Ffurflen

Ymddiriedolaethau ac ystadau: manylion ymddiriedolaeth (41G (Ymddiriedolaeth))

Defnyddiwch y ffurflen 41G (Ymddiriedolaeth) i gofrestru ymddiriedolaeth newydd gyda Chyllid a Thollau EM.