About the Ukraine Reform Conference

On 6 July 2017 the UK jointly with Ukraine hosted a major international conference in London on reform in Ukraine.

The wave of reforms in Ukraine since 2014 have been the most far reaching and deepest since its independence. However, there is still a long way to go and Ukrainian Government commitment and continued international support will be crucial. This conference brought together Ukraine and its international partners to strengthen support for reform.

Ukraine has great potential. But only through transforming itself into a stable, transparent, prosperous democracy can Ukraine meet its citizens’ aspirations and realise its full economic potential. Reform will enhance Ukraine’s stability, which is important to the stability and security of wider Europe. Ukraine’s international partners also have a direct interest in upholding the rules-based international order, which has been violated by Russia in Ukraine.

This conference brought the international community together with the Ukrainian government, civil society, business and politicians who are committed to pursuing the complex reform challenges ahead and specifically to supporting the Government of Ukraine’s reform plan to 2020.

Про Лондонську конференцію з питань реформ в Україні

06 липня 2017 року Велика Британія та Україна проведуть масштабну міжнародну конференцію у Лондоні, присвячену реформам в Україні.

Реформи в Україні, розпочаті з 2014 року, були найбільш далекосяжними та найглибшими з моменту проголошення її незалежності. Проте попереду ще довгий шлях, і відданість української влади обраному курсу та подальша міжнародна підтримки є надзвичайно важливими. Ця конференція об’єднає на одному майданчику Україну та міжнародних партнерів для зміцнення підтримки реформам.

Україна має великий потенціал. Але вона зможе задовольнити прагнення своїх громадян тільки шляхом перетворення себе в стабільну, прозору, квітучу демократію та реалізації свого економічного потенціалу. Реформи сприятимуть стабільності України, що є важливим чинником стабільності й безпеки Європейського континенту. Міжнародні партнери України також безпосередньо зацікавлені у збереженні світового правопорядку, який було порушено Росією в Україні.

Ця конференція стане майданчиком для зустрічі міжнародного співтовариства та представників української влади, громадянського суспільства, ділових кіл і політиків, які залучені в процес вирішення складних реформаторських завдань, зокрема, пов’язаних із виконанням урядового плану реформ до 2020 року.