Deputy Head of Mission, Dublin, Ireland

Sarah Tiffin

Biography

Sarah objęła funkcję Zastępcy Szefa Misji w sierpniu 2013 r. Do brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów dołączyła w roku 1998 i, zanim przyjechała do Warszawy, była na placówkach dyplomatycznych w Paryżu, New Delhi, Dublinie oraz w Stałym Przedstawicielstwie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Sarah zajmowała się między innymi prawami człowieka, planowanie politycznym oraz zasobami ludzkimi. Dzieliła etat Szefa Departamentu ds. Afryki Wschodniej, Wielkich Jezior oraz Somalii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów. Była również dwukrotnie oddelegowana do rządu Irlandii, ostatnio podczas irlandzkiej Prezydencji Rady Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2013 roku.

Sarah mówi płynnie po francusku i ma nadzieję opanować język polski. Jest żoną irlandzkiego dyplomaty (obecnie Zastępcy Szefa Misji w Ambasadzie Irlandii w Warszawie). Mają troje dzieci.

Deputy Head of Mission, Dublin, Ireland

The Deputy Head of Mission is a senior diplomat and typically a key advisor to the Ambassador or High Commissioner. The Deputy is responsible for the daily management of an overseas Embassy or High Commission. They will represent the UK’s interests in the absence of the Ambassador as Chargé d’Affaires. A senior ranking Deputy may also take the title Minister. Smaller missions may not have a Deputy Head.

Previous roles in government

  1. Deputy Head of Mission, British Embassy Warsaw

    • 2013 to 2017