плана за готовност за действие на НАТО, както и участието на британски пехотен взвод в учението „Платинен лъв” (април 2015 г.) и по-нататъшна операция през юли тази година. Продължихме нашия диалог за отличното ни сътрудничество в борбата със заплахата от тероризъм, включително тази от чуждестранни бойци.

Подчертахме необходимостта от постигане на съществен напредък за подобряване на енергийната сигурност на Европа, включително чрез завършване изграждането на вътрешния енергиен пазар, използването на всички налични нисковъглеродни енергийни източници и прилагането на регионален подход при изграждането на преносната инфраструктура, което да осигури по-големи възможности за транзит и прозрачност на газовите потоци.

Published 17 юни 2015