Cyhoeddiadau

Gallwch ddefnyddio'r hidlyddion i ddangos y canlyniadau sydd o ddiddordeb i chi

Filter publications
Get updates to this list email feed

Copy and paste this URL in to your feed reader

 1. Trosglwyddo ystadau tai cyhoeddus (CY47)

 2. Ansolfedd personol (CY34)

 3. Cymeradwyo dogfennau morgais (CY30)

 4. Cywiro ac indemniad (CY39)

 5. Proffidiau à prendre (cymryd adnoddau naturiol o dir rhywun arall) (CY16)

 6. Cyflawni gweithredoedd (CY8)

 7. Chwiliadau swyddogol a cheisiadau amlinellol (CY12)

 8. Ymddiriedau tir preifat (CY24)

 9. Archwiliad a cheisiadau am gopïau swyddogol (CY11)

 10. Rhybuddion, cyfyngiadau a gwarchod buddion trydydd parti yn y gofrestr (CY19)

 11. Ceisiadau o dan Ddeddf Cyfraith Teulu 1996 (CY20)

 12. Hunanasesiad: Senedd (SA102MP)

 13. Hunanasesiad: Incwm Masnachu ac Incwm Proffesiynol Partneriaeth (SA800(TP))

  • HMRC
  • Form
 14. Hunanasesiad: Datganiad Partneriaeth (llawn) (SA800(PS))

  • HMRC
  • Form
 15. Hunanasesiad: Cynilion, Buddsoddiadau ac Incwm Arall Partneriaeth (SA804)

  • HMRC
  • Form
 16. Hunanasesiad: Ffurflen Dreth Partneriaeth (SA800)

  • HMRC
  • Form
 17. Hunanasesiad: hunangyflogaeth (byr) (SA103S)

 18. Hunanasesiad: Partneriaeth (llawn) (SA104F)

 19. Hunanasesiad: Gwaredu Asedion Trethadwy Partneriaeth (SA803)

  • HMRC
  • Form
 20. Hunanasesiad: Partneriaeth (byr) (SA104S)

 21. Hunanasesiad: Hunangyflogaeth (llawn) (SA103F)

 22. Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith: Pam fod gordaliadau’n codi WTC8

 23. Credyd Treth Gwaith: help gyda chostau gofal plant WTC5

 24. Hunanasesiad: Partneriaeth Tramor (SA802)

  • HMRC
  • Form
 25. Hunanasesiad: Eiddo yn y DU - Partneriaeth (SA801)

  • HMRC
  • Form
 26. Hunanasesiad: crynodeb o’r cyfrifiad treth (SA110)

  • HMRC
  • Form
 27. Hunanasesiad: Nodiadau: Ffurflen Dreth Fer (SA211)

  • HMRC
  • Form
 28. Hunanasesiad: Tramor (SA106)

 29. Hunanasesiad: Eiddo yn y DU (SA105)

 30. Hunanasesiad: Cyflogaeth (SA102)

 31. Hunanasesiad: gwybodaeth ychwanegol (SA101)

  • HMRC
  • Form
 32. Hunanasesiad: gweinidogion yr efengyl (SA102M)

 33. Hunanasesiad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru (SA102WAM)

 34. Ffurflen Dreth Hunanasesiad

 35. Treth Etifeddiant: dyledion sy'n ddyledus gan yr ymadawedig (IHT419)

 36. Treth Etifeddiant: tai, tir, adeiladau a buddiannau mewn tir (IHT405)

 37. Gwirio eich hysbysiad o ddyfarniad credydau treth (TC602(SN))

 38. Treth Etifeddiant: Cyfrif Treth Etifeddiant (IHT400)

 39. Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith: taflen WTC2

 40. Gwneud cais am ad-daliad Treth Incwm ar daliad budd-dal marwolaeth pensiwn a gyrchir yn hyblyg