Collection

Ffurflenni’r Llys Gwarchod

Ffurflenni’r Llys Gwarchod gan gynnwys COP1 Cais i wneud penderfyniadau ar ran rhywun arall.

Mae’r dudalen hon ar gael yn Saesneg (English)

Gallwch hefyd chwilio am deitl neu gyfeirnod ffurflen.

Dogfennau

Ffurflen COP DLA: Ffurflen gais Colli Rhyddid I’w hystyried ar frys

Ffurflen COP DLB: Colli Rhyddid Datganiad brys eithriadol

Ffurflen COP DLD: Colli Rhyddid - Tystysgrif cyflwyno/dim cyflwyno; Tystysgrif hysbysu/dim hysbysu

Ffurflen COP DLE: Colli Rhyddid - Cydnabyddiad cyflwyno/hysbysu

Ffurflen COP DOL10: Cais i awdurdodi colli rhyddid (adran 4A(3) a 16(2)(a) o Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005)

Ffurflen COP1: Ffurflen gais

Ffurflen COP10: Hysbysiad o gais ar gyfer ceisiadau i ymuno fel parti

Ffurflen COP12: Ymgymeriad arbennig gan ymddiriedolwyr

Ffurflen COP14: Achos yn eich cylch chi yn y Llys Gwarchod

Ffurflen COP15: Hysbysiad bod ffurflen gais wedi’i chyhoeddi

Ffurflen COP1A: Atodiad A - Gwybodaeth ategol ar gyfer ceisiadau ynghylch eiddo a materion ariannol / Annex A - Supporting information for property and affairs applications

Ffurflen COP1B: Atodiad B - Gwybodaeth ategol ar gyfer ceisiadau lles personol / Annex B - Supporting information for personal welfare applications

Ffurflen COP20B: Tystysgrif cyflwyno/dim cyflwyno hysbysu/dim hysbysu

Ffurflen COP22: Tystysgrif addasrwydd cyfaill cyfreitha / Certificate of suitability of litigation friend

Ffurflen COP23: Tystysgrif methiant tyst neu wrthodiad gan dyst i fod yn bresennol gerbron archwiliwr

Ffurflen COP24: Datganiad tyst

Ffurflen COP25: Affidafid / Affidavit

Ffurflen COP28: Hysbysiad o wrandawiad

Ffurflen COP29: Hysbysiad o wrandawiad ar gyfer gorchymyn traddodi

Ffurflen COP3: Asesu galluedd

Ffurflen COP30: Hysbysiad newid cyfreithiwr

Ffurflen COP31: Hysbysiad o fwriad i ffeilio tystiolaeth drwy ddeponiad

Ffurflen COP35: Hysbysiad apelydd

Ffurflen COP36: Hysbysiad atebydd

Ffurflen COP37: Dadl fframwaith

Ffurflen COP4: Datganiad y dirprwy

Ffurflen COP5: Cydnabod cyflwyniad / hysbysiad / Acknowledgment of Service / Notification

Ffurflen COP7: Cais i wrthwynebu cofrestru Atwrneiaeth Arhosol (LPA)

Ffurflen COP8: Cais yn ymwneud a chofrestru atwrneiaeth barhaus (EPA)

Ffurflen COP9: Hysbysiad o gais

Ffurflen EX343A: Ffurflen gwyno

Published 22 March 2018