Guidance

Gwartheg heb basbortau

Mae'n rhaid i chi gael trwydded symud ar gyfer anifeiliaid y gwrthodwyd rhoi pasbort iddynt, anifeiliaid a aned cyn 1 Awst 1996 a lloi heb eu cofrestru.