Cyhoeddiadau

Gallwch ddefnyddio'r hidlyddion i ddangos y canlyniadau sydd o ddiddordeb i chi

Filter announcements
Get updates to this list email feed

Copy and paste this URL in to your feed reader

 1. Yr Arglwydd Bourne: “Mae’r Bathdy’n enghraifft loyw o lwyddiant allforio byd-eang”

  • SC
  • Press release
 2. Ygrifennydd Cymru'n cadeirio panel ar bwerau'r Llywodraeth ar ôl Brexit

  • SC
  • Press release
 3. Gweinidog Llywodraeth y DU i dynnu sylw at botensial carbon isel Gogledd Cymru mewn araith i arweinwyr ynni

  • SC
  • Press release
 4. Croesfan Hafren i’w galw’n Bont Tywysog Cymru

  • DfT, SCaHighways England
  • Press release
 5. Ysgrifennydd Cymru’n dymuno lwc dda i Dîm Cymru cyn Gemau’r Gymanwlad

  • SC
  • Press release
 6. Model gyda phwerau newydd i Gymru yn dod i rym ar 1 Ebrill 2018

  • SC
  • Press release
 7. Beicwyr fydd allan dros ŵyl y banc yn cael cyngor chwalu mythau

  • DVLA
  • Press release
 8. Dyfodol S4C

  • DCMS a SC
  • Press release
 9. Ysgrifennydd Cymru: Gogledd Cymru yn enghraifft ddisglair o lwyddiant

  • SC
  • Press release
 10. Sylw’r byd wedi’i hoelio ar Gymru wrth i Gaerdydd gynnal gornest rhwng gynnau mawr y byd bocsio

  • SC
  • Press release
 11. Gwneud Prydain y lle gorau yn y byd i'r diwydiannau creadigol ffynnu

  • SC
  • Press release
 12. Cyfri’r dyddiau cyn i fand eang cyflym fod ar gael i bawb

  • SC
  • Press release
 13. Cyfrif i lawr 100 Diwrnod i Ddiwrnod Lluoedd Arfog y DU 2018

  • SC
  • Press release
 14. Darparu ar gyfer Cymru: Alun Cairns yn nodi dwy flynedd fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru

  • SC
  • Press release
 15. Rhoi hwb i enw da Cymru mewn digwyddiad i hyrwyddo rhagoriaeth mewn Technoleg Ariannol (FinTech)

  • SC
  • News story
 16. Hybu'r momentwm ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru

  • SC
  • Press release
 17. Alun Cairns i arwain ymgyrch fasnach a buddsoddi Cymru-Asia

  • SC
  • Press release
 18. Dymchwel rhwystrau uchelgeisiau allforio byd-eang Cymru

  • SC
  • Press release
 19. Diddymu’r tollau dros Afon Hafren yn lledaenu ffyniant ar draws de ddwyrain Cymru

  • SC
  • Press release
 20. Allforion nwyddau Cymru 12.3% yn uwch yn 2017

  • SC
  • Press release
 21. Oriau agor DVLA: Pasg 2018

  • DVLA
  • News story
 22. Gyrwyr yn colli bron miliwn o drwyddedau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf

  • DVLA
  • Press release
 23. Alun Cairns i gynnal Cinio Mawr y Gymanwlad

  • SC
  • Press release
 24. Dewis Sir Fynwy fel safle Safle Arbrofi 5G i wella cysylltedd yng nghefn gwlad

  • SC
  • Press release
 25. Enwi a chodi cywilydd ar fusnesau o Gymru am beidio a rhoi isafswm cyflog i’w gweithwyr

  • SC
  • Press release
 26. Dathlu ardderchogrwydd busnesau Cymru yng Ngwobrau Busnes Cymru

  • SC
  • Press release
 27. #PwysoamGynnydd i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

  • SC
  • Press release
 28. Y Prif Weinidog yn croesawu gwesteion i Rif 10 i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

  • SC a Number 10
  • Press release
 29. Newidiadau i fesurau atal gwyngalchu arian yn y DU

  • Companies House
  • News story
 30. Araith Ysgrifennydd Cymru yn derbynfa Dydd Gwyl Dewi

  • SC
  • Speech
 31. Gyrwyr sy’n dysgu ar draffyrdd o 4 Mehefin 2018

  • DVSA
  • News story
 32. Llywodraeth y DU yn enwi llong ryfel newydd yn HMS Cardiff ar Ddydd Gŵyl Dewi

  • SC
  • Press release
 33. Dydd Gŵyl Dewi 2018: Negas gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

  • SC
  • Press release
 34. Y Prif Weinidog yn croesawu Cymru i Whitehall ar Ddydd Gŵyl Dewi

  • SC a Number 10
  • Press release
 35. #GwylDewiBydEang

  • SC
  • News story
 36. Alun Cairns: “Rhaid i Gymru fanteisio ar y cyfleoedd i werthu ei brand i'r byd”

  • SC
  • Press release
 37. Ysgrifennydd Cymru yn ymweld â Llysgenhadaeth newydd yr Unol Daleithiau yn Llundain i hyrwyddo cysylltiadau masnachu rhwng yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig

  • SC
  • Press release
 38. Llywodraeth y DU yn rhoi “cefnogaeth lwyr” i ddiwydiant olew Cymru

  • SC
  • Press release
 39. Modurwyr yn derbyn miliynau o bunnoedd mewn ad-daliadau awtomatig am dreth cerbyd

  • DVLA
  • Press release
 40. Datganiad i’r Wasg gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad: Gweinidog y Gymanwlad yn ymweld â Chymru cyn Gemau’r Gymanwlad ac Uwchgynhadledd 2018

  • FCO a SC
  • Press release