Skundų procedūra

Kaip pateikti skundą

Jeigu Jūs nesate patenkinti suteiktų paslaugų kokybe ir norite pateikti oficialų skundą, rašykite šiuo adresu:

Customer Services Policy Consular Directorate Foreign and Commonwealth Office King Charles Street London SW1A 2AH United Kingdom

Phone: +44 (0) 20 7008 1500 Fax: +44 (0) 20 7008 0426

E-mail: feedback.consular.services@fco.gov.uk

Mes ištirsime Jūsų skundą ir atsakysime per 20 darbo dienų. Jeigu per šį laiką nespėsime pilnai ištirti skundo, mes Jus informuosime

Skundų tyrimo procesas apima tris etapus. Jeigu nebūsite patenkinti mūsų pirminiu atsakymu, tada pranešime kaip kreiptis į Konsulinių reikalų departamento direktorių ir galiausiai į Užsienio reikalų ministrą arba Parlamento ombudsmeną.