Sian Oborne

Biography

Sian Oborne was appointed Principal Private Secretary to the Secretary of State for Wales in July 2014. She is on loan to the Wales Office from the Welsh Government.

Prior to becoming Principal Private Secretary, Sian has held a variety of different positions including:

  • Deputy Director of Policy, Wales Office
  • Head of Strategy, Wales Office
  • Head of the Economic Policy team, Wales Office
  • Secretary to the Commission on Devolution in Wales, reviewing the case for the devolution of fiscal powers to Wales

Bywgraffiad

Penodwyd Sian Oborne yn Brif Ysgrifennydd Preifat i Ysgrifennydd Gwladol Cymru ym mis Gorffennaf 2014. Mae ar secondiad i Swyddfa Cymru o Lywodraeth Cymru.

Cyn dod yn Brif Ysgrifennydd Preifat, bu Sian yn gweithio mewn amrywiol swyddi, gan gynnwys:

  • Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi, Swyddfa Cymru
  • Pennaeth Strategaeth, Swyddfa Cymru
  • Pennaeth y tîm Polisi Economaidd, Swyddfa Cymru
  • Ysgrifennydd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru, yn adolygu’r achos dros ddatganoli pwerau ariannol i Gymru

Previous roles in government

  1. Principal Private Secretary to the Secretary of State
  2. Deputy Director, Policy