Ffurflen

TAW: rhestr gwerthiannau yn y GE (VAT101)

Defnyddiwch VAT101 i roi gwybod gwerth y nwyddau a rhai gwasanaethau a ddarparwyd i fusnesau, sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW, mewn gwledydd eraill sy'n aelodau o'r UE.

Dogfen

Rhestr gwerthiannau yn y GE (VAT101)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Rhestr gwerthiannau yn y GE (VAT101)"), and its reference (Unique reference: VAT101 (Cymraeg)).

Details

Os ydych wedi eich cofrestru ar gyfer TAW yn y DU, defnyddiwch VAT101 i restru’r darpariaethau i fusnesau, sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TAW, mewn gwledydd eraill o’r UE.

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaethau TAW Ar-lein i gyflwyno’ch VAT101 neu gallwch anfon y ffurflen (VAT101) wedi’i llenwi a’i llofnodi ac unrhyw dudalennau ychwanegol i:

Cyllid a Thollau EM / HM Revenue and Customs
ESL
Comben House
Farriers Way
Liverpool
L75 1AY

Cyn i chi ddechrau

Mae’r ffurflen hon yn rhyngweithiol (un rydych yn ei llenwi ar y sgrin) ac mae’n rhaid i chi gael Adobe Reader er mwyn ei llenwi. Mae’n rhad ac am ddim i lawrlwytho Adobe Reader. Lawrlwythwch y fersiwn diweddaraf o’r Adobe Reader.

Mae CThEM yn creu fersiynau newydd o’u ffurflenni nad ydynt yn ddibynnol ar Adobe Reader. Tra bod y gwaith hwn ar y gweill, gellir defnyddio’r dulliau canlynol er mwyn gwneud yn siŵr bod y ffurflen yn gallu cael ei lawrlwytho neu ei hagor gydag Adobe Reader:

  • pa bynnag borwr rydych yn defnyddio, gallwch newid eich gosodiadau er mwyn gwneud Adobe Reader y rhaglen ragosodedig ar gyfer agor dogfennau PDF
  • dylai’r rhai sy’n defnyddio Windows de-glicio ar gysylltiad y ffurflen ac yna dewis ‘Save target as’ neu ‘Save link as’
  • dylai’r rhai sy’n defnyddio Mac glicio ar gysylltiad y ffurflen ac yna dewis ‘Save linked file as’
  • cadw’r ffurflen - y man a gymhellir yw’r blygell dogfennau
  • gallwch agor y ffurflen drwy ddefnyddio Adobe Reader

Os yw’r ffurflen yn gwrthod agor, cysylltwch â’r Desg Gymorth Gwasanaethau Ar-lein am ragor o gymorth.

Ffurflenni ac arweiniad perthynol

TAW: tudalen ychwanegol gwerthiannau yn y GE (VAT101A)
Defnyddiwch y VAT101A os nad oes digon o le ar y rhestr gwerthiannau yn y GE (VAT 101).

TAW: Tudalen cywiro’r rhestr gwerthiannau yn y GE (VAT101B)
Defnyddiwch VAT101B i roi gwybod i Gyllid a Thollau EM o unrhyw gamgymeriadau neu ddiffygion yn ffigurau gwerthiannau yn yr UE rydych eisoes wedi’u cyflwyno ar ffurflen VAT101.

Published 4 Ebrill 2014
Last updated 12 Mai 2016 + show all updates
  1. Updated forms VAT101 and VAT101 Notes added to page.
  2. Added translation