Cyhoeddiadau

Gallwch ddefnyddio'r hidlyddion i ddangos y canlyniadau sydd o ddiddordeb i chi

Filter publications
Get updates to this list email feed

Copy and paste this URL in to your feed reader

 1. Adolygu rheolaethau ar fewnforio anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid: Ebrill 2014 i Fawrth 2016

  • Defra
  • Policy paper
 2. Ffurflenni adroddiad blynyddol dirprwy: rhoi cyfrif am eich gweithredoedd

 3. Welsh: Credyd Cynhwysol a thai ar rent

  • DWP
  • Guidance
 4. Cyfrifoldebau dirprwyaeth awdurdod cyhoeddus: Nodyn ymarfer y Gwarcheidwad Cyhoeddus

 5. Bondiau sicrwydd: Nodyn ymarfer y Gwarcheidwad Cyhoeddus

 6. Taliadau gofal teulu: Nodyn ymarfer y Gwarcheidwad Cyhoeddus

 7. Nodyn ymarfer y Gwarcheidwad Cyhoeddus: dull gweithredu Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus mewn perthynas â chyfrifon cleientiaid cyfreithwyr

 8. Hysbysu am estyn amser i geisio cymeradwyaeth (AM05)

 9. Hysbysu am gymeradwyaeth i gynigion gweinyddwr (AM06)

 10. Hysbysu am benderfyniad credydwr ar gynigion gweinyddwr (AM07)

 11. Hysbysu am ddiwygio cynigion gweinyddwr (AM08)

 12. Hysbysu am ganlyniad penderfyniad credydwr (AM09)

 13. Hysbysu am adroddiad cynnydd gweinyddwr (AM10)

 14. Hysbysu am orchymyn yn cyfyngu at ddatgelu (AM12)

 15. Hysbysu am ddadwneud neu ddiwygio gorchymyn yn cyfyngu ar ddatgelu (AM13)

 16. Hysbysu am orchymyn i waredu eiddo ag arwystl arno (AM14)

 17. Hysbysu am estyn cyfnod gweinyddiad (AM19)

 18. Hysbysu am derfynu gweinyddiad yn awtomatig (AM20)

 19. Hysbysu am ddiwedd gweinyddiad (AM21)

 20. Hysbysu am symud o weinyddiad i ddatodiad gwirfoddol gan y credydwyr (AM22)

 21. Hysbysu am symud o weinyddiad i ddiddymiad (AM23)

 22. Hysbysu am orchymyn llys mewn perthynas â dyddiad diddymiad (AM24)

 23. Hysbysu am drefniant gwirfoddol yn dod i rym (CVA1)

 24. Hysbysu am adroddiad cynnydd goruchwyliwr mewn trefniant gwirfoddol (CVA3)

 25. Hysbysu am ddatganiad amgylchiadau (LIQ02)

 26. Hysbysu am adroddiad cynnydd mewn achos o ddirwyn i ben yn wirfoddol (LIQ03)

 27. Hysbysu am gyfrif terfynol cyn diddymiad mewn datodiad gwirfoddol gan yr aelodau (LIQ13)

 28. Hysbysu am gyfrif terfynol cyn diddymiad mewn datodiad gwirfoddol gan y credydwyr (LIQ14)

 29. Hysbysu am ymwadiad o dan adran 178 o Ddeddf Ansolfedd 1986 (NDISC)

 30. Hysbysu am adroddiad derbynnydd gweinyddol (REC1)

 31. Hysbysu am grynodeb o dderbyniadau a thaliadau (REC2)

 32. Hysbysu am orchymyn i waredu eiddo ag arwystl arno (REC3)

 33. Hysbysu am ddechrau moratoriwm (VAM1)

 34. Hysbysu am barhad moratoriwm (VAM2)

 35. Hysbysu am benderfyniad i estyn neu estyn ymhellach moratoriwm (VAM3)

 36. Hysbysu am orchymyn llys mewn perthynas â moratoriwm (VAM4)

 37. Hysbysu am benodi enwebai newydd yn lle un arall (VAM6)

 38. Hysbysu am ddiwedd moratoriwm (VAM7)

 39. Hysbysu am adroddiad cynnydd mewn achos o ddirwyn i ben gan y llys (WU07)

 40. Hysbysu am y cyfrif terfynol cyn diddymiad (WU15)