Collection

Ffurflenni Mabwysiadu

Ffurflenni sy’n ymwneud â mabwysiadu, gan gynnwys ceisiadau mabwysiadu, lleoli a gorchmynion rhieni.

Mae’r dudalen hon ar gael yn Saesneg (English)

Gallwch hefyd chwilio am deitl neu gyfeirnod ffurflen.

Dogfennau

Ffurflen A101A: Cytundeb i wneud gorchymyn rhieni yng nghyswllt fy mhlentyn / Agreement to the making of a parental order in respect of my child

Ffurflen A50: Cais am orchymyn lleoli. Adran 22 Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 / Application for a placement order Section 22 Adoption and Children Act 2002

Ffurflen A51: Cais i amrywio gorchymyn lleoli. Adran 23 Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 / Application for variation of a placement order Section 23 Adoption and Children Act 2002

Ffurflen A52: Cais am ddiddymu gorchymyn lleoli Adran 24 Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 / Application for revocation of a placement order Section 24 Adoption and Children Act 2002

Ffurflen A53: Cais am orchymyn cyswllt Adran 26 Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 / Application for a contact order Section 26 Adoption and Children Act 2002

Ffurflen A54: Cais i amrywio neu ddiddymu gorchymyn cyswllt (Adran 27(1)(b) Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002) / Application for variation or revocation of a contact order (Section 27(1)(b) Adoption and Children Act 2002)

Ffurflen A55: Cais am ganiatâd i newid cyfenw plentyn (Adran 28 Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002) / Application for permission to change a child’s surname (Section 28 Adoption and Children Act 2002)

Ffurflen A56: Cais am ganiatâd i symud plentyn o’r Deyrnas Unedig (Adran 28 Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002) / Application for permission to remove a child from the United Kingdom (Section 28 Adoption and Children Act 2002)

Ffurflen A57: Cais am orchymyn dychwelyd plentyn (Adran 41 Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002) / Application for a recovery order (Section 41 Adoption and Children Act 2002)

Ffurflen A58: Cais am orchymyn mabwysiadu (Adran 46 Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002) / Application for an adoption order (Section 46 Adoption and Children Act 2002)

Ffurflen A59: Cais am orchymyn mabwysiadu dan y Cytundeb (Adran 46 Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002) / Application for a Convention adoption order (Section 46 Adoption and Children Act 2002)

Ffurflen A60: Cais am orchymyn mabwysiadu (ac eithrio gorchymyn mabwysiadu dan y Cytundeb) / Application for an adoption order (excluding a Convention adoption order)

Ffurflen A61: Cais am orchymyn cyfrifoldeb rhiant cyn mabwysiadu dramor (Adran 84 Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002) / Application for an order for parental responsibility prior to adoption abroad (Section 84 Adoption and Children Act 2002)

Ffurflen A62: Cais am gyfarwyddyd dan adran 88(1) Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 / Application for a direction under section 88(1) of the Adoption and Children Act 2002

Ffurflen A63: Cais am orchymyn i ddirymu mabwysiad dan y Cytundeb neu orchymyn mabwysiadu dan y Cytundeb neu i fabwysiad tramor neu benderfyniad dan adran 91 beidio a bod yn ddilys Adran 89 Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 / Application for an order to annul a Convention adoption or Convention adoption order or for an overseas adoption or determination under section 91 to cease to be valid Section 89 Adoption and Children Act 2002

Ffurflen A64: Cais i dderbyn gwybodaeth o gofnodion y llys Adran 60(4) Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 / Application to receive information from court records Section 60(4) Adoption and Children Act 2002

Ffurflen A64A: Cais i dderbyn gwybodaeth o gofnodion y llys am orchymyn rhieni / Application to receive information from court records about a parental order

Ffurflen A65: Gwybodaeth gyfrinachol / Confidential information

Ffurflen FP9: Tystysgrif addasrwydd cyfaill cyfreitha / Certificate of suitability of litigation friend

Published 21 March 2018