World news story

Open brief van Theresa May aan EU-burgers in het VK

Eerste Minister Theresa May schreef een open brief gericht aan EU-burgers die in het VK verblijven voor de Europese Raad in oktober

Picture of Prime Minister Theresa May during her speech in Florence

Picture of Prime Minister Theresa May during her speech in Florence

Als ik vandaag naar Brussel reis, weet ik dat veel mensen naar ons - de leiders van de 28 landen in de Europese Unie - zullen kijken om te zien of we de mensen voorop stellen. Ik ben tijdens dit proces duidelijk geweest: de rechten van burgers zijn mijn eerste prioriteit. En ik weet dat mijn collega’s hetzelfde doel voor ogen hebben: het vrijwaren van de rechten van EU-onderdanen in het Verenigd Koninkrijk en Britse onderdanen in de EU.

Ik wil zekerheid bieden dat dit onderwerp een prioriteit blijft, dat we het eens zijn wat betreft de belangrijke principes en dat de focus in de komende weken ligt op het bereiken van een overeenkomst die werkt voor mensen in het Verenigd Koninkrijk en mensen in de EU.

Toen we met dit proces begonnen, beschuldigden sommigen ons ervan EU-onderdanen als onderhandelingswaar te gebruiken. Niets is minder waar. EU-burgers die hun leven in het Verenigd Koninkrijk hebben opgebouwd hebben een enorme bijdrage geleverd aan ons land. En we willen dat zij en hun families hier blijven. Ik kan niet duidelijker zijn: EU-burgers die vandaag legaal in het Verenigd Koninkrijk wonen, zullen hier kunnen blijven.

Maar deze overeenkomst zal niet alleen zekerheid bieden over hun verblijf in het VK, maar zal ook zekerheid bieden omtrent gezondheidszorg, pensioenen en andere voordelen. Het betekent dat EU-burgers die financieel hebben bijgedragen aan de overheid in het Verenigd Koninkrijk - en Britse onderdanen die bijgedragen hebben aan de overheid van een EU27-land – gebruik zullen kunnen maken van de systemen waaraan ze hebben bijgedragen. Het zal gezinnen die samen hun leven hebben opgebouwd in de EU en in het Verenigd Koninkrijk in staat stellen om samen te blijven. En het zal garanderen dat de rechten van de Britse onderdanen die momenteel in de EU wonen, en EU-burgers die momenteel in het Verenigd Koninkrijk wonen, niet van elkaar zullen afwijken doorheen de tijd.

Wat ons nu rest, is een klein aantal belangrijke punten af te ronden. Dat was te verwachten in dit stadium van de onderhandelingen. Een overeenkomst is binnen handbereik. Ik weet dat beide partijen elkaars voorstellen met een open geest in overweging zullen nemen om een overeenkomst te bereiken. En met de nodige flexibiliteit en creativiteit aan beide kanten ben ik ervan overtuigd dat we de komende weken de discussies over de rechten van burgers kunnen afronden.

Ik weet dat er echt bezorgdheid bestaat over hoe de overeenkomst zal worden geïmplementeerd. Mensen zijn bezorgd dat het proces ingewikkeld en bureaucratisch zal zijn, en dat er obstakels zullen zijn die moeilijk te overwinnen zijn. Ik wil ook hierover mensen geruststellen.

Wij zijn een gestroomlijnd digitaal proces aan het ontwikkelen voor degenen die in de toekomst een aanvraag zullen doen voor settled status in het Verenigd Koninkrijk. Dit proces wordt ontworpen met de gebruikers in het achterhoofd, en we zullen hen betrekken bij elke stap in het proces. Wij zullen de kosten zo laag mogelijk houden - niet hoger dan de kosten voor een Brits paspoort. De toegepaste criteria zullen eenvoudig, transparant en strikt in overeenstemming met de “Withdrawal Agreement” zijn.

Mensen die settled status aanvragen zullen zich niet moeten verantwoorden voor elke reis die ze naar en van het Verenigd Koninkrijk hebben afgelegd, en zullen niet langer volledige ziekteverzekering moeten aantonen, zoals momenteel het geval is onder EU-wetgeving. En belangrijker, voor elke EU-burger die een permanente verblijfsvergunning bezit onder de oude regeling, zal er een simpel proces worden ingevoerd om hun huidige status in te ruilen voor settled status in het Verenigd Koninkrijk.

Om de ontwikkeling van het systeem in goede banen te leiden, richt de regering ook een groep van gebruikers op die vertegenwoordigers van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en digitale, technische en juridische deskundigen zal omvatten. Deze groep zal regelmatig bijeenkomen, om ervoor te zorgen dat het proces transparant is en op de juiste manier beantwoordt aan de behoeften van de gebruikers. En we erkennen dat Britse onderdanen die in de EU27 wonen zich eveneens zorgen zullen maken over mogelijke veranderingen van procedures nadat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten heeft. We hebben deze kwesties herhaaldelijk aangehaald tijdens de onderhandelingen. En we kijken ernaar uit om nauw samen te werken met de EU-lidstaten om ervoor te zorgen dat hun procedures op een gelijkaardige manier gestroomlijnd zijn.

We willen dat mensen hier blijven en we willen dat gezinnen samen blijven. We waarderen ten zeerste de bijdragen die EU-onderdanen leveren aan de economische, sociale en culturele weefsels van het Verenigd Koninkrijk. En ik weet dat de EU27 evenzeer Britse onderdanen in hun gemeenschappen waarderen. Ik hoop dat deze garanties, naast die van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie vorige week, verdere waardevolle zekerheid zullen bieden aan de vier miljoen mensen die, begrijpelijkerwijs, ongerust waren over wat Brexit voor hun toekomst zou betekenen.

Published 24 October 2017