Cyhoeddiadau

Gallwch ddefnyddio'r hidlyddion i ddangos y canlyniadau sydd o ddiddordeb i chi

Filter publications
Get updates to this list email feed

Copy and paste this URL in to your feed reader

 1. Ffeilio cyfrifon

 2. Gwiriadau cydymffurfio: gwybodaeth am y Rheol Gwrth-gamddefnydd Gyffredinol - CC/FS34a

 3. Treth Incwm: Cais am ad-daliad o'r dreth a ddidynnwyd o gynilion a buddsoddiadau (R40)

 4. Gwiriadau cydymffurfio: ymweliadau dirybudd ar gyfer archwiliadau - CC/FS4

 5. Hawddfreintiau (CY62)

 6. Rhyddhau arwystlon (CY31)

 7. Atwrneiaeth arhosol: enghreifftiau dilys

  • OPG
  • Guidance
 8. Credyd Cynhwysol os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd

  • DWP
  • Guidance
 9. Cyfyngu ar ddatgelu eich gwybodaeth

 10. Achosion llys, ansolfedd a rhwymedigaeth treth: ceisiadau (CY43)

 11. Cwmnïau tramor a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig (CY78)

 12. Achos llys, ansolfedd ac atebolrwydd trethi: mynediad i wybodaeth (CIT)

 13. Map mynegai: chwiliad swyddogol (CY10)

 14. Nodyn ymarfer y Gwarcheidwad Cyhoeddus: Gweithredu fel atwrnai proffesiynol

 15. Cyfeiriad ar gyfer gohebu (CY55)

 16. Trosglwyddiadau o dan bŵer gwerthu arwystlai (CY75)

 17. Meddiant gwrthgefn (1) tir digofrestredig (2) tir cofrestredig lle y caffaelwyd yr hawl i gofrestru cyn 13 Hydref 2003 (CY5)

 18. Meddiant gwrthgefn tir cofrestredig (CY4)

 19. Protocol Rhynglywodraethol ar Adnoddau Dŵr, Cyflenwad Dŵr ac Ansawdd Dŵr

  • Defra a SC
  • Policy paper
 20. Ymdatod ac ansolfedd

 21. Mynegai Prisiau Tai y DU: adroddiad Cymru: Medi 2017

 22. Crynodeb o Fynegai Prisiau Tai y DU: Medi 2017

 23. Cyflawni gweithredoedd (CY8)

 24. Bywyd cwmni: ffeilio yn sgîl digwyddiadau

 25. Rhoi'r gorau i fod yn berson unigol gyda rheolaeth arwyddocaol (PSC07c)

 26. Rhoi hysbysiad o newid manylion ar gyfer person sydd â rheolaeth arwyddocaol (PSC04c)

 27. Rhoi hysbysiad o berson unigol gyda rheolaeth arwyddocaol (PSC01c)

 28. Bywyd partneriaeth ateblorwydd cyfyngedig

 29. Gwneud cais i gadw rhif cofrestru cerbyd a'i roi ar gerbyd arall (ffurflen V317W)

  • DVLA
  • Form
 30. Parneriaeth atebolrwydd cyfyngedig Corffori ac enwau

 31. Corffori ac enwau

 32. Gwiriadau cydymffurfio: Cosbau ar gyfer y rhai sy'n galluogi osgoi treth alltraeth neu ddiffyg cydymffurfiad - CC/FS17a

 33. Cofrestriad cyntaf: cais (FR1)

 34. Newid y gofrestr (AP1)

 35. Cais gan gwmni am wybodaeth ynghylch cerbyd (ffurflen V888/2W)

  • DVLA
  • Form
 36. Rhybuddion, cyfyngiadau a gwarchod buddion trydydd parti yn y gofrestr (CY19)

 37. Cwmnïau corfforedig yn y Deyrnas Unedig Gorfennaf i Fedi 2017

  • Companies House
  • Official Statistics
 38. Bwletin y Cyflogwr: Hydref 2017

 39. Gwiriadau cydymffurfio: Cosbau uwch ar gyfer materion alltraeth - CC/FS17

 40. Mynegai Prisiau Tai y DU: adroddiad Cymru: Awst 2017