Tilmaam

Tilmaamaha loogu talagalay waalidiinta iyo daryeelayaasha ku jira xarumaha carruurta ee iskuulka ka baxsan

Su'aalaha loogu talagalay waalidiinta iyo daryeelayaashu inay weydiyaan si looga caawiyo inay carruurtooda u dooraan goobaha carruurta ee iskuulka ka baxsan.

Applies to England

Dukumentiyada

Faah-faahin

Tilmaamaha waxaa loogu talagalay inuu ka caawiyo waalidiinta iyo daryeelayaasha inay carruurtooda u dooraan goobaha carruurta ee ka baxsan iskuulka.

Tilmaamaha waxaa ku jira:

 • howlaha bulshada
 • naadiyada iskuulka kadib ah
 • iskuulada dheeriga ah
 • wax u dhigid
 • casharada muusikada
 • tababarka isboortiga
 • Hawlaha kale ee loogu talagalay carruurta ee la sameeyo iyada oo aan kormeerin waalidkood ama daryeelayaashoodu, kuwaas oo aan ahayn:

  • iskuulka
  • kulleejo
  • kulleejo 16 ilaa 19 ah
  • daryeel bixiye daryeela carruurta 8 sano ka yar oo ka diiwaangashan Ofsted ama hay’ad xannaaneeysa carruurta
La daabacay 21 October 2020
Markii ugu dambaysay ee la cusboonaysiiyay 4 April 2022 + show all updates
 1. Updated to remove guidance about coronavirus (COVID-19).

 2. Added translations for Gujarati and Punjabi.

 3. Added translations of the English language content to the page.

 4. First published.