உலக அமைவிடம்

UK and Sri Lanka

எங்களது இலட்சியம்

பிரித்தானிய உயர் ஸ்தானிகராலயம் இலங்கை அரசாங்கத்துடனான அதன் உறவுகளில் பிரித்தானிய அரசாங்கத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றதுடன், இலங்கையில் பிரித்தானிய நலன்களை முன்னேற்றுகிறது.

ஆவணங்கள்

எங்களது அறிவிப்புகள்

எங்களது வெளியீடுகள்

ஸ்தாபனங்கள்

பிரித்தானிய உயர் ஸ்தானிகராலயம் கொழும்பு

கொழும்பிலுள்ள பிரித்தானிய உயர் ஸ்தானிகராலயம் ஐக்கிய இராச்சியம் மற்றும் இலங்கை அதேபோன்று மாலைதீவு என்பவற்றுக்கிடையில் உறவுகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் மற்றும் பேணுவதற்கும் பொறுப்பானதாகும்.

முழுமையான விபரம் மற்றும் அனைத்து தொடர்பு விபரங்களையும் காண்க

British High Commission Colombo

389, Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 7

Colombo
இலங்கை

Access and opening times

Department for International Trade Sri Lanka

Department for International Trade (DIT) helps UK-based companies succeed in the global economy. We also help overseas companies bring their high-quality investment to the UK’s dynamic economy.

முழுமையான விபரம் மற்றும் அனைத்து தொடர்பு விபரங்களையும் காண்க

Department for International Trade Sri Lanka

British High Commission
389 Bauddhaloka Mawatha
Colombo
07
இலங்கை

Monday to Thursday: 8am to 12:30pm and 1:30pm to 4:30pm
Friday: 8am to 1pm