Collection

Y Cynllun Graddio Carcasau Moch: canllawiau

Os yw eich lladd-dy yn lladd mwy na 200 o foch glân yr wythnos mae'n rhaid i chi fod wedi'ch cofrestru a dilyn y rheolau ar raddio carcasau.