Personal tax – form

Ymddiriedolaethau ac ystadau: manylion ymddiriedolaeth (41G (Ymddiriedolaeth))

Defnyddiwch y ffurflen 41G (Ymddiriedolaeth) i gofrestru ymddiriedolaeth newydd gyda Chyllid a Thollau EM.

Dogfen

Manylion ymddiriedolaeth (41G (Ymddiriedolaeth))

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Manylion ymddiriedolaeth (41G (Ymddiriedolaeth))"), and its reference (Unique reference: 41G (Cymraeg)).

Manylyn

Defnyddiwch y ffurflen 41G (Ymddiriedolaeth) i gofrestru ymddiriedolaeth newydd gyda Chyllid a Thollau EM.