Welsh language scheme

We treat the English and Welsh languages equally when conducting public business in Wales.


Our Welsh language scheme explains what the Intellectual Property Office (IPO) does to make sure the English and Welsh languages are treated equally when we provide public services in Wales.

IPO Welsh Language Scheme (MS Word Document, 58.5 KB)

If you require a Welsh version of any of our forms/booklets you can email information@ipo.gov.uk or telephone 01633 814936.

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn egluro beth y Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) yn ei wneud i sicrhau bod y Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu trin yn gyfartal pan fyddwn yn darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

IPO Cynllun Iaith Gymraeg (MS Word Document, 61.9 KB)

Os oes angen fersiwn Cymraeg o unrhyw un o’n ffurflenni / llyfrynnau gallwch e-bostio information@ipo.gov.uk neu ffoniwch 01633 813 768