Ffurflen

Rhoi gwybod am werthiannau i fusnesau'r UE sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW gan ddefnyddio Rhestr Gwerthiannau yn y GE

Defnyddiwch y ffurflen VAT101 i roi gwybod am werth nwyddau a gwasanaethau sy'n cael eu cyflenwi i fusnesau sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW mewn aelod-wladwriaethau eraill yr UE eraill.

Dogfennau

Rhestr Gwerthiannau yn y GE (VAT101)

Manylion

Os ydych wedi’ch cofrestru ar gyfer TAW yn y DU, defnyddiwch y ffurflen VAT101 i restru cyflenwadau i fasnachwyr sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TAW mewn gwledydd eraill o’r UE eraill.

Gallwch ddefnyddio gwasanaethau TAW ar-lein i gyflwyno’ch ffurflen VAT101 ar-lein.

Neu, gallwch lenwi’r ffurflen hon ar y sgrin cyn ei hargraffu. Anfonwch y ffurflen i Gyllid a Thollau EM (CThEM) ynghyd ag unrhyw daflen barhad VAT101.

Cyllid a Thollau EM
ESL 
Comben House 
Farriers Way 
Liverpool 
L75 1AY

Cyn i chi ddechrau

Mae’r ffurflen hon yn rhyngweithiol (un yr ydych yn ei llenwi ar y sgrin) ac mae’n rhaid i chi gael Adobe Reader er mwyn ei llenwi. Gallwch lawrlwytho Adobe Reader yn rhad ac am ddim. Lawrlwytho’r fersiwn ddiweddaraf o Adobe Reader.

Mae CThEM yn creu fersiynau newydd o’u ffurflenni nad ydynt yn dibynnu ar Adobe Reader. Tra bod y gwaith hwn ar y gweill, gellir defnyddio’r dulliau canlynol er mwyn sicrhau y bydd y ffurflen yn lawrlwytho neu’n agor yn Adobe Reader:

  • pa bynnag borwr rydych yn ei ddefnyddio, adolygwch eich gosodiadau fel mai Adobe Reader yw’r rhaglen ddiofyn ar gyfer agor dogfennau PDF
  • dylai defnyddwyr Windows ddefnyddio botwm de eu llygoden i glicio ar gysylltiad y ffurflen ac yna ddewis ‘Save target as’ neu ‘Save link as’
  • dylai defnyddwyr Mac wasgu ochr dde eu llygoden i glicio ar gysylltiad y ffurflen ac yna ddewis ‘Save linked file as’
  • cadw’r ffurflen - y ffolder dogfennau yw’r man a argymhellir
  • agor y ffurflen drwy ddefnyddio Adobe Reader

Os yw’r ffurflen yn parhau i beidio ag agor, cysylltwch â’r ddesg gymorth Gwasanaethau Ar-lein i gael rhagor o help.

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

TAW: Ffurflen barhad Rhestr Gwerthiannau yn y GE (VAT101A)
Defnyddiwch VAT101A os byddwch yn brin o le ar y ffurflen Rhestr Gwerthiannau yn y GE (VAT101).

TAW: Taflen gywiro Rhestr Gwerthiannau yn y GE (VAT101B)
Defnyddiwch VAT101B i roi gwybod i CThEM os ydych wedi gwneud camgymeriadau neu hepgoriadau yn y ffigurau gwerthiannau’r UE yr ydych eisoes wedi’u cyflwyno ar y ffurflen VAT101.

Hysbysiad 725 - Y Farchnad Sengl
Defnyddiwch yr hysbysiad hwn os ydych yn fusnes sy’n rhan o symud nwyddau o fewn Marchnad Sengl y GE.

Hysbysiad 703 - TAW: allforio nwyddau o’r Deyrnas Unedig
Defnyddiwch yr hysbysiad hwn os ydych am osod cyfradd sero ar nwyddau i’w hallforio y tu allan i’r Gymuned Ewropeaidd.

TAW: sut i roi gwybod am eich gwerthiannau yn yr UE
Sut y dylai busnesau sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TAW ddefnyddio Rhestr Gwerthiannau yn y GE (ESL) a gwasanaeth ar-lein ESL.

ESL: Sut i’w llenwi a’i chyflwyno fesul blwch
Defnyddiwch y canllaw hwn i ddysgu rhagor am sut i lenwi’ch ESL a sut i wneud cywiriadau.

Mae codau gwledydd yr UE, rhifau TAW a TAW mewn ieithoedd eraill yn helpu gydag ESL
Defnyddiwch y canllaw hwn i gael gwybodaeth ynghylch fformatau rhifau TAW mewn gwledydd eraill o’r UE, a llythyrau ymholiad mewn ieithoedd eraill i’w llunio i ofyn am rif TAW.

Published 4 Ebrill 2014
Last updated 27 Gorffennaf 2018 + show all updates
  1. The Rhestr Gwerthiannau yn y GE (VAT101) document has been updated.
  2. Updated forms VAT101 and VAT101 Notes added to page.
  3. Added translation