Διαδικασία καταγγελιών

Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα

Για σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της Βρετανικής Πρεσβείας (εκτός από βίζα), απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αναπληρώτρια του Πρέσβη, Βρετανική Πρεσβεία, Πλουτάρχου 1, Αθήνα 106 75