Cyhoeddiadau

Gallwch ddefnyddio'r hidlyddion i ddangos y canlyniadau sydd o ddiddordeb i chi

Filter announcements
Get updates to this list email feed

Copy and paste this URL in to your feed reader

 1. Ysgrifennydd Cymru - “Nawr yw’r amser i greu ‘Pwerdy’r Gorllewin’ ein hunain”

  • SC
  • News story
 2. Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus wedi diweddaru’r cyngor cyfreithiol ar roi rhoddion

  • OPG
  • News story
 3. Cyhoeddi prif siaradwyr Uwchgynhadledd Twf Hafren

  • SC
  • Press release
 4. Digwyddiad Tollau Hafren yn llwyddiant ysgubol

  • SC
  • News story
 5. Ysgrifennydd Cymru i ymweld â phrosiectau sy’n ceisio bod ar y rheng flaen ym Margen Ddinesig Rhanbarth Bae Abertawe

  • SC
  • Press release
 6. Ysgrifennydd Cymru yn dechrau 2018 gyda thrafodaethau ynghylch ymadael â'r UE

  • SC
  • Press release
 7. Neges Flwyddyn Newydd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns ar gyfer 2018

  • SC
  • Press release
 8. Bydd gyrwyr yng Nghymru a De-orllewin Lloegr yn arbed arian o ganlyniad i ddiddymu TAW ar dollau pontydd Hafren

  • SC
  • Press release
 9. Maggie’s Abertawe yw Elusen o Ddewis y DVLA

  • DVLA
  • Press release
 10. Blwyddyn i fynd tan y bydd Tollau Hafren yn cael eu diddymu

  • SC
  • News story
 11. Ysgrifennydd Cymru’n llongyfarch y Cymry sydd wedi derbyn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

  • SC
  • News story
 12. Mewngofnodi i weinyddiaeth yr ŵyl

  • DVLA
  • Press release
 13. Milwyr o Gymru yn anfon negeseuon at eu hanwyliaid ar gyfer y Nadolig

  • SC
  • Press release
 14. Y ffigurau economaidd diweddaraf yn dangos mai Cymru oedd y wlad wnaeth dyfu gyflymaf yn y DU yn ystod 2016

  • SC
  • Press release
 15. Cofrestrwch i fynychu Cynhadledd Twf yr Hafren ym mis Ionawr 2018

  • SC
  • News story
 16. Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymuno ȃ’r peilot Fisa Myfyrwyr

  • SC
  • Press release
 17. Ffyniant Cymru o ganlyniad i ymdrechion a dyheadau ein 300 o gwmnïau orau”

  • SC
  • Press release
 18. Gweinidog yn Llywodraeth y DU, yr Arglwydd Bourne, yn ymweld â chanolfan arloesedd a gwyddoniaeth flaengar Prifysgol Glyndŵr

  • SC
  • Press release
 19. Ysgrifennydd Cymru: “Gall gweithio ar draws ffiniau fod yn gatalydd i ffyniant Cymru yn y dyfodol”

  • SC
  • Press release
 20. Ysgrifennydd Cymru yn parhau i ymgysylltu ynghylch ymadael â’r UE yng Nghymru

  • SC
  • Press release
 21. Alun Cairns yn rhoi sylwadau ar y ffigurau diweddaraf ar gyfer swyddi

  • SC
  • Press release
 22. Gall y Fargen Twf chwyldroi economi Gogledd Cymru

  • SC
  • News story
 23. £1.7miliwn o ôl-daliad wedi’i ganfod ar gyfer y nifer mwyaf erioed, sef 16,000 o gyflogeion wrth i 260 o gyflogwyr gael eu henwi am dalu llai na’r isafswm cyflog

  • SC
  • Press release
 24. Staff DVLA yn rhoi dros £50,000 i elusen iechyd meddwl

  • DVLA
  • Press release
 25. Tyfwr coed Nadolig yn ennill cystadleuaeth i arddangos ei goeden ar Stryd Downing

  • SC
  • News story
 26. Oriau Agor y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd Tŷ’r Cwmnïau

  • Companies House
  • News story
 27. Terfyn Amser Ffeilio Cyfrifon 31 Rhagfyr 2017

  • Companies House
  • News story
 28. Oriau agor DVLA: Nadolig a’r Flwyddyn Newydd 2017

  • DVLA
  • News story
 29. Opsiynau ffeilio cyfrifon ar gyfer cwmnïau bach

  • Companies House
  • News story
 30. Gweinidogion Llywodraeth y DU yn cefnogi Busnesau Bach a Chanolig Cymru ar Ddydd Sadwrn y Busnesau Bach

  • SC
  • Press release
 31. Trafodaethau adeiladol yng Nghaerdydd yn galonogol yn ôl y Prif Ysgrifennydd

  • Cabinet Office a SC
  • Press release
 32. Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn agor y drws ar fargen twf ar gyfer canolbarth Cymru

  • SC
  • Press release
 33. Model gyda phwerau newydd i Gymru yn dod i rym ar 1 Ebrill 2018

  • SC
  • Press release
 34. Ysgrifennydd Cymru yn dathlu dewrder a chyfraniad y Lluoedd Arfog yng Nghymru

  • SC
  • Press release
 35. Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru'n cyfarfod er mwyn symud trafodaethau Brexit yn eu blaenau

  • SC
  • Press release
 36. Yr ‘enwau’ ar frig y rhestr i’r rhai hynny sy’n dymuno rhif cofrestru personol y Nadolig hwn

  • DVLA
  • Press release
 37. Tîm Datblygu Masnachol yn ennill Gwobr y Gwasanaeth Sifil

  • DVLA
  • Press release
 38. Strategaeth Ddiwydiannol i sbarduno economi Cymru i weithredu ar ei gorau

  • SC
  • Press release
 39. Ysgrifennydd Cymru: “Rhaid i Gymru fod yn barod i ymateb i’r datganoli deinamig yn Lloegr”

  • SC
  • Press release
 40. Cyhoeddi hwb o 1.2 biliwn i gyllideb Llywodraeth Cymru yng Nghyllideb yr Hydref

  • HMT a SC
  • News story