Ffurflen

TAW: rhestr gwerthiannau yn y GE (VAT101)

Defnyddiwch VAT101 i roi gwybod gwerth y nwyddau a rhai gwasanaethau a ddarparwyd i fusnesau, sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW, mewn gwledydd eraill sy'n aelodau o'r UE.