Cyhoeddiadau

Gallwch ddefnyddio'r hidlyddion i ddangos y canlyniadau sydd o ddiddordeb i chi

Filter publications
Get updates to this list email feed

Copy and paste this URL in to your feed reader

 1. Safonau gwasanaeth Cofrestrfa Tir EM

  • HM Land Registry
  • Guidance
 2. Enghreifftiau o e-byst gwe-rwydo a chyswllt ffug sy'n honni cysylltiad â CThEM

  • HMRC
  • Guidance
 3. Polisi Tŷ'r Cwmnïau ar yr amgylchedd

  • Tŷ'r Cwmnïau
  • Policy paper
 4. Gwiriadau cydymffurfio: cosbau am drafodiadau sy'n gysylltiedig â thwyll TAW – CC/FS42

 5. Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru - Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2017-18

  • SC
  • Corporate report
 6. Newidiadau Taliad Annibyniaeth Personol

  • DWP
  • Guidance
 7. Nodiadau TAW 2018 Rhifyn 2

  • HMRC
  • Guidance
  • Part of a collection: VAT Notes
 8. Y Weinyddiaeth Cyfiawnder Cynllun Iaith Gymraeg 2018

  • MOJ
  • Guidance
 9. Strategaeth Ddiwydiannol: Adeiladu Prydain sy’n barod at y dyfodol

 10. Cais am ad-daliad pan eich bod wedi cymryd cyfandaliad pensiwn bach

 11. Cais am ad-daliad o Dreth Incwm a ddidynnwyd o gynilion a buddsoddiadau (R40)

 12. Gwneud cais am ad-daliad treth os ydych wedi rhoi'r gorau i weithio ac wedi cyrchu'ch pensiwn yn hyblyg

 13. Gwneud cais am ad-daliad Treth Incwm pan fyddwch wedi rhoi'r gorau i weithio

 14. Chwilio drwy gofrestrau’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

  • OPG
  • Form
 15. Ffi atwrneiaeth arhosol neu atwrneiaeth barhaus: esemptiad neu ddilead

 16. Ildio atwrneiaeth barhaus

 17. Ildio atwrneiaeth arhosol

 18. Cofrestru atwrneiaeth barhaus

 19. Cofrestru atwrneiaeth arhosol

 20. Gwrthwynebu cofrestru atwrneiaeth

 21. Gwneud hawliad i dribiwnlys cyflogaeth (Ffurflen ET1)

 22. Concordat rhwng gweinyddiaeth cyfiawnder y DU a llywodraeth cymru

  • MOJ
  • Policy paper
 23. Adroddiad dyfarnwyr annibynnol Tŷ’r Cwmnïau

  • Tŷ'r Cwmnïau
  • Corporate report
 24. Datganiad gorchwyl cyhoeddus Tŷ'r Cwmnïau a hawlfraint y Goron

  • Tŷ'r Cwmnïau
  • Statutory guidance
 25. Gwarediadau a gyflawnir gan dderbynyddion Deddf Cyfraith Eiddo (CY36a)

 26. TWE: Treuliau a buddiannau diwedd blwyddyn (Canllaw P11D)

  • HMRC
  • Guidance
  • Part of a collection: PAYE forms
 27. Safle deliwr ar gyfer masnachu mewn defaid a geifr yn yr UE: cais

 28. Canolfan grynhoi ar gyfer masnachu mewn da byw yn yr UE: cais

 29. Rhoi gwybod i Dŷ’r Cwmnïau am dwyll ynghylch cwmni

  • Tŷ'r Cwmnïau
  • Guidance
 30. Cais gan gwmni am wybodaeth ynghylch cerbyd (ffurflen V888/2W)

  • DVLA
  • Form
 31. Cais gan unigolyn am wybodaeth ynghylch cherbyd (ffurflen V888W)

  • DVLA
  • Form
 32. Atwrneiaethau a thir cofrestredig (CY9)

 33. Prydlesi: pryd i gofrestru (CY25)

 34. Trosglwyddiadau o dan bŵer gwerthu arwystlai (CY75)

 35. Gwybodaeth gyffredinol am wiriadau gan Ymgyrchoedd a Phrosiectau: CC/FS1b

 36. Ffurflenni atwrneiaeth arhosol

 37. Ffurflenni adroddiad blynyddol dirprwy: rhoi cyfrif am eich gweithredoedd

 38. Rhoi gwybod i CThEM am dai, tir, adeiladau a budd mewn tir ar gyfer Treth Etifeddiant

 39. Yswiriant Gwladol: cais i dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol (CA5603)

 40. Polisi Amgylcheddol DVLA: atal llygredd

  • DVLA
  • Policy paper