Cyhoeddiadau

Gallwch ddefnyddio'r hidlyddion i ddangos y canlyniadau sydd o ddiddordeb i chi

Filter announcements
Get updates to this list email feed

Copy and paste this URL in to your feed reader

 1. Opsiynau ffeilio cyfrifon ar gyfer cwmnïau bach

  • Companies House
  • News story
 2. Yr heriau a’r cyfleoedd i dwristiaeth yng Nghymru ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd

  • DCMS a SC
  • Press release
 3. 11 datrysiad i heriau carafanio cyn i chi fentro allan

  • DVLA
  • Press release
 4. Gweinidog Llywodraeth y DU yn galw am gynnydd brys i fynd i’r afael â ‘mannau di-gyswllt’ yng Nghymru wledig

  • SC
  • Press release
 5. Yr Ysgrifennydd dros yr Amgylchedd yn dathlu Llwyddiant byd-eang Cig Oen Cymru

  • Defra a SC
  • Press release
 6. Hwb swyddi i’r sector peirianneg yng Nghymru

  • SC
  • Press release
 7. Gyrwyr i elwa o groesi Pontydd Hafren am ddim o 2018 ymlaen

  • DfT a SC
  • Press release
 8. Tîm gwasanaethau i gwsmeriaid Cymraeg CThEM i aros ym Mhorthmadog

  • SC
  • Press release
 9. Penodi Aelod ar ran Cymru i Fwrdd y BBC

  • DCMS a SC
  • Press release
 10. Ysgrifennydd Cymru’n dweud wrth arweinwyr busnes am ‘fanteisio ar fargen y Rhanbarth’

  • SC
  • Press release
 11. Abertawe ar y rhestr fer ar gyfer Dinas Diwylliant y DU 2021

  • SC
  • Press release
 12. Gwaith ar droed ar ‘Dro Halton’ i roi hwb i gysylltiadau rheilffordd Rhanbarth Dinas Lerpwl, Swydd Gaer a Gogledd Cymru

  • SC
  • Press release
 13. Alun Cairns: Bydd y Bil Diddymu yn rhoi sicrwydd a sefydlogrwydd i bawb

  • SC
  • Press release
 14. Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn addo sicrwydd a sefydlogrwydd i gwmnïau rhyngwladol yng Nghymru

  • SC
  • Press release
 15. Y Llywodraeth yn annog busnesau Cymru i allforio

  • SC a DIT
  • Press release
 16. DVLA yn galw ar ddisgyblion i ymateb i’r her

  • DVLA
  • Press release
 17. Nodyn atgoffa treth ar gyfer prynwyr cerbydau bron yn newydd

  • DVLA
  • Press release
 18. Cadw eich cofrestr pobl â rheolaeth arwyddocaol (PRhA)

  • Companies House
  • News story
 19. Mae Deddf Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth yma

  • Companies House
  • News story
 20. Buddsoddwyr tramor yn gweld cyfleoedd yng Nghymru

  • SC
  • Press release
 21. Llywodraeth y DU yn dyfarnu £1.4miliwn i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru i fynd i’r afael â thrais yn erbyn merched a genethod

  • SC
  • Press release
 22. Ysgrifennydd Cymru: Ehangu Heathrow yw’r peth gorau i Gymru

  • SC
  • Press release
 23. Hybu'r momentwm ar gyfer Bargen Twf Gogledd Cymru

  • SC
  • Press release
 24. Cyhoeddi tref hanesyddol yng Ngogledd Cymru fel y lleoliad ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog 2018

  • MOD, SCaWelsh Government
  • News story
 25. Yr Ysgrifennydd Gwladol yn canmol rôl y fyddin ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog yn Ne Cymru

  • SC
  • Press release
 26. Newidiadau i fesurau atal gwyngalchu arian yn y DU

  • Companies House
  • News story
 27. “Cymryd risg a bod ag egni i arloesi”

  • SC
  • Press release
 28. Ysgrifennydd Cymru’n llongyfarch yr unigolion arbennig yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

  • SC
  • Press release
 29. Tim rygbi Cymru yn dangos ei cefnogaeth am y Lluoedd Arfog

  • SC
  • Press release
 30. Chwe busnes yng Nghymru'n cael eu cydnabod am ragoriaeth menter ar ben blwydd Ei Mawrhydi yn 91 oed

  • SC
  • Press release
 31. Ysgrifennydd Cymru yn mentro i linell gychwyn Marathon Llundain am y 6ed tro

  • SC
  • Press release
 32. Darparu ein gwasanaethau yn y Gymraeg

  • GLlTEM
  • News story
 33. Cyflogaeth yn parhau i gynyddu yng Nghymru ac ar draws y DU

  • SC
  • Press release
 34. Oriau agor y DVLA: Pasg 2017

  • DVLA
  • News story
 35. Math newydd o bartneriaeth cyfyngedig

  • Companies House
  • News story
 36. Ysgrifennydd Cymru: Aston Martin yn creu etifeddiaeth barhaol yng Nghymru

  • MOD a SC
  • Press release
 37. Cyflwyno Rheolau Ansolfedd 2016

  • Companies House
  • News story
 38. Grant £1.4 miliwn gan Lywodraeth y DU yn rhoi hwb i blismona rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr

  • Home Office a SC
  • Press release
 39. Cyfraddau treth cerbyd newydd yn dod i rym heddiw

  • DVLA
  • Press release
 40. Elusennau yng Nghymru yn elwa ar Gronfa’r Dreth Tamponau

  • DCMS a SC
  • Press release