Closed consultation

Treftadaeth y Byd i’r Genedl: gwybodaeth i ymgeiswyr ar gyfer rhestr betrus newydd y Deyrnas Unedig

This was published under the 2005 to 2010 Labour government

We are analysing your feedback

Visit this page again soon to download the outcome to this public feedback.

Summary

Mae statws Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO'n cydnabod arwyddocad gwirioneddol fyd-eang lleoedd o'r fath.

This consultation ran from
to

Consultation description

Mae statws Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO’n cydnabod arwyddocad gwirioneddol fyd-eang lleoedd o’r fath. Mae’n fraint ac anrhydedd a gall ddod a manteision cymdeithasol ac economaidd. Am fod rhaid i bob Safle Treftadaeth y Byd fod o bwysigrwydd gwirioneddol fyd-eang, mae Rhestr Treftadaeth y Byd o reidrwydd yn ddethol iawn ac ni fydd llawer o leoedd o arwyddocad cenedlaethol, neu hyd yn oed ryngwladol, yn cyrraedd y rhestr.

Mae statws o’r fath hefyd yn dod a chyfrifoldebau o ran diogelu, gwarchod a throsglwyddo Gwerth Byd-eang Neilltuol y safle i genedlaethau’r dyfodol. Mae paratoi enwebiad a rheoli safleoedd yn y tymor hir yn gostus. Ni ddylid tanbrisio’r ymrwymiadau hyn a dylid eu hystyried yn ofalus cyn i unrhyw gais gael ei wneud. 

Gwahoddir ceisiadau ar y ffurflen gais gan Awdurdodau Lleol ac eraill ledled y DU, Tiriogaethau Tramor a Thiriogaethau Dibynnol y Goron, ac fe’u hasesir gan banel o arbenigwyr annibynnol a benodir gan y Llywodraeth.  Cyflwynir Rhestr i Weinidogion i’w chymeradwyo cyn iddi fynd ymlaen i UNESCO yn 2011.

**Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 11 Mehefin 2010.

English version

Pecyn cais

Mae’r pecyn cais yn cynnwys taflenni gwybodaeth gefndirol ar Dreftadaeth y Byd a’i chyd-destun gyda’r ffurflen gais a thaflenni cyfarwyddyd ar ei llenwi, a sut i geisio cyfarwyddyd cyffredinol pellach. Mae Taflen wybodaeth 10 yn rhestr o ffynonellau gwybodaeth bellach a gwefannau defnyddiol. Anogir ymgeiswyr yn gryf i ddarllen y pecyn cyfan yn ofalus cyn llenwi’r ffurflen gais.

Dylid lawrlwytho’r ffurflen cyn ei llenwi. Dylech gyfeirio hefyd at y Nodyn Cyfarwyddyd ar lenwi;r ffurflen gais

Ffurflenni cais 

**Nodiadau cyfarwyddyd

Taflenni gwybodaeth   

Mae’r taflenni gwybodaeth yn cynnwys yr adrannau a ganlyn:

  1. UNESCO 
  2. Y Confensiwn ar Ddiogelu Treftadaeth Ddiwylliannol a Naturiol y Byd (1972) - Confensiwn Treftadaeth y Byd.
  3. Pwy sy’n gwneud beth:  Llywodraethau Gwladol, Pwyllgor Treftadaeth y Byd a’i gynghorwyr.
  4. Beth yw Safle Treftadaeth y Byd? 
  5. Beth yw’r Rhestr Betrus?
  6. Gofynion cynnwys ar Restr Treftadaeth y Byd.
  7. Meini prawf UNESCO wrth asesu Gwerth Byd-eang Neilltuol.
  8. Polisi a blaenoriaethau UNESCO ar gyfer Safleoedd Treftadaeth y Byd yn y dyfodol.
  9. Polisi’r DU ar Safleoedd Treftadaeth y Byd.
  10. Ffynonellau gwybodaeth (gwefannau a chyhoeddiadau).

Rhyddid gwybodaeth

Gellir cyhoeddi atebion, oni bai eich bod yn gofyn inni beidio. Yn ogystal o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gall pob gwybodaeth mewn ymatebion, gan gynnwys gwybodaeth bersonol, fod yn agored i’w chyhoeddi neu i’w datgelu. Os bydd unrhyw ohebydd yn gofyn am gyfrinachedd ni ellir gwarantu hyn, ac ni fydd ond yn bosibl os ystyrir ei bod yn briodol o dan y ddeddfwriaeth.

Mae’r dogfennau hyn ar gael ar-lein mewn fformat Adobe Acrobat (.pdf)

Documents

Rhestr Betrus y DU o Safleoedd Potensia l i’w Henwebu ar gyfer Tretadaeth y Byd: FFurflen gais

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email publications@culture.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Rhestr Betrus y DU o Safleoedd Potensial i’w Henwebu ar gyfer Tretadaeth y Byd: FFurflen gais

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email publications@culture.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Nodyn Cyfarwyddyd ar Lenwi’r Ffurflen gais ar gyfer Rhestr Betrus y DU o Safleoedd Potensial i’w Henwebu ar gyfer Tretadaeth y Byd

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email publications@culture.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Nodyn Cyfarwyddyd ar Lenwi’r Ffurflen gais ar gyfer Rhestr Betrus y DU o Safleoedd Potensial i’w Henwebu ar gyfer Tretadaeth y Byd

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email publications@culture.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

10 o feini prawf UNESCO ar gyfer Gwerth Byd-eang Neilltuol

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email publications@culture.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

10 o feini prawf UNESCO ar gyfer Gwerth Byd-eang Neilltuol

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email publications@culture.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Gwybodaeth i ymgeiswyr ar gyfer rhestr betrus newydd y Deyrnas Unedig

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email publications@culture.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Gwybodaeth i ymgeiswyr ar gyfer rhestr betrus newydd y Deyrnas Unedig

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email publications@culture.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Published 16 March 2010