Secretary of State for International Development a Minister for Women and Equalities

The Rt Hon Penny Mordaunt MP

Bywgraffiad

Cafodd Penny Mordaunt ei phenodi yn Gweinidog Gwladol dros yr Adran Gwaith a Phensiynau ar 15 Gorffennaf 2016. Fe’i hetholwyd yn AS Ceidwadol dros Gogledd Portsmouth yn 2010.

Addysg

Cafodd ei haddysg yn Ysgol Gyfun Gatholig Oaklands ac ym Mhrifysgol Reading lle astudiodd Athroniaeth.

Gyrfa wleidyddol

Gweithiodd Penny i Swyddfa Ganolog y Ceidwadwyr, gan ddod yn Bennaeth Darlledu o dan William Hague. Yn 2000 gwasanaethodd fel Pennaeth y Wasg Dramor ar gyfer ymgyrch etholiad arlywyddol George W. Bush.

Yn San Steffan, gwasanaethodd Penny ar y Pwyllgor Craffu Ewropeaidd, Pwyllgor Dethol yr Amddiffyn, ac fel cadeirydd y Grwpiau Hollbleidiol Seneddol ar gyfer Gwyddor Bywyd ac ar gyfer Heneiddio a Phobl Hŷn. Yn yr hydref 2013, cafodd ei phenodi’n Ysgrifennydd Seneddol Preifat i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn, y Gwir Anrh. Philip Hammond AS. Bu’n gwasanaethu fel Gweinidog Gwladol dros y Lluoedd Arfog o fis Mai 2015 tan fis Gorffennaf 2016.

Ei gyrfa y tu allan i wleidyddiaeth

Gweithiodd Penny fel gweithiwr cymorth yn Romania ôl-chwyldroadol cyn ac yn ystod y brifysgol. Hi oedd cyfarwyddwr cyfathrebu yng Nghyngor Kensington a Chelsea a’r Sefydliad Trafnidiaeth Cludo Nwyddau ac roedd yn gyfarwyddwr ‘Diabetes UK’, y Gronfa Gymunedol a’r Gronfa Loteri Fawr. Yn 2004 sefydlodd Penny cwmni cyfryngau, yna’i werthu yn 2010.

Secretary of State for International Development

The Secretary of State leads the DFID ministerial team, sets the overall strategy and direction of the department.

 • Cabinet and Cabinet Committees
 • National Security Council
 • All major spending decisions and overall delivery and management of 0.7%
 • Africa strategy and overview
 • Asia
 • Humanitarian response and reform
 • Global Britain and European Union exit
 • ODA reform
 • UN reform
 • World Bank, IMF and other IFIs
 • Communications
 • Economic Development (including CDC, trade policy and private sector)
 • Modern Slavery

Minister for Women and Equalities

The Minister for Women and Equalities has overall responsibility for:

 • policy on women
 • policy on sexual orientation and transgender equality
 • cross-government equality strategy and legislation

Before July 2014, this role was covered by the Minister for Women and the Minister for Equalities.

Rolau blaenorol mewn llywodraeth

 1. Gweinidog Gwladol dros Bobl Anabl, Iechyd a Gwaith

  • 2016 to 2017
 2. Minister of State for the Armed Forces

  • 2015 to 2016
 3. Parliamentary Under Secretary of State for Communities and Local Government

  • 2014 to 2015