Collection

Y cynllun Dosbarthu Carcasau Eidion: canllawiau

Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n gweithredu lladd-dy sy'n trin anifeiliaid buchol (gwartheg, buail neu fyfflos) ddilyn y rheolau ar ddosbarthu carcasau.