Cyfarwyddyd

Paratoadau llywodraeth y DU ar gyfer senario dim cytundeb

Pam mae’r llywodraeth yn cyhoeddi arweiniad ar sut i baratoi ar gyfer Brexit yn achos dim cytundeb.

Dogfennau

Manylion

Mae’r ddogfen hon yn rhoi hysbysiadau technegol y llywodraeth yn eu cyd-destun, gan esbonio cynnydd presennol y trafodaethau a’r amgylchiadau annhebygol lle y gallai senario dim cytundeb godi.

Mae hefyd yn egluro dull trosfwaol y llywodraeth o baratoi’r DU ar gyfer y canlyniad hwn er mwyn sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl a sicrhau ymadawiad esmwyth a threfnus ym mhob senario.

Published 23 Awst 2018
Last updated 24 Awst 2018 + show all updates
  1. Added Welsh translation.
  2. First published.