Guidance

Cynnal busnes gyda Thŷ’r Cwmnïau yn y Gymraeg

Gwybodaeth am ddefnyddio'r Gymraeg wrth gynnal busnes gyda Thŷ'r Cwmnïau.

Dogfen

Manylyn

Mae’r canllaw hwn yn darparu gwybodaeth am ddefnyddio’r Gymraeg wrth gynnal busnes gyda Thŷ’r Cwmnïau ar gyfer cwmni neu bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig (PAC) sydd wedi datgan bod eu swyddfa gofrestredig (neu swyddfa gofrestredig arfaethedig) yng Nghymru (yn hytrach na Lloegr a Chymru).

Mae gennym wasanaeth hefyd ar gyfer cwmnïau a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig (PACau) Cymreig sydd am ddefnyddio’r Gymraeg wrth ymdrin â ni.

Prif lun: Freedex/Shutterstock.com, defnyddiwyd o dan drwydded.