Deputy Head of Mission, British Embassy Warsaw

Sarah Tiffin

Sarah Tiffin

Contents

Biography

Sarah objęła funkcję Zastępcy Szefa Misji w sierpniu 2013 r. Do brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów dołączyła w roku 1998 i, zanim przyjechała do Warszawy, była na placówkach dyplomatycznych w Paryżu, New Delhi, Dublinie oraz w Stałym Przedstawicielstwie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Sarah zajmowała się między innymi prawami człowieka, planowanie politycznym oraz zasobami ludzkimi. Dzieliła etat Szefa Departamentu ds. Afryki Wschodniej, Wielkich Jezior oraz Somalii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów. Była również dwukrotnie oddelegowana do rządu Irlandii, ostatnio podczas irlandzkiej Prezydencji Rady Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2013 roku.

Sarah mówi płynnie po francusku i ma nadzieję opanować język polski. Jest żoną irlandzkiego dyplomaty (obecnie Zastępcy Szefa Misji w Ambasadzie Irlandii w Warszawie). Mają troje dzieci.

Deputy Head of Mission, British Embassy Warsaw

Zastępca Szefa Misji