Cyfarwyddwr Cyffredinol, Prif Swyddog Digidol a Gwybodaeth

Mayank Prakash

Bywgraffiad

Daeth Mayank yn Gyfarwyddwr Cyffredinol, Technoleg Ddigidol ar gyfer yr Adran Gwaith a Phensiynau ym mis Tachwedd 2014.

Cyfarwyddwr Cyffredinol, Prif Swyddog Digidol a Gwybodaeth

Mae’r Cyfarwyddwr Cyffredinol, Technoleg Ddigidol yn atebol am y strategaeth, cynnal a chadw, uniondeb, gwerth am arian a gwelliant parhaus gan yr Adran Gwaith a Phensiynau o’r gwasanaethau a systemau technoleg gwybodaeth (TG).

Rolau blaenorol mewn llywodraeth

  1. Director General, Digital Technology

    • 2014 to 2016