Get updates to this list email feed

Copy and paste this URL in to your feed reader

 1. Bridiau gwartheg swyddogol a chodau

 2. Official cattle breeds and codes

 3. Send cattle reporting information online or by phone

 4. Cael tagiau clust swyddogol newydd i wartheg neu dagiau clust yn lle hen dagiau

 5. Get new or replacement official ear tags for cattle

 6. Cofrestru gwartheg a fewnforir

 7. Register cattle imported or moved into Great Britain

 8. Farm software for CTS Web Services

  • Published
  • Detailed guide
  • RPA and BCMS
 9. Register with CTS Online to represent cattle keepers as an agent

 10. Cadw cofrestr daliad ar gyfer gwartheg

 11. Keep a holding register for cattle

 12. Canllawiau i gyflenwyr tagiau clust gwartheg, defaid a geifr

  • Updated
  • Detailed guide
  • BCMS
 13. Guidance for suppliers of cattle, sheep and goat ear tags

  • Updated
  • Detailed guide
  • BCMS
 14. Report and record cattle deaths on the holding

 15. Guidance on keeping cattle, bison and buffalo in Great Britain

  • Updated
  • Collection
  • BCMS
 16. Pasbortau gwartheg: beth i'w wneud os bydd problemau'n codi

 17. Cattle passports: what to do if problems arise

 18. Canllawiau ar gadw gwartheg, buail a byfflos ym Mhrydain Fawr

  • Published
  • Collection
  • BCMS
 19. Beth i'w wneud ar ôl i lo gael ei eni

 20. Anfon gwybodaeth am wartheg ar-lein neu dros y ffôn

 21. Diweddaru manylion eich daliad

  • Published
  • Detailed guide
  • BCMS
 22. Cael nod buches ar gyfer gwartheg

 23. Gwneud cais i gysylltu daliadau gwartheg a defnyddio'r cysylltiadau hynny (cysylltiadau SOG)

 24. Rhoi gwybod am symudiadau gwartheg i faes sioe ac oddi arno

 25. Rhoi gwybod am symudiadau gwartheg a'u cofnodi

 26. Rhoi tagiau clust gwartheg newydd yn lle rhai sy’n cael eu colli neu eu difrodi

 27. Cael pasbort gwartheg

 28. Cael a defnyddio dalenni parhad ar gyfer pasbortau gwartheg

 29. Cael a defnyddio labeli cod bar ar gyfer eich daliad

 30. Cywiro gwall o ran genedigaeth, achosion o symud neu farwolaeth gwartheg

 31. Anfon gwartheg i'r lladd-dy

 32. Rhoi gwybod am allforion gwartheg

 33. Rhoi gwybod am farwolaethau gwartheg ar adeg eu lladd a'u cofnodi

 34. Rhoi gwybod am farwolaethau gwartheg ar y daliad a'u cofnodi

 35. Cofrestru â Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

 36. Cofrestru â SOG Ar-lein i gynrychioli ceidwaid gwartheg fel asiant

 37. Cofrestru daliad er mwyn i chi allu cadw gwartheg

 38. Gwartheg heb basbortau

 39. Archwiliadau Adnabod Gwartheg: yr hyn y gallwch ei ddisgwyl

 40. Cattle without passports