Defence Attaché, Poland

Group Captain Simon Blake

Group Captain Simon Blake

Contents

Biography

Pułkownik Simon Blake wstąpił do Królewskich Sił Powietrznych (RAF) w 1981 roku. Po ukończeniu szkolenia pilotażu, latał na samolotach typu Canberra, a następnie objął stanowisko wykwalifikowanego instruktora pilotażu w szkole lotniczej No 4 Flying Training School w siedzibie Królewskich Sił Powietrznych RAF Valley.

Po odbyciu kolejnego szkolenia, tym razem na samolotach typu Jaguar, w 1991 roku został oddelegowany do 6. Eskadry Królewskich Sił Powietrznych z siedzibą w RAF Coltishall, gdzie służył przez dłuższy czas. W tym okresie był również zaangażowany w operacje w Iraku i Bośni. Następnie został skierowany do Zarządu Operacji Lotniczych, gdzie był odpowiedzialny za floty samolotów bojowych typu Jaguar, Canberra oraz Hawk. W latach 2004-2006 był Dowódcą Skrzydła Operacyjnego ponownie w bazie lotniczej RAF Coltishall.

Po opuszczeniu Coltishall został wysłany na misję do bazy lotniczej Balad w Iraku. Awansowany do stopnia Pułkownika w 2006 roku, objął funkcję Zastępcy Szefa Sztabu ds. Operacji Lotniczych w Dowództwie Sił Powietrznych. W latach 2009-2012 Pułkownik Blake był Komendantem akademii lotniczej Central Flying School w RAF Cranwell. Bezpośrednio przed przyjazdem do Warszawy, zarządzał systemem wojskowego szkolenia lotniczego i był odpowiedzialny za wprowadzenie nowego systemu kontraktowania w obrębie całego brytyjskiego sektora obronnego. W lutym 2015 roku objął stanowisko brytyjskiego Attaché Obrony w Polsce.

Od niedawna żonaty z Yvonne, która ma dorosłego syna i córkę. Z zamiłowania jest fotografem, jego hobby to również ogrodnictwo i gra w golfa.


Brytyjski Attaché Obrony w Polsce Attaché Obrony przy Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie jest przedstawicielem brytyjskich Sił Zbrojnych i brytyjskiego Ministerstwa Obrony w Polsce. Jest odpowiedzialny za utrzymywanie stosunków bilateralnych w zakresie wojskowości i sektora obronnego.

Defence Attaché, Poland

Brytyjski attaché wojskowy w Polsce