Guidance

Rhoi gwybod am symudiadau gwartheg a'u cofnodi

Mae'n rhaid i chi gofnodi pob achos o symud gwartheg, buail neu fyfflos i'ch daliad neu oddi arno a hysbysu Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain ohono.