Sunday 23 April 2023


Emergency alert sent to Wales

Prawf o wasanaeth Rhybuddion Argyfwng Llywodraeth y DU yw hwn. Bydd yn eich rhybuddio os oes argyfwng gerllaw sy'n peryglu bywyd.

Mewn argyfwng go iawn, dilynwch y cyfarwyddiadau yn y rhybudd i'ch cadw chi ac eraill yn Vogel.

Ewch i gov.uk/alerts i wybod mwy.

Prawf yw hwn. Does dim angen i chi wneud dim.

This is a test of Emergency Alerts, a new UK government service that will warn you if there's a life-threatening emergency nearby.

In a real emergency, follow the instructions in the alert to keep yourself and others safe.

Visit gov.uk/alerts for more information.

This is a test. You do not need to take any action.

More information about this alert to Wales

Emergency alert sent to England, Northern Ireland and Scotland

This is a test of Emergency Alerts, a new UK government service that will warn you if there's a life-threatening emergency nearby.

In a real emergency, follow the instructions in the alert to keep yourself and others safe.

Visit gov.uk/alerts for more information.

This is a test. You do not need to take any action.

More information about this alert to England, Northern Ireland and Scotland

Tuesday 29 June 2021


Emergency alert sent to Reading

The UK government is testing Emergency Alerts in Reading, Berkshire.

Emergency alerts tell you what to do if there's a life-threatening event nearby.

To find out more, call 0808 1697692 or search for gov.uk/alerts

More information about this alert to Reading

Tuesday 25 May 2021


Emergency alert sent to East Suffolk

The UK government is testing Emergency Alerts in East Suffolk.

Emergency alerts tell you what to do if there's a life-threatening event nearby.

To find out more call 0808 1697692 or search for gov.uk/alerts

More information about this alert to East Suffolk

Emergency alert sent to East Suffolk

The UK government is testing Emergency Alerts in East Suffolk.

Emergency alerts tell you what to do if there's a life-threatening event nearby.

To find out more, call 0808 1697692 or search for gov.uk/alerts

More information about this alert to East Suffolk