Stephen Hillcoat

Biography

Stephen Hillcoat joined the Wales Office in July 2010 as Principal Private Secretary to the Secretary of State.

He joined the Civil Service in 1986, and has worked in a number of departments covering a wide range of policy areas including:

  • Royal Commission on Long Term Care for the Elderly
  • Innovators Council
  • Freedom of information

He has supported a large number of Cabinet Ministers throughout his career.

Cymraeg

Ymunodd Stephen Hillcoat â Swyddfa Cymru ym mis Gorffennaf 2010 fel Prif Ysgrifennydd Preifat yr Ysgrifennydd Gwladol.

Ymunodd â’r Gwasanaeth Sifil yn 1986, ac mae wedi gweithio mewn nifer o adrannau mewn ystod eang o feysydd polisi, gan gynnwys:

  • Y Comisiwn Brenhinol ar Ofal Hirdymor ar gyfer Pobl Hŷn
  • Cyngor Arloeswyr
  • Rhyddid gwybodaeth

Mae wedi cefnogi nifer fawr o Weinidogion y Cabinet drwy gydol ei yrfa.

Previous roles in government

  • Principal Private Secretary to the Secretary of State