Gweinidog Gwladol dros Gyflogaeth

Damian Hinds MP

Bywgraffiad

Penodwyd Damian Hinds yn Gweinidog Gwladol dros yr Adran Gwaith a Phensiynau ar 15 Gorffennaf 2016. Cafodd ei ethol yn Aelod Seneddol Ceidwadol dros Ddwyrain Hampshire ym mis Mai 2010.

Addysg

Mynychodd Damian Ysgol Ramadeg St Ambrose, Altrincham cyn cwblhau gradd mewn gwleidyddiaeth, athroniaeth ac economeg.

Gyrfa wleidyddol

Yn fuan ar ôl mynd i San Steffan, etholwyd Damian i’r Pwyllgor Dethol Addysg a gwasanaethodd hyd at fis Hydref 2012. Cyn hynny bu’n gadeirydd y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Symudedd Cymdeithasol. Yn flaenorol bu’n gwasanaethu fel Cynorthwyydd Chwip y Llywodraeth o fis Gorffennaf 2014 tan fis Mawrth 2015 ac fel Ysgrifennydd y Trysorlys o fis Mai 2015 tan fis Gorffennaf 2016.

Ei yrfa y tu allan i wleidyddiaeth

Treuliodd Damian 18 mlynedd yn gweithio yn y diwydiannau tafarndai, bragu a gwesty, ym Mhrydain a thramor.

Bywyd personol

Mae gan Damian a’i wraig Jacqui 3 o blant ifanc.

Gweinidog Gwladol dros Gyflogaeth

Mae cyfrifoldebau’r gweinidog yn cynnwys:

 • Credyd Cynhwysol, yn cynnwys agweddau’r farchnad lafur a rheolaeth o’r rhaglen gyfan
 • strategaeth gyflogaeth ac ymyriadau yn y farchnad lafur, gan gynnwys:
  • amodoldeb a sancsiynau
  • cyflogaeth ieuenctid
  • cyflogaeth merched
  • cyflogaeth pobl dduon, Asiaidd ac lleafrifoedd ethnig
  • ‘Fuller Working Lives’
  • Lwfans Menter Newydd
 • Canolfan Byd Gwaith, gweithio mewn partneriaeth ac ymgysylltu â chyflogwyr
 • yr UE a materion rhyngwladol, yn cynnwys cefnogaeth i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Brexit
 • cefnogaeth i’r Ysgrifennydd Gwladol ar ddatganoli

Rolau blaenorol mewn llywodraeth

 1. Exchequer Secretary to the Treasury

  • 2015 to 2016
 2. Assistant Whip

  • 2014 to 2015