Guidance

Y cynllun Dosbarthu Carcasau Eidion: cadw cofnodion

Gwybodaeth i ladd-dai anifeiliaid buchol trwyddedig am gofnodion y mae'n rhaid iddynt eu cadw er mwyn cydymffurfio â rheolau Dosbarthu Carcasau Eidion.