موقعیت جهانی

بریتانیا و افغانستان

ماموریت ما

ما در افغانستان در جهت حفظ امنیت ملی خود از طریق کمک با افغان ها به منظور گرفتن امنیت افغانستان به دست خود شان کار می کنیم. ما همچنان با جامعه جهانی و سایر همکاران خود در جهت حمایت از انکشاف امنیت، حکومتداری، زیربنا، اقتصاد و فراهم آوری خدمات مبرم از نزدیک کار می کنیم.

اسناد

اعلانات ما

نشریات ما

سازمان ها

سفارت بریتانیا کابل

سفارت بریتانیا در کابل در روابط خود با دولت افغانستان از کشور بریتانیا نماینده گی می کند.

نمایه مکمل و تفصیلات در مورد تماس ها را ببینید

سفارت بریتانیا کابل

چهاراهی سرک پانزده، وزیر اکبر خان
شماره پوست بکس 334
کابل، افغانستان

افغانستان

(یکشنبه تا پنج شنبه) 0830-1630
ایمیل ادرس سفارت: britishembassy.kabul@fco.gov.uk
ایمل ادرس بخش قونصلی: Cons.Kabul@fco.gov.uk

Access and opening times

Department for International Trade Afghanistan

The Department for International Trade (DIT) helps UK-based companies succeed in the global economy. We also help overseas companies bring their high-quality investment to the UK’s dynamic economy.

نمایه مکمل و تفصیلات در مورد تماس ها را ببینید

Department for International Trade Afghanistan

15th Street, Roundabout Wazir Akbar Khan
PO Box 334

Kabul
افغانستان