Cyhoeddiadau

Gallwch ddefnyddio'r hidlyddion i ddangos y canlyniadau sydd o ddiddordeb i chi

Filter announcements
Get updates to this list email feed

Copy and paste this URL in to your feed reader

 1. Annog BBaCh Cymru i fanteisio ar gyfle cyllid allforio newydd a gefnogir gan Lywodraeth y DU

  • SC
  • Press release
 2. Ysgrifennydd Cymru: “Mae DevOpsGuys yn arwain y ffordd yn y gwaith o weddnewid byd digidol yng Nghymru”

  • SC
  • Press release
 3. Diwygiadau i roi hwb i seilwaith digidol Cymru

  • SC
  • Press release
 4. Llywodraeth y DU yn sefydlu Bwrdd Masnach newydd i sicrhau bod manteision masnach rydd yn cael eu lledaenu i bob rhan o’r Undeb

  • SC a DIT
  • Press release
 5. Cyfle Cymru i ddod â 5G gam yn nes mewn cystadleuaeth genedlaethol

  • SC
  • Press release
 6. Gwneud cynnydd yn nhrafodaethau’r UE gyda llywodraethau datganoledig

  • SC
  • Press release
 7. Cyfradd diweithdra yng Nghymru yn disgyn yn llai ‘na cyfartaledd y DU

  • SC
  • News story
 8. Ysgrifennydd Cymru: Cwmnïau Fast Growth 50 yn sbarduno economi Cymru

  • SC
  • News story
 9. Yn barod i fynd: y trenau Intercity Express newydd fydd yn trawsnewid teithiau ledled De Cymru

  • SC
  • Press release
 10. Guto Bebb: Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i drechu tlodi yng Nghymru

  • SC
  • Press release
 11. Ysgrifennydd Cymru yn hyderus cyn y trafodaethau â Phrif Weinidog Cymru

  • Cabinet Office a SC
  • Press release
 12. Y llywodraeth yn datgan ei gweledigaeth ar gyfer polisi masnach a thollau ar ôl yr UE

 13. Gweinidog Llywodraeth y DU yng Nghymru yn annog allforio mewn cwmni wisgi Cymreig byd-eang

  • SC
  • Press release
 14. Ystyriwch y byd ac allforio - neges Ysgrifennydd Cymru i weithgynhyrchwyr yng Nghymru

  • SC
  • Press release
 15. Gweinidog Llywodraeth y DU yng Nghymru yn annog allforio mewn cwmni wisgi Cymreig byd-eang

  • SC
  • Press release
 16. Toyota yn dathlu 25 mlynedd o weithgynhyrchu yng Nghymru

  • SC
  • Press release
 17. Newidiadau i’r prawf gyrru: 4 Rhagfyr 2017

 18. Alun Cairns yn ymuno ag Aston Martin i hyrwyddo gyrfaoedd yn STEM i ddisgyblion Sain Tathan

  • SC
  • News story
 19. Ysgrifennydd Cymru yn adleisio’r cais i gwmnïau yng Nghymru fanteisio ar gyfleoedd masnachu gyda’r Dwyrain Canol

  • SC
  • Press release
 20. Ceir mawreddog a cheir bri drud iawn ymhlith y rhai a ddaliwyd heb dreth cerbyd

  • DVLA
  • Press release
 21. Terfyn Amser Ffeilio Cyfrifon 30 Medi

  • Companies House
  • News story
 22. Ad-daliadau am dystysgrifau: cwmnïau tramor a heb eu cofrestru

  • Companies House
  • News story
 23. Ysgrifennydd Cymru’n gwthio am fasnach allforio o Gymru yn Orangebox yn Nantgarw

  • SC
  • Press release
 24. Ysgrifennydd Cymru yn dathlu busnesau newydd yng Nghymru

  • SC
  • Press release
 25. Gweinidogion yn cyhoeddi carreg filltir wrth gynhyrchu Ajax yng Nghymru

  • MOD, SCaDE&S
  • News story
 26. Ysgrifennydd Gwladol Cymru'n gweld adenydd newydd Airbus yng ngogledd Cymru

  • SC
  • Press release
 27. Ysgrifennydd Cymru’n nodi 20 mlynedd o ddatganoli yng Nghymru

  • SC
  • Press release
 28. Rhagor o arian ym mhocedi defnyddwyr Pontydd Hafren yn 2018

  • DfT a SC
  • Press release
 29. Ysgrifennydd Cymru yn Expo Amddiffyn Byd-eang

  • SC
  • Press release
 30. Alun Cairns yn cyhoeddi ymweliad masnach â Qatar i gryfhau cysylltiadau’r DU â diwydiant y Dwyrain Canol

  • SC
  • Press release
 31. Hwb mawr Band Eang Cymru

  • SC
  • Press release
 32. Llofnodi hanesyddol yn selio clwstwr lled-ddargludyff cyfansawdd cyntaf y byd yn ne-ddwyrain Cymru

  • SC
  • Press release
 33. Prif Ysgrifennydd Gwladol yn hyderus y bydd trafodaethau'n symud yn eu blaenau yng Nghaerdydd

  • SC
  • Press release
 34. Mae Llywodraeth y DU am i bob rhan o'r DU ffynnu yn sgil ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

  • SC
  • News story
 35. Gwerth dros £30,000 o ol-daliadau i'r gweithwyr yn Nghymru sydd ar y cyflog isaf

  • SC
  • Press release
 36. Llywodraeth y DU yn llofnodi cytundeb pwysig ar gyfer Canolfan y Llywodraeth yng Nghaerdydd

  • Cabinet Office a SC
  • Press release
 37. Lansio adolygiad annibynnol o S4C

  • DCMS a SC
  • Press release
 38. Guto Bebb: Yr Eisteddfod wrtrh galon y Gymraeg a’i diwylliant

  • SC
  • Press release
 39. Ysgrifennydd Cymru i ddathlu 35 mlynedd ers sefydlu clwb busnes rhwng Japan a Chymru

  • SC
  • Press release
 40. Ysgrifennydd Gwladol Cymru’n cyhoeddi ymweliad masnach a buddsoddi â Japan

  • SC
  • Press release